Че има проблем с връчването на наказателните постановления и фишовете на нарушителите на пътя, не е новина. Той се вижда при всяка катастрофа с жертви, предизвикана от рецидивист с десетки констатирани нарушения от МВР, за които обаче не е извършена процедурата по връчване и няма наложено наказание. Всъщност колко голям е проблемът с невръчените наказателни постановления и фишове по Закона за движението по пътищата (ЗДвП)?

Отговорът е стряскащпрез 2022 г. (до началото на ноември) не са връчени 527 056 фиша и 52 030 наказателни постановления. Данните са на МВР и са получени по реда на Закона за достъп до обществена информация от адвокат Стефан Малинов, който ги предостави на „Лекс“.

Оказва се, че през последните две години проблемът с връчването сериозно се е задълбочил – това става видно при съпоставка на данните за 2021 г. и 2022 г. с тези за предходните години. „Лекс“ публикува информацията в пълния ѝ вид, така както е изготвена от МВР, тъй като съдържа и данни по региони, от които всеки може сам да се информира за положението с връчването в цяла България (данните за невръчените наказателни постановления виж тук, а тези за невръчените електронни фишове тук).

Шест пъти повече невръчени наказателни постановления

По отношение наказателните постановления, с които се налагат санкциите за по-тежките нарушения на пътя, данните показват, че броят на невръчените непрекъснато е нараствал. През 2019 г. не са връчени 7914 наказателни постановления, а през 2020 г. – 8856. Изведнъж през 2021 г. броят на невръчените наказателни постановления се удвоява и вече е 16 235. И стигаме до още неприключилата 2022 г., когато те вече са 52 030.

Т.е. броят на невръчените наказателни постановления по ЗДвП се е увеличил над 6 пъти само за две години.

Данните за електронните фишове показват, че през 2019 г. не са връчени 159 974 фиша, а през 2020 г. – 205 461. През 2021 г. невръчените фишове вече са 362 903. За да достигнат рекордните 527 056 към началото на ноември 2022 г.

Статистиката показва над три пъти увеличение на невръчените фишове от 2019 г. до 2022 г.

„Лекс“ попита МВР каква е причината за това увеличение в пъти на невръчените наказателни постановления и електронни фишове по ЗДвП и какво предприема министерството, за да се справи с проблема. До момента не сме получили отговор, но ще го публикуваме, ако бъде предоставен.

Трябва да се отбележи, че през последните години контролът по пътищата се увеличава. Това се посочва в годишните доклади на МВР. В този за 2021 г. пише: „Активизирана е контролната и административно-наказателната дейност на органите по пътен контрол, като се запазва тенденцията за нарастване на установените нарушения на ЗДвП. Издадени са над 2,2 млн. документа за установени нарушения на правилата за движение по пътищата и КЗ, което е увеличение с 14,5% спрямо предходната година. Електронните фишове за превишена скорост са повече с около 145 000“.

Ескалацията на проблема – през 2021 г., а пикът изглежда предстои

Реалните бройки издадени наказателни постановления, които стоят зад тези твърдения, са следните: През 2019 г. на нарушители на пътя са издадени 268 739 наказателни постановления. Както стана ясно, от тях не са връчени 7914. Това означава, че преди три години МВР не е успяло да връчи около 3% от издадените наказателни постановления. Положението е подобно и през 2020 г.

През 2021 г. обаче са издадени 215 982 наказателни постановления (дори по-малко от 2019 г.) и не са връчени 16 235. Това означава, че МВР не е връчило 7,5% от тях. Т.е. положението с връчването става два пъти по-зле.

При над 52 000 невръчени наказателни постановления до началото на ноември 2022 г., което е над три пъти повече спрямо миналата година, проблемът изглежда изключително сериозен, макар да предстои да излезе окончателната статистика след като приключи годината.

Нещата с електронните фишове по ЗДвП стоят по сходен начин. През 2019 г. са издадени 1 483 633 фиша, а не са връчени 159 974. Т.е. около 10% от фишовете не са връчени. През 2021 г. са издадени 1 156 260 фиша и не са връчени 362 903. Това означава, че всеки трети фиш не е бил връчен на нарушителя.

Колкото и да се е увеличил броят на издадените фишове по ЗДвП през 2022 г. заради засилния контрол, е ясно, че над 520 000 невръчени е абсолютен негативен рекорд.

Електронни решения за хроничния проблем

„Налице е експоненциално увеличение на невръчените постановления и фишове. Това е хроничен проблем в МВР от десетки години. Ние от години говорим за специална, извънредна, ако щете, процедура за връчване по ЗДвП.

