Собствениците на имоти няма да бъдат уведомявани индивидуално при мащабни промени в кадастралната карта, а чрез обявления в Държавен вестник, в местната служба по кадастъра, кметството и общината. Такава промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър приеха окончателно днес депутатите.

Този режим на уведомяване ще се прилага, когато се прави промяна в кадастралната карта и регистри, която засяга повече от 50 поземлени имота. Като в закона беше записано, че агенцията по кадастъра обнародва обявление за нея в Държавен вестник, а до 5 дни от публикацията, такова се залепя на подходящо място с публичен достъп в местната служба по кадастър, общината и кметството.

„Промяната е насочена към желанието на държавата и на агенцията да се покрие максимално бързо цялата територия на страната с кадастрална карта. Целта е улесняването на агенцията,  когато изменението в картата засяга над 50 имота, да не се уведомява всеки един от собствениците по реда на АПК, а това да става с оставянето на обявления на публични места. Така няма да се накърни правото на собствениците да бъдат запознати, че такава процедура е започнала“, заяви при гласуването на измененията на второ четене днес депутатът от ГЕРБ Александър Ненков.

Изменението в ЗКИР беше направено с преходните и заключителни разпоредби на проект за промени в Закона за държавната собственост (ЗДС). Те са насочени основно към инвестициите в национални обекти, като за първи път в закона се регламентира, че такива са техпарковете и индустриалните зони.

„Тези изменения са изключително важни, защото знаем, че развитието на индустриалните зони е стратегически държавен приоритет. Те са изключително важна предпоставка за привличане на инвестиции в производството“, каза шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Депутатите направиха промени и в чл. 39б от ЗДС, който най-общо урежда една по-бърза процедура по отчуждаване на частни имоти, когато важни държавни и обществени интереси го налагат. Тя съществува от 2014 г. и дава възможност, без да се чака обжалването на обезщетението на частния собственик за отчуждаване на имота му, съдът да допусне предварително изпълнение и съответно въвод във владение на инвеститора, ако е платил обезщетението. За целта съдът разпорежда той да внесе гаранция, която определя по реда на ГПК. Сега в ЗДС изрично се записва, че тази гаранция е в размер на 1/3 от платеното обезщетение. Тя се превежда по сметка на областния управител и от нея се изплаща увеличението на обезщетението, ако такова бъде постановено от съда.

„Направили сме така, че да запазим баланса между държавния интерес за бързо осъществяване на инфраструктурните обекти и на частния собственик – за равностойно парично обезщетение“, каза Ненков. И напомни, че инвеститорът дължи обезщетение за пропуснати ползи от датата на въвода до влизането в сила на решението за отчуждаване.

Вече започналите отчуждителни процедури ще се довършват по новия ред.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Младши
Младши
16 май 2019 9:58
Гост

Роден съм след 1989-та, но след промяната ще мога да видя от първа ръка как се прави национализация.

Николай
Николай
15 май 2019 18:52
Гост

„Подобен подход, който улеснява единствено дейността на държавата и общините за сметка на ограничаване на правото на защита на гражданите и юридическите лица, е конституционно недопустим. Вярно е, че засегнатите субекти могат да обжалват акта, с който се извършва отчуждаването, въз основа на оспорваните разпоредби на ЗДС и ЗОС, но тази възможност е силно ограничена и непропорционално затруднена до степен да бъде превърната в напълно формална поради това, че този акт не се връчва на адресата, а само се обнародва.“

От цитираното от Симеон Стойчев Решение 6/2013 г. На КС.

Симеон Стойчев
Симеон Стойчев
15 май 2019 18:04
Гост

Чудесен закон в пряко нарушение на чл. 17, ал. 5 от Конституцията и Решение № 6 от 15.07.2013 г. на КС на РБ по к.д. № 5/2013 г., с което бяха отменени сходни разпоредби преди 6 г.

Анонимен
Анонимен
15 май 2019 12:17
Гост

А, къде бил ключът от палатката! Кой ти мисли за собственика. Нали трябва да се лапат пари от инвеститорите

Анонимен
Анонимен
15 май 2019 12:14
Гост

Александър Ненков не смята ли, че ако имам имот в Левуново и ходя там от дъжд на вятър, ще разбера за промяната чак като отида до мястото. Аман от популистки прокарвания.

Анонимен
Анонимен
15 май 2019 12:15
Гост

Можеш да се абонираш за Държавен вестник 🙂

Алчен реститут
Алчен реститут
15 май 2019 12:02
Гост

Край – сега вече даже не можем да разчитаме на това, че като тръгнат да ни одържавяват земята за някакви цели на ползу роду, ще получим поне известие за това. Аз като собсвтеник редовно обикалям по всички селски кметсвта, където имам наследсвтвени земи и гледам по стените дали случайно не са лепнали с тиксо някое съобщенийце. Честито на печелившите!