Тромави процедури, липса на пари и непознаване на начините, по които може да си защитят правата, са причините, които най-често спират гражданите да заведат дело.

Бизнесът също изтъква на първо място тромавите процедури (43,2%), но следващите фактори, които са отказали предприемачите да се обърнат към съда, са прекалената продължителност на съдебните процеси (32,4%) и недоверието в системата (29,7%). Всеки пети бизнесмен не вярва, че решението ще бъде безпристрастно. Същата позиция застъпват 25 на сто от гражданите.

Това показва проучване за оценката, която гражданите и бизнесът дават за достъпа до правосъдие, което беше представено днес в рамките на организираното от Министерството на правосъдието обществено обсъждане по темата. То е направено по метода на пряка стандартизирана анкета сред представителна извадка на 1020 граждани и 600 фирми. Резултатите от проучването представи социологът Радостина Ангелова.

То показва ясно, че хората на практика не познават достатъчно работата на съда и възможностите си да защитят правата си чрез него. Близо 75 на сто от анкетираните граждани са заявили, че изобщо не познават работата на съда (32,9%) или са частично запознати (41,5%). По-малко от 5 на сто са казали, че са напълно наясно с дейността на съда.

Сходна е ситуацията и по отношение на оценката на хората за това дали знаят как да заведат дело. Всеки трети е заявил, че няма никаква представа, а около 39% – че все пак имат някаква яснота какво да правят. Уверени, че ще могат сами да заведат дело, са 7,2% от анкетираните.

Представителите на бизнеса са малко по-подготвени за съдебни битки – 12,1% от участвалите в допитването са заявили, че са напълно запознати как се води дело.

Всъщност 60 на сто от представителите на фирми са съобщили, че са имали ситуация, която е предполагала да заведат дело.

Половината от тях обаче са се отказали да го направят. И основните причини да не се обърнат към съда са били именно тромавите процедури, продължителността на делата и недоверието в съдебната система.

Всеки четвърти предприемач е оценил високо правната защита, която е получил от адвоката си. Те са дали оценка по скала от 1 до 5, като 1 е най-слабата оценка. Проучването показва, че 27% от анкетираните бизнесмени са оценили с 4 адвоката си по делото. Оценка 3 са дали 37 на сто от тях, две по петобалната система на адвоката си са дали 8%, а изключително лошо е мнението за правното съдействие, което са получили, на 2 на сто от анкетираните.

Резултатите по отношение на адвокатската защита по дела, която са получили гражданите, са сходни. Един на всеки четирима, дава максималната оценка 5 на адвоката си. Също толкова са го оценили с 4. Но най-много – 36% от анкетираните, са поставили 3. Че са наблюдавали добра правна защита в малка или в никаква степен са отговорили 13 на сто от запитаните.

За хората най-важното, за да имат добър достъп до съд, е да няма корупция (70% от анкетираните), разходите за водене на дело да съответстват на средните доходи в страната (63%) и да има доверие в съдебната система (63%). За бизнеса водещи също са доверието на гражданите в системата (48%) и да няма корупционни практики. За разлика от гражданите обаче предприемачите сочат и друг важен фактор, за да се гарантира достъпът до съд – наличието на разбираема правна информация (47%).

Проучването е направено по проект на Министерството на правосъдието за ефективен достъп до правосъдие, финансиран от оперативна  програма „Добро управление“. И показва, че като цяло гражданите и бизнесът оценяват като добър достъпа си до съд.

Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов заяви, че в рамките на проекта ще бъдат анализирани възможностите за достъп до правосъдие по различни критерии и ще бъде създаден модел на достъп до правосъдие в един окръжен съдебен район, който ще послужи като стандарт за прилагане и в останалите.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван Иванов
Иван Иванов
05 юли 2019 12:03
Гост

Алтернатива на съда няма. Има наистина медиация, но – то е ясно какво. В борбата между спорещите трябва да се включват лостове – икономически основно. Например – законовата лихва, която е добър биберон. Повечето адвокати работят добре – нямам ревност към колегите, за всички има работа. За безупречна съдебна система не може се говори, но проблемът е на давещите се. Както се казва във вица – на Ленин каскета си му е на главата – тоест – граждани – пазете си имуществото.

Владението е преден страж на собствеността.

Забележително откритие
Забележително откритие
05 юли 2019 11:01
Гост

И в същото време има ръст на делата? Явно просто големите фирми с големи кантори зад гърба си си позволяват да водят дела за щяло и нещяло, докато онеправданите редови граждани, които постоянно стават жертва я на измама, я на някой недобросъвестен нотариус, я на държавната политика по погазване на всякакви основни права, не знаят, нямат пари и не могат да водят дела.

ewy
ewy
04 юли 2019 18:37
Гост

Поредното харчене на пари за глупости . Българинът е вечно недоволен и вечно подозрителен и това си е национална особеност – все да сме най-тъпи , най-корумпирани , най-бавни и пр…..Е , не е вярно . Административното ни правосъдие е едно от най-бързите в Европа . Гражданските ни дела са над златната среда по бавност . В коя класация въобще сме в първата половина на класацията в Европа ?? Има ли Върховен съд в Европа , който като ВКС да се произнася за по-малко от година , година и половина ? Усещане за корупция ? 90 % от „усещащите корупция“… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 юли 2019 16:15
Гост

А какво стана със страстта на българите да се съдят за щяло и нещяло? Това беше тенденция много дълги години.

Анонимен
Анонимен
04 юли 2019 16:15
Гост

Медиацията е навлязла масово, хахаха…

Анонимен
Анонимен
04 юли 2019 15:06
Гост

Министерството на правосъдието хубаво е направило анкета сред гражданите, ама я да видим по провинцията дали статистиката ще е същата.

Анонимен
Анонимен
04 юли 2019 15:01
Гост

Липсата на пари е една от най-честите причини за това хората да не водят дела, защото не могат да си позволят качествен адвокат.

Анонимен
Анонимен
04 юли 2019 15:03
Гост

За такива неща се намират пари и назаем. По-скоро не се борят заради недоверието в съдебната система.

advocat
advocat
05 юли 2019 14:22
Гост

Това, че българите се съдели за щяло и нещяло, е един от големите митове. Мит който поддържат моралните наследници на бетонните глави от сталинския период за които търсенето на все повече и повече права от все повече и повече граждани изглежда ненормално, но именно това се случва в развитите държави към които декларираме че се стремим, но не ни достигат сили да се приобщим.