„Увеличение с цели 50%, събранието да отмени решението“, „това са само 6 лв. отгоре на месец“, „ние се минахме, платихме високите вноски, защо сега да ги намаляваме“, „с „Лозенец“ почнах, явно с „Лозенец“ ще се пенсионирам“, „Лозенец“ е дупка, в която затъваме, да я продадем“, „не сме туристическа агенция“.  Това бяха само част от репликите на Общото събрание на Софийската адвокатска колегия (САК), в което очаквано в център на дискусията се превърна гласуваното на 11 януари 2023 г. от Софийския адвокатски съвет увеличение на месечната вноска на адвокатите от 12 лв. на 18 лв. от 1 юли 2023 г. А за пореден път основна тема беше и управлението на почивните бази на колегията в Лозенец и на Витоша.

Това е първото увеличение на вноската от 10 години насам. Следва да се припомни, че членският внос към САК от 2001 г. до 2011 г. е бил 10 лв. месечно. За кратко от март 2011 г. до септември 2012 г. е 8 лв., а от 1 септември 2012 г. до момента е 12 лв.

За сравнение може да се посочи, че единствено бургаските адвокати плащат по-малко от софийските – 10 лв. В Благоевград се дължат 15 лв. месечна вноска и 3 лв. вноска за създаден фонд „Подпомагане на адвокати“, във Варна – 15 лв., във Велико Търново – 20 лв., във Видин – 20 лв., във Враца – 20 лв., в Габрово – 25 лв., в Кърджали – 30 лв., в Монтана – 20 лв., в Перник – 30 лв., в Плевен – 15 лв., в Пловдив – 20 лв., в Русе – 20 лв., в Сливен – 17 лв., в Смолян – 15 лв. + 2 лв. за подпомагане, в Стара Загора – 20 лв., в Търговище – 20 лв., в Шумен – 20 лв. и в Ямбол – 20 лв.

Решенията за размера на членския внос по закон се вземат от адвокатския съвет, но някои от адвокатите, дошли на събранието, поискаха то да го отмени. След дълга дискусия обаче бюджетът на колегията за 2023 г., в който е заложено увеличението, беше приет със 112 гласа „за“, 59 „против“, 8 „въздържал се“.

Председателят на колегията Стефан Марчев посочи, че са направени множество икономии – от 37 на 29 е намален броят на служителите на колегията, счетоводството е възложено на външна фирма, а освен това е решено да не се купува автомобил, а да се наемат такива, според конкретната нужда – за представителни цели, за пренос на материали и т.н. Всичко това е спестило много разходи. С това колегията е успяла да компенсира натрупания дефицит от предходния мандат, но въпреки това, заради високата инфлация и скачането на всички цени, няма как да се избегне увеличаването на членския внос.

„Предвиденото увеличение от 1 юли 2023 г. цели да балансира бюджета на САК, като регулярните и предвидими в най-голяма степен приходи – приходите от членски внос, да повишат относителната си тежест в бюджета на колегията. Като резултат общото увеличаване на приходите в бюджета ще даде възможност да се покриват повишените на база на инфлацията разходи за издръжка на колегията и за заплащане на консумативи, заплати, ремонти и поддръжка на сградния фонд, така че да не се ползват натрупаните като резерв средства на колегията“, изтъкна Марчев.

Колегата му в съвета Жана Кисьова посочи, че броят на членовете на САК намалява и вместо 6200 адвокати, плащащи вноски (без възрастните и адвокатките в майчинство), ще има 5600. „Много колеги се отписват, за да започнат държавна работа или по трудово правоотношение“, каза тя.

Марчев съобщи, че съветът е гласувал намаление на встъпителните вноски за младшите адвокати. Заради него планираните приходи от встъпителни вноски ще са с 30 950 лв. по-малко. Съветът е приел от 1 февруари 2023 г. да бъде намален размерът на встъпителната вноска за младши адвокати и адвокати със стаж до 2 години от 1550 лв. на 800 лв. Останалите са непроменени – за юристите със стаж от 2 до 5 години сумата е 1850 лв., за тези със стаж от 5 до 10 години – 2450 лв., а за тези с над 10 години стаж – 3050 лв.

„Свели сме разходите до минимум, от тук нататък просто няма накъде. Увеличението на месечната вноска ще осигури дългосрочна стабилност на колегията“, каза Марчев.

Адвокат Никола Тодев обаче заяви, че е против да се намаляват встъпителните вноски за младите адвокати. „Какво значи – който се е минал, се е минал и е платил големите пари?“, заяви той.

