Тотален хаос обхвана заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което се обсъждаха и приеха структурата и критериите за анализите за дейността на специализираните съдилища и прокуратури. Заседанието беше белязано от спорове редно ли е едната колегия да се „бърка“ в решенията на другата, може ли министърът на правосъдието Янаки Стоилов да прави предложения, какъв да е срокът за изготвянето на анализите, а на финала министърът беше упрекнат за начина, по който води заседанието и за налагане на собствените му виждания.

Оказа се, че поради технически причини, няма диспозитив на взетото късно снощи решение на Съдийската колегия за определяне на структурата и критериите на този анализ. И членовете на Прокурорската колегия заявиха, че не знаят какво им се предлага. Евгени Иванов дори попита: „Да не би вчера да не е приключило заседанието на СК на ВСС и сега да продължава успоредно със заседанието на Пленума?“.

Нещо повече, по време на заседанието на Пленума членове на СК решиха да внасят предложения за допълнения към приетите от самите тях вчера критерии, което отново провокира възражения на ПК на ВСС, която настоя, че това трябва да се реши от Съдийската колегия, а не от пленарния състав на ВСС.

По тези причини, по предложение на Янаки Стоилов, заседанието на Пленума беше прекъснато, за да се събере спешно Съдийската колегия.

Но и това не стана без проблеми. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов попита дали ще го свика министърът,  който по закон няма такова правомощие по отношение на колегиите. Тази реплика беше посрещната остро от Драгомир Кояджиков: „Хайде да спрем да се излагаме като кифладжии. Нека се намерят още двама членове на СК на ВСС и заедно да свикаме извънредно заседание, защото г-н Панов е в миша дупка“. Така заедно с Боян Магдалинчев и Боян Новански свикаха заседание. Но и това не беше финалът. Защото започна дебат по предложение на Олга Керелска за допълнение към структурата и критериите на анализа. След намесата на правосъдния министър по-бързо да приключват с дебатите, а колегията да си обсъди тези въпроси на нейно заседание, СК на ВСС бързо отхвърли предложението на Керелска, гласува диспозитив на решение за анализите и заседанието на Пленума беше възобновено.

На него бяха одобрени критериите и структурата на анализа на дейността на специализираните съдилища, като първоначално не бе посочен срок и по настояване на министъра на правосъдието Пленумът на ВСС определи това да бъде решено до 26 май. Малко по-късно, на второ заседание на Съдийската колегия за деня беше гласуван срок от три месеца.

Иначе Пленумът подкрепи решението на Прокурорската колегия от вчера 13-членна работна група за срок от три месеца да направи анализа на работата на специализираните прокуратури от създаването им до 2020 г. (виж повече тук).

Мнозинството днес отхвърли идеята на Атанаска Дишева в анализа на спецпрокуратурата да се посочи колко са исканията за специални разузнавателни средства, по колко от тях са изготвени веществени доказателствени искания, колко от ВДС са използвани от съда в крайния акт и колко не са. Не беше възприето и предложението ѝ за това да се види колко са постановленията за връщане на веществени доказателства, както и за осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека по повод дейността на спецпрокуратурите.

Мнозинството отхвърли и предложението на Янаки Стоилов срокът за изготвянето на анализа да бъде съкратен на 40 дни, т.е. да е готов до края на юни.

Най-остро на това се противопостави главният прокурор Иван Гешев, който заяви, че работната група ще направи всичко възможно да приключи в максимално кратки срокове, но българските граждани имат нужда от обективен анализ и той не може да се направи за 40 дни.

Имаме ангажимент към магистрати, а не към политиците, не да обслужваме политическия интерес. Не сме слугинаж на политическата класа. Ако някой иска в такива срокове да обслужим политически интереси, това е обидно за всеки магистрат. Прокуратурата има интерес от срок, в който да се направи пълен и обективен анализ“, каза Гешев.

Правосъдният министър изрази надежда, че изказването на главния прокурор не е адресирано към него.

Иначе възражения по отношение на срока имаше и от страна на членовете на Съдийската колегия. Цветинка Пашкунова заяви, че той до голяма степен зависи и от състава на работната група. Ако тя е от трима души, срокът ще е по-дълъг, ако е от 15 души – ще е по-кратък.

А за това да има срок, настояваше и правосъдният министър, който през цялото време демонстрираше желание въпросът за критериите за анализите да бъде по-бързо разрешен, за да може да започне работата на групите, които ще го извършат.

Спор №1 – компетентността на Пленума

Още в началото на заседанието стана ясно, че то няма да протече без спорове. Започна с доклад от Огнян Дамянов за това какви критерии и структура на анализа за работата на специализираните прокуратури е приела вчера Прокурорската колегия.

