Откакто през 2014 г. Конституционният съд (КС) отмени таксата от 20% за производство на ток от вятърна и слънчева енергия съдилищата бяха затрупани от дела, а по тях се натрупа огромна по обем противоречива практика. Тя засяга най-различни аспекти на исковете, които  производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), бяха принудени да заведат, тъй като Народното събрание така и не уреди последиците от действието на приетия от него противоконституционния разпоредби в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (детайлен анализ на противоречията в практиката виж тук).

Седем години след произнасянето на КС Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд ще разрешат един от основните спорове между съдиите в новото си тълкувателно дело. Той е за това дали исковете на собствениците на ВЕИ трябва да са за непозволено увреждане, или за неоснователно обогатяване.

Питането по тълкувателното дело гласи: „Какво е правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума – платена (удържана и внесена в държавния бюджет) такса по силата на чл.35а ЗЕВИ – предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл.22 ал.4 ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици – непозволено увреждане или неоснователно обогатяване?“.

Тълкувателното дело е образувано по искане на върховните съдии Марио Първанов. Илияна Папазова и Майя Русева (пълния текст на определението им виж тук).

Голяма група от съдиите приемат, че исковете, които трябва да водят, ощетените от противоконституционната такса фирми, са за вреди. В актовете си те изтъкват, че е отговорност на Народното събрание приетите от него закони да съответстват на Конституцията. Следователно приемането на противоконституционен закон е неизпълнение на основното задължение за спазване на Конституцията от мнозинството народни представители и то е във висша степен противоправно.

Приемането на противоконституционен закон е деликт, защото съставлява противоправно деяние (във висша степен) и приложението на противоконституционния закон неизбежно причинява вреди на правните субекти – както на самата държава, така и на гражданите и юридическите лица, които са в равна степен подчинени на закона до привеждането му в съответствие с Конституцията“, сочат тези съдии.

И допълват, че Законът за КС задължава Народното събрание да уреди възникналите правни последици от запазеното действие на обявения за противоконституционен закон и бездействието му в тази връзка е също толкова противоправно, колкото и приемането на противоконституционен  закон. „Докато поддържат с бездействието си конституционния ред накърнен, мнозинството народни представители ангажират отговорността на държавата да обезщети на общо основание увредените от продължаващото да съществува нарушение на Конституцията. Доколкото пожертваното при запазеното действие на противоконституционния закон продължава да е на годно правно основание, увреденият не може да иска връщането и/или надлежно обезщетение от този, който е получил даденото или се е възползвал по друг начин от пожертваното; за увредения остава открита възможността да предяви на общо основание иск срещу държавата за обезщетение на всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането“, гласи тяхната теза.

Те уважават исковете на собствениците на ВЕИ с лихвите и това е основната разлика в крайния резултат от решенията, в които се приема, че в случая не става дума за непозволено увреждане, а за неоснователно обогатяване на държавата.

Застъпниците на виждането на тезата, че вземането за таксата, събрана въз основа на противоконституционен закон не може да се осъществи с  деликтен иск срещу държавата, изтъкват, че таксата не е вреда, а е имущество, излязло от патримониума на фирмите. „Това имущество подлежи на връщане като пряк резултат от обратното действие на решението на КС за обявяване на противоконституционността на закона, а не се обезщетява от държавата“, сочат тези съдии.

Те отхвърлят претенции за лихви за забава за период преди предявяването на иска поради липса на отправена покана до подаването на исковата молба, която да постави ответника в забава.

Има и група от актове, в която се застъпва виждането, че собствениците на ВЕИ могат да изберат дали да търсят платените от тях такси с иск за връщане на платеното без основание, или с такъв за непозволено увреждане.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ангел
Ангел
27 януари 2022 19:56
Гост

Време е тази противоречива практика да се уеднакви.

Колибесов
Колибесов
27 януари 2022 19:58
Гост

Това положение е абсурдно. Колегите се затрупват с дела.

123
123
27 януари 2022 19:54
Гост

„Това имущество подлежи на връщане като пряк резултат от обратното действие на решението на КС за обявяване на противоконституционността на закона, а не се обезщетява от държавата“, сочат тези съдии.“ И от кога обявяването за противоконституционна определена правна норма („с нееднократно действие, както се прие с едно решение на КС) има обратно действие?! Да, тези пари трябва да бъдат върнати, но не трябва да извращаваме правото, защото, ако се приеме това схващане, то ще бъде задължително за всички казуси по чл. 45 и сл. ЗЗД и чл. 55 и сл. ЗЗД – тогава ще се заличат различията между деликт и… Покажи целия коментар »

Игнат
Игнат
27 януари 2022 17:07
Гост

Е браво бе…

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 17:06
Гост

Да си съдят не имагинерните „народни представители“, а конкретно тия, които са внесли и приели този законопроект.

Дичо
Дичо
27 януари 2022 20:00
Гост

Съмнявам се да се случи.

Мифлен
Мифлен
27 януари 2022 17:06
Гост

Поредните глупости правени от предходните управляващи. Обаче до тук за 2 месеца управление на ПП ПП и партньорите им страшно количество плювки виждам!

Мишок
Мишок
27 януари 2022 20:02
Гост

Така им изнася.

Серафим
Серафим
27 януари 2022 17:05
Гост

Аз не мога да разбера за какви пари се карат, като вятъра е безплатен, водата е безплатна. Тоя ток, все едно някой лично го произвежда бе.

Аналог
Аналог
27 януари 2022 17:05
Гост

И сега какво? Ще се разправят, защо тия не са печелили повече пари, а ?

Бобо
Бобо
27 януари 2022 17:04
Гост

Законотворците на ГЕРБ.

Фики
Фики
27 януари 2022 20:04
Гост

Тотални некадърници. Направиха на нищо нормативната ни уредба.

Темелкова
Темелкова
27 януари 2022 17:04
Гост

Хайде пак напишете плювки против сегашната министърка на правосъдието и се замислете кой бушмен през 2014 е приел такъв закон! И най-вече, защо не си е вързал гащите за да няма куп дела

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 17:03
Гост

Потрупани са, защото някой е светнал бирниците, че могат да съдят държавата, защото е приела закон, който е противоконституционен. Иначе нямаше да са потрупани с дела. Но самите депутати са си виновни де.

Десислава
Десислава
27 януари 2022 17:03
Гост

Редовно се приемаха закони, които са противоправни

Асен
Асен
27 януари 2022 20:05
Гост

Така беше при гурото Борисов.