Колегата му Маринела Ашикова обаче подкрепи намалението, като посочи, че високата встъпителна вноска на практика е имуществена преграда пред младите юристи да се впишат като адвокати.

Адвокат Константин Василев подкрепи увеличението на месечните вноски, като напомни, че само преди месеци бяха увеличени минималните хонорари с от 30 до 100%. „Това дава възможност да дадем 5 или 10 лева повече на месечна база“, каза той и заяви, че намаляването на броя на адвокатите е нормално, тъй като в професията трябва да останат тези, които са се доказали със знания и опит. Подкрепа за увеличението изразиха и Велислав Величков, и Александър Пелев.

Както на почти всички събрания през последните години, така и на това, темата с базите на САК в Лозенец и на Витоша, от които колегията е на загуба, стана централна тема. „Мисля, че ще се пенсионирам с Лозенец и Витоша, ами продайте ги“, възкликна адвокат Величков и изтъкна, че не е работа на адвокатурата да се занимава със стопанисване на туристически имоти. Колегата му Александър Пелев пък предложи да се въведе диференцирана цена за почивните бази не само за адвокати и външни лица, но по-скъпо да плащат и адвокатите от други колегии и въобще те да се предлагат активно на пазарен принцип, за да се избият разходите.

Бойко Войнов от Контролния съвет на колегията обаче се противопостави на идеята за продажба на базите. „Имуществото не трябва да се продава, то трябва да се поддържа, то е безценно. Хижата е имот в природния парк, построена е от наши предшественици, които с раници са носили торби цимент и са си представяли, че тя ще остане за бъдещите адвокати. Консервативното отношение по отношение на имуществото е полезно за нашата колегия. Това са безценни имущества“, каза той.

За пореден път колегията обсъди проблема с ресторанта в Лозенец, който трябва да бъде съборен, защото е опасен, с трафопоста и оградата, която навлиза в чужд имот.

Иначе орязването на разноските за адвокат от съда, правната помощ и определянето на особените представители бяха сред повтарящите се теми в изказванията на адвокатите.

Много от тях споделиха конкретни случаи. Никола Касабов разказа как е определен за особен представител по дело в Софийския районен съд, внесено е възнаграждение от 600 лв., той е изготвил отговор на исковата молба и след като е видял аргументите в нея, ищецът е оттеглил иска. На това основание съдията, при прекратяване на делото, орязва вече определеното възнаграждение на адвоката на 300 лв. Останалите пари, по думите му, са останали в бюджета на съда.

Миглена Тошева пък настоя да се огласят имената на адвокатите, получили над 10 000 лв. през годината като възнаграждения като особени представители и по реда на правната помощ. Тя постави и въпроса за начина, по който Националното бюро за правна помощ (НБПП) оценява труда на адвокатите. „Ние 25 години ходим по дела, а ни оценяват току що завършили юристи“, възмути се тя.

Стефан Марчев ѝ обеща да се обобщи информацията за особените представители, но се оказа, че с тази за сумите, които се получават по реда на правната помощ, не разполага дори самият съвет. Нещо повече – НБПП категорично отказва да даде информация на съвета за това колко получават на финала служебните защитници. „Знаем ние колко сме предложили да се плати, но не знаем колко ви е платено и това е проблем“, каза председателят на САК.

Емил Георгиев похвали съвета за инициативите му за увеличаване на кратките преклузивни срокове в ГПК, както и за промяната в чл. 51 ГПК, която вече е факт. И предложи да се организират обучения на адвокати за работа с ЕПЕП, каквито Обединението на свободните адвокати, чийто председател е той, вече провежда, като предложи партньорство на съвета.

Немалко адвокати поставиха въпроса с намаляването от съда на разноските за адвокат, които се присъждат по делата, за това, че се иска нотариална заверка на адвокатските пълномощни, за това, че вече често на вещите лица са присъждат по-високи възнаграждения отколкото на адвокатите.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат - САК
Адвокат - САК
01 февруари 2023 17:55
Гост

Нотариална заверка на адвокатско полномощно???!!! Е, тия вече ме разстреляха. Не стига, че администрацията си въвежда изисквания по целесъобразност в тази насока, ами и съдът ли вече започна?!
Колкото до възлагането на депозитните дела, шуробаджанащината там е пословична. И с правната помощ е същото – виждал съм колежка с такова тесте отчети, че ми падна ченето.
А за реакция на органите срещу безобразията, вършени от съда, е като да чакаш от умрял писмо. Вихри се чудовищна корупция, постановяват се брутално поръчкови решения, те за орязването на хонорарите не смеят да гъкнат. Срам и позор!!!