Проблемът не е толкова в това, че държавата не си е взела глобите, а че към хиляди шофьори се отправя послание, че няма държава – хващаме ви, но продължавайте да си правите същото. Това е една от причините за агресивното и арогантно поведение на пътя“, коментира данните за „Лекс“ председателят на Управителния съвет на Института за пътна безопасност и дългогодишен шеф на КАТ Богдан Милчев.

По думите му МВР има организационни проблеми по отношение на връчването. „Организацията за връчване е неефективна, но МВР няма желанието или капацитета да възложи тези дейности на външни фирми, да ги аутсорсне. Не вярвам, че не са успели да връчат над 500 000 фиша, защото хората не си живеят на адресите“, заяви Милчев.

И допълни, че увеличението на невръчените наказателни постановления и фишове се дължи на разбирането на МВР, че колкото повече нарушения установяват, толкова по-малко жертви на пътя ще има.

Милчев посочи, че от 2019 г. МВР е увеличило административно-наказателната си дейност, затова се увеличават издадените фишове и наказателни постановления. „Но ако сравниш жертвите по години, те все са около 500 на година, т.е. няма зависимост от това колко ще контролира МВР и колко ще са загиналите на пътя“, заяви шефът на Института за пътна безопасност (загиналите през 2019 г. са 628, през 2020 г. – 463, през 2021 г. – 561, а тази година вече са 446).

Богдан Милчев посочи, че още преди 10 години, когато беше шеф на КАТ, е настоявал пред ръководството на министерството за въвеждане на нова процедура за връчване по ЗДвП.

В момента в Народното събрание са внесени проекти за промени в Закона за електронното управление, с които се предлага чрез системата за сигурно електронно връчване да се връчват актове, фишове и наказателни постановления по ЗАНН. Предложението е това да става при изразено съгласие на гражданина (законопроектите са два, но с идентично съдържание – на Министерския съвет и на Надежда Йорданова и Божидар Божанов от „Демократична България“, пълните им текстове виж тук и тук).

Тази възможност беше въведена в ЗАНН с последните му мащабни изменения, които влязоха в сила през декември 2021 г. Т.е. тя действа от над 10 месеца, но както се вижда от данните, не е довела до подобряване на връчването, поне що се отнася до нарушенията по ЗДвП.

Затова според юристи докато връчването по електронен път е само по желание, а не е задължително, няма да има качествена промяна в борбата с нарушителите на пътя. Те предлагат да се въведе специфично задължение за шофьорите (те носят отговорност за живота на другите на пътя), да предоставят на КАТ имейл за получаване на съобщения, когато си вземат свидетелството за правоуправление. И когато се изпрати съобщение на този мейл, а не като се получи или пък още по-малко като се прочете, то да се счита за връчено.

43
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
една
една
19 ноември 2022 12:45
Гост

Първо не ги връчват, после не ги събират, какво можем да очакваме като резултат – нали знаете, че не размерът на наказанието, а неговата неизбежност е основен елемент на превенцията.

Сетила се Мара
Сетила се Мара
18 ноември 2022 16:18
Гост

Не знам какъв достъп до информация е предоставен, но близо 600 хил. невръчени наказателни акта за по-малко от година ми се вижда множко. А за що годе нормална държава е просто шокиращо и невъзможно. доколкото знам, най-масовият метод за установяване на нарушения са камерите, чиито записи МВР не смогва да преглежда, нито да поддържа. Няма как подобно число да бъде натрупано от контролната дейност на полицейски патрули.
Извън тези съмнения обаче МВР си е абсолютен виновник за батака по пътищата. „Леката“ корупция от типа „Е, ся кво праим?!“ в комлект с тежката безнаказаност при чадъра над „правилните“ рецидивисти е повсеместна.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 23:27
Гост

Айде от мвр да си кажат как за всека ситуация където каквото и да стане вадят служебната карта „Не те никога не се възползват от служебното си положение“

Либералче
Либералче
17 ноември 2022 17:31
Гост

„„Организацията за връчване е неефективна, но МВР няма желанието или капацитета да възложи тези дейности на външни фирми, да ги аутсорсне..“
Ей-тука е заровено кучето. Не ни стигат герберастките ЕРП и Лъжливкировите газови посредници, хайде и тука да натикаме един посредник-колектор, да му вървят кинтите, пък той ще ни отчислява.

Стан
Стан
17 ноември 2022 22:15
Гост

На другите административнонаказващи кой им връчва НП-тата?
Тез много специални, бе!

