Висшият съдебен съвет (ВСС) официално откри процедурата за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. Това се случи, след като днес кадровиците допуснаха до цялостно разглеждане пет случая и частично други три от посочените в предложението на министъра на правосъдието Надежда Йорданова девет казуса, заради които се иска отстраняването на Гешев от поста му. Деветият случай  – „Жоси“, не беше допуснат до разглеждане.

На 12 април Пленумът на ВСС ще обсъди предложението по същество.

Малко над пет часа продължи дебатът по допустимостта на посочените девет случая в предложението на министъра.

Изцяло бяха допуснати казусите с полицейското насилие на протестите през 2020 г., „Осемте джуджета“, „Емилиян Гебрев“, за случайното разпределение на делата, както и за указанията във връзка с транспортните престъпления.

Частично бяха допуснати случаите с Елена Йончева, делото „Баневи срещу България“ и коментарите на Гешев по адрес на адвокатурата и неправителствени организации. Единственият изцяло недопуснат случай е „Жоси“.

Около 12 ч. обаче хакерска атака спря за около 20 минути онлайн излъчването на заседанието на ВСС.

Малко по-късно IT специалист на ВСС прекъсна заседанието, за да уведоми кадровиците, че е имало хакерска атака срещу Държавната агенция за електронно управление, в резултат на което не работеха сайтовете на ВСС, на правителството и на всички, които са на домейн justice.bg и government.bg.

За около 20 минути проблемът беше отстранен и сайтовете вече работят.

Иначе ВСС, след около 40 минути спорове, а според Атанаска Дишева и „използване на процедурни хватки“, започна да обсъжда допустимостта на предложението на министъра пункт по пункт.

Малко преди заседанието главният прокурор огласи становището си по него, като посочи, че липсват правни аргументи за освобождаването му, а то цели овладяване на прокуратурата (подробно за становището виж тук).

До разглеждане по същество е допуснат целият случай с коментара на Иван Гешев във връзка с полицейското насилие на протестите през 2020 г. Кадровиците единодушно приеха, че то е допустимо и редовно.

Не така стоят нещата със следващите два казуса в предложението – с евродепутата Елена Йончева и осъдителното решение на съда в Страсбург по делото „Баневи срещу България.

От 2019 г. Елена Йончева е с обвинение за пране на пари от Корпоративна търговска банка. Бившият главен прокурор Сотир Цацаров поиска от Европейския парламент да свали имунитета ѝ, но през февруари 2022 г. той категорично отказа, като най-общо прие, че тя е жертва на репресии и наказателното производство цели да навреди на политическата ѝ дейност като представител на опозицията в България към онзи момент. В предложението си до ВСС Йорданова заявява, че настоящият главен прокурор не е изразил публично позиция по решението на Европейския парламент и „особено по отношение на изключително смущаващите констатации за започване на наказателното преследване срещу Елена Йончева по политически мотивирани съображения, които несъмнено рушат доверието не само в разследващите органи, но и в независимостта на съдебната власт“. Йорданова добавя, че Гешев не е предприел и действия за оттегляне на искането.

Кадровиците частично допуснаха случая до разглеждане по същество, като в бъдещата си дискусия ще се спрат само на твърденията, че главният прокурор не е коментирал решението на Европейския парламент и не е предприел действия за оттегляне на искането за снемане на имунитета на Елена Йончева.

Предложението за частична допустимост беше на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и беше подкрепено общо от деветима членове на съвета. Останалите осем бяха против, като Боян Магдалинчев и Боян Новански се обявиха за пълна недопустимост на предложението по този пункт, защото нарушението не е извършено в рамките на мандата на Иван Гешев като главен прокурор. Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова и Атанаска Дишева изразиха мнението, че то е допустимо в цялост.

Спор предизвика предложението във връзка с нарушената от Иван Гешев презумпция за невиновност по делото срещу Николай и Евгения Баневи. През октомври 2021 г. двамата осъдиха България в ЕСПЧ. Съдът в Страсбург прие, че при задържането им е нарушен чл. 5, §3 от ЕКПЧ, а освен това е нарушена и презумпцията за невиновност с коментари на Иван Гешев (тогава зам.-главен прокурор и шеф на спецпрокуратурата) и наблюдаващия прокурор по делото Мария Дойчева.

