Галина Захарова стана първата жена председател на върховен съд.

Висшият съдебен съвет (ВСС) я избра за шеф на Върховния касационен съд (ВКС) с 20 гласа „за“, без нито един против. Предстои предложението да бъде изпратено на президента Румен Радев, който да издаде указ за нейното назначаване.

След вота Галина Захарова благодари за избора, но не заради това, че ВСС ѝ гласува доверие, а заради „доверието, което гласувахте на Пленума на ВКС“. „Убедена съм, че това е огромна крачка в утвърждаването на нашето самоуправление. Съдиите имат право да бъдат ръководени от свой собствен избраник“, каза още Захарова.

Заместник-председателят на ВКС и ръководител на Наказателната колегия беше единствен претендент за поста, номинирана e от Пленума на съда, който за първи път има възможност да издигне свой кандидат след промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2016 г.

На заседанието днес присъстват 20 от 22-мата членове на Висшия съдебен съвет. Отсъстват Боян Новански и Драгомир Кояджиков.

Защо я избраха

Тримата големи в съдебната система – председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд Лозан Панов и Георги Чолаков, и главният прокурор Иван Гешев подкрепиха Галина Захарова като изтъкнаха нейните безспорни качества.

„Кои сме ние да кажем на Пленума на ВКС – „Не, няма да изберем вашия кандидат“, така шефът на ВАС Георги Чолаков мотивира вота си. И допълни, че няма какво повече да каже за професионалните и етични качества на Галина Захарова от това, което е видно от всички документи. „Ще подкрепя колегата Захарова и защото все пак тя изхожда и е номинация на Пленума на ВКС. Едно от малкото неща, които ни дадоха с промените в ЗСВ от 2016 г., беше точно това, че ние, съдиите, можем да бъдем да предлагаме наши колеги, от нашите среди, за председатели на двете върховни съдилища. Аз бях първият и съвсем нормално, гледайки колегата Захарова, която се вълнува от това, което се случва, зад нея стоят всички колеги от ВКС. Тя е прекрасен човек, познавам я лично от контактите, които съм имал. Всички останали заместник-председатели на ВКС са едни прекрасни хора, които работят активно и коректно и човек може да влезе в нормален разговор с тях. Колеги, ние имаме възможността и да изберем първата жена председател на ВКС“, каза Георги Чолаков.

Главният прокурор Иван Гешев сподели, че е имал предварително становище по избора още в момента, в който Пленумът на ВКС категорично е номинирал Галина Захарова за председател. „И на база на това, че тя има безупречна професионална репутация в общността на съдиите и не само там, на база на това бях сигурен, че няма да има проблем нито с концепцията, нито с представянето си днес. След като е номинирана от Пленума на ВКС, аз като прокурор не бих си позволил и няма да поставя под съмнение съдийското самоуправление, това са въпроси, които касаят само и единствено съда. Тя има безупречна репутация. Не познавам лично съдия Захарова, но това, което казват всички, с които говорих, е, че тя е безупречен професионалист и добър човек“, заяви Гешев.

Шефът на ВКС Лозан Панов на свой ред отбеляза, че може да бъде упрекнат в субективизъм, но като човек, който е работил най-пряко с Галина Захарова и имал най-ясна представа за нейните качества. „Съществуват множество изследвания, чийто основен предмет е степента на доверие в съдебната система. Общото е, че не са ласкателни за съдебната система. ВСС като кадрови и административен орган има голям принос към това отношение. Днешният избор е добра възможност да се направи стъпка в правилната посока“, каза Панов.

Той заяви, че Галина Захарова е човек, който носи у себе си засилено чувство за справедливост и чиито рефлекси много бързо се задействат, когато това чувство бъде накърнено.

Панов добави, че един от най-големите ѝ активи е емпатията, защото „да влезеш в обувките на другия е много важно, за да взимаш правилните решения“. Шефът на ВКС изтъкна, че Захарова е фин човек, за когото човешкото достойнство е важно, а зад нейното възпитание и финес стои силен характер, който се проявява, когато трябва да се защитават принципи. Според Панов Галина Захарова ще бъде добър пример за съдиите от ВКС, защото се очаква да бъде верен страж на независимостта на съда.

В подкрепа на Галина Захарова се изказаха още Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Вероника Имова, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Боян Магдалинчев, Стефан Петров, Калина Чапкънова, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

Всички те акцентираха не само върху професионалните и етични качества на съдия Захарова, а някои обърнаха внимание на чисто човешките ѝ качества като емпатия, смелост, почтеност, мъдрост и принципност, на пръв поглед чувствителен и раним човек, но всъщност изключително твърд, жилав и последователен, свободен и независим, непокварена от амбиции за поддаване на някакви външни влияния.

