Три варианта за прекрояване на съдебната карта поставя на обсъждане Висшият съдебен съвет (ВСС). През юли те ще бъдат дискутирани със съдии, прокурори и представители на местната власт, адвокатурата, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, неправителствени организации и др.

Ето какви са вариантите, чиито положителни и отрицателни страни ще бъдат подложени на обсъждане:

Вариант 1 – трансформиране на даден районен съд с установена ниска натовареност и липса на кадрова обезпеченост в териториално отделение към друг районен съд.

Вариант 2 – обединяване на две или повече районни съдилища в рамките на даден окръжен район.

Вариант 3 – комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистрати и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен  регион на база на определени стандарти за численост.

Обсъжданията с професионалните среди и местната власт на възможните механизми и варианти за реформа на съдилищата ще се проведе и в петте апелативни района – София, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Варна, и започва днес в столицата.

Моделите са изработени на база шест критерия:

  • минимална численост на магистратите;
  • натовареност на съдилищата;
  • данни за разпределение на населението по съдебните райони;
  • географски разстояния и достъпност на обществения транспорт;
  • индекс за социално-икономическото развитие на съдебните райони;
  • дигитална достъпност и интернет достъп на гражданите.

Освен това при определяне на вариантите са взети предвид ефективността и ефикасността, въз основа на които са извършени и анализи на съдилищата от районно, окръжно и апелативно ниво.

По време на тези публични обсъждания ще бъдат обсъдени няколко въпроса като един от основните е въобще за приложимостта на някой от вариантите, силните и слабите им страни и потенциалните ефекти от прилагането.

Предложените варианти на модели са насочени към подобряване на качеството на работа и оптимизиране на човешките и финансови ресурси, справяне с натовареността на съдилищата, съдиите и съдебните служители в отделните районни съдилища“, посочват от ВСС.

Но уточняват, че след обсъжданията може да не се приложи нито един от тези варианти, а да се търсят други модели за реформа.

Няколко са фазите на реализиране на всеки един от вариантите, стана ясно по време на първото публично обсъждане с магистрати и местна власт от софийския апелативен район.

Започва с подготовката, при която се правят анализи на особеностите на района, географско положение, население и др. данни. Втората е същинска, в която ВСС взема решение за реорганизация, а третата продължава през целия период – информира се обществото за това, което ще се прави.

И при трите модела няма да има кой знае какви спестени средства, защото основното перо отива за заплати и осигуровки – поне 92% от бюджета на съответния съд.

Предлага се пилотно да се приложат и трите модела в петте апелативни съдебни района в страната.

В Софийския са избрани засега районните съдилища в Костинброд и Сливница като спрямо тях ще бъде приложен третия модел, т.е. с възможност за мобилност на служители и съдии.

Най-напред ще трябва да се разработят стандарти за необходимата численост на служители. Това означава да се прецени дали ще бъде определена минимална численост на служители към един магистрат, дали ще бъде на база постъпили дела или например един деловодител към двама съдии.

По отношение на числеността на магистратите пък ще се мисли дали да не бъде на база брой дела на разглеждане или на база брой постъпили дела на един съдийски щат – например 400 дела на година.

Ще трябва да се разработят и критерии за мобилност на служителите в рамките на съответния окръжен район. Идеята е те да бъдат командировани в други съдилища, когато има нужда от помощ. Също така и магистрат може да бъде командирован в друг съд, ако данните за натовареността изискват това.

Целта на предлаганите модели е да се постигне специализация в районните съдилища, обясни по време на публичното обсъждане Красимир Шекерджиев.

Възможно е да се роди и четвърти модел или някой от предложените да бъде усъвършенстван. Но който и да бъде избран, гарантирам, че нито един магистрат няма да загуби работата си. Този въпрос никога не е стоял като част от съдебната реформа. Всеки, който е магистрат, ще продължи да бъде такъв“, заяви Шекерджиев.

Според него само в изключителни случаи може да се приложи вторият вариант, например ако две районни съдилища са много близо, единият да бъде закрит.

Но поясни, че при всички случаи водещите критерии ще са достъпът до правосъдие, натовареност и специализацията на съдиите.

А на тях отговарят другите два модела, защото хората няма да имат проблем да ползват съдебните услуги.

Всички варианти обаче ще доведат до реорганизация на администрацията, като по думите на Шекерджиев тя трябва да се насочи към общата, а не към специализираната.

Публичното обсъждане се проведе онлайн като заинтересованите страни можеха да задават писмени въпроси. Най-активна в питането беше общината в Костинброд като тя поиска да знае защо не е получила предварително предложените модели, за да изрази становище по всеки от тях. Попита и защо при нито един не се отчита фактическата и правна сложност на делата, каквито въпроси всъщност зададоха и магистрати.