По този повод правосъдният министър твърди, че макар изказването да е направено докато Гешев е бил зам.-главен прокурор, то вредоносните последици са се появили в мандата му като обвинител №1. Освен това след решението на ЕСПЧ не са последвали коригиращи мерки за преодоляване на негативните последици в професионален и етичен аспект в системата на прокуратурата като част от независимата съдебна власт, призвана да налага и спазва стандартите на правовата държава.

По този случай Иван Гешев заяви, че става дума за две негови думи и обяви, че искането е недопустимо и трябва да бъде оставено без разглеждане, защото изказването е направено в качеството му на зам.-главен прокурор. Той каза още, че ако решението на ЕСПЧ се прочете внимателно, че стане ясно, че в него фигурират множество магистрати и по логиката на министъра на правосъдието и на тях трябва да се търси отговорност. Гешев призова изпълнителната власт да не става адвокат и на Баневи, както е станала на Васил Божков, да не влага толкова много енергия, защото „тези хора са невинни до влизане в сила на окончателен осъдителен съдебен акт“.

След това шефът на ВАС отново предложи да се приеме, че предложението е частично допустимо – само по отношение на бездействието за предприемане на коригиращите мерки, а в останалата част да не бъде разглеждано, защото нарушението е извършено преди Гешев да встъпи като главен прокурор.

Атанаска Дишева обаче за пореден път повтори, че залегналото в правилата изискване нарушението да е извършено в рамките на мандата на един от  тримата големи, несъответства на Конституцията и Закона за съдебната власт, защото ВСС няма правомощие по този начин да ограничава съдържанието на предложението.

Вече по същество заяви, че в случая е от решаващо значение кога на българското общество е станало ясно по неоспорим начин, че Иван Гешев с публичното си изказване, е нарушил текст от Европейската конвенция за защита правата на човека. „Отговорът е, че това е станало публично известно с публичното оповестяване на решението на Европейския съд по правата на човека. Преди това уронването на престижа на съдебната власт не би могло да има смисъл, който се влага в чл. 175, ал. 5 от ЗСВ и чл. 129 от Конституцията, защото уронването настъпва след или към момента на публичното оповестяване на факти и обстоятелства, които намаляват доверието на обществото в съдебната система и накърняват нейния престиж“, каза  Дишева. Тя допълни, че не може да се черпи аргумент за неоснователност на искането в тази част с мотив, че други магистрати са допуснали същото или сравнимо нарушение.

Йордан Стоев обаче не се съгласи и се обяви срещу допускането до разглеждане на целия случай „Баневи“, защото нарушението е извършени преди Гешев да стане главен прокурор, каквото изискване има в правилата.

Огнян Дамянов пък използва казуса, за да призове законодателя да разпише норми, с които да се уреди в ЗСВ процедурата за предсрочното освобождаване на тримата големи, а не ВСС да приема правила.

Калина Чапкънова на свой ред изтъкна, че обществото е било запознато с изявлението на Иван Гешев много преди постановяването на решението на ЕСПЧ, защото „това говорене е станало публично“. По думите ѝ „не бива да се удължава моментът на твърдяното нарушение и да се приеме, че крайният момент на довършването е едва с решението на ЕСПЧ“.

С 10 на 7 гласа кадровиците приеха частична недопустимост на искането, като ще бъде разгледани твърденията, че Гешев не е предприел коригиращи мерки след влизане в сила на решението по делото „Баневи срещу България“.

За изцяло допустими бяха приети случаите с „Осемте джуджета“, „Емилиян Гебрев“, за случайното разпределение на делата, както и за указанията във връзка с транспротни престъпления.

Частично допуснат беше случаят с коментарите на Иван Гешев по адрес на адвокатурата и неправителствени организации. А с казуса „Жоси“ ВСС отказа два се занимава.

 „Баща ми е виновен, защото съм му син“

Очаквано случаят „Жоси“ стана повод за по-продължителна дискусия сред кадровиците.

