В Главна дирекция „Охрана“ и администрацията към Министерството на правосъдието имат погрешна ценностна система и дефицити в правната култура, които трябва да бъдат преодолени с обучения, анализ на съдебна практика и по-качествен подбор на ръководните кадри.

Това пише в открито писмо (пълния му текст виж тук) до правосъдния министър Янаки Стоилов съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд (СГС). Повод за него е случаят с шефа на Регионалната дирекция „Охрана“-София Александър Манчев, който отказа да изпълни съдебно нареждане да организира конвой на задържан до гробищата, за да погребе майка си (повече виж тук и тук). От развитието на делото обаче стана ясно, че нито той, нито колегите му, нито дори началникът му са разбрали защо се стигна до санкцията, а действията им показаха, че и в бъдеще биха отказали да изпълнят съдебно нареждане.

Казусът е от края на 2020 г., когато майката на задържания почина от COVID-19 и той поиска съдът да му разреши да присъства на погребението. Тогава съдия Тодорова разреши конвоирането му от затвора до Централните софийски гробища, като в определението си напомни решението на съда в Страсбург по делото „Вецев“, с което България беше осъдена да плати на затворник 1500 евро, защото не е бил пуснат на погребението на брат си поради липса на процесуален ред. Определението веднага е било изпратено до затвора в София и до РД „Охрана“. На следващия ден шефът на затвора Десислав Трайков отговаря на съда, че е направил „анализ на определението и настоящата специализирана нормативна уредба“ и така преценил, че затворът не е компетентен да конвоира задържания. В писмото си той казва, че извършвали конвой на задържаните само до лечебни заведения и специализирани болници. Часове по-късно аналогично писмо изпраща и Манчев, като казва на съда, че ГД „Охрана“ конвоира обвиняеми и подсъдими само до органите на съдебната власт, а гробищата не са такъв. След като беше глобен, той обжалва наказанието си със същите аргументи, а съдия Тодорова отхвърли жалбата му и написа, че „неизпълнението на съдебния акт за конвоиране на лишен от свобода на погребение представлява опасна демонстрация на незачитане на принципа на правовата държава (върховенството на правото)“. В определението ѝ се казваше също, че отказът на Манчев да се съобрази с Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се позовава на Закона за изпълнение на наказанията и правилника за прилагането му, е „противоправна проява на правен нихилизъм“ .

След това Манчев обжалва наложената му глоба, която и СГС, и Административният съд София-град (АССГ) потвърдиха, а съдия Тодорова пише, че той веднага я е платил.

В окончателното решение на АССГ се казваше, че в ГДО има трайна незаконна практика заради непознаване на нормативната уредба. Вътрешната проверка на „Конвойната дейност в ГД „Охрана“ стигна до извод, че водещ нормативен акт за дирекцията са утвърдените от правосъдния министър Правила за условията и реда за осъществяване на конвойна дейност и няма акт, който да им вменява задължения за конвой до гробищата, поради което заключват, че няма допуснато нарушение. В доклада си до правосъдния министър главният директор на ГД „Охрана“ също пише, че конвой в такива случаи се осъществява от МВР, а дирекцията може да оказва само съдействие, защото иначе би превишила правомощията си.

АССГ разясни в решението си, че законовият ред при конвой от ГДО е установен в Закона за МВР (чл. 76) и издадената въз основа на него инструкция, а не по правилата на правосъдния министър, които дори не са публикувани. Според инструкцията пък ГДО трябва да извършва конвой и когато това е изрично предвидено в закон, а такъв в случая се явява Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС).

„С оглед горното и съгласно чл. 76, ал. 2 от ЗМВР и чл. 9, ал.2 от Инструкция № 8121з-1161 от 5.09.2017 г. служителите на ГДО следва да извършват конвоиране и когато това е изрично предвидено в закон, когато им е възложено извън предварително разписаните им правомощия. В случая този „закон” е КЗПЧОС, която, както вече посочено, е част от националното законодателство и има примат пред националните правни норми. В допълнение към нейното задължително приложение трябва да се посочи и решението на ЕСПЧ по делото Вецев срещу България, по което държавата е осъдена за нарушаване на чл. 8 от ЕКПЧ в сходен случай на настоящия отново поради отказ на ГДО“, се казваше в решението на АССГ.

Още миналата година съдия Мирослава Тодорова сигнализира тогавашния правосъден министър Десислава Ахладова за случая и поведението на ръководството на ГД „Охрана“, а сега пише и до министър Стоилов, че дори вътрешноведомствената проверка в дирекцията показва, че опасностите от бъдещо подобно „противоправно упорство“ и „нехуманност“ остават. Според нея влязлото в сила съдебно решение явно няма да доведе до промяна на институционалната култура, нито до промяна на разбирането на държавната администрация за практическите измерения на върховенството на правото и отношението към правнообвързващата сила на съдебните актове.

