Да бъде изготвена ясна процедура за прилагане на по-ниска цена на водата, когато тя не отговаря на нормативните изисквания за качество. За това настоява в препоръка до Министерството на регионалното развитие омбудсманът Диана Ковачева.

Тя дава за пример водата в Шумен и се позовава на влязло в сила решение на окръжния съд в града, който е намалил цената на водата, тъй като е била с лошо качество. В мотивите на съда, цитирани от Ковачева, се заявява: „ВиК операторът не е спазил вмененото му по закон задължение да доставя на крайния потребител питейна вода, като действително е влошен само единият от нормативно изискуемите показатели „мътност“, но и само това нарушение прави стоката негодна в някаква степен за предназначението ѝ. В този смисъл основателни са направените от ответника възражения за намаляване стойността на водата“. Окръжният съд в Шумен, съобразно правилата на чл.162 от Гражданския процесуален кодекс (Когато искът е установен в своето основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът определя размера по своя преценка или взема заключението на вещо лице), е определил по-ниска цена по справедливост, посочва омбудсманът.

И заявява: „Смятам, че от страна на МРРБ е необходимо да се предприемат действия, така че цената на услугата да отговаря на качеството ѝ на предоставяне. Наложително е да се избегне субективната преценка, като бъде изготвена ясна процедура за прилагане на по-ниска цена на водата, когато не отговаря на нормативните изисквания за качество“.

Диана Ковачева посочва, че в момента правата на потребителите на ВиК услуги не са гарантирани в достатъчна степен. „Това налага от страна на МРРБ да бъде изготвена ясна визия за уреждане на взаимоотношенията във ВиК сектора, намиране на баланс между икономическите интереси на участващите в процеса страни“, пише тя до министерството.

Освен това тя е изпратила препоръка и до Министерството на труда и социалната политика, в която настоява социално слабите да получават и помощи за вода, подобно на тези за отопление. Този въпрос не за пръв път се повдига от омбудсмана. Още в началото на годината от институцията сезираха министерството с проблема, но се оказва, че от там до днес няма отговор. „Предвид сериозността на проблема го поставям отново пред Вас, с настоятелна препоръка – да предприемете необходимите действия за отстраняване на този пропуск в нормативната уредба. Въпреки че в Закона за социалното подпомагане е предвидено, че социалното подпомагане се осъществява чрез предоставяне на помощи за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество, водоснабдяването за питейнобитови нужди, като основна жизнена потребност, е извън обхвата на закона“, заявява Диана Ковачева.

Тя припомня, че правото на вода, като необходимост, за да се води живот, съобразен с човешкото достойнство, е прогласено от Комитета на ООН за икономическите, социалните и културните права.

„Свидетели сме на това как цената на водата непрекъснато се повишава, докато доходите на домакинствата намаляват. Чести са случаите, когато ВиК операторите прекъсват водоснабдяването при неплатени сметки. Наложително е държавата да подпомогне социално слабите граждани, като гарантира достъпа им до вода, за да водят нормален и пълноценен живот“, пише тя.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мисли
Мисли
18 октомври 2019 10:05
Гост

Доставчикът на питейна вода трябва да бъде задължен да осигурява вода с определено качество до крайните потребители в населените места, за които отговаря. Ако не по негова вина не може, то потребителят трябва да бъде освободен от задължения за времето, през което водата не е отговаряла на тези изисквания. А ако доставчикът виновно не изпълнява задълженията си, то трябва да му бъде търсена наказателна отговорност, защото водата е основна човешка потребност, и ВиК системата трябва да се счита елемент от националната сигурност.

А защо?
А защо?
18 октомври 2019 9:59
Гост

Добре. Ама ако водата не става за пиене и пране, за какво изобщо ти върши работа? Ти си потребител на вода, която да отговаря на определени твои нужди, не просто на някаква течност с произволно качество. Защо изобщо плащаш?

Точно
Точно
18 октомври 2019 10:01
Гост

Така е – това, което ти се доставя трябва да отговря на определено качество, в противен случай трябва да се счита, че доставчикът не изпълнява задълженията си и да не му се дължи заплащане.

Супер
Супер
18 октомври 2019 9:55
Гост

Открихме топлата вода. И аз настоявам за някаква доза нормалност на живота в България, ама нейсе.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 15:43
Гост

ВиК монополистите все реват, че водата в България била драстично по-евтина от Европа и затова вдигат цените. Ами направете качеството европейско и тогава да говорим.

Plamen K.
Plamen K.
17 октомври 2019 15:40
Гост

Интересно е все пак съдът каква цена е определил за справедлива

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 15:29
Гост

Че то това звучи разумно, не го очаквах от институцията на омбудсмана.

анонимен
анонимен
17 октомври 2019 15:21
Гост

Наскоро гледах репортаж по някоя от телевизиите. Та там показаха как от чешмата, наред с водата, излизат и червеи. Голяма гнус. Не виждам пречка да се работи и за качеството, и за въвеждането на помощи социално-слабите семейства.

анонимен
анонимен
17 октомври 2019 15:17
Гост

Предлагам да спрем водата на депутатите за месец и да ги видим дали няма да променят закона.

анонимен
анонимен
17 октомври 2019 15:18
Гост

Хаха. Ако им спрат водата, ще нощуват на НС.

Моля?
Моля?
18 октомври 2019 10:06
Гост

„На“ НС? Това на какъв език е? Може би „в“ е предлогът, който търсите.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 15:12
Гост

А дано. Че с ВИК и особено с ЧЕЗ борбата е безмилостно жестока.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 15:09
Гост

А не е ли по- добре да се повиши качеството на водата. Защото здравето на човек не е някакви си стотинки.

спс
спс
17 октомври 2019 15:11
Гост

по-добре е, ама като не става…

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 15:15
Гост

От 100 кладенеца вода ще извадят, за да се оправдават с пречиствателни станции, тръбопроводи и прочие. А когато нещата опират до липса на средства и Господ не може да ти помогне.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2019 15:08
Гост

Абсолютно подкрепям предложението. Защо обаче трябваше в Шумен това да се случи, за да се сетят за цялата страна.