Министърът на правосъдието накратко изложи предложението си в тази част, а главният прокурор обширно се спря на него и то не само, защото се споменава баща му, но и заради справка, получена от ГДБОП.

Иван Гешев започна със становището, че искането трябва да бъде оставено без разглеждане, защото се отнася до период, в който е бил обвинител в Софийската градска прокуратура. По думите му единственото вярно нещо в предложението е името на баща му – Стоимен Гешев. Главният прокурор заяви, че баща му, който скоро ще навърши 83 години, е пълнолетен, дееспособен, правоспособен човек, който не е поставян под попечителство или някакви други възбрани. „Това е факт, който не отричам“, каза Гешев.

От там насетне той се спря на приложена справка от ГДБОП във връзка с проверка на сигнал на съсобственика на „Жоси“ Георги Георгиев. Гешев заяви, че са били снети обяснения от баща му, но това по думите му е тормоз на възрастен човек само защото е роднина на магистрат. И добави, че хората, които са осъществили това, трябва да се срамуват. Според Гешев в случая е налице и „милиционерски произвол“, защото от една страна ГДБОП праща информация на Министерството на правосъдието, че няма извършено престъпление, а от друга – същата тази проверка се използва в производство по отстраняване на магистрат.

„Това означава, че МВР се използва за милиционерски произвол спрямо магистрати. Ако това е така, каква е гаранцията, че на такъв произвол няма да бъде подложен друг магистрат или че не се прави по отношение на роднини на тук присъстващи. Това ли са върховенството на правото и европейските ценности – да тормозиш 83-годишен човек за това, че е баща на магистрат? Това са въпросите, а не този пасквил, който разпространяват някои медии. Най-сериозният въпрос е за какво се използва МВР. То се използва в нарушение на разделението на властите и на правомощията му за оказване на натиск върху магистрати. На мен ми е снето обяснение. Но тази проверка е незаконно извършена от ГДБОП, това е от компетентността на КПКОНПИ, но на мен ми е ясно защо е направена и всеки трябва да си отговори на въпроса иска ли това да му се случи само защото има различно мнение. Това ако не е натиск върху съдебната власт, не знам какво е. Това не е изолиран случай само по отношение на главния прокурор“, заяви Гешев.

Боян Новански на свой ред каза, че все си е мислел, че ВСС се е събрал да обсъди дали да отстрани Иван Гешев, а не баща му.

Председателят на ВАС призова дебатът да се съсредоточи само по въпросите за редовността и допустимостта на посочените случаи. И в този за „Жоси“ отново предложи частично да бъде допуснат, а в частта, която се отнася до периода преди Гешев да стане главен прокурор, да бъде оставен без разглеждане.

С уговорката, че е малко извън темата, Огнян Дамянов постави акцент върху отношението на изпълнителната власт към съдебната и по-специално на проявата на лично отношение и обиди.

Темата поде представляващият ВСС Боян Магдалинчев. „Вярно е, че изпълнителната власт е настъпателна и агресивна спрямо ВСС – колко е безгръбначен и неспособен да се справи. Ако някой тук се чувства некадърен и неспособен, да подаде оставка“, каза Магдалинчев.

Той изрази притесненията си от думите на Гешев, че изпълнителната власт може да направи нещо на гърба на близки на членове на съвета. Това беше определено от Магдалинчев като тревожно, ако има такова нещо. „Дано няма истина в това нещо, защото преди малко се постави въпросът от г-н Гешев, че вероятно има и други случаи от страна на ГДБОП, които да извършват други проверки. Дано нещата не са такива. Това си е въздействие върху членовете на съвета или въобще върху съдебната власт“, каза Магдалинчев.

„Баща ми е виновен, защото съм му син. Действията спрямо него са незаконни и са по същество насочени срещу член на ВСС и главен прокурор. Незаконни са, защото ГДБОП няма правомощия да проверява магистрати и случаи, свързани с магистрати. В справката ГДБОП казва, че няма престъпление, но се вижда, че са правили проверка и са изпратили резултатите на Специализираната прокуратурата, която е компетентна да извършва проверки. Това е случай, в който незаконно се осъществява полицейски произвол. Ако това е върховенство на закона, благодаря, не искам такова върховенство на закона“, каза Гешев.