ADVOKAT VG
ADVOKAT VG
30 януари 2023 19:12
Гост

Адвокатурата е институция, а не сдружение, а още по-малко монополно. На органите на адвокатурата е делегирана публичната функция по придобиване на правоспособност на адвокатл В световен план има две системи на придобиване на качеството на адвокат- присване от държавата в регистъра на съдилищата и вписване в регистри на самите адвокатури, на които държавата е делегирала тези права. Там, където придобиването на правоспособност на адвокат става от държавата, защитата на професионалните права се осъществява на синдикален принцип, какъвто е бил режимът у нас до 1925г.- вписване на адвокатите в регистъра на съда ( с такси естествено, но държавни и пак с… Покажи целия коментар »

НEкои съображения
НEкои съображения
31 януари 2023 5:04
Гост

Драги, не са забравени времената до 1989г, когато от адвоката се очакваше да иска по-тежко наказание за обвиняемия, от прокурора***… Да не коментирам,и че до 1989 достъпът до обучение по право беше за най-верните на режима-РАБФАК, деца на активни борци, по точката за развитие на регионите, с изпит влизаха мижав процент, а лустрация-не се случи. И адвокатската „институция “ никога не е възразявала за намесата на държавата, кой може да става адвокат-чл 23 от комунистическия указ 1842-Министърът утвърждаваше кой да бъде адвокат. А адвокатурата никога не възрази за намесата на държавата по този указ, дори и към днешна дата няма… Покажи целия коментар »

корекция
корекция
31 януари 2023 5:40
Гост

Корекция-делото с правозащитника е от 1986 г.

Име
Име
30 януари 2023 12:27
Гост

Не е проблем нищо – хората ходят по врачки, без да са към Светият Синод и – без да накърнявам Светото писание – ефектът е сходен, с Киприянова литургия и други неща.

Животът е река – прави си каквото си иска.

Некои съображения(или къде е АК -София -окръг)
Некои съображения(или къде е АК -София -окръг)
30 януари 2023 7:53
Гост

Другарки и другари. Излязоха резултатите от изборите. От общо колегия от над 6100 адвокати *(мантрата за многото адвокати издиша-при 1,5 милионна столица 6100 адвокати са мижав брой адвокати*), на това ОС са отишли да гласуват(а това не значи,че са присъствали на ОС ) 369 адвокати. Част от гласувалите са с пълномощни-219. Тоест общо гласовете-588. Изводът е -налице е мижав интерес към адвокатските избори. Преобладаващия брой от адвокатите не намират за нужно да отидат и гласуват, дори не визирам да присъстват на общото събрание, а само да гласуват-допустимо е да гласуваш и без да присъстваш на ОС.Самите адвокати не припознават висшия… Покажи целия коментар »

В обобщение-мижав интерес към адвокатските избори!
В обобщение-мижав интерес към адвокатските избори!
30 януари 2023 8:17
Гост

Да повторим-„мижав“ е броят-едва няколко десетки за адвокатите, отишли лично да гласуват, без да са кандидати за делегати, или без да са началници, в някой от многото органи на колегията с началници в адвокатурата(съвети, дисцип. състави, помощни органи и тн-началници-много, както беше казано-в адвокатурата началниците са повече и от прокуратурата!). Тоест от колегия с над 6000 адвокати(и при незаконно несъществуваща окръжна адвокатска колегия), под 50-60 адвокати са тези, учdствали в изборите не по задължение-защото са началници, и защото не са кандидати за делегати(кандидат делегатите са около 289)! Потресаващо нисък интерес към адвокатските избори, от лица, които не са кандидати, или… Покажи целия коментар »

Премахване на адвокатския монопол
Премахване на адвокатския монопол
29 януари 2023 12:09
Гост

ПРЕМАХВАНЕ НА АДВОКАТСКИЯ МОНОПОЛ ЗА ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО! Аз предлагам да отпадне адвокатския монопол, и процесуално представителство-конкретно на граждани да може да извършва всеки правоспособен юрист. Въпрос на две думи в процесуалните закони е да се позволи на правоспособен юрист-неадвокат да представлява граждани в съда. Страната по делото сама ще прецени дали да ангажира вписан адвокат, или друг правоспособен юрист, а не държавата да я ограничава в избора на представител, особено когато представителят е квалифициран и образован. Страната следва да реши, а не държавата да лишава над 180 000 (приемаме,че юристите са общо около 200 000, а адвокати-около 15-16 000)юристи от… Покажи целия коментар »