„Нещо повече, вътрешноведомствената проверка и реакцията на главния директор на ГД „Охрана” показват, че ако наказаният от съда регионален директор беше изпълнил определението на съда да конвоира задържания за участие в траурен ритуал, то той според йерархично по-високите нива на институцията би бил правонарушител. Нетърпимо е обаче съдебните актове, осъдителните решения на ЕСПЧ и резолюциите на Комитета на министрите на Съвета на Европа с повтарящите се констатации, че България отказва да изпълнява решенията на ЕСПЧ, съответно да преодолява предпоставките за бъдещи нарушения на основните човешки права, да нямат значение за Министерството на правосъдието“, пише съдия Тодорова.

В писмото си до проф. Стоилов тя казва, че за да има „мирогледна промяна“, той трябва да вземе мерки за обучение на служителите от дирекциите на министерството за съдържанието на принципа на правовата държава и за смисъла и значението на задължителната сила на съдебните актове. Според нея трябва да бъде направен и компетентен изчерпателен анализ на всички осъдителни решения на съда в Страсбург по българските дела с конкретни предложения за изпълнението на всяко от тях, включително със законодателни промени, обучение на кадрите и концепция за ценностен подбор за ръководните длъжности.

„След запознаване с постъпилите по делото становища от вътрешноведомствената проверка укрепна убеждението ми, че първоизточник за поредното държавно правонарушение е погрешната ценностна йерархия на държавната служба и дефицитите на правната култура. Единственото ефективно средство да се спре устойчиво необратимо ценностната девалвация е диалогът с гражданското общество и подходящата просветна работа“, завършва писмото на съдия Тодорова.

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 септември 2021 14:57
Гост

Егати буквоядите сте ! Дали Тодорова е добър или лош съдия, колко си бавила мотивите, унижила ли е някакъв чиновник – всичко това какво значение има в случая. Същите буквояди очевидно са и началниците в съдебна охрана овъртолили се в правилници и наредби. В крайна сметка какво им е пречило да закарат човека да погребе майка си? Отговорът е : безразличие и тотална липса на емпатия.

RRrrr
RRrrr
30 септември 2021 23:04
Гост

Е, щом това дали си бави мотивите и дали е унижила някого, безпричинно, няма значение за вас, аз пък смятам, че изобщо няма смисъл да дискутираме темата заедно!
Казахме вече, че формално е права, това никой не и го отрича! Идиотизмът на дребните чиновнически душички не означава правомощие за публичен словесен линч над тяхното скудоумие. Съдията трябва да се произнася в рамките на закона, а не да търси театралничене и се държи маниерно, както в случая – с крайно неуместни забележки.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2021 13:34
Гост

Явно за Вас всяка мисъл, различна от изложената от съдията- хуманност теза е липса на емпатия, буквоядство и безразличие. Карането на някой до някъде от съдебна охрана няма нищо общо обаче с емпатията и безразличието. Мисля, че е излишно да обяснявам ЗАЩО – ако сте юрист.

А дано се понатисне и озапти тази полицейщината
А дано се понатисне и озапти тази полицейщината
30 септември 2021 9:15
Гост

Не съм фен на съдия Тодорова, като не оспорвам правните и знания и куктура. Очевидно е, че сте са на ниво. Не харесвам, обаче нейните тези относно констатациите и тезите й относно правосъдната система и реформа. Това обаче не ми пречи да я подкрепя този път. Да права е. Структурите на МВР и ГДО трябва да се променят. Съдът и прокуратурата съответно и двамата министри трябва даста да се потрудят , за да озаптят служителите си и да ги ограмотят, особено правно. Съдебните решение се изпълняват задължително- това е. Анализи и несъгласия може да има , но не и отказ… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 септември 2021 11:03
Гост

Съдебните решения следва да са съобразени със законите в една държава, за да бъдат изпълними. Когато с едно съдебно решение се създава конфликт, при който е възможно да се стигне до дисциплинарна отговорност при изпълнението му, то това решение какво е? То води до нарушение на други нормативни актове. Това ли е целеният резултат?

Анонимен
Анонимен
30 септември 2021 11:17
Гост

чл. 5, ал. 4 от Конституцията до къде ще ни доведе, ако всеки съдия започне да тълкува и прилага разширителни и „хуманно“ Практиката на Страсбург, която явно е над ВСИЧКИ наши закони…и тези съдебните решения за задължителни за изпълнение без да мисли никой друг освен съдията, независимо то това дали са изпълними или не? Това не води ли до съдийски произвол или бъркам?