Атанаска Дишева изрази почудата си дали полицейският произвол не може да се квалифицира като престъпление и какво трябва да направи съответният компетентен орган, ако има информация за извършено престъпление. После призова да се допусне до разглеждане и случаят „Жоси“.

Кадровиците решиха този случай да не го разглеждат.

С 14 на три гласа пък ВСС прие за частично допустимо соченото от Надежда Йорданова нарушение на етичните стандарти във връзка с, по думите ѝ, арогантни и груби коментари на Иван Гешев по адрес на адвокатурата и неправителствени организации.

Министърът на правосъдието може в 14-дневен срок да обжалва всички решения на ВСС, с които не се допускат до цялостно разглеждане на случаите „Елена Йончева“, „Баневи“ и за НПО, както и пълният отказ на съвета да се занимава с „Жоси“.

37
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 април 2022 5:58
Гост

Абе тея двамата що не отидат на мотел някъде?

Като гледам искри прехвърчат между тях!

Анонимен
Анонимен
05 април 2022 9:25
Гост

Може и това да е целта на женицата ха ха ха. Явно по друг начин не й се получават нещата с мъжкото внимание.

Адв
Адв
04 април 2022 22:19
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
На 12 април
На 12 април
04 април 2022 20:58
Гост

Гешев отлита в космоса с дизелова ракета!!!!

льольо
льольо
04 април 2022 18:23
Гост

Според вас ако сега ВСС не отстрани Гешев, то при нов ВСС може ли да се иска предсрочно прекратяване на мандата на същите основания (поради същите негови „прегрешения“)?

Дачо
Дачо
04 април 2022 16:55
Гост

Датата 12 април е деня на Космонавтиката. Някой ще бъде изстрелван в Космоса или нейсе…

987
987
04 април 2022 22:21
Гост

И ти ли Бруте, космонавт ще ставаш…?!

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 16:41
Гост

За съжаление форума става все повече политически и все по-малко юридически. Заседанието на ВСС, ами по-добре да идва нов, че тука само като видя как един човек си мисли, че неговото тълкуване е правилното и с такава ярост и постоянно упорство иска да си доминира мнението над другите е кофти, губи се всякаква колегиалност. В крайна сметка ВСС е колегиален орган и взема решения с мнозинство, другия понеделник ще видим какво е то.

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 17:17
Гост

Така е при троловете с каскети – единствената истина на този свят е истината на Каскета, който пази Тиквата. Обаче преПравен свят го закриха след Магнитски и тук предизвикват единствено присмех с нелепите си тролски коментари.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
04 април 2022 15:39
Гост

Абсолютна случайност.

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
04 април 2022 15:32
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
04 април 2022 15:08
Гост

часът е 15:06, а окръжния прокурор от Разград, понастоящем член на ВСС си цъка в телефона и влиза в YouTube да гледа клипчета, по време на заседание на пленума. Видно е че не са заинтересовани тези във ВСС от това да работят. Нали им върви заплата, кво ги интересува работата.

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
04 април 2022 14:00
Гост

може и да е имало атака, но тя определено не спря нищо за нито една секунда, ако се гледа сайта на ВСС. Нормално е да има хакерски атаки срещу институция, която отказва да плати на Гугъл защитен протокол за страницата си. ВСС е умряло някъде в аналоговата ера. Гледайки днес част от членовете на ВСС как работят с личните си телефони не разбирам как там изобщо могат да говорят за електронно правосъдие, като един от прокурорските рудименти пишеше на телефона си, сякаш е пишеща машина. СМЯХ !!! ТОТАЛЕН СМЯХ И ПОСМЕШИЩЕ!!! Надсмивам се върху нелепостта на слугите на Гешев в… Покажи целия коментар »