Шекерджиев обясни, че ВСС не отчита сложността на делата при нито едно кадрово решение, но това може да бъде сторено като се вземат данните от системата за измерване на натовареността. Според него обаче делата в Костинброд не се различават съществено от тези в други районни съдилища в страната.

Един от най-често задаваните въпроси беше свързан с пътните разходи на магистрати и служители, каквито неминуемо ще имат при превръщането на районен съд в териториално отделение или при модела за мобилност.

Красимир Шекерджиев обясни, че и сега много магистрати пътуват от един град в друг. Но заяви, че е крайно време да се помисли по въпроса, защото „няма друга разумна алтернатива освен да се възстановяват разходите за транспорт“.

Беше зададен и въпрос как ще се определя подсъдността на делата, които ще се разглеждат от ТО на районен съд като бе дадена и препоръка да се предвиди, че дела, свързани с територията и населението на отделението, да се гледат именно там, а за целта са необходими промени в процесуалните закони.

Красимир Шекерджиев обясни, че този въпрос ще бъде обсъден в момента, в който бъде прието, че ще се приложи моделът за териториалното отделение. „Тогава ще имаме обединяване на съдебни райони и определяне на подсъдността там“, каза той.

Шекерджиев посочи, че идеята не е да се даде превес на някой от моделите, а се търси справедливост, защото не може един военен съдия да гледа една десета от делата на колегата си от окръжен съд.

Публичното обсъждане продължава утре в Пловдив.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ангелов
Ангелов
09 юли 2020 11:01
Гост

Гледайте само да не направите така, че половината територия на България да се превърне във вилна зона на областните градове. Нещо, което работи не се пипа, най-лесно е да закриваш.

Ангелов
Ангелов
08 юли 2020 19:18
Гост

А със службите по вписванията какво правим, те не са към ВСС, но във всеки РС има СВ? Нотариалните райони могат да си останат същите, като се отвържат от седалището и района на съответния РС.

Адвокатозавър
Адвокатозавър
06 юли 2020 18:47
Гост

Обсъждат ли , обсъждат …..а реално нищо не се прави. Правят като предишния състав на ВСС – чакат да им мине мандата спокойно и да прехвърлят топката на някой друг .

Приятел
Приятел
06 юли 2020 11:32
Гост

Като върнат пълната подсъдност на военните съдилища,всичко ще се нареди.

Димитров
Димитров
06 юли 2020 10:46
Гост

Интересно на базата на тези критерии, колко ли военни съдилища ще оставят?

Димо
Димо
06 юли 2020 10:44
Гост

Мисля, че вариант 3 е най- оптимален.

Митьо
Митьо
06 юли 2020 10:41
Гост

Преди време обсъждаха два, сега вариантите станаха три. Обаче в крайна сметка нищо не се прави.

Islo4
Islo4
06 юли 2020 10:00
Гост

Категорично смятам, че е добро решение

Фреди Ф
Фреди Ф
06 юли 2020 10:00
Гост

Браво за инициативата им

Radosveta
Radosveta
06 юли 2020 10:00
Гост

Еми не знам. Ще видим какво ще излезе и дали е добра идеята, но не е лоша май де

Иванов
Иванов
06 юли 2020 9:59
Гост

И с каква цел е това?

Gerova
Gerova
06 юли 2020 9:59
Гост

Според мен е добре да има такива промени

Цицеров
Цицеров
06 юли 2020 9:58
Гост

Излишна бюрокрация. Да обединяват и това е. Отдавна им е мерек

Урумов
Урумов
06 юли 2020 10:48
Гост

Не е решение за мен. Ама явно са си го навили на пръста.

Любенова
Любенова
06 юли 2020 9:58
Гост

Според мен не е нужно обединение на съдилища, но както си преценят

Ристевски
Ристевски
06 юли 2020 9:58
Гост

Подкрепям да се случат тези промени. За мен са добри

Анонимен
Анонимен
06 юли 2020 10:50
Гост

Кои по точно?

Димитрова
Димитрова
06 юли 2020 9:57
Гост

Добри решения. Дали ще се реализират е друг върпос

Кирилова
Кирилова
06 юли 2020 9:57
Гост

комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистрати и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен регион на база на определени стандарти за численост.

Обсъжданията с про

Това е добре

само казвам
само казвам
06 юли 2020 9:55
Гост

Дали ще се направо ТО в малкия град, или ще се заседава на пункт в определени дни от седмицата, е без значение. Истината е, че малките РС с по двама трима съдии не трябва да съществуват като самостоятелни субекти. Причината – няма никакава специализация на съдиите, никакво случайно разпределение на дела. Като всички са част от големия колектив на РС в областния град и си ходят намясто в малкия РС да си гледат делата на хората, всичко ще е ок.

Миро
Миро
06 юли 2020 10:51
Гост

Съгласен!