След него думата взе главният прокурор Иван Гешев, за да каже, че решението на ПК на ВСС може да бъде прието от Пленума само за сведение, защото той няма право да изрази друга позиция, „след конституционната реформа, осъществена от министъра на правосъдието Христо Иванов“.

Какъв ще бъде анализът е решение само на отделните колегии и те могат да бъдат приети само за сведение. Въпрос на уважение е, че Прокурорската колегия е внесла решението и за работната група, която ще изготви анализът. Има политическо желание за закриване на тези структури. Това в немалка част съвпада с интересите на хора, които наричат олигарси, защото за първи път в новата ни история им бяха повдигнати обвинения. Съвпада с интересите да бъдат върнати 3 млрд. лева, съвпада с интересите на организираната престъпност, на чужди интереси и това е факт. Политическа целесъобразност е дали това ще се направи. Единственото, което може да направим, е да защитим колегите си от опитите за политическа намеса като направим обективен анализ и го представим на Народното събрание, на нашите европейски и международни партньори“, каза Гешев.

И допълни, че е дълбоко убеден, че има политическо желание за бърз и некачествен анализ, но това не съвпада с интересите на гражданите.

Атанаска Дишева не се съгласи с тълкуването на главния прокурор, че Пленумът не е компетентен да разгледа този въпрос. И предложи няколко редакции на решението на ПК на ВСС, свързани с използването на веществени доказателства средства, изготвени въз основа на СРС по дела, както и на решенията на Европейския съд по правата на човека, в които е установено нарушение на конвенцията и на жалбите за бавно правосъдие.

Правосъдният министър Янаки Стоилов заяви, че тези идеи биха обогатили анализа на прокуратурата, но направи уговорка, че данните за ЕСПЧ и за бавно правосъдие по-скоро трябва да ги вземе предвид Съдийската колегия.

Огнян Дамянов отговори, че информацията за приложените ВДС по дела може да се вземе от съда. Някои кадровици предложиха данните за СРС да се вземат от годишните доклади на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Докато течеше дебатът по същество, отново се чуха възгласи, че решението на Прокурорската колегия трябва да бъде прието само за сведение.

Затова шефът на Върховния административен съд Георги Чолаков поиска първо да се изчисти въпросът дали то ще се приема само за сведение, или не.

Главният прокурор Иван Гешев пък призова първо да се гласува за решението на ПК.

Министърът на правосъдието не се съгласи с него и затова най-напред подложи на гласуване предложенията на Атанаска Дишева, които бяха отхвърлени със значително мнозинство, а после Пленумът подкрепи решението на ПК на ВСС.

След това Янаки Стоилов поиска срокът да е 40 дни, а не три месеца, както е заложено. Но след остра реакция от страна на главния прокурор първо за това дали министърът може да прави такова предложение, а след това и срещу краткия срок, Пленумът отхвърли и тази идея.

Спор №2 – има ли реално предложение от Съдийската колегия

Веднага след това трябваше да бъде разгледано решението на Съдийската колегия, с което снощи бяха одобрени структурата и критериите за анализа на спецсъдилищата.

Но се оказа, че протоколът не е готов и председателят на ВКС Лозан Панов помоли за малко време, за да се изчистят критериите. 20 минути по-късно заседанието на Пленума беше възобновено и Панов докладва накратко какво е решила СК на ВСС вчера.

След него Драгомир Кояджиков обясни, че колегията е изпълнила възложеното от Пленума миналата седмица, а именно приела е и то единодушно структурата и критериите. Но тя не е предложила състав на работна група, нито срок, защото това ще бъде направено на следващо заседание. Личното му мнение е, че членове на СК на ВСС не могат да участват в групата, защото не е редно хем да изготвят анализ, хем после да го гласуват. По думите му в екипа, който ще изготви анализа, трябва да влязат трима съдии от Наказателната колегия на ВКС и по един от петте апелативни съдилища (без АСНС), които да бъдат избрани чрез жребий.

Веднага след това обаче Огнян Дамянов заяви, че не може да вземе отношение по въпроса, защото решението на СК е било внесено днес и той само го е прехвърлил, без да има време да се запознае подробно с него. „Кому е нужно това препускане?“, попита Дамянов.

Правосъдният министър посочи, че е добре въпросът да бъде решен днес, за да не се бавят нещата. Нещо повече, според Янаки Стоилов няма пречка прокурори да участват в работната група на СК и обратно, защото това би дало знак за по-голяма прозрачност и обективност.

Севдалин Мавров и Олга Керелска пък предложиха добавки по същество. Той поиска при анализа да се отчитат и причините за отлагане на делата, а тя – да се вземат предвид и ВДС по тях.

