Трети опит за избор на граждански съдия за член на съдийската Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) ще направи Върховният касационен съд (ВКС). При първите две процедури не се появи нито един кандидат, а мандатът на Диана Коледжикова от Апелативен съд-София изтече на 16 ноември м.г.

Сега заявления за участие в избора ще се събират до 16 януари, включително. Новото е, че членовете на комисията вече ще могат да участват в заседанията ѝ дистанционно чрез видеоконферентна връзка. Това стана възможно, след като в края на миналата година Съдийската колегия на ВСС предостави тази опция именно поради липсата на желаещи да влязат в състава на комисията.

Във връзка с откриването на новата процедура, от ВКС са изпратили писма до председателите на апелативните, окръжните и военните съдилища за възможността съдиите, които искат, да се включат в избора.

Документите може да се подадат лично, по пощата, по електронен път: sandra_mladenova@vks.bg, или по факс: 02/9883985. Към заявленията трябва да се приложат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ – на длъжност или с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

По закон КАК се състои от членове на Висшия съдебен съвет и съдии. Според Вътрешните правила за организацията на дейността на комисията Пленумът на ВКС избира четирима действащи магистрати със специализация по материя: двама граждански и двама наказателни съдии, а Пленумът на Върховния административен съд – един магистрат.

Освен Коледжикова, членове на КАК от професионалната квота са съдиите Ирина Ганева, Румяна Илиева, Николай Николов и Здравка Шуменска, която от 19 януари ще бъде заместена с Диана Добрева от Върховния административен съд.

 

15
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Чавдар
Чавдар
03 януари 2023 15:40
Гост

Видеоконференцията е добра алтернатива.

Филип
Филип
03 януари 2023 15:37
Гост

Голяма сага с този избор.

Чочо
Чочо
03 януари 2023 15:38
Гост

Че кой ще се навие за тази работа.

Дани
Дани
03 януари 2023 15:33
Гост

Желая им успех

Попов
Попов
03 януари 2023 15:33
Гост

Успех. Дано връзката не прекъсва

Юлиян
Юлиян
03 януари 2023 15:35
Гост

Обикновено все има някакъв технически проблем.

Lenska
Lenska
03 януари 2023 15:33
Гост

Видеовръзката е добро решение

Komanoва
Komanoва
03 януари 2023 15:32
Гост

На кой му пука

Бобан
Бобан
03 януари 2023 15:31
Гост

Желая успех в намирането

Мира
Мира
03 януари 2023 15:31
Гост

Дано се намери

Джане
Джане
03 януари 2023 15:31
Гост

КАК търси граждански съдия – новото риалити

Щерев
Щерев
03 януари 2023 15:25
Гост

Дано този път да успеят да изберат.

Мариева
Мариева
03 януари 2023 15:32
Гост

И аз се надявам

Геро
Геро
03 януари 2023 15:23
Гост

Добре са предвидили да се участва дистанционно чрез видеоконферентна връзка.

Мавродиева
Мавродиева
03 януари 2023 15:32
Гост

Ами далеч по-удобно ми се струва.