Какво я питаха

В продължение на часове членовете на съвета задаваха въпроси на Захарова по най-различни теми, като първи това стори главният прокурор Иван Гешев.

Той започна с думите, че се надява дебатът да не е с политическа окраска, а професионален, защото членовете на ВСС дължат това на кандидата, на себе си и на останалите си колеги. „Надеждата ми е, че ще проявим уважение към собствената си институция и към колегите магистрати, като проведем професионален дебат, а не такъв с политически характер, който да представи нашата работа в друга светлина. Въпросът ми е за личното становище на г-жа Захарова за мястото на прокуратурата. Този въпрос няма отношение към решението ми как да гласувам, което вече се е оформило в мен“, посочи Иван Гешев.

Галина Захарова заяви, че мястото на прокуратурата е в съдебната система. И обясни следното: „При преценката за мястото на прокуратурата, неминуемо трябва да се вземе под внимание действителното и реално състояние на обществото. Към момента със сигурност мястото на прокуратурата е в съдебната власт, защото това е силна гаранция с оглед независимостта на съдебната власт, за възможността да се провежда качествено разследване на лица, спрямо които съществуват съмнения за извършени противообществени прояви и за повдигане на обвинение спрямо тях. В нашето общество все още не е изградена в пълна степен култура на независимост, поради което тази част – обвинителната власт, не следва да бъде изключвана от останалите елементи, формиращи съдебната власт“, заяви Захарова.

Стефан Петров поиска да научи какво мисли пък за мястото на следствието и следователската професия, както и за бюджета на съдебната власт.

Според Захарова при реформата на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) през 2005 г. е допусната грешка с драстичното ограничаване на компетентността на следствието. По думите ѝ тази законодателна промяна не е била добре премислена, защото огромна част от компетентността на следователите беше прехвърлена на други разследващи органи, което е довело до неефективност. „Прехвърлянето на дела винаги трябва да е при внимателен анализ и съобразяване със съответните престъпни деяния, по които предстои разследване. И още тогава нямаше проблем сложните, тежките, икономическите дела и някои като други като престъпленията срещу телесната неприкосновеност, представляващи фактическа и правна сложност, да се разследват от следователи, което би допринесло за качеството на разследването“, каза Захарова. По думите ѝ после е започнал бавен и мъчителен процес по прехвърлянето на компетентността. Тя добави, че обвиняемият и подсъдимият трябва да имат ясна представа кой е компетентен да ги разследва.

Следователската работа е професия с традиции в историята на нашия наказателен процес и специализираното образование, което се получава и впоследствие на специализацията също е фактор, който не може да бъде подценяван. Следствието без съмнение има място както като отделен елемент на съдебната власт, така и като фактор, който допринася за качествено, бързо и компетентно разследване по делото. Най-добре би било компетентността на следователите да бъде изрично и ясно законодателно уредена“, посочи Захарова.

По отношение на съдебния бюджет, тя изтъкна, че този въпрос е сложен и обширен. „Бюджетът, възнагражденията, материалната обезпеченост и ресурсите е един от най-съществените крепители на независимостта на съдебната власт. Това се отнася както в институционален план, така и в личен – по отношение на възнагражденията на магистратите“, каза Захарова.

Калина Чапкънова пък я попита какво мисли за дискутираната тема за промяна на статута на ВСС от постоянно действащ в непостоянно действащ орган.

Зам.-шефката на ВКС заяви, че през 2007 г. е била един от най-ревностните радетели на постоянно действащия ВСС. „Работата на пълен работен ден всякога позволява по-широко и задълбочено разгръщане на отделни компетентности на съвета в сферите, които са му възложени от закона“, посочи Захарова.

И допълни: „Оказа се обаче, че действа един особен фактор, който може би има корени в не толкова далечното минало и се изразява в това, че органът се институционализира и затваря, започва да комуникира като част от бюрокрацията. Това положение къса връзката със съдиите, въобще с магистратите, отдалечава ги, бюрократизира ги и накърнява ефективността на самия орган“.

За да е непостоянно действащ обаче, ВСС има нужда от мощна атестационна комисия, добави Захарова. „За да се осъществи дейността такава, каквато е маркирана в законодателната рамка и в такъв обем от действащ на сесии ВСС, това във всички случаи означава да се създадат специални подпомагащи органи със законов статут, доколкото дейността няма как да бъде извършвана от действия на сесии и временна заетост“, обясни зам.-шефката на ВКС.