Гогича
Гогича
01 октомври 2021 10:12
Гост

Дрън-дрън. До дисциплинарна отговорност трябва да се стигне при неизпълнение на решение и то незабавно, със забрана да се заема такава длъжност. Не може да се търси дисциплинарна отговорност защото е изпълнено едно съдебно решение, ама служителят, пък било то и директор мислил, че е незаконосъобразно и т.н. Като директор или служител нямаш право да анализираш, а да изпълняваш. Анализирай си вкъщи каквото, колкото и както искаш. Не е в правомощието на служителя да определя незаконосъобразността и ако такава бъде установена, няма да понесе отговорност служителя защото е изпълнил едно такова разпореждане. Иначе можем да си говорим глупости по цял… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2021 13:29
Гост

При неизпълнение на съдебно решение се стига до наказателна отговорност, но не и до дисциплинарна. До дисциплинарна се стига при неизпълнение на задълженията по служебното/трудовото правоотношение, до каквото безспорно би довело карането на престъпници по гробищата само въз основа на съдебно решение. Прочете си законите ДРЪН – ДРЪН.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2021 16:43
Гост

Колко съдебни актове против полицаи и съдебни органи постанови тази, за да разшири практиката на една конвенция, която е против християнските ценности, против националната ни идентичност, против държавата ни и против изконни ценности като семейството и уважението на институциите? Няма ли някой, който да повиши християнската й култура и малко да я смири и да престане да си мисли, че може да се изказва по всякакви теми. Срам няма ли?

Анонимен
Анонимен
29 септември 2021 18:06
Гост

Я прочети какво си написал!

Анонимен
Анонимен
29 септември 2021 12:11
Гост

Може да повишава дефицитите в културата и да променя към добро ценностната йерархия на хората, ако стане учителка и работи с тях, когато са все още под 18 г.
На тези години и в контекста на служебните отношения, които съществуват между институциите, това писмо звучи смешно.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2021 23:05
Гост

В случая личното желание за изява на съдия Тодорова следва да е демонстрирано по начин, пазещ достойнството на работещите в ГД Охрана. Можела е да намери далеч по рутинен и дискретен начин да предизвика промени в работата на звеното. Изрази като „дефицити в правната култура“ и “ погрешна ценностна йерархия“ демонстрират високомерие и липса на смирение при отсъствие на съзнание за собствените дефицити. Все пак продължителността на разглежданите от нея дела може да се окачестви именно като “ дефицит в разбирането за разумен срок“ и “ погрешно правораздавателни планиране“

RRrrr
RRrrr
28 септември 2021 23:01
Гост

Лесно е да си правиш PR на чужд гръб, когато някой очевадно е сбъркал, а ти използваш позицията си, за да го унижаваш публично! Съдия Тодорова е права за този случай, но в реалния живот далеч не е пример за подражание. Случаите в които заради неизписани мотиви страните не получават никаква справедливост или вследствие на мудно правосъдие и изтекла от това давност са често явление при нея. Така, че, за да сочиш другите с пръст, трябваха да си перфектен, а тя не е. Подобни крокодилски сълзи за правата на този или онзи губят смисъл, когато си смачкал много съдби. Както… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 септември 2021 8:14
Гост

Прав си с изключение на едно- няма перфектни хора!

Обективен
Обективен
28 септември 2021 22:29
Гост

Хора, това са специализирани структури, силови, подчиняват се на строги правила. Рискът при конвоиране е сериозен и трябва да се извършва по определен ред, а такъв за задържаните още няма. И когато съдия, пък била тя и Мирослава Тодорова разпореди това, без да изясни кой орган и как да го напарави, рискът да стане по-голяма беля е голям. Иначе за доста от нещата и права, но това ли ни е най-големият правозащитен проблем!?