примери
примери
29 януари 2023 12:25
Гост

За да добиете представа за абсурда-оказва се,че ГПК не позволява правоспособен юрист-неадвокат да бъде процусален представител на дядо си, баба си-вж чл 32. Значи правоспособен юрист има знанията, квалификацията, правоспособността, има идея за линия на защита(например при спор за собственост, при който страна е възходящ от втора степен)-и ти си казва-не може, ангажирай си адвокат. Правоспособен юрист не може да защитава дори близки роднини-например роднини по съребрена линия от четвърта или дори трета степен, забраната е дори до втора степен-брат, не може да представлява брат си?! Или правоспособен юрист не може да представлява дядо си, например при елементарно дело срещу… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
30 януари 2023 12:04
Гост

За дядо/баба и брат/сестра подкрепям, за другото – не. В момента водим лично дело, майка ми беше страна, аз я представлявах, но тя почина с наследници аз и брат ми. Ако се стигне до касация (дано не, на първа инстанция беше в наша полза, чакаме втората), ще трябва адвокат да приподпише касационната жалба на брат ми. Но категорично не подкрепям идеята юристи, които нямат смелостта да излязат сами на пазара, да докарват по някой лев за сметка на адвокатите, но без техните рискове. Ми то тогава налии адвокатите ще се отпишат и ще станат юрисконсулти на граждански договори. Само това… Покажи целия коментар »

до кукуригуто.
до кукуригуто.
30 януари 2023 13:47
Гост

Драги кукуриго-и защо лице да се вписва като адвокат, освен заради чуждия кеф да плаща 3000 лв напълно незаконна встъпителна вноска към колегията, в добавка към втората встъпителна вноска за ВадвС(тя е законна, уредена е в закона), ако идеята е да извършваш процесуално представителство рядко, или дори – безвъзмездно-като услуга-например да помогнеш на нуждаеща се…съседка? Както вече беше изяснено-адвокатския съвет на колегията няма право да налага и изисква такава вноска, тя изобщо не е предвидена в закона, вноска е законно да се плаща към ВАдвС. Да му искат списък от 20-тина документа, да чака 2-3-4 месеца за вписване, да преминава… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
31 януари 2023 8:31
Гост

Ми как да ти кажа, защо да се вписва – за да има ред. Даже по памет мога да цитирам Ерих Кестнер: „Трябва да има ред! – извика чичо Карл и запрати последната чиния към стената“.
Прав е чичо Карл за реда, не за чинията, и авторът е съгласен с него.
Другите въпроси не са в обхвата на моя интерес и компетентност.

Veselin
Veselin
30 януари 2023 9:56
Гост

Даже си мисля, че ако искам да проектирам сграда няма нужда от архитект – всичко ми е ясно и не виждам смисъл от монопола на Камарата на архитектите!!!

Искрено и лично до Веско
Искрено и лично до Веско
30 януари 2023 10:31
Гост

Драги Веско, не прочете ли-предложението е правоспособен юрист да има право да представлява граждани в съда, не иде реч за извеждане на процесуалния монопол извън юристите(въпреки, че има поле за размисъл и тук- например счетоводител , половината му учебни дисциплини са същите като на юрист, защо да не може да представлява по данъчни дела-учил е данъчно право и процес, гражданско, търговско и тн от същите учебници като юрист). Юрист, същите колеги, с които имаш същото образование, и сте седяли на една студентска банка в 272 аудитория, и си учил от същите преподаватели, по същите учебници, ходил си на същите изпити.… Покажи целия коментар »

Veselin
Veselin
30 януари 2023 15:51
Гост

Драги ми И /че не ти знам името/! Дали си се замислял защо навсякъде по белия свят тези професии са организирани в подобни гилдии. Това че са „свободни“ води до необходимостта да има някаква форма на организация в правилата за упражняване на професията и колегиите изпълняват тъкмо тази функция. Наред с това по този начин има и елементарен контрол върху нивото на знания, които трябва да имаш, за да бъдеш адвокат. Разбира се, че има юристи, които са доста по-добри от дадени адвокати, но това е по-скоро изключение, а пък завършването на право явно не е достатъчно и единствено условие,… Покажи целия коментар »

bsts
bsts
30 януари 2023 11:44
Гост

Заминавай за остром Тамбукту. Там е така.