Тя допълни, че към момента не може да каже кое е по-добро, защото очевидно този въпрос трябва да бъде дискутиран наново. Проблематиката се нуждае от премисляне и претегляне на минусите и плюсовете за едно или друго решение, каза Захарова.

Последваха няколко въпроса от Даниела Марчева. Първият беше как Захарова разбира комуникацията на съдиите с другите власти, в какви отношения е допустимо да влизат и къде минава границата. Другият беше чрез какви средства и способи, ще се осведомява за долните съдилища – например за работата на районните съдии, за ролята на районния съд в общността, както и какви са вижданията ѝ за реформа на конкурсите.

Нашата работа се свежда до тежки задачи от решаващо значение за обществения живот, дори за устоите на обществото като цяло. Това предполага много добра комуникация между отделните звена на съдебната структура. Ролята на един председател на съд в никакъв случай не може да бъде категоризирана като решаваща. Простичко казано – никой ръководител няма как да нареди на съдията как да разреши делото, това е огромната разлика с други структури, където отношенията са на власт и подчинение. От тук идва нуждата да комуникираме на хоризонтално ниво, включително и с другите власти“, отвърна Захарова.

Тя беше категорична, че в една правовата държава и демократично общество е недопустимо съдът да се капсулира, да се посвещава единствено на пряката правораздавателна дейност без да допринася в рамките на своите експертни знания за развитието на законодателството и всички сфери в обществения живот, които имат досег до правосъдие. Такава комуникация и в момента се поддържа.

Големият водораздел между комуникацията и нарушение на принципа на разделение на властите идва, когато представители на една власт започват да влияят върху взимането на решения в друга власт“, поясни Захарова.

По отношение на връзката с останалите съдилища, то тя посочи, че няма пречка съдиите, председателите на съдилища или който и да е съдебен орган да се свържат с нея и колегите ѝ от ВКС. Тя заяви, че могат да се възстановят по-стари практики като например зонални обсъждания на противоречия и на въпроси от професионално естество, което би било от полза и за магистратите, и за ВКС, който така ще се запознае с „живите проблеми на правораздаването“.

Що се отнася до конкурсите, стана ясно, че визията ѝ за тях е по-различна от заложеното в закона. Става дума за създаването на компетентна и постоянно действаща комисия по атестирането, с достатъчен състав, която да обработва всички данни, необходими при кариерното развитие на всеки магистрат. Така ще може да се изготви компетентна, стабилна и справедлива атестационна оценка. Ако това бъде направено, тогава може да се премине към облекчен начин на провеждането на конкурсите – „чрез изработването на свободни места с вероятни кандидати, с една-две години напред като се следят данните от комисията“.

Не може и няма да имаме стабилна система за подбор и назначаване на магистрати по-високи позиции без да разрешим стабилно въпросът с атестирането“, посочи Захарова.

В отговор на въпроси на Олга Керелска, зам.-шефката на ВКС обясни, че няма никаква пречка да се създаде регистър или система за тълкувателните решения, която ще улесни търсенето и извършването на справки. Добави, че няма проблем и аналитичното звено, което предлага да бъде създадено във ВКС, да прегледа тълкувателните решения на Гражданската колегия, за да види дали има противоречия в мотивите им и след това да предложи тяхното отстраняване на общото събрание.

Галина Захарова коментира и темата за селективната касация по ГПК, отново засегната във въпрос на Керелска с оглед ограничаването на достъпа до правосъдие. Според зам.-шефката на ВКС тя несъмнено препятства достъпа на гражданите до правосъдие, но този механизъм не е въведен случайно. Не познавам европейска касационна инстанция, в която достъпът до касационно обжалване и контрол на делата да не е ограничен, посочи Захарова. По думите ѝ касационен контрол трябва да има по най-тежките, най-сериозните и щекотливи от правна гледна точка дела.

Атанаска Дишева пък поиска да разбере мнението на кандидатката по въпроса за измерването на натовареността. Галина Захарова заяви, че във ВКС не е извършвано задълбочено и комплексно изследване на натовареността на съдиите. А там дейността е уникална по вида и рода си, измерването трябва да е не само по брой и вид разглеждани дела, а и по тяхната фактическа и правна сложност, както и да се отчетат другите дейности на съдиите като например участието им в тълкувателни дела.

По думите ѝ системата не е съвършена. Видът, естеството и материята не може да бъде пренебрегвани при определянето на натовареността, както и допълнителните дейности. „За да вземем конкретно решение за натовареността, най-важно е колко време отнема извършването на определена дейност – както в дейността за решаване на конкретен спор, така и в дейността по другите линии на ангажиментите на съдиите“, заяви Захарова.

Пред ВСС Захарова застъпи виждането, че административните ръководители не би следвало да има дисциплинарно-наказващи функции.