льольо
льольо
17 ноември 2022 17:13
Гост

„И когато се изпрати съобщение на този мейл, а не като се получи или пък още по-малко като се прочете, то да се счита за връчено.“ – че трябва да е задължително – трябва (да се предостави и-мейл за връчване на фишове), но да се счита връчено с изпращането е дебилно. Може по независещи от шофьора причини изпратеното съобщение да не достигне до неговият и-мейл адрес. Може да се счита за връчено при обратна разписка за успешно доставяне, но не и с простото изпращане.

123
123
17 ноември 2022 18:12
Гост

Вероятно, ще отива направо в папка Спам.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 21:10
Гост

Никого не можете да задължите да има електронна поща. Дори интеренет никой не е длъжен да ползва.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 14:53
Гост

Много жалък опит за измъкване е това, с прехвърляне на топката на законодателя. МВР са тези, дето не работят. Има си правила за връчване – ми да си ги спазват. Имат и хора достатъчно. Вместо да разтягат администрации, да ги посъкратят и да си назначат връчители. Много сложно! „Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 23.12.2021 г.) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение, освен ако нарушителят е поискал да му бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно… Покажи целия коментар »

Цветелин Игнатов
Цветелин Игнатов
17 ноември 2022 14:18
Гост

Пълна глупост. На някои лица, трябва да им се забрани, да се изказват по темата. Топлата вода е открита много отдавна.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 10:27
Гост

За 2019 г. са издадени 1.5 млн фишове и 270 хил. наказателни постановления при малко над 2 млн. активни шофьори. Как изобщо е възможно това?! По колко АУАН не са издадени постановления? Колко засечени нарушения има, които не са били годни за фиш? Каква е тази статистика?!

Наблюдател
Наблюдател
17 ноември 2022 11:46
Гост

Казват им рецидивисти на пътя. Всеки път като излязат и правят нарушение, а вероятно веднъж-два пъти седмично и ги санкционират, но не им пука, защото няма кой да им ги връчи.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 14:43
Гост

Моля, правете разлика между „фиш“ и акт за административно нарушение. И разберете, че наказателно постановление се издава при съставен акт за административно нарушение, не при електронни фишове по ЗДвП.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 16:06
Гост

Благодаря за разяснението! Ако прочетете какво е написано, ще разберете, че имам предвид, че има АУАН, по които не са издадени постановления, т.е. са още повече от издадените постановления. Също както има и засечени нарушения, по които не е издаден фиш.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 21:12
Гост

Чета ти какво си написал и обсъждам твоето писание. Сам май не си го четеш:
„За 2019 г. са издадени 1.5 млн фишове и 270 хил. наказателни постановления при малко над 2 млн. активни шофьори. Как изобщо е възможно това?! По колко АУАН не са издадени постановления? Колко засечени нарушения има, които не са били годни за фиш? Каква е тази статистика?!“
Ако не правиш съотношения между издадени фишове и издадени НП, изобщо няма да се питаш как е възможно. Защото те се издават независимо едни от други.
Полека с терминологията.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2022 10:10
Гост

Терминологичен гений, казвам, че фишовете и НП са много, а не че има разлика между двете числа. не само, че не четеш, но и не мислиш.

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2022 12:09
Гост

Питаш как е възможно да имаме невръчени Х броя фишове и У броя НП. Веднага след това питаш по колко АУАН не са издадени НП. Ако не си направил грешка в първото изречение, искайки вместо ЕФ да напишеш АУАН, то защо пишеш второто? Това какво общо има – неиздадени НП по АУАН? Това няма общо с темата за невръчване на актове, с които се налагат глоби /ЕФ и НП/. НП не е задължително да се издаде при всеки съставен АУАН. Нали затова е административнонаказателната процедура – АНО да установи дали следва да издава НП или не. Може да има грешки… Покажи целия коментар »

Дамаджан Тарашков
Дамаджан Тарашков
17 ноември 2022 9:43
Гост

“Супергероят” Рашков каза, че реформата в МВР била приключила и … ни заляха нагла корупция в системата и гнусните резултати от нея – мигранти под път и над път, битова престъпност, зверства и убийства, безумни катастрофи с жертви и ранени всеки ден…

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 11:16
Гост

Такова наследство ни остави СуперТиквата от Банкя. Проядена от корупция система на МВР и дупки по пътищата. На цената на пълни чекмеджета.

Щерев
Щерев
17 ноември 2022 11:41
Гост

То само там да бяха корумпирани. А по високите етажи на властта?

