От другата седмица всеки, които иска да му бъде издадено удостоверение за тежести или незаверен препис от нотариален акт от Агенцията по вписванията, ще може да го заяви по електронен път. Днес бяха обнародвани промени в Правилника за вписванията, които уреждат тази възможност и ще влязат в сила след три дни (всички изменения в правилника виж тук).

От тогава Агенцията по вписванията ще е задължена да осигури възможност за заявяване по електронен път на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличието или за отсъствието на вписване.

Това ще става чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) към агенцията.

Достъпът може да бъде предоставен чрез регистрация в ЕПЗЕУ. А заявителят ще се идентифицира чрез е-подпис или цифров сертификат, издаден от Агенцията по висванията.

Когато се иска издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата, към „молбата се прилагат и съответните сканирани документи за целите на производството“.

А Агенцията по вписванията осигурява възможност за достъпване на електронен образ на поисканите удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията чрез ЕПЗЕУ.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Сахар Асфалтов
Сахар Асфалтов
11 януари 2021 14:37
Гост

Еваларката им бичим! Можело значи

Христова
Христова
10 януари 2021 14:08
Гост

НАЙ СЕТНЕ !!!! Да престанат тези унизителни опашки !!!

Гост
Гост
09 януари 2021 22:44
Гост

Не мога да повярвам! И една корекция…. Пише се – всеки, който!

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
08 януари 2021 21:36
Гост

Специално за София е прекрасна новина, толкова е неудобно това измислено – Елисавета Багряна.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 12:59
Гост

Напълно адекватни мерки в тази пандемия.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 12:59
Гост

Подкрепям.

petkan
petkan
08 януари 2021 21:39
Гост

няма пандемия, има нов ред, който ще ни лиши от всички човешки права

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 12:57
Гост

Браво! Електронните подписи въобще не са скъпи, а това ще ни спести много време.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 12:55
Гост

Тези промени в Правилника за вписванията за изключително важни ми полезни за нас.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 9:38
Гост

Това ще е от полза за доста хора. Колкото повече се облекчават опашките и се дава възможност за електронно подаване и вземане на документи, толкова по-добре ще е.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 12:56
Гост

Така, де! В кой век живеем.

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 9:37
Гост

Супер

Stratiev
Stratiev
08 януари 2021 9:36
Гост

Време беше

Попов
Попов
08 януари 2021 9:36
Гост

Похвално

Flarken
Flarken
08 януари 2021 9:34
Гост

Определено ще се възползвам. А вие?

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 9:37
Гост

Аз да. Ще ме улесни и ще ми спести време

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 9:33
Гост

Влизаме в 21вия Век!

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 9:33
Гост

Бързо действат. Свежи хора

Flarken
Flarken
08 януари 2021 9:33
Гост

Хахахахаха!

Цървул
Цървул
08 януари 2021 9:32
Гост

Разгеле