По повод на питане на Гергана Мутафова тя отхвърли виждането, че трябва да има представителство по нива и по региони във ВСС и очерта профила на магистратите, които трябва да влизат в съвета. „На първо място трябва да имат високо доказано ниво на независимост. Трябва да се отличават и с изявена компетентност, с лична почтеност. Трябва да са били близки с проблематиката на е-правосъдието и натовареността“, каза Захарова.

Какъв ти председател ще бъдете – кабинетен или при вас ще може да се влиза по всякакви проблеми? Това я попита председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков.

„Бих била същият председател какъвто зам.-председател съм. Проблемите не само на колегите от съда, това не подлежи дори на съмнение, но на всички колеги, които имат каквито и да е въпроси от моята компетентност са били приемани винаги със съпричастие и в рамките на възможностите си сме се стремели да съдействаме. И използвам множествено, число, защото това важи и за тримата зам.-председатели на ВКС“, отговори тя.

Чолаков постави един въпрос, който повдига не за първи път – че в Наказателната колегия на ВКС съставите се определят по различен начин от Гражданската и Търговската колегии. Захарова отговори, че специалното двойно случайно разпределение в Наказателната колегия е утвърдена антикорупционна практика и се посреща много добре от обществеността и от ИВСС.

Председателят на ВАС я попита и как ще определи заместниците си, предвид, че ако бъде избрана, ВКС на практика ще остане без зам.-председатели. „Правилен е подходът съдиите да могат да изразят становище кой искат да ги подпомага организационно и да работи с тях в непосредствена близост. От моя гледна точка – твърдя, че бих могла да работя с всеки един от съдиите във ВКС. Важното е какво е виждането на самите колеги, да се очертаят личностите, на които те вярват“, отговори Захарова.

 

147
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Осведомен разградски трол
Осведомен разградски трол
18 януари 2022 15:06
Гост

След указа на льотчика за съдебна реформа всяка забравете!

Толкоз бързо, че чак аз бях изненадан. Специализираното остава. Барабар с Гешев, пък вие си правете изводите!

Неосведомен Шиши трол
Неосведомен Шиши трол
17 януари 2022 9:56
Гост

Колеги, колко гласа не достигнаха оня ден ВСС да избере Захарова? Помня, че правехте прецизни калкулации как точно няма да я изберат.

МДА
МДА
17 януари 2022 10:05
Гост

Не, изобщо НЯМАМЕ СДЕЛКА!

Трол с каскет
Трол с каскет
17 януари 2022 10:33
Гост

И победата на Захарова всъщност е победа на Гешев!

Текстът на песента обяснява контекста на "избора"
Текстът на песента обяснява контекста на "избора"
16 януари 2022 21:32
Гост
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
16 януари 2022 21:39
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Любимец 13
Любимец 13
16 януари 2022 21:11
Гост

Др. Захарова е перфектния избор за прокуратурата. И за съдебното статукво.

Щом и аз я подкрепям. Значи е вярно.

Пенсиониран прокурор от ВКП
Пенсиониран прокурор от ВКП
16 януари 2022 16:19
Гост

Подкрепям, но с половин уста и голямо колебание. У въпросната госпожа има доза субективизъм, поне доколкото съм се явявал по дела при нея.

Селски съдия на низово ниво
Селски съдия на низово ниво
16 януари 2022 21:07
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Съдия
Съдия
15 януари 2022 23:32
Гост

Тези, които я познават професионално казват, че е добър судия – чудесно. Лично на мен на изслушването й не ми се стори безлична – по-скоро хитра и комбинативна. Все пак щом съдиите си я харесват – нека им е честита – в този тон беше гласуването. Иначе – съществена промяна някаква не очаквам да има.

Когато фактите говорят и Боговете мълчат
Когато фактите говорят и Боговете мълчат
15 януари 2022 21:42
Гост

Захарова бе избрана с гласовете на прокурорската колегия и на лично любимец 13 на всякакви упражняващи се в съдебна реформа.

За сметка на това тя защити лично структурното статукво, т.е. е за точно обратното прокламирано в коалиционното споразумение.

Надежда Йорданова е доволна.

Демек едно приказваме, друго подписваме и съвсем трето правим. На това му се вика принципност, последователност и предвидимост.

каскетски
каскетски
15 януари 2022 18:44
Гост

и к’ва стана сега тя, май избор не е имало… ахахахааа
за повече подробности – в прокурорския информационен канал (ПИК).

Излечим ли е рахатлъка в съдебната власт?
Излечим ли е рахатлъка в съдебната власт?
15 януари 2022 15:17
Гост

Винаги си пийте хапчетата сутрин рано с повечко ЗАХАР.