По повод идеята на правосъдния министър Огнян Дамянов попита дали е редно хора извън съда да имат достъп до чувствителна информация, която се съдържа по делата като лични данни, например.

Колегата му Калина Чапкънова отново призова решението на СК да се приеме само за сведение.

Министър Стоилов обаче заяви, че няма да подложи това на гласуване, защото би означавало, че прилага двоен стандарт – решението на ПК на ВСС не е било прието само за сведение и ще процедира така и за Съдийската колегия.

Тук отново думата взе главният прокурор, който заяви, че Пленумът влиза в странен дебат. „Ние може да приемем само за сведение това, което е предложила СК. Противното означава Прокурорската колегия да се въвлече и да се намеси да реши проблемите, които трябва да реши Съдийската колегия. Насила се карат представителите на ПК да се намесят в работата на СК. Няма да участвам в гласуването, за да не бъде обвинена Прокурорската колегия, че изгражда критериите, по които ще бъде проведен анализът на съда и за срока“, каза Гешев.

Чрез неучастието си тласкате ВСС да не приеме нищо за структурата и критериите на доклада на съда“, отговори му правосъдният министър.

Тогава обаче Гергана Мутафова обърна внимание, че решението на СК няма диспозитив и това означава, че Пленумът не може да гласува. Огнян Дамянов посочи същия недостатък, като попита какво всъщност се предлага на пленарния състав, защото и сега членове на СК искат да си допълват и редактират решението от вчера. Евгени Иванов на свой ред се учуди дали заедно с Пленума не продължава и заседанието на Съдийската колегия.

Кадровиците започнаха да говорят един през друг и накрая правосъдният министър, за да сложи ред, предложи Съдийската колегия спешно да се събере и да изчисти въпроса за диспозитива на вчерашното си решение.

Упрек към правосъдния министър

А след като това се случи и Пленумът прие критериите и структурата на анализа на дейността на спецсъдилищата и уж вече всичко приключваше, когато Йордан Стоев поиска думата, за да каже, че за първи път се случва министърът на правосъдието да игнорира процедурни предложения, каквито направиха Гешев и Чолаков и еднолично е решил те да не се гласуват, а вместо това е подложил на гласуване своята версия.

Атанаска Дишева обаче похвали министъра за това, че е разпознал опитите за игнориране на възможностите да се вземат решения чрез използването на процедурни предложения.

А Янаки Стоилов отговори, че могат да се правят всякакви възражения и той вече е заявил желание за взаимодействие с ВСС. „Често прокуратурата е възразявала, в редица случаи с основание, за твърде голямата формализация в наказателния процес, вместо съдът да се съсредоточи върху решенията по същество. Но когато действаме тук, да не прилагаме друг подход, водещо да е постигнатото по същество, за да стигаме до реални резултати. Ако сме водени от тези мотиви, по-лесно ще преодолеем процедурните и организационни проблеми. Мнозина от вас вече са готови да влязат активно в политиката, тя си служи с всичкия арсенал от средства, с които да се защитават тéзи, това е едно мое по-общо становище“, каза Стоилов.

И Съдийската колегия определи състава на проверяващата комисия

Както стана ясно, следобед Съдийската колегия проведе заседание, което по принцип бе посветено на избори на председатели на съдилища.

На него обаче колегията определи и състава на комисията, която ще извърши анализът на спецсъдилищата. Боян Новански предложи в нея да влязат девет съдии от Наказателната колегия на Върховния касационен съд и шестима магистрати – по един от всеки апелативен съд, без АСНС. Освен това той застъпи позицията, че членовете трябва да бъдат определени чрез жребий.

Последваха продължителни спорове – колко да са съдиите от ВКС, дали шестимата да се избират от всеки апелативен съд, или от целия състав на апелативните магистрати да се изтеглят шест имена, трябва ли да участват хора от Военно-апелативния съд, може ли изрично да се посочи, че в състава влизат зам.-шефът на ВКС и ръководител на НК Галя Захарова и председателите на трите отделения в тази колегия, или всички трябва да се определят чрез жребий, да участват ли кадровици от СК вместо апелативните съдии и т.н.

В крайна сметка бе решено в комисията да има по един представител от шестте апелативни съдилища, без АСНС, и 12 съдии от НК на ВКС.

Тегленето на жребия бе отложено, като Атанаска Дишева искаше утре да се свика извънредно заседание, за да се определи поименният състав, но мнозинството отхвърли тази идея като реши това да бъде направено на 25 май.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Оливия
Оливия
21 май 2021 9:35
Гост

Абе тия мързели докога ще си седят по къщите, без да се ваксинират и ще ми взимат по 8 бона всеки месец? От 13.03.2020г. досега – нито едно присъствено заседание…. А останалите да се блъскаме по зали, службици, кабинети…. Що за поредна наглост?