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 9:24
Гост

Как пък на мен всичките са ми ги връчили, тц.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 9:40
Гост

Двама сме, да му се не види….

Рики
Рики
17 ноември 2022 11:42
Гост

Oтново двойният аршин.

Мишев
Мишев
17 ноември 2022 9:14
Гост

Поредната излагация в тая скапана държава!

Кънчев
Кънчев
17 ноември 2022 9:14
Гост

Надявам се, че ще се оправи тази неуредица

Песимист
Песимист
17 ноември 2022 11:44
Гост

Надали ще е скоро. Ако въобще се оправи.

Градски
Градски
17 ноември 2022 9:11
Гост

Една работа да имаш и да не я свършиш. За награда -увеличение на заплатата.

Дерлинка
Дерлинка
17 ноември 2022 9:09
Гост

Ами да се уплашат политиците. Защото те са виновни, защото те са законотворците

Димо
Димо
17 ноември 2022 11:45
Гост

Те и страх!

Миричлинка
Миричлинка
17 ноември 2022 9:08
Гост

Законите в страната са прецакани ама яко. Яко!

емили с тротинетката
емили с тротинетката
17 ноември 2022 8:34
Гост

Евалла МВР, машалла! Не е само да ги хващаш с камерки и това онова, а да им бръкнеш в джоба. Ето как си отглеждаме джигити! Хора, на които не им дреме, че непрекъснато нарушават правилата. Докато не им връчиш, те дори не знаят, че си ги хванал и дерибействат с чувството, че са недосегаеми. Какво чувство, то се оказа факт!

ганю
ганю
17 ноември 2022 9:06
Гост

Ти чете ли статията?
Ама с разбиране!
Щеше да разбереш, че проблемът е най-вече законодателен.
Ама нали е лесно да прочетеш само заглавието и да почнеш да драскаш.
Знаеш ли /естествено не/, че вече някои служители работят с шантавото работно време от 10 до 19 часа, за да могат да връчват наказателни по адреси. Така са почти постоянно на работа, а другите се кефят още от пет следобяд.

Husev
Husev
17 ноември 2022 9:09
Гост

Не е чел статията и иска просто да храчи по органите на реда!

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 14:55
Гост

Статията я четохме, но явно тук, както и в МВР пък не си четат закона.

Lidieva
Lidieva
17 ноември 2022 9:12
Гост

Абее има по едни малки градове, където МВР далеч не си върши работата, като хората. Аз живея в София, книжката ми бе открадната в Гърция, но съм с адресна регистрация в Добрич. Отидох да си подам документите в Добрич, после в София ме викнаха да си взема книжката, но в Добрич не са отчели, че съм им върнал старата и за тази работа ми звънят. Викам как да я дам, като ми я откраднаха на Санторини (там се краде, не слушайте какво ви говорият, че там не се краде). В крайна сметка се оправиха някак, но една служителки ми обясняваше,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 14:54
Гост

Статията е опит да се намери поредното оправдание за несвършената работа. Има си ред за връчване на НП в чл. 58 от ЗАНН – да си го спазват. Не е трудно. Редица администрации си го правят редовно. Само тия не могат! Айде бе!

Игнатов
Игнатов
17 ноември 2022 9:09
Гост

В случая МВР не е виновно, не!

Кирилов
Кирилов
17 ноември 2022 9:10
Гост

Много си зле, брат. Тъп си или се правиш? Проблемът е в тия дето пишат законите, а не в даващите глобите

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 14:56
Гост

Май ти не си особено „умният“! Да не си от МВР? Или само така си изглеждаш?
И глоби не се „дават“. Поне такива глупости не пишете тук.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 21:15
Гост

Я обясни по каква причина МВР не си връчват НП-тата по чл. 58, ал. 1 и 2 от ЗАНН? Кой им е виновен за това? По ал. 2 се работи от много години и няма никаква пречка да се работи и сега. Стига на някой да му се работи.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 8:31
Гост

За фишовете ОК, т.е. не е ОК, но все пак… но за НП е пълен скандал!

Беор
Беор
17 ноември 2022 9:13
Гост

Еми нищо не е ОК! Така тарикатите родени със сребърна лъжица в уста остават с грешното впечатление, че могат да правят каквото си искат. Просто защото те виждат цялата суматоха

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2022 14:57
Гост

И защо да е ОК за фишовете? Откъде – накъде? И за тях си има процедура по връчване – да се хващат и да си я реализират, не да се чешат по шапките!