Възможността частна охрана да пази градове и села погазва основни конституционни принципи. Това заявява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище по делото в Конституционния съд (КС) срещу серия от разпоредби на новия Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Пълният текст на становището на адвокатурата

Тяхната отмяна поискаха и президентът Румен Радев, и главният прокурор Сотир Цацаров.

Новия ЗЧОД влезе в сила на 31 март 2018 г. Той регламентира охраната на урбанизирани територии от частни компании. Според закона тази охрана представлява комплекс от дейности и включва защита от противоправни посегателства върху имуществото и населението чрез наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули. Договорът с частната фирма за нея се сключва от кмета. А фирмите обособяват екипи (включващи пост, мобилен охранителен патрул, подвижна охранителна група), чийто брой се определя с договора за охрана.

Главният прокурор поиска КС да отмени четири разпоредби от новия ЗЧОД – чл. 5 ал. 1 т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29. Позицията му е, че те противоречат на принципа на правовата държава и конституционната разпоредба на чл. 105 ал. 2, според която осигуряването на обществения ред и националната сигурност са в правомощията единствено на Министерския съвет.

Висшият адвокатки съвет се съгласява напълно с аргументите на Цацаров. И обръща внимание, че според принципа на правовата държава висшите държавни органи имат конституционно установени и ясно разграничени компетенции. „При създаването на оспорените разпоредби на ЗЧОД това не е отчетено и законодателят неоснователно е предоставил конституционно прогласено правомощие на един от основните държавен орган на частноправен субект, а това е в противоречие с принципа за правовата държава“, пише в становището. В него от адвокатурата изтъкват, че няма конституционно установена причина основно правомощия на МС – да осигурява обществения ред, да бъде предоставяно на частноправен субект.

ВАдС обаче посочва, че възможността частни фирми да охраняват градове и села противоречи и на принципа за разделение на властите.

От адвокатурата изтъкват, че Народното събрание упражнява парламентарен контрол над Министерския съвет, който по конституция е натоварен да осигурява „обществения ред и националната сигурност“.

„С приетата в ЗЧОД уредба за прехвърляне на правомощия от Министерския съвет за охрана на урбанизирани територии от частноправни субекти не е ясно как ще се реализира правомощието на Народното събрание по осъществяване на парламентарен контрол по отношение на МВР. Подобно прехвърляне на правомощие противоречи на принципа на разделение на властите, респективно не съответства на установения у нас конституционен модел за съотношение между изпълнителната власт, от една страна, и законодателната – от друга. Това нарушава конституционния баланс, с което се осигурява изискването на чл. 8 от Конституцията за разделение на властите“, заявява ВАдС.

В тази връзка той специално се позовава на решение на КС (№ 8 от 2005 г.), в което съдът заявява: „Борбата с престъпността е въпрос на общодържавен приоритет във всяка цивилизована страна. …Конституцията издига във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност. Без съмнение сигурността на гражданите е пряко свързана и с ефективната борба с престъпността. Именно затова в чл. 105, ал. 2 от Конституцията е предвидено, че Министерският съвет като орган на изпълнителната власт  „осигурява обществения ред и националната сигурност…“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
17 август 2018 19:29
Регистриран

Ами че МС е осигурил точно това- само че е позволил и частни охранители да поемат известни дейности, принадлежащи на МВР по закон.Изисква се РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРАГ и ясна обозначеност както в униформите, така и във вида на дейностите.Националната сигурнаст безспорно е приоритет на МС.Охраната /но не на цялата урбанизирана територия/може да се делегира частично на частни фирми.Стига те да нямат възможност да упражняват насилие, арести, и да бъдат строго следени техните способи,чрез които охраняват.Господа-когато се пледира пред Юристи, се говори по Вашият начин.Когато се говоре на гражданите, се съобразяваме с техните познания-та какво лошо стопанката на двора да разчита на… Покажи целия коментар »

Мутричка
Мутричка
17 август 2018 16:53
Гост

Като знам какви са охранителите в частните фирми – предимно пенсионери, за да им се плащат жълти стотинки, не знам каква охрана, какви 5 лева ще има. Изглежда тези промени се правят, за да се даде бизнес на фирми, които иначе са умрели от глад.

Анонимен
Анонимен
17 август 2018 11:05
Гост

Още март месец Радев трябваше да наложи вето.

Минувач
Минувач
17 август 2018 11:00
Гост

Промениха закона, защото по този начин ще си уреждат техни фирми за охрана.

Анонимен
Анонимен
17 август 2018 10:36
Гост

Новият ЗЧОД е едно недоразумение. Пълен е с недомислици.

Минувач
Минувач
17 август 2018 11:59
Гост

Създава се непропорционална зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на охранителните фирми.