Телекомите трябва безплатно да предоставят на органа, отговарящ за спешните повикания на тел. 112, информация, която позволява локализиране на обадилия се човек, а държавите трябва да гарантират, че това се прави дори ако позвъняването е от мобилен телефон без SIM карта. Това реши днес Съдът на Европейския съюз по литовски казус.

Кошмарният случай от Литва

През септември 2013 г. около 6 ч. сутринта от предградие на Паневежис (Литва) 17-годишно момиче е било отвлечено, изнасилено и запалено живо в багажник на кола. Докато е била в автомобила, жертвата многократно се е обадила от мобилен телефон на спешния номер 112, за да потърси помощ.

При все това оборудването на Центъра за спешни повиквания не е показало номера, от който се звъни, не е било възможно да се установи защо той не се изписва, нито да се разбере дали мобилният телефон има SIM карта, което попречило да се установи местонахождението на 17-годишното момиче.

Роднините на момичето са подали иск в съда, с който настояват да получат обезщетение за претърпени от тях и жертвата неимуществени вреди. Те твърдят, че Литва не е осигурила правилното прилагане на практика на Директивата „за универсалната услуга“, според която държавите членки гарантират, че далекосъобщителните предприятия предоставят безплатно на органа, който отговаря за спешните повиквания на тел. 112, информация за местоположението на лицето, осъществяващо повикването, в момента, в който се получи обаждането. Това неизпълнение е довело до невъзможност полицията да узнае за местоположението на 17-годишното момиче и да му се притече на помощ.

Литовските магистрати отправят преюдициално запитване до Съда на ЕС, в което питат дали Директивата „за универсалната услуга“ задължава държавите членки да гарантират подобно предоставяне на информация, дори ако повикването е осъществено от мобилен телефон, който не е снабден със SIM карта и дали държавите членки имат право на преценка при определяне на критериите относно точността и надеждността на информацията за местоположението на човека, който се обажда на тел. 112, като им позволява да ограничат посочените критерии до установяване на базовата станция, която предава повикването.

Решението на съда 

В решението си от днес съдът в Люксембург напомня, че според Директивата „за универсалната услуга“ „всички обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания“ са засегнати от задължението за предоставяне на информация относно местоположението на обаждащия се човек. Освен това СЕС вече е приел, че Директивата „за универсалната услуга“, в нейната първоначална редакция, налага на държавите членки, при условие че съществува техническа възможност, задължение за постигане на определен резултат, което не се ограничава с това да бъде приета подходяща правна рамка, а изисква информацията, свързана с локализирането на всички, които звънят на тел. 112, да бъде реално предавана на службите за спешно реагиране. „Следователно повикванията към номер 112, осъществени от мобилен телефон, който не е снабден със SIM карта, не могат да се изключат от приложното поле на Директивата „за универсалната услуга“, посочва СЕС.

И постановява, че директивата задължава държавите членки, при техническа възможност, да гарантират, че телекомите предоставят безплатно на органа, който отговаря за спешните повиквания на 112, информация за местоположението на обаждащия се в момента, в който повикването достига до органа, включително когато повикването е от мобилен телефон без SIM карта.

Макар държавите членки да разполагат с определено право на преценка при определяне на критериите за точност и надеждност на информацията за местоположението на лицето, осъществяващо повикването на номер 112, тези критерии трябва във всички случаи трябва да осигурят, доколкото това е технически възможно, определяне на местоположението на лицето, отправило повикването, с необходимата надеждност и точност, за да позволят на службите за спешно реагиране надлежно да му окажат помощ. Следователно свободата на преценка на държавите членки при определяне на тези критерии е ограничена от необходимостта да се гарантира полезността на предоставената информация, за да се позволи действително установяване на местоположението на лицето, осъществяващо повикването, и съответно намесата на службите за спешно реагиране. Подобна преценка несъмнено е от техническо естество и тъй като е тясно свързана със спецификите на литовската мобилна далекосъобщителна мрежа, тя следва да бъде направена от запитващата юрисдикция“, казва още съдът в Люксембург.

Той посочва, че сред условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде ангажирана отговорността на държава членка за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Съюза, които се считат за извършени от държавата, е и условието за пряка причинно-следствена връзка между нарушението на това право и претърпяната от тези частноправни субекти вреда. Все пак установените от националните законодателства условия във връзка с поправянето на вредите не трябва да бъдат по-неблагоприятни от условията, отнасящи се до подобни вътрешноправни искове, заявява СЕС.

Следователно когато съгласно националното право на държава членка наличието на косвена причинно-следствена връзка между допуснатата от националните органи незаконосъобразност и претърпяната от частноправен субект вреда се счита за достатъчно за ангажиране на отговорността на държавата, такава косвена причинно-следствена връзка между нарушение на правото на Съюза, което може да се вмени на тази държава, и претърпяната от частноправен субект вреда също трябва да се счита за достатъчна за ангажиране на отговорността на посочената държава членка за това нарушение на правото на Съюза“, посочва Съдът на ЕС.

 

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 септември 2019 14:05
Гост

Браво за решението! Този телефон за това е спешен. За да се вдига бързо и да се откликва бързо.

Анонимен
Анонимен
05 септември 2019 12:42
Гост

Напълно подкрепям. Само че на този етап локализирането без СИМ карта няма да е възможно.

Анонимен
Анонимен
05 септември 2019 12:44
Гост

Не бих казал. Набирането без карта отдавна е факт.

Надежда
Надежда
05 септември 2019 12:41
Гост

Искрено се надявам, че юристите в ралзичните държавни институции у нас следят казуистиката в ЕС и решенията на СЕС, и взимат адекватни превантивни мерки подобни хипотези да не могат да се развият в Бълагрия. С две думи – задължението, извлечено от решението на СЕС да бъде предадено на мобилните оператори тук.

Анонимен
Анонимен
05 септември 2019 13:25
Гост

Няма къде да мърдат. Иначе пак ни чака солена глоба.