една
една
04 април 2022 13:30
Гост

Някой ще се осмели ли да попита секретарката на Христо Иванов, временно заемаща поста министър на правосъдието, докога ще ни занимават с имитации.Съдът стои нереформиран- с раздут щат и ниска ефективност, но на никого не му пука.Онези двамата тарикати се нацупиха, че обществото не оцени тяхната „гениалност“ свеждаща се до желанието да закрият районните съдилища, а районните съдии да станат окръжни, подадоха оставки и всичко спря.Поне да бяха последвали примера на Прокуратурата и да оставят административни ръководители и обща администрация само в областните центрове, другите да функционират като териториални отделения.Но и това не направиха.Нищо, никаква реформа!Занимават се с оплакванията на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 13:51
Гост

Едно време в сайта преПравен свят до заглавието имаше надпис „Лозан Панов – предс. на ВКС (все още)“. Троловете с каскети си личат отдалече.

По-анонимен от анонимен
По-анонимен от анонимен
04 април 2022 14:03
Гост

Не, но се осмелявам теб да питам тролчо – може ли да бъдете по-креативни, когато пишете лъжи и сипете обиди? Повтарят ви се коментарите просто и не е интересно за човек, който иска само да ви се подиграва на безсилието. То и Дани Кирилов беше временно заемащ един пост, от който беше уволнен, какво свърши той, освен да се излага ежедневно? Г-жа Йорданова е най-добрият редовен министър на правосъдието, който сме имали, а екипа и от зам. министри е съставен от едни от най-признатите юристи, без нито едно, ама нито едно единствено петънце по безупречните им репутации. Така че правете… Покажи целия коментар »

Неанонимен
Неанонимен
04 април 2022 15:44
Гост

Не прокурватурата решава, а съдът. И правото не е само наказателно. Първата цел трябва да е съдът. А покрай него да го отнесат и каскетите с целия прокурволяк!

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 22:02
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
04 април 2022 22:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
04 април 2022 22:10
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
04 април 2022 14:12
Гост

Чети бе, колега:) Модел 4 е още на сайта на Всс. Добре е да се чете. Знам, че е много, но все пак ако искаш да се изкажеш отдели време и прочети.

Темелко
Темелко
04 април 2022 13:05
Гост

Много арт изпълнение

Кировски
Кировски
04 април 2022 13:04
Гост

Странна работа бих казал.

Ставрев
Ставрев
04 април 2022 12:54
Гост

Ами, ами…паднал е сайта и е пропаднала връзката. Хакер…друг път.

Раница
Раница
04 април 2022 12:54
Гост

Те тия само се джафкат. Не виждам защо ще ги атакува хакер.

Наско
Наско
04 април 2022 12:54
Гост

Е как се допуска така атака да има. И защо? Много важното „обсъждане“

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 12:53
Гост

Сега Гешев ще каже, че е атака против него, министърката, че е атака против нея и в подкрепа на Гешев.

ДжейБи
ДжейБи
04 април 2022 12:53
Гост

Руснаците ли пак нещо?

Наморенски
Наморенски
04 април 2022 12:53
Гост

Ех, IT да си бе…

Чворов
Чворов
04 април 2022 12:52
Гост

Толкова са ни защитени сайтовете явно..

Папов
Папов
04 април 2022 12:52
Гост

Глупости

Анонимен
Анонимен
04 април 2022 12:45
Гост

Е нали имаха супер защити срещу DDoS заради войната, излиза, че е работа на вътрешен човек…

льольо
льольо
04 април 2022 12:45
Гост

НачЕ не знам каква атака е имало, но аз го слушам и гледам отначало и до момента не е имало нито едно прекъсване.

Барни Ръбъл
Барни Ръбъл
04 април 2022 12:43
Гост

Белия хакер беше!

ГКирилов
ГКирилов
04 април 2022 12:39
Гост

Някой иска да се прекрати това заседание, но няма да стане. Другия понеделник и оставка!

льольо
льольо
04 април 2022 12:46
Гост

Като гледам дебадите относно допустимостта /частичната недопустимост/ не виждам ни оставка, ни 5 лв.

ГКирилов
ГКирилов
04 април 2022 13:33
Гост

Оставка на ВСС