Име
Име
29 януари 2023 10:24
Гост

За нотариалната заверка на пълномощните съм съгласен – защото все повече поставят въпроса – не те познавам.

За таксите – все тая и т.н. да се оправят, пари няма – няма и да има.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2023 10:00
Гост

Ясно е, че при болшинството от адвокатите е общо взето мизерия и то не щото са калпави /има и такива разбира се/, но за 6 лв. такова мрънкане е тъпо!!!

Лошо
Лошо
29 януари 2023 9:31
Гост

Който не е внимавал в лекциите по финансово право…ТЪЙ става!

Некои съображения
Некои съображения
28 януари 2023 20:45
Гост

Направо изумително-встъпителните вноски са ИЗЦЯЛО НЕЗАКОННИ, така,че диатрибата в подкрепа на намалението за младши адвокатите е абсурдна! Какво намаление на нещо незаконно? Не 1500 лв, не 800 лв, таксата е НУЛА лева-няма записана такава в закона. Или адвокатурата е над закона? Вижте закона за адвокатурата-ВСТЪПИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА КОЛЕГИИТЕ не са предвидени, толкова ли никой не посмя да заяви,че това беззаконие трябва да бъде спряно немедленно, незабавно, и да-за бъдещите вписвания. Който я е платил-да си я търси по съответния ред, ако не е издавностена, който се е „прецакал“-както сами самосмятате не е причина да злобее, и да иска и другите… Покажи целия коментар »

Списък на незаконните такси , събирани от САК
Списък на незаконните такси , събирани от САК
29 януари 2023 7:04
Гост

В обобщение, ето кратък списък с незаконните такси, събирани от САК. Обръщам внимание-САК няма право по никакъв повод да събира други такси, освен записаните в закона(например-има право да събира „помесечната такса“ за вписани адвокати-чл.89. т.17). -Незаконната встъпителна вноска , събирана от кандидат адвокати. Няма право да изисква и събира такава вноска.Няма право да отказва вписване на кандидат адвокат, който отказва да я плати-защото е незаконна. Встъпителна вноска има право да събира ВАдвС-чл. 122 т. 2. Двойно събиране на такава вноска , и от адвокатската колегия, по решение на адвокатския съвет е брутално незаконнно. -Незаконната такса за жалба срещу адвокат** .… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 19:30
Гост

Прекомерната употреба на високоградусни субстанции води до неумолима и безвъзвратна загуба на сиво вещество. А пък в комбинация с провинциализъм, картинката е гротесктна. Визирам Величков.

селски адвокат от далеко
селски адвокат от далеко
28 януари 2023 17:36
Гост

Продавайки базата в Лозенец и хижата на Витоша САК се приравнява на някоя селска колегия от дълбоката провинция.само ще ви припомня,че бази на морето имат и колегиите в Сливен,и в Стара Загора.но там такива безумни идеи никога не са се предлагали.

селски адвокат от далеко
селски адвокат от далеко
28 януари 2023 17:34
Гост

Ами да,продайте базата в Лозенец и хижата на Витоша.И тогава ще сте като една селска колегия от дълбоката провинция

4567
4567
28 януари 2023 17:18
Гост

А не трябва ли още да се намали встъпителната вноска. Става дума за млади хора, които тепърва прохождат в професията. Защо трябва да ги спират

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 17:19
Гост

А направо да я премахнат не искаш ли

Кристина Георгиева
Кристина Георгиева
28 януари 2023 17:16
Гост

Каква е драмата на бюрото, защо не дава обратна информация

Киро
Киро
28 януари 2023 17:15
Гост

Доста ретроградна и дребнава изглежда тази гилдия.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 17:14
Гост

Най-лесно е да продадеш имот, а много по-трудно е да се грижиш за него. Някои предпочитат лесния път

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 17:13
Гост

Как е възможно да има спор за 6 лева?! Да не сте чистачки на 4 часа, че да ви бъркат така в джоба?

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 17:13
Гост

Ако дадат с 6 лева, ще умрат от глад

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 17:11
Гост

Правилно се намалява вноската за младите адвокати, тези дето са се уж минали, е по други причини – явно от години са на встъпително ниво и не си докарват добри доходи.

Борис
Борис
28 януари 2023 17:10
Гост

Тия са безсрамници

Анонимен
Анонимен
28 януари 2023 17:09
Гост

Какъв цирк за 6 лева и то от софийските адвокати. Не мога да повярвам