Използването на медиация по наказателни дела изрично да се регламентира в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), а провеждането на първа среща с медиатор да стане задължително по някои граждански и търговски спорове, като страните поне да бъдат информирани за възможностите на тази процедура. Това предлагат от Националната асоциация на медиаторите (НАМ) в становище до членовете на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Медиацията ще е тема на следващото заседание на съвета в сряда.

„Актуалното състояние на медиацията в Република България, като цяло, въпреки приетия още през 2004 г. Закон за медиацията и натрупаната практика по прилагането му, все още не са удовлетворителни. Потенциалът на медиацията не се използва пълноценно от спорещите, от съда и от прокуратурата“, заявяват от НАМ. И обясняват, че трябва да бъдат направени още законови промени, за да започне по-широко приложение на медиацията.

„Още по-сериозно е положението, свързано с медиацията по наказателни дела и останалите инструменти на възстановителното правосъдие“, твърдят медиаторите. Те сочат, че в момента тя се прилага спорадично по проекти на неправителствени организации с ограничен кръг потребители –  основно сред затворници, освободени от местата за лишаване от свобода, деца от институции или деца в риск, включвани в социални услуги, осъществявани в общността.

Според НАМ това, че липсва „закрепваща“ норма в НПК води до там, че възстановителните практики се прилагат основно под формата на социални услуги или програми в институциите. Освен това според асоциацията има недобро познаване на философията, ценностите и основните принципи на възстановителното правосъдие, а това се отразява в периодично предлаганите законодателни промени.

От НАМ алармират, че България значително изостава в транспонирането на европейските директиви и другите международни актове, насърчаващи приложението на възстановителното правосъдие. Като дават пример с Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, която не бе транспонирана в частта за възстановителното правосъдие. „България бе една от малкото европейски страни, която не се съобрази с Препоръка № R /99/19 на Комитета на Министрите на Съвета на Европа за медиация по наказателни дела. Все още не е изпълнила и Препоръка СМ/Rec (2017) 3 за Европейските правила за санкциите и мерките, изпълнявани в общността, също стимулираща възстановителното правосъдие, а до края на юни 2018г. предстои приемането и на специална Препоръка за възстановителното правосъдие по наказателни дела“, пишат от асоциацията.

Затова предлагат седем мерки, които трябва спешно да бъдат приети.

Първо, според организацията, трябва да бъдат направени изменения в Закона за медиацията, ГПК и всички други нормативни актове, свързани с медиацията по гражданско-правни и търговски спорове. Като с промените трябва да бъдат въведени норми, свързани с провеждането на задължително информационно заседание или задължителна първа среща по медиация. Освен това според НАМ трябва да бъде регламентирана ускорена процедура за одобрение на споразумения по Закона за медиацията. От организацията пишат още, че трябва да бъде създадена Камара на медиаторите и да бъде приета тарифа за заплащане на труда им. Последното се налага, тъй като в повечето случаи страните приемат процедурата като безплатна възможност и липсва регламент за заплащане на медиатора.

Второто основно изменение, което предлагат от НАМ е в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, за да се регламентира изрично въвеждането на медиацията по наказателни дела. Освен това, според организацията, бързо трябва да бъде приет и законът за детското правосъдие, който урежда възстановителни практики. Пак за да бъде въведено възстановителното правосъдие, от асоциацията настояват да бъде изменен и Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

От организацията посочват, че трябва да бъде подобрен контролът върху квалификацията и обучението на медиаторите и да бъде утвърдена стандартизирана процедура за сертификацията им.

„През годините членове на НАМ и други експерти са работили по голяма част от изброените по-горе мерки и има очакване, че сега сформираната от Министерството на правосъдието работна група ще почерпи от вече свършената работа, за да може развитието на медиацията и стимулирането на нейното използване да не остават само добри пожелания“, се казва в становището.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
10 юли 2018 17:55
Гост

Медиацията е един кьорфишек , едно чуждо растение , което така и не пониква на родна почва . Първите опити датират от далечните вече 1997-1998 г , самият аз имат тапия за медиатор точно оттогава . Няма да стане тая работа – вижте процентът на съдебните спогодби – то няма и 1 % от делата . Делата се водят „на въпреки“ и за да се отлагат плащания . Вижда се от сляп накъде върви едно дело – не се спогодяват и това е и обжалват до последно . Народопсихология и простотия . А да очакваме още преди делото , изцяло… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
10 юли 2018 16:02
Регистриран

Ама че смешка – всички коментиращи СТЕ ПРАВИ.Но не познавате правото на Европейския съюз.8но може и да греша/Точно неговите създатели-мъдреци, са казали /перефр./-Не се обединихме, и настана втората световна-загинаха милиони без НИКАКЪВ смисъл.Затова ДНЕС и СЕГА, ще спазваме следното : Моят опонент не ми е враг.Той казва само другата гледна точка, за да мога да видя образът в цялост.Затова ми е необходим и няма да го „отстрелвам“-ще говоря с него, ще разбера, и едва тогава ще действам-НИЕ ще бъдем приятели.Защото можем… Медиацията е една форма, не.Тя е основен постулат не формално, а по същност, в правото на ЕС-нищо не се… Покажи целия коментар »

Koko6ka
Koko6ka
09 юли 2018 23:10
Гост

Т.е., освен съдебни разноски, целта е да се въведат и задължителни разноски „медиация“? Правилно ли разбирам исканията?

не на ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА медиация, да си остане добров
не на ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА медиация, да си остане добров
10 юли 2018 7:37
Гост

Освен ако задължителния медиатор не медиатира безплатно, от добро сърце. Ищецът ще трябва да получи бележка от медиатора,че медиацията е неуспешна, и едва след това исковата молба ще е допустима.