Партия ШахМат пред Народния театър в навечерието
Партия ШахМат пред Народния театър в навечерието
15 януари 2022 14:55
Гост

Сега Радев е на ход. Глупак е онзи който се спъва два пъти в един и същи камък.

Връщане на предложението на ВСС. И след неизбежното гешевско прегласуване … мълчание, мълчание, мълчание (за агнетата) и така до … края на второто пришествие на реформаторите в министерството на правосъдието. И в политиката.

Шах и Мат.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2022 15:10
Гост

Ще се оправим, ще се оправим! Само си пийте хапчетата и всичко ще се нареди

Смислов за шестия ход напред
Смислов за шестия ход напред
15 януари 2022 15:15
Гост

Аргументът за бавенето да е „за да се препотвърди избора от новия състав на ВСС“. На есен, с песен – на избори!

МАТ

Психиатър
Психиатър
15 януари 2022 14:55
Гост

Боже, колко каскетно-тролска мъка има на този свят…

Ханибал Барка
Ханибал Барка
15 януари 2022 14:39
Гост

Не ми мязи на съдебна мастия. От иберийските владения на Картаген.

Спиридон (фотограф)
Спиридон (фотограф)
15 януари 2022 14:41
Гост

Изключително почтена средностатистическа българска женица. Преминала през цялата йерархична музикална стълбица. С пазарски чанти.

От плод и зеленчук.

само отбелязвам
само отбелязвам
15 януари 2022 14:35
Гост

Когато цъкаш „-“ се отбелязва и по един „+“. И обратното.

Браво на Лекс. Програмистите ви ги бива като на избори 2 в 1, обаче все пак нормалните негласуващи хора сме все още мнозинство. Макар и вече 6 млн. и половина след 30 години яка демокрация.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
15 януари 2022 14:31
Гост

И аз много обичам водка с руска салата. Евроатлантическо меню сервирано от ВСС в навечерието на 30-годишния юбилей от българското признание на Република Македония.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
15 януари 2022 14:35
Гост

След вчерашния избор на Захарова приготвям руската салата с мента, глог и валериана. Въпреки това имам суицидни мисли и се чудя дали няма да е по-вкусна с диазепам.

Дежурен трол с каскет
Дежурен трол с каскет
15 януари 2022 14:28
Гост

Казвам се Велислав Величков. Понастоящем адвокат от САК. Реформиран екскомсомолец. Професия – депутат /от СДС/. Поради невъзможност ужким се занимавам с адвокатлък. Инак – с политика. Завършил съм партийна школа. По право. Демек бившото АОНСУ. В Горна баня. И искрено ви съветвам да се къпете редовно. Особено ако наблизо се намира минерална вода. Без пари е. От бутилиращата компания.

Хахаха
Хахаха
15 януари 2022 14:32
Гост

Троловете с каскети тотално ги е ударила психозата след избора на Захарова

Ad nauseam
Ad nauseam
15 януари 2022 14:14
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Дежурен трол с каскет
Дежурен трол с каскет
15 януари 2022 14:10
Гост

Колеги, искам да ви уверя, че и аз се почувствах предаден и морално изнасилен, когато лично Гешев подкрепи Захарова вчера! И въпреки, че даже ни намалиха надника на коментар, ние сме длъжни да продължаваме да громим протестърските престъпници и подкрепяните от тях кандидати! Затова пишете по едно „горчиво“, за да се сети който трябва, въпреки че няма с какво да се сети, и пишете до втръсване как този избор е пълна манипулация, комрометация, излагация и как с него драстично отстъпваме от изключително високите стандарти в правната ни система, с които бяхме свикнали по времето на министър Данаил Кирилов!

Недежурен homo sapiens, гологлаво кьосе
Недежурен homo sapiens, гологлаво кьосе
15 януари 2022 14:20
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ПОСТРАДЪЛ от хасково
ПОСТРАДЪЛ от хасково
15 януари 2022 18:16
Гост

Обезличено правосъдие,нямам му доверие

РАХАТ
РАХАТ
15 януари 2022 14:07
Гост

Български съдебен изигрален филм. Не за гладни зрители.

Сценарист: Андрей Луканов

Сценарий: БКП

Режисьор: Реформаторски блок

Режисура: реформаторска

Продуцент: Херо Мустафа

Музика: чалга

Оператор: ВСС

Филмово студио: Каквото обичате

Разпространител: съдебна власт

Жанр: червена (леко приглушена) светлина

Премиера: с (не)новата конституция

Времетраене: 30-33 години като при Бог Син

Език: македонски (субтитрите са на евроатлантически)

Бюджет: 1 млрд. годишно

Приходи: 0

Андрей
Андрей
15 януари 2022 14:01
Гост

Слушах я. Симпатична добра жена. Предполагам, че е толкова добра съдийска, колкото казват. Но за тази позиция определено не е. Или ще изгори, или ще е фигурант.

