Липса на диалог и съществуването на паралелна деловодна система в нарушение на правилника бяха констатирани от Прокурорската колегия при изслушването на тримата ръководители на прокуратури в Пловдив.

Причината кадровият орган да покани Чавдар Грошев (шеф на РП-Пловдив), Румен Попов (шеф на ОП-Пловдив) и Иван Даскалов (шеф на АП-Пловдив) беше възникналият спор помежду им по повод предложението щат за системен администратор от апелативната или окръжната прокуратура да бъде прехвърлен в районната.

Тримата не застанаха заедно пред членовете на съвета, а бяха изслушани един след друг.

Пръв беше Чавдар Грошев. Той обясни, че в момента районната прокуратура разполага с един системен администратор, който поддържа 94 работни места, докато IT специалистите в апелативната прокуратури, които са двама, поддържат 35 места. Грошев каза, че работата е много и служителят му има нужда от помощ.

Следващият, който застана пред ПК на ВСС, беше Иван Даскалов. Според него не отговаря на истината информацията за броя на местата, които поддържа системният администратор в РП-Пловдив. Той обясни, че и трите прокуратури имат единна мрежа и един сървър и те се обслужват от IT специалистите на апелативната прокуратура. Каза още, че при него няма длъжност „статистик“, каквато има в районната прокуратура. Даскалов добави, че преди време „неговите“ системни администратори са разработили деловодна програма, която и сега работи в трите прокуратури. „Не сме я свалили, тя продължава да работи и към момента е много по-лесно от нея да се извлича статистическа информация, отколкото от Унифицираната информационна система (УИС) на прокуратурата. Нашите администратори имат ангажимента да поддържат и тази програма“, каза още Даскалов.

В отговор на въпрос обясни, че в момента в АП-Пловдив няма свободен щат, а този на РП наскоро е бил увеличен с пет бройки. Ако имаха нужда от втори системен администратор, да поискат единият нов щат да бъде трансформиран, каза Даскалов. Той определи като крайно несправедливо евентуалното съкращаване на щата за IT специалист в АП-Пловдив.

Третият изслушан беше окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов, който също като Даскалов е изразил отрицателно становище за „вземане“ на бройка от ОП. „Не искам да приемате, че се проявява някакъв административен или служебен инат, става дума за обосновка“, започна Попов.

В ОП-Пловдив има трима системни администратори. Единият от тях обслужва и следствения отдел, където работят 38 магистрати. Те се намират в отделна сграда и имат деловодна система, наследена от окръжната следствена служба преди години.

Останалите двама били в сградата на прокуратурата. „Те са с гриф „строго секретно“ и обслужват специалните разузнавателни средства, които се експлоатират от всички прокуратури, и в тази връзка поддържат и компютрите. Двамата извършват и справки извън системата на прокуратурата – БНБ, нотариални кантори, националната база данни за населението. Предстои единият от тях да бъде определен да извършва справки и от системата на МВР“, обясни Румен Попов. И добави, че един от специалистите се грижи за системите на районните прокуратури в Карлово, Първомай и Асеновград.

Румен Попов посочи, че тримата служители са особено ценни при изготвянето на статистиката. Един от тях – Ангел Геранов, пък бил постоянен обучител, защото имал високо ниво на компетентност, освен това го използвали и при извършването на процесуално-следствени действия.

Пламена Цветанова го попита какво мисли за факта, че в Софийската градска прокуратура работи само един системен администратор, който обслужва не само прокурорите, но и 70 следователи, които са в сграда в краен квартал на столицата.

Румен Попов заяви, че решението за трансформиране на бройка е на Прокурорската колегия, но ако тя остави само един човек, това би било прекалено малко и той не би се съгласил с това.

Всеки брани щатното си разписание“, каза главният прокурор Сотир Цацаров след изслушването. И добави: „Отсъства и някаква форма на диалог в рамките на една сграда“.

Неговото мнение е, че районната прокуратура безусловно има нужда от още един системен администратор, но е против да се разкрива допълнителен щат. „Не казвам, че трябва да се посегне към щатното разписание на съседите, но да не даваме щат чрез увеличение, а чрез трансформиране“, посочи Цацаров.

Огнян Дамянов „посегна на съседите“. Той предложи едната бройка за IT специалист в апелативната прокуратура да бъде прехвърлена в районната. Аргументът му бе, че само в Пловдив на апелативно ниво има две щатни бройки, във всички други апелативни прокуратури имали само по един такъв специалист. Да следваме една и съща политика, призова той колегите си.

Дамянов изрази и учудването си, че в Пловдив има допълнителна деловодна система, което по думите му е нарушение на правилника за дейността на държавното обвинение.

Абсолютно нецелесъобразно е да се поддържат различни деловодни системи“, коментира на свой ред главният прокурор.

Да спазят вътрешните правила в прокуратурата и за трите прокуратури става дума, защото и трите го правят“, заключи Дамянов.

Георги Кузманов подкрепи идеята да се прехвърли един щат от апелативната в районната прокуратура. По думите му, ако това бъде сторено, тогава АП-Пловдив нямало да има такъв голям ангажимент съм по-долните нива, какъвто се твърди, че има сега.

Осем от членовете на ПК на ВСС подкрепиха това предложение, само един кадровик беше на мнение, че трябва да се вземе бройка от окръжната прокуратура.

Гергана Мутафова, която е бивш районен прокурор на Пловдив, си направи отвод.

Тримата ръководители бяха поканени, за да им бъде съобщен резултатът. Но освен това те чуха и една препоръка от главния прокурор: „Паралелни деловодни системи, освен че е нецелесъобразно, е и нарушение“.

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Безос
Безос
12 април 2019 17:15
Гост

Любопитно ми е дали заплатите в една прокуратура. независимо от нивото ѝ, биха удовлетворили IT специалист?
А те искат да местят щат, моля ви се. То скоро няма да има кого да наемат и ще им трябва един човек за трите прокуратури в Пловдив!

Анонимен
Анонимен
12 април 2019 11:10
Гост

Като има нарушение, ще има ли наказание?

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 17:02
Гост

Има много съдилища, които работят с по две деловодни системи. Това освен нецелесъобразно е и непрактично.

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 17:04
Гост

Така е. За това прехвърляш данните от старата в новата имприключваш въпроса.

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 16:56
Гост

Леле, системните администратори в ОП Пловдив въобще не са за завиждане.

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 16:53
Гост

IT специалистите никога не достигат, поради факта, че рутинните задължения са много.