Агенцията по вписванията (АВ) да възстановява разходите на гражданите и бизнеса, които са се принудили да оспорват незаконосъобразните откази на длъжностните лица по регистрацията (ДЛР) за вписване на обстоятелства в Търговския регистър. Такива законодателни промени обеща да изготви омбудсманът Мая Манолова след среща с адвокати, които миналата седмица се обърнаха към нея с искане да съдейства да се прекратят „своеволията на ДЛР“.

Както „Лекс“ писа, над 60 членове на т. нар. Фейсбук общност на българските адвокати излязоха с отворено писмо до Манолова, в което заявиха, че подозират злоупотреба с право от страна на ДЛР, които постановяват откази, само за да събират повече такси, от което пък зависят бонусите им. Днес представители на ФОБА се срещнаха с Манолова и екипа ѝ и тя им обеща да изготви промени в закона в две насоки. „Първата е да има ясни правила за обезщетяване на вредите от неправомерни откази на ДЛР. При отменен от съда отказ, Агенцията по вписванията да възмездява разходите за делото“, каза Манолова.

Всъщност, в момента освен че не се присъждат разноски, такива не могат да бъдат обезщетявани и по Закона отговорността на държавата и общините за вреди.

Това е и една от причината бизнесът много рядко да обжалва отказите за вписване, постановени от ДЛР. Другата обясни адвокат Александър Пелев, който посочи, че на практика всички обжалвани откази биват отменяни от съда: „Интересите на клиентите ни обаче налагат бързина и те предпочитат да внесат нова такса и да заявяват вписването наново, вместо да чакат произнасянето на съда“.

Агенцията по вписванията: Взели сме мерки и те вече дават резултат

Днес от Агенцията по вписванията отговориха на оплакванията на адвокатите, като избраха също да го направят в отворено писмо до омбудсмана.

И обясниха, че вече имат отдел „Анализ, методология и организация“, чиято основна функция и задача е събиране, синтезиране и анализ на информация за постановени откази на длъжностните лица по регистрацията, както и на информация за съдебните решения по тях. „На база извършените анализи, Агенцията по вписванията периодично изготвя предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с дейността на ДЛР“, се посочва в писмото.

В него се казва още, че има и друг отдел „Административно-наказателна дейност“, който освен с другите си задачи е натоварен с ангажиране на административно наказателна отговорност на длъжностните лица по регистрация при неправомерни откази или вписвания.

„От особено значение и с цел предотвратяване на порочни практики, от създаването на регистъра е въведен и принципът на случайно разпределяне на заявленията от информационната система на длъжностни лица по регистрацията. Същият принцип е въведен и по отношение на разпределяне на заявленията след дадени указания за отстраняване на нередности“, заявиха от АВ. Като изтъкнаха, че от тази година броят на отменените от съда откази пряко рефлектира върху годишната оценка на длъжностните лица по регистрация.

От ведомството цитираха и статистика, с която да илюстрират ефекта от тези промени: „Като следствие от предприетите мерки, статистиката показва спад в постановените откази от длъжностните лица по регистрация. За периода февруари-май 2019 г. те са 11873, като за сравнение за същия период през 2018 г. са постановени 13758 или 10% постановени откази от общия брой разгледани заявления. Важно е да се отбележи, че в посочените 10% едва около 5% се обжалват, като съда отменя около половината от обжалваните. Следва да се вземе предвид и противоречивата съдебна практика по идентични казуси. В този смисъл и за длъжностните лица по регистрация няма установен единен критерий за произнасяне по идентични заявления в лицето на съдебната практика“.

„Никой от нас не е изразил задоволство, че работата на Търговския регистър се е подобрила“, коментира обаче адвокат Пелев след срещата с Манолова. Като той и колегите му казаха, че освен това регистърът често „забива“, дори при опит просто за справка. Адвокат Петромир Кънчев изтъкна, че АВ е ведомството след Националната агенция за приходите и митниците, които докарва най-много пари за бюджета, а това означава, че трябва да поддържа качество не само на кадрите, но и на информационните си системи. Те поставиха и друг проблем – има вписвания, основно на годишни финансови отчети, по които ДЛР не се произнасят с години, а заинтересованите не могат да обжалват мълчалив отказ, тъй като няма срок, в който произнасянето задължително трябва да е факт.