Рада Дълбоката
Рада Дълбоката
15 януари 2022 13:47
Гост

Перфектният избор. ПерфектниЯт.

Европейски. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ.

Съдийското самоуправство победи
Съдийското самоуправство победи
15 януари 2022 13:28
Гост

Има ли доволни извън системата?

0. Без платените.

И 20 самодоволни.

От „избора си“. Плюс Надеждата в правосъдието с нейните ментори, спонсори и режисьори.

Re:
Re:
15 януари 2022 13:44
Гост

Всички обичат Захарова. Понеже ги устройва.

Да видим кой извън системата устройва Захарова? Това е въпросът на въпросите … Козяк.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
15 януари 2022 13:15
Гост

Успех!

Но – гражданите са недоволни – аз водя дело от 2002 година, те починаха почти всички, както и да е – търпимо е – но все пак оттогава съм адвокат.

Има нелепости, грешат се институти, бъркат се процедурни правила и – в крайна сметка става касапница, който оцелее.

Това не е по силите на който и да е – аз предварително обяснявам на клиентите – че всичко е пункт и пластика. За насрочване на дело се чака 1 година.

1-ва инстанция е 3 години.

Re:
Re:
15 януари 2022 13:39
Гост

Успех и продължавай! Стига се далеч.

Онази власт живее сама за себе си и за никой друг. 20:0.

Другата буля
Другата буля
15 януари 2022 12:42
Гост

Благодаря … за букетчето … Гешев.

Да видим дали ще има дървено пардесю за съдебната система в този й вид.

ПРБ
ПРБ
15 януари 2022 12:35
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Първата жена
Първата жена
15 януари 2022 12:12
Гост

След предишната която я качваха на капака преди предходния „избор“.

Имаше свиждане от Митко и Милчето.

Рахат. Пак и отново.

Re:
Re:
15 януари 2022 13:42
Гост

Имаше и букетче с кутия шоколадови бонбони. За здраве и за из път. В „Пирогов“. И за успешния мандат който приключи. Колко беше успешен е ясно. И как приключва … Лозан Панов – президент!

Ицо Торбалан
Ицо Торбалан
15 януари 2022 12:08
Гост

Вече ходя без торбичка на която пише „Гешев“ по телевизионни студия, парламентарни зали и форуми.

АМИН

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
15 януари 2022 12:01
Гост

ГОРЧИВО! ГОРЧИВО! ГОРЧИВО!

С Гешев.

Точно така
Точно така
15 януари 2022 11:53
Гост

20:0

Каква беше легалната дефиниция за съдебна реформа?

МЕСТЕНЕ НА ГРОБИЩА

Помощ отвътре не може да се очаква.

Пенисът Кънчо
Пенисът Кънчо
15 януари 2022 11:52
Гост

Моите колеги се радват за избирането на съдия Захарова, от една страна, но от друга страна са потресени от изключително слабото й представяне при изслушването – мънкане, ъкане, говорене на неправилен български език, недаване нито един конкретен отговор на поставените въпроси (особено на точните и резонни питания от апелативния съдия Милен Василев – г-жа Захарова се измъквала от тях като мокра връв), пламенна защита на грубото, безпардонно и нагло нарушаване на закона от ВКС при спирането на работата с ЕИСС, и най-паче – удивителната й неспособност да състави смислено изречение за по-малко от 1 минута (според един от колегите, за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 януари 2022 12:18
Гост

Кънчо, пак не си си пил хапчетата. Вместо да гледаш в софийската паница, време е да погледнеш в собствената си горноджумайска. Чувам, че вирусът яко вилнее в местния съд, а и удрял в мозъка – видно от писанието ти. Др. Бельова спешно трябва да вземе мерки. И не намесвай имена на хора, които не подозират…

Надежда Йорданова
Надежда Йорданова
15 януари 2022 11:50
Гост

Съдебната реформа приключи.

Остава остава(ка)та … остава … Гешев.

Какво се случва с този форум?
Какво се случва с този форум?
15 януари 2022 11:48
Гост

Допреди няколко месеца коментарите тук се отличаваха с адекватност и остроумие, можеха да се проследят тенденциите в професионалните среди и дори понякога бяха по-интересни от статиите. Троловете надушиха една качествена медия и започнаха да се волеизливат, колегите се отдръпнаха от коментарите.