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 22:01
Гост

Че са мързели, ясно, ама защо трябва да се ваксинират? Ваксинирай се ти, ковидиот!

Любопитно
Любопитно
21 май 2021 9:30
Гост

Мълви се, че обичайна практика в СНС е съдът служебно да назначава експертизи и поставя чисто юридически въпроси на вещите лица от типа „има ли нарушение на еди-кой-си закон“.

Изводите оставям на вас.

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 22:03
Гост

Това не е само в каскетизирания съд, а във всички окръжни, например „какъв е размера на неправомерно приспаднатия ДДС“, в делата по чл. 255 от НК.

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 19:50
Гост

Тези глупаци от ВСС ще стоплят чак наесен, като ги пратят вкупом на майната им с поредно изменение в ЗСВ, че да слушаш кух милиционер не е много умно, но ще е късно за тях и добре за всички останали! Продължавайте да се закопавате с напъни, че не сте политически слугинаж, точно политиците ще ви го натаковат с 200 защото май сте си повярвали, че нещо зависи от вас-банда от зависими на отишлата си хунта мишки в червени и черни тоги!

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 15:17
Гост

„Мнозинството днес отхвърли идеята на Атанаска Дишева в анализа на спецпрокуратурата да се посочи колко са исканията за специални разузнавателни средства, по колко от тях са изготвени веществени доказателствени искания, колко от ВДС са използвани от съда в крайния акт и колко не са. Не беше възприето и предложението ѝ за това да се види колко са постановленията за връщане на веществени доказателства, както и за осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека по повод дейността на спецпрокуратурите.“

Да им таковам и мнозинството..

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 21:07
Гост

Всички тези данни ги има на страницата на ВСС, така че какво е отхвърленото не разбирам

Анонимен
Анонимен
21 май 2021 22:07
Гост

Отхвърлена е идеята на Дишева, а тази идея определено ще скапе стъкмистиката на специализираната прокуратура, ако бъде приета. Кое не разбра?

Долен ляв педал
Долен ляв педал
20 май 2021 14:54
Гост

Керелска кога изучи гражданското правораздаване, че започна да дава акъл на прокуртурата?!
Явно не е достатъчно да си върховен съдия, за да прочетеш правилно това, което други са ти написали.
Но, както има един израз за нея във ВКС- правото и закона не й пречат на Керелска. Включително да се излага.

Още малко време
Още малко време
20 май 2021 14:58
Гост

Тя от много акъл няма нужда…Да си прост не е хич лесно, нали другарЕ прокурори!

Боко Тиквуциев
Боко Тиквуциев
20 май 2021 14:46
Гост

Е, точно Гешев ли ще ни говори за ангажимент към магистрати, а не към политиците.

Ники
Ники
20 май 2021 14:45
Гост

Министърът на правосъдието Янаки Стоилов определено им обърка нещата.

Ралица
Ралица
20 май 2021 14:41
Гост

Поредният хаос. Въобще не ме учудва. Само където стават смешни.

Ananieva
Ananieva
20 май 2021 14:27
Гост

Ами успех им желая с анализа.

Anonimen
Anonimen
20 май 2021 14:42
Гост

Да се размърдат малко. Те са свикнали да протакат, да спорят…Така не става.

Брони
Брони
20 май 2021 14:26
Гост

Простотия.

Геро
Геро
20 май 2021 14:42
Гост

Ама пълна!

Krastewski
Krastewski
20 май 2021 14:26
Гост

Нормалните страни имат специализирани съдилища и прокуратури, защото си е нужно.

Срам
Срам
20 май 2021 14:43
Гост

Освен ако не обслужват интереси, както е при нас. Набеляазват си някого и го осъждат.

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 21:09
Гост

Значи и ВКС са в играта като потвърждават в присъдите

Даншенски
Даншенски
20 май 2021 14:25
Гост

Абе трябва да имаме специализирана прокуратура, но нещо не работи добре тя.

Todorina
Todorina
20 май 2021 14:25
Гост

Истинска излагация. Ама истинска.

Haralampi
Haralampi
20 май 2021 14:24
Гост

Аз не схващам нещо защо Стоилов е министър на правосъдието, като за начало.

Саливерстров
Саливерстров
20 май 2021 14:24
Гост

Не се изненадвам, че има спорове. Да не говорим, че цялата тема е една голяма каша.

Denica D
Denica D
20 май 2021 14:24
Гост

Ами определено стана засукано всичко.

Десислава
Десислава
20 май 2021 14:23
Гост

Ми не съм сигурен, че Янаки Стоилов може да прави предложения.

Запетуйка
Запетуйка
20 май 2021 14:25
Гост

НЕ той може, но въпроса е има ли право морално, зщаото е служебен министър.