От своя страна от агенцията пък съобщиха за случаи на злоупотреби на потребители на Търговския регистър, които затрудняват производството и водят до постановяване на откази и указания. Ето какви са те:

  1. Подават се заявления без внесена държавна такса, с цел получаване на „разяснения/писмена консултация“ от ДЛР във връзка с конкретния казус, въпреки че от разпоредбата на чл. 21, ал. 8 от ЗТРРЮЛНЦ, еднозначно се определя, че необходима предпоставка за започване на регистърното производство по подаденото заявление, е удостоверяване на внесена държавна такса.
  2. Подават се заявления за обявяване на годишен финансов отчет без приложен нито един документ с цел спазване на законоустановения срок за подаването им в регистъра.
  3. Подават се заявления без да се заявяват коректно подлежащите на вписване обстоятелства. Редът и начинът на попълване на заявления са подробно регламентирани в Наредба №1 от 14 февруари за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Като от АВ специално отбелязват, че въпреки че това не е част от служебните функции на длъжностните лица по регистрация, те всекидневно отговарят на запитвания по имейл и дават консултации за реда и начина за подаване на различни видове заявления.

Мая Манолова подчерта, че законът трябва да бъде променен така, че ръководството на агенцията да въвежда мерки за уеднаквяване на практиката на ДЛР.

Срещата при нея обаче не затваря темата, тъй като в сряда тя и адвокатите са на среща с министъра на правосъдието Данаил Кирилов и ръководството на АВ.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
21 май 2019 11:46
Гост

Някой иска да пусне духа от бутилката, хора бдете. При всички охранителни производства няма отсрещна страна, която да поеме разноските. Ще се постигне обратен ефект, няма да има откази-по никакъв повод-от страх да не те карат да плащаш, и тогава ще може да се вписва всичко. Това ли е целта?

Смутен
Смутен
22 май 2019 15:43
Гост

Най-смущаващо е обвързването на отменените от съда откази с годишната оценка на длъжностното лице. Наистина ще се въведе страх от постановяване на откази и ще стане доста, доста лошо в Агенцията.

евгени
евгени
21 май 2019 10:57
Гост

просто направете нов подбор и обучете хората. прави впечатление че сегашните са спуснати калинки ама така е в цялата администрация.

анонимен
анонимен
21 май 2019 10:36
Гост

При един и същи случаи веднъж получавам отказ, веднъж правят отбелязването. Най-обичам за един ден да получа 3 указания, които нямат нищо общо едно с друго. Копи-пействат текстове с юридически термини и се величаят.
Логично е държавата да плаща когато бизнесът губи пари заради неграмотността, незнанието и некадърността на някакъв чиновник със съмнително образование.

Анонимен
Анонимен
20 май 2019 23:31
Гост

Дано обещанията на Обмудсманът да не са голословни. В интерес на истината тя защитава правата на електората за разлика от предшественика си.

Анонимен
Анонимен
20 май 2019 22:47
Гост

Какви разясниния/консултации, при положение, че в указанието пише внеси 10лв. по сметка. Какви са тези абсурдни „злоупотреби“, липсва реквизит – даваш указания, това е.

предлагам
предлагам
20 май 2019 19:53
Гост

Също така нека и ЧСИ-тата да плащат разноските на страните, ако в съда бъдат отменени актове, действия на ЧСИ-тата. Примерно-ЧСИ-то ако надпише таксата си, и надписването падне в съда, ЧСИ-то да плаща разноските по съдебното обжалване.

Анонимен
Анонимен
20 май 2019 19:22
Гост

Браво, колеги! Само напред!