Четирима нови съдии встъпват в длъжност днес на тържествено заседание на Съда на Европейския съюз.

На церемонията ще бъде подновен и мандатът на осем от действащите съдии, сред които е и Александър Арабаджиев. Заедно с него през следващите шест години правораздавателната си дейност в съда в Люксембург ще продължат Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský и Alexandra Prechal.

До 2024 г. е и мандатът на новите четирима в СЕС. Те са Lucia Serena Rossi, която встъпва на мястото на Antonio Tizzano, Irmantas Jarukaitis (на мястото на г-н Egidijus Jarašiūnas), Peter George Xuereb (на мястото на Anthony Borg Barthet) и Nuno José Cardoso da Silva Piçarra (на мястото на José Luís da Cruz Vilaça).

В съда през следващите шест години остават и генералните адвокати Yves Bot и Maciej Szpunar. От днес към тях се присъдиняват двама нови генерални адвокати. Те са Giovanni Pitruzzella и Gerard Hogan.

Новоназначените съдии ще положат клетва на тържествено заседание днес. От съда в Люксембург огласиха кратки професионални биографии на новите попълнения в състава му.

Peter George Xuereb

Роден през 1954 г.; диплома по право от Малтийския университет (1977); магистър по право на Лондонския университет (1979); доктор по право на Кеймбриджкия университет (1982); хоноруван преподавател в Ealing College of Higher Education (1982-1984); хоноруван преподавател в Екситърския университет (1984-1990); главен хоноруван преподавател в Лондонския университет, Queen Mary and Westfield College (1990—1993); правен съветник в частния сектор, впоследствие към Малтийския парламент (1993-2016); преподавател и ръководител на катедрата по европейско и по сравнително право в Малтийския университет (1993-2016); директор на Центъра по документация и изследвания на Малтийския www.curia.europa.eu университет (1993-2016); председател на малтийската асоциация по европейско право; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд (2016-2018);

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Роден през 1957 г.; диплома по право от Лисабонския университет (1980); магистър по право на Лисабонския университет (1986); доктор по право на университета Nova de Lisbonne (2003); асистент по право в Лисабонския университет (1981—1986); юрист-лингвист (1986— 1987) и юрист-редактор (1987—1990) в Съда; съдебен помощник в Първоинстанционния съд (1990—1996); гостуващ преподавател в Института по европейски изследвания към Заарландския университет, Германия (1987—1996); национален координатор по делата за свободно движение на лица в европейското пространство, Министерство на външните работи, Португалия (1996—1999); член на комитета K4 на Съвета и на Централната група на структурата за постоянно съгласуване на Шенгенските споразумения (1996—1999); асистент и докторант по право в Нов Лисабонски университет (1999—2003); извънщатен преподавател по право в Нов Лисабонски университет (2003—2008); гост-професор по право в Нов Лисабонски университет (2008—2018); представляващ Португалия член в мрежата FreSsco от независими експерти в областите на свободното движение на работници и на координирането на социалната сигурност в рамките на Европейския съюз (2004—2017) и в академичната мрежа Odysseus за правни изследвания на имиграцията и убежището в Европа (2004—2018); член на управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (2015—2018); автор на многобройни публикации.

Lucia Serena Rossi

Родена през 1958 г.; диплома по право от университета в Болоня (1982); преподавател по право на Европейския съюз в университета в Болоня; директор на Международния център за изследвания по европейско право към университета в Болоня; адвокат в адвокатската колегия на Болоня; гост-професор по международно право в университета в Урбино (1997— 2000);заместник-председател на италианското дружество по международно право и по право на Европейския съюз (2009—2010); член на смесения управителен комитет на китайско-европейското училище по право на китайския университет по политически науки и право (2011—2013); представител на италианското правителство в управителния комитет на Академията по европейско право (2015—2018); автор на многобройни публикации.

Gerard Hogan

Роден през 1958 г.; диплома по право от University College, Дъблин (LL.M. през 1981 г.); доктор по право на University College, Дъблин (LL.D. през 1997 г.); диплома по право от University of Pennsylvania (LL.M. през 1982 г.); barrister-at-law към Honorable Society of King’s Inns в Дъблин (1984); доктор по право на Trinity College, Дъблин (Ph.D. 2001); доцент по право в Trinity College, Дъблин (1982—2007); junior counsel в ирландската адвокатска колегия (1987—1997); senior counsel в ирландската адвокатска колегия (1997—2010); съдия в High Court, Ирландия (2010—2014); съдия в Court of Appeal, Ирландия (2014—2018); автор на многобройни публикации.

Giovanni Pitruzzella

Роден през 1959 г.; диплома по право от университета в Палермо (1982); преподавател по конституционно право в университета в Палермо; преподавател по конституционно право и право на конкуренция в университета LUISS Guido Carli в Рим; правен съветник на италианското правителство (1993—1996); преподавател по публично право в университета в Каляри (1986—1997); председател на комисията за прилагане на специалния статут на област Сицилия (1998—2002); правен съветник на италианското министерство на здравеопазването (2008—2011); член, впоследствие председател на комисията за www.curia.europa.eu гарантиране на правото на стачка в сектора на основните обществени услуги (2006—2011); председател на италианския орган за гарантиране на конкуренцията и пазара (2011—2018); назначен от президента на Републиката през април 2013 г. като един от десетимата мъдреци в комисията за институционални, икономически и социални реформи, а през юни същата година назначен от министър-председателя като член на групата от експерти, на която е възложено да предложи проект за конституционни реформи; автор на многобройни публикации по публично, конституционно, административно право и право на конкуренция.

Irmantas Jarukaitis

Роден през 1973 г.; диплома по право от Вилнюския университет (1992—1997); доктор по право на Вилнюския университет (2008); асистент, гост-професор в юридическия факултет на Вилнюския университет (1999—2018); началник на отдел (2002—2003), заместник-главен директор на дирекцията по европейско право на литовското министерство на правосъдието (2004—2010); съдия във Върховния административен съд на Литва (2010—2018); зам.-председател на Върховния административен съд на Литва (2012—2017); изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд на Литва (2015—2017); автор на многобройни публикации в областта на европейското и конституционното право; съучредител и член на литовската асоциация по европейско право.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гражданин
Гражданин
08 октомври 2018 17:41
Гост

За мен този съд е много по-важен от Съда за правата на човека в Страсбург, въпреки че човешките права са в основата на демокрацията. Но Съдът на ЕС е институцията, която има много по-решаваща тежест и от него зависят много повече неща и за гражданите, и за фирмите.

Спец
Спец
08 октомври 2018 17:39
Гост

Браво на Арабаджиев, един от малкото свестни и известни на запад български юристи.

Фен
Фен
08 октомври 2018 17:32
Гост

Впечатляващи биографии. Надявам се искрено да допринесат в положителна насока за европейското правораздаване.

Анчо
Анчо
08 октомври 2018 17:18
Гост

Поздравления за Александър Арабаджиев. Това ще му е трети мандат.