Моля ви, тролчета, върнете се към злободневните медии, оставете ни на мира и не се изказвайте там, където хабер нямате за какво става дума.

re:
re:
15 януари 2022 13:53
Гост

Приемаме за сведение мнението ти троле!

Както онези самовъзпроизвеждащите се самодостатъчно приемат за сведение и най-смислените думи на адвокати в съдебната зала. И после ПАК правят каквото си знаят или каквото им е наредено!

Факт
Факт
15 януари 2022 14:15
Гост

Троловете на Пеевски не само пишат все едно коментират в кафявите му сайтове, но вече започнаха и линкове от тях да пускат като достоверен източник на информация

Ковид статистика
Ковид статистика
15 януари 2022 9:12
Гост

А сега ковид статистиката за изминалия ден.
– Потърсили стационарна помощ тролове с ковид и съпътстваща диагноза шизофрения, излизаща пяна от устата и гласове, които им казват, че победата на Захарова е всъщност загуба – ………
– Настанени в интензивно отделение тролове с ковид и съпътстващо заболяване прерязани вени след избора на Захарова – ……..
– Починали от ковид тролове с придружаваща диагноза масиран инфаркт вследствие подкрепата на Гешев за Захарова – …….

…………
…………
15 януари 2022 8:17
Гост

Ще мине малко време, страстите ще се уталожат и който иска да прогледне, ще прогледне междувременно. Този избор по формат и съдържание беше едно огромно преиграване. И благодарностите на избраната към избралите я са кулминацията. В чисто морален план, на кого точно и за какво точно благодари съдията Захарова? На Гешев? На Магдалинчев? На Марчева? На Петров? На ……….?

Заблуден Шиши трол
Заблуден Шиши трол
15 януари 2022 1:24
Гост

Колеги, колко гласа не достигнаха днес да изберат Захариева?

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
15 януари 2022 0:40
Гост

Най-малкото зло?! Е, писна ми!

Предпочитам най-малкото добро. Сред избиращите и избраната няма такива.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 22:40
Гост

Корелацията „плюят Захариева заради Гешев“ е абсурдна. Малкото мислещи хора не я приемат безрезервно заради миналото й – оставката и от ВСС и топлите и връзки с лобистите ССБ. Иначе тя е най- малкото зло, защото следващият кандидат на гнусните либерални лобита и НПО-та може след така желаните реформи да е някое адвокатче като Ленчето или като председателя на НС, съвсем услужлив. Така че днес всички гласуваха за по- малкото зло.

стиснаха си ръцете
стиснаха си ръцете
14 януари 2022 23:21
Гост

Я сега да видим сесебейците дали вече ще тръбят, че гешев е избран без конкуренция и процедурата е била опорочена, като веднага ще им се отговоря, че председателят на ВКС не само е избран без конкуренция, ами и с единодушно решение…

Анонимен
Анонимен
15 януари 2022 1:05
Гост

Не, няма да тръбят. Грешката, за която всички трябва да признаем, бе, че вместо да се каже в прав текст, че Гешев не става, защото е некомпентен, неподготвен и неблестящ с разум, а и лишен от интегритет, се казваше, че той бил единствен кандидат. Удобно и неконфликтно. Ползвано и в други случаи. Вместо да се каже, че кандидатът за нищо не става, защото не притежава никакви читави качества, казвахме, че било състезание с един кон. Криворазбраната куртоазност дотам доведе. До грешни послания. И аз признавам със срам участието си в подобни изказвания. Грешно схващане за дължимото етично отношение.

Данте
Данте
15 януари 2022 12:38
Гост

В Ада няма грешници. И във ВСС.

С отвращение
С отвращение
15 януари 2022 0:17
Гост

По- голяма пародия на „избор“ от днешната колаборация ми се струва невъзможна. Поведението на членовете на ВСС е най-ясното доказателство защо трябва да бъде разпуснат.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
15 януари 2022 11:59
Гост

И като го разпуснат?

Отвътре ще се самовъзпроизведат десет малки гешевчета, а НС ще избере осем джуджета. Ако въобще имат вече и такива. Като гледам ИВСС, ДКЕВР и прочие.

Нова Конституция!

Нов регламент и най-вече други хора с друг тип мислене и интегритет трябва да влязат в съдебната система.

Трол с каскет
Трол с каскет
14 януари 2022 21:14
Гост

Това, че ни спряха стотинките на коментар откакто Дамаджаната спря далаверата на шефа го преживявам някак, въпреки че не мога редовно да си плащам тока. Но днес се почувствах морално изнасилен, когато лично Гешев подкрепи Захарова!

