Ако достъпът до трафични данни не води до тежка намеса в личния живот, той е допустим и за разкриване на леки престъпления. Това реши Съдът на Европейския съюз (СЕС) след преюдициално запитване от Испания във връзка с разследване на грабеж на портфейл и мобилен телефон.

Според съда на ЕС ограничението, че достъп до лични данни се дава само за разкриване на тежки престъпления, е валидно, когато и самите данни съдържат информация, която накърнява тежко личния живот на човека.

В конкретния случай испанската полиция искала от съдия-следователя да ѝ предостави достъп до данни, с които да установи самоличността на потребителите на телефонни номера, които са били набирани от откраднатия телефон в следващите 12 дни след грабежа. Той отхвърлил искането, защото в Испания, както и в България, достъпът до трафични данни бил допустим само при разследване на тежки престъпления, т.е. които се наказват с над 5 години затвор.

След това решение законодателството в Испания било променено, като били въведени нови критерии за предоставяне на лични данни за някои особено тежки престъпления, както и общи граници за достъп до данни за престъпления, които се наказват с над 3 години затвор.

Прокуратурата в Испания протестирала пред съда отказа и той преценил, че интересът на държавата да преследва и наказва извършителите на престъпления не може да легитимира несъразмерното засягане на основните човешки права, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Затова и отправил запитване до СЕС за определяне на нивото на тежест на престъпленията, над което може да е обоснована намеса в основните права.

Според съда на ЕС е безспорно, че установяването на самоличността на притежатели на СИМ карти, които са търсени от откраднат телефон, както и техните адреси, представлява намеса в основните им права. СЕС обаче преценява, че тази намеса не е толкова тежка, за да бъде ограничена само до борбата с тежката престъпност.

В Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации обаче са изброени цели, които могат да обосноват достъпа до личните данни. Съдът подчертава, че в директивата няма ограничение за намеса в личните данни само за борбата с тежките престъпления, а се отнася общо до всички престъпления.

За пример е дадено и решение на властите в Швеция, в което съдът е приел, че само в случаите на борба с тежката престъпност може да е обоснован достъпът до лични данни, от които могат да се направят точни изводи за личния живот на засегнатите лица. Затова СЕС пише в решението си, че тежката намеса в личните данни може да бъде обоснована само от цел за борба с престъпността, която също трябва да е квалифицирана като „тежка“. Когато обаче намесата не е тежка, достъп може да бъде обоснован и за превенция, разследване, разкриване и преследване на всички престъпления.

В конкретния случай СЕС е приел, че разкриването само на самоличността на ползватели на СИМ карти не е тежка намеса в основните им права, тъй като тези данни не дават възможност да се направят точни изводи относно личния им живот.

От това съдът в Люксембург прави извода, че намесата в личния живот в случая може да бъде обоснована от целта за превенция, разследване, разкриване и преследване общо на „престъпления“, без да е необходимо те да са квалифицирани като „тежки“.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Спец
Спец
02 октомври 2018 13:07
Гост

Защо се занимават всички с глупости, питайте Гугъл и готово, той знае всичко, ама наистина всичко за всеки.

Лари Пейдж
Лари Пейдж
02 октомври 2018 13:26
Гост

Пичай Сундараджан Може би още не е разбрал за съответствията с GDPR.

Клюкар
Клюкар
02 октомври 2018 13:05
Гост

Цв. Цв. е забелязан в еуфория, черпи с бонбони „Мерси“ на жълтите павета 🙂

Снайперист
Снайперист
02 октомври 2018 13:12
Гост

И аз го видях. Добре, че е застанал „на сянка“, че иначе ще му се разтопят шоколадчетата.

Скептик
Скептик
02 октомври 2018 13:04
Гост

Много мъдро решение, съобразено с живота, но съвсем друг е въпросът как ще бъде използвано и дали веднага няма да се намерят вратички за злоупотреби.

Шест пъти "НЕ"!
Шест пъти "НЕ"!
02 октомври 2018 13:07
Гост

Със сигурност. Нали все пак някой трябва да даде разрешение да се разкрие самоличността.

мунчо
мунчо
03 октомври 2018 9:59
Гост

Щом могат да се намерят „вратички за злоупотреба“, това означава, че решението не е толкова мъдро, за каквото го представяте.

Потърпевш
Потърпевш
02 октомври 2018 13:04
Гост

Разкриването на самоличността на ползвателите на СИМ карти по принцип е забранено в БГ, ако ищецът е частно лице. Има резон да е така, но не са рядкост случаите, в които ползвателите спекулират с предоставените им услуги.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2018 12:59
Гост

Адмирации за решението.