Участниците в изпити за проверка на професионалните умения имат право на достъп до писмената си работа и до коментарите по нея. Това следва от тълкуването на европейска директива (Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни), което направи Съдът на Европейския съюз по повод преюдициално запитване от Върховния съд на Ирландия.

Казусът, заради който ирландските магистрати са се обърнали към съда в Люксембург, е на кандидат за експерт-счетоводител, на когото, след като е скъсан на изпита, е отказано да получи писмената си работа. Той е поискал професионалната организация на експерт-счетоводителите в Ирландия да му предостави всички, засягащи го лични данни, съхранявани от нея. Неуспелият експерт-счетоводител получава и отговор от Комисаря за защита на данните, че писмените изпитни работи по принцип не представляват лични данни и така казусът стига до Върховния съд.

В решението си по отправеното преюдициално запитване СЕС подчертава, че, когато говори за „лични данни“ директивата използва понятието в широк смисъл и не го свежда само до чувствителната информация или тази с частен характер. То потенциално обхваща всякакъв вид информация, както обективна, така и субективна, под формата на становища или преценки, при условие че „засяга“ съответното лице.

„Писмените отговори, дадени от кандидат на изпит за професионални умения, съответно представляват такава информация, свързана с личността му. Всъщност съдържанието на тези отговори отразява равнището на знания и умения на кандидата в определена област, както евентуално и мисловния му процес, неговата преценка и неговото критично мислене. Освен това крайната цел на събирането на отговорите е да се оценят професионалните способности на кандидата и уменията му за упражняване на съответната професия. Накрая, използването на тази информация, което по-специално намира отражение в издържането или неиздържането от кандидата на съответния изпит, може да има последици за неговите права и интереси, тъй като може да предопредели или повлияе например на шансовете му за достъп до желаната професия или работа“, посочва СЕС.

И заявява още, че коментарите на проверителя по отговорите на кандидата също представляват засягаща го информация. „Съдържанието на тези коментари съответно е отражение на становището или преценката на проверителя относно постигнатите индивидуални резултати от кандидата по време на изпита и по-специално относно неговите знания и умения в съответната област“, подчертава съдът в решението си.

В него се засяга и друг аспект въпроса – че кандидатът има законен интерес, обоснован със защитата на личния му живот, да може да възрази срещу обработването на отговорите, дадени по време на този изпит, и на коментарите на проверителя по тези отговори извън изпитната процедура, и по-специално срещу предоставянето им на трети лица и публикуването им без негово разрешение.

Що се отнася до правото на поправяне на личните данни, предвидено в директивата, СЕС заявява, че разбира се то не означава, че кандидатът може да поправи дадените от него грешни отговори.

„Възможно е обаче да възникнат положения, при които тези отговори и коментари да се окажат неточни, например в резултат на размяна по погрешка на писмените изпитни работи, поради което отговорите на друг кандидат са приписани на съответния кандидат. Освен това, не може да се изключи възможността кандидат да има право да поиска от администратора на данните отговорите му на изпита и коментарите на проверителя по тях след определен период от време да бъдат изтрити, тоест унищожени“, посочва съдът в Люксембург.

1
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
nogoommethalya
nogoommethalya
29 декември 2022 16:18
Гост

يمكن تنظيف بقع السجاد باستخدام خلطة من المكوّنات الموجودة في المنزل، بعيداً عن المواد الكيماوية، وذلك عن طريق اتّباع الخطوات الآتية: تتكون خلطة تنظيف السجاد المنزلية من ربع كوب من الخل، وثلاثة أرباع الكوب من الهيدروجين بوكسايد، مع ملعقتين كبيرتين من سائل غسيل الأطباق، وملعقتين كبيرتين من مُليِّن الأقمشة، وخمس قطرات من زيت الروائح العطرية، مع 4.54 لترات من الماء. تُمزج المكوّنات مع بعضها البعض. تستخدم هذه الخلطة في آلة تنظيف السجاد الخاصة عوضاً عن استخدام المواد الكيماوية غالية الثمن. تُعتبر منظّفات السجّاد الصناعيّة حلاً جيداً لتنظيف السجاد، وفيما يأتي عدد من الأمثلة على المنظّفات التي يتمّ استخدامها من خلال… Покажи целия коментар »