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
14 януари 2022 23:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
15 януари 2022 8:59
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Мислещ
Мислещ
14 януари 2022 21:10
Гост

И съвсем нищо ли не ви притеснява в това 20:0?! От този ВСС???

Анонимен
Анонимен
15 януари 2022 1:12
Гост

По отношение на безспорната кандидатура на Захарова, нищо не ме притеснява. И понеже със сигурност знам, че тя не би участвала в договорка, съвсем нищо не ме притеснява. За нея няма как да има репутационни щети. А кой каква сделка си въобразява, че е сключена във и извън съдебната власт, е въпрос, на който ще узнаем отговора малко по натам. Но едно е сигурно. Нечии користни въжделения ще останат неоправдани.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
15 януари 2022 12:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Спиридон (фотограф)
Спиридон (фотограф)
15 януари 2022 14:48
Гост

Той е Лозан нямаше нищо общо с политиката докато не се кандидатира за президент.

Молба от психодиспансера
Молба от психодиспансера
14 януари 2022 20:57
Гост

Моля всички юристи тук да оказват съдействие на здравните власти във връзка с днешния взрив на нервни разстройства на троловете на ГЕРБ и ДПС! Моля да ги доведете при нас преди да са получили гърчове и припадъци, а дотогава може да им повтаряте как днешната победа на Захарова всъщност е нейна загуба и победа за Гешев!

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 21:08
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Александър Грибоедов Йорданов Персийски Македонски
Александър Грибоедов Йорданов Персийски Македонски
14 януари 2022 20:27
Гост

Днес бе изключителен ден за съдебния рахатлък.

питане на Гергана Мутафова
питане на Гергана Мутафова
14 януари 2022 20:24
Гост

С питане до Филибето се стига. Направо до адм. ръководител на районна прокриватура /по Левашки/.

Атанаска Дишева пък поиска
Атанаска Дишева пък поиска
14 януари 2022 20:23
Гост

още по-просторно жилище. С по.подробна панорама на Витоша.

Олга Керелска, зам.-шефката на ВКС
Олга Керелска, зам.-шефката на ВКС
14 януари 2022 20:22
Гост

За кой съд беше избора и от кой? Пълно кръвосмешение. И какво очаква да се роди акушерката? Онова уродливото* е вече в христова възраст … време е за Кръста!

* рахатлък

Последваха няколко въпроса от Даниела Марчева
Последваха няколко въпроса от Даниела Марчева
14 януари 2022 20:19
Гост

Аплауз.

Калина Чапкънова пък я попита какво мисли
Калина Чапкънова пък я попита какво мисли
14 януари 2022 20:17
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Стефан Петров поиска да научи
Стефан Петров поиска да научи
14 януари 2022 20:13
Гост

Учи се в ЮФ на СУ. А не в полите на Витоша с фурашка.

Стъпка в правилната посока, каза Панов
Стъпка в правилната посока, каза Панов
14 януари 2022 20:12
Гост

Следващата е … ЛОЗАН – ПРЕЗИДЕНТ!

В ИМЕТО НА НАРОДА

Иван Гешев сподели, че е имал предварително ...
Иван Гешев сподели, че е имал предварително ...
14 януари 2022 20:09
Гост

В едното ухо му шепнеше Херо, а в другото – бай Кольо ексглавния. Е как да откажеш на такова предложение за … изкарване на мандата.

„Кои сме ние да кажем на Пленума на ВКС – „Не, ...
„Кои сме ние да кажем на Пленума на ВКС – „Не, ...
14 януари 2022 20:07
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 20:07
Гост

Тук преимуществено троловете спорят кой какви ги е свършил. Опитват се да си защитят хонорарите. И едните и другите. Смешно. А истината е , че имаме избран председател на ВКС с „любезното“ съдействие на прокурорската колегия на ВСС. Без прокурорите избор нямаше да има, каквото и както ви се иска или не се иска. Какви са причините за тази подкрепа ще се разбере по-късно, макар, че част от тях се видяха във въпросите и отговорите в хода на процедурата. Услугите винаги се връщат. Запомнете го добре в тролските ви глави. Огънят се насочи другаде – върху Цацаров и КПКОНПИ. Но… Покажи целия коментар »

20:0
20:0
14 януари 2022 19:53
Гост

Когато всички прогресисти като Гешев са на власт, онова В ИМЕТО НА НАРОДА e в опозиция.

Без коментар. Това е стойността на управлението на съдебната система. И на съдебната съсистема като цяло, понеже тук-там има останал останал и по някой що-годе читав, пък и честен. Като глас в пустинята Гоби.

Джулиано Джема
Джулиано Джема
14 януари 2022 20:01
Гост

За кожата на един ВСС. Това беше днешният резултат