адвокат
адвокат
10 юли 2018 12:06
Гост

Все пак юристите, които 60-те ВУЗ-а (някои от които нещо като ПУЦ-ове) непрекъснато бълват, се нуждаят от работа, нали? „Както Попа пееше „В София е тесно, няма вече лесно“. България ще плаща глоби, т.е. всички ние данъкоплатците, но скоро няма да съкрати въпросните учебни заведения.

добронамерен
добронамерен
10 юли 2018 15:26
Гост

Повечето вписани медиатори НЕ са юристи. А работа има-в пътното строителство например. Я колко магистрали има да се правят!

Петров
Петров
09 юли 2018 12:38
Гост

Много добра идея. Така по-бързо ще се стига до споразумение.

Иванов
Иванов
09 юли 2018 12:40
Гост

Че сега се стига предостатъчно бързо до споразумение по наказателни дела. По-голяма бързина от сега е абсурд. Имаш ли служебен адвокат-считай ,че отиваш на споразумение.

Против натрапена медиация!
Против натрапена медиация!
09 юли 2018 12:34
Гост

Преди няколко години един човек(питай чучко гугъл, ако не знаете кой) беше казал,че медиацията е мъни, мъни, мъни. Че това е напълно излишен закон. Който иска да ползва посредничеството, сътрудничеството на трето лице, няма нужда да ползва „формален“ медиатор-медиатор може да е всеки-роднина, съсед, приятел, познат на спорещите. И като сами, или с помощта на трети лица не са решили спора, НАМА НУЖДА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НАТРАПВАНЕ НА ПАРАЗИТ-ТРЕТО ЛИЦЕ-лице, което няма да „медиатира“ безплатно, а срещу съответното заплащане. Ама как така някой си ще ме задължава дали да ползвам услугите на трето лице-посредник? Това трябва да е личен и свободен… Покажи целия коментар »

Иван
Иван
09 юли 2018 12:42
Гост

Абсолютно съм съгласен. Това са излишни разходи са страните по делото. Поради тази причина алтернативно решаване на потребителски спорове в случая е неуместно.

запознат
запознат
09 юли 2018 13:05
Гост

Това е и целта на занятието и цялата врява…

Боян Манчев
Боян Манчев
09 юли 2018 15:16
Гост

Подкрепям напълно. С натрапената медиация се цели единствено източване на средства от страните, които да отидат в джоба на трето лице с неясна правна култура, чийто действия рядко дават какъвто и да е бил резултат. Първата юридическа професия на мой колега тройкаджия от университета беше именно медиация към СРС.
В белите държави хората се стремят да осгуряват максимално широко право на избор на гражданите при упражняването на техните права и свободи, а у нас разни тесногръди „специалисти“ всячески се стремят да ограничават правото на избор, ужким за доброто на хората.

Валя Станкова
Валя Станкова
09 юли 2018 15:33
Гост

Провокирахте ме да Ви отговоря. Не става дума за “натрапване” и “за социализъм”. Става дума да се възползваме от медиатор, без да завеждаме дело. Когато, обаче има заведено такова, можем да улесним себе си, страната и съда, като разрешим спора чрез медиатор. Прочетете в Закона за медиацията на какъв принцип се работи и какви принципи са въздигнати, като условия за провеждането й. Степента на интелигентност на обществото се предпоставя и от медиацията.

отговор на отговора
отговор на отговора
09 юли 2018 18:44
Гост

Дали някой ще заведе дело, дали е добре да заведе дело го определя страната, ищецът. Не някой си друг. Абсурд е медиацията да е положителна процесуална предпоставка , преди да заведеш дело, както се предлага лобистки , да е задължителна. Абсурд е друг да решава, вместо нас дали да заведем дело или не(въвеждането на задължителна медиация значи,че друг решава вместо нас). Дали ще решиш спора чрез медиатор, чрез приятел, чрез съсед, чрез роднина-посредник, чрез посредничеството на адвокат, чрез лични разговори е въпрос, който хората сами ще решат, а не натрапено чрез закона задълржително участие на медиатор. Проблемите на медиацията са… Покажи целия коментар »

Петя
Петя
09 юли 2018 12:32
Гост

Калификацията и обучението на медиаторите е от съществено значение за изхода на делото. Именно за това трябва да бъде утвърдена стандартизирана процедура за сертификацията им.

Медиатор
Медиатор
09 юли 2018 15:19
Гост

Вече има огромно количество медиатори .Обучението на медиатори е просто бизнес ! На пръсти се броят истинските практикуващи медиатори които постоянно надграждат своите познания наред с практиката която имат .Да си медиатор не е само един курс или юрисическо образование .То наистина е дарба с много познания !

Anonimen
Anonimen
09 юли 2018 12:29
Гост

Естествено, че трябва да бъдат направени изменения в Закона за медиацията. Последната промяна в него е от април 2011 г., а от тогава се промениха много от законите.

запознат
запознат
09 юли 2018 13:09
Гост

Предлагат се промени в НК и НПК, относно задължителна медиация, а не „изменения в Закона за медиацията“ – преди да коментирате, първо прочетете текста на статията.

Боян Манчев
Боян Манчев
09 юли 2018 15:04
Гост

Колега, май вие сте този, който е чел само по диагонал. Вижте как започва 8-ят абзац от статията:
„Първо, според организацията, трябва да бъдат направени изменения в Закона за медиацията, ГПК и всички други нормативни актове, свързани с медиацията по гражданско-правни и търговски спорове.“

Прочел съм внимателно
Прочел съм внимателно
09 юли 2018 16:37
Гост

… „Първо, според организацията, трябва да бъдат направени изменения в Закона за медиацията, ГПК и …“