Анонимен
Анонимен
29 септември 2021 17:03
Гост

Съдът над и против вътрешни правила на институции, действащи с години… Ами ако утре има практика по Конвенцията, че ако на някой от затворените му се прииска секс ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНВОИРАН и съдът вземе, че уважи подобно искане – ей така, по чисто субективна преценка (каквато има и тук) няма ли леко да се усетим, че съдът ни прави на маймуна и българските институции и данъкоплатците? Къде свършва разума и започва върховенството на Конвенцията? Прочетете практиката на тази и ще разберете, с каква цел правораздава…не в услуга на народа и гражданите ни, а за да разширява практиката по… Покажи целия коментар »

Приятел
Приятел
28 септември 2021 15:43
Гост

М.Т.да напише писмо колко незаконни СРС та е подписала с В.Я.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2021 15:41
Гост

Поздравления за усилията на с-я Тодорова. Не се касае само до правна култура, но и до ЧОВЕЩИНА-в случая да дадеш възможност на сина да изпрати от тоя свят майка си.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2021 16:50
Гост

Нали разбирате, че човешината тук е ПР на ССБ. Те така правят, но не за собствена сметка, а за сметка на държавата и институциите. Щом този е в затвора вероятно някой е пострадал от действията му и да – това да е там е част от наказанието му. Чак такава хуманност към хилядите хора по забавените й дела, чакащи в неизвестност с висящи обвинения тя никога не е проявявала.

Йори
Йори
28 септември 2021 15:03
Гост

Не са единствените, които имат погрешна ценностна система и дефицити в правната култура.

мnnn
мnnn
28 септември 2021 14:37
Гост

Недоумявам как за в този специализиран сайт за съдебната система теми като : кой е назначен за зам.министър, какъв е резултата по едно наказателно дело за убийство на лице от ромски произход от Пловдив и т.н., са по-важни от темата за случайното разпределение на делата в съдилищата през последните 5 години. Нито дума за данните от досъдебното производство. Асен Йроданов от Биволь е абсолютно прав когато казва, че освен цензурата на медиите на Пеевски, има нова цензура, налагана от про-либерални медии от един и същи кръг. А в същото време комисията ЛИБЕ на ЕП си тръгна без да узнае за… Покажи целия коментар »

чети преди да недоумяваш
чети преди да недоумяваш
28 септември 2021 15:12
Гост

Явно не си читател на този специализиран сайт, защото всъщност само той информира какво е дала експертизата за случайното разпределение

Запетуйка
Запетуйка
28 септември 2021 14:36
Гост

Похвално, че се повдига въпроса. Дали ще има резултат обаче е съвсем руга тема на разговор.

Cerkov
Cerkov
28 септември 2021 14:35
Гост

Дано се вслуша Янаки. Ще видим

Anonimen
Anonimen
28 септември 2021 15:05
Гост

Няма много време за съжаление. Изборите наближават.

Борисов
Борисов
28 септември 2021 14:35
Гост

Тази ги е сцепила и то интелигентно

Ечев
Ечев
28 септември 2021 14:35
Гост

Бих казал, че много хора в страната имат „дефицит на знания“. Обаче дали ще има по-качествн подбор при тия сладури и обуичения – друга тема е това. Обученията на възрастни хора общинари, държавни служители или хора от частния сектор знаете как протичат – отива се на хотлски комплекс и започва разврата.

Самуил
Самуил
28 септември 2021 15:06
Гост

Лошото е когато такива хора с дефицит са на синекурни длъжности.

Авигел
Авигел
28 септември 2021 14:33
Гост

Кеф ми стана. Браво на жената! Поздравления! Дано се вземат предвид бележките и мнението и

Божков
Божков
28 септември 2021 14:33
Гост

Чудесно написано. Похвално е, че повдига темата пред Стоилов. Да се ползва, докато той е на власт, че после ще дойде друг и не е ясно какво ще се случи.

Гиги
Гиги
28 септември 2021 15:06
Гост

Той свърши повече работа за толкова кратко време, за разлика от предшественика си.

Манолева
Манолева
28 септември 2021 14:32
Гост

Най-после някой да си го каже в прав текст. Като се знаем какви сме, ще искаме след още две нейни появи някъде в публичното пространство да основе партия и да я изберем за да ни управлява.

Тръст
Тръст
28 септември 2021 14:32
Гост

Винаги ми капе мехлем, когато ерудиран и образован човек с богата култура казва на друг, че не е умен. Не се ползват ашлашки думи и фрази. Не се ползват разговорни изречения от улицата. Казва се завоалирано и почтително, че има „дефицит на знания“. Браво.

Харизанов
Харизанов
28 септември 2021 14:31
Гост

Кеф ми стана. Тази ги е наредила едно хубаво.

Хари
Хари
28 септември 2021 15:07
Гост

Отвсякъде. Точно в десятката.

Кисел
Кисел
29 септември 2021 10:00
Гост

Ако си мислите че охраната и конвоирането на задържани лица и затворници е лесна работа, пробвайте се! Или посетете място за лишаване от свобода, пък после плювайте работещите там. И дори журналистите не разбраха, че воденето на задържано лице от ареста в съда представлява “ конвоиране“, а не разходка за задаване на въпроси.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2021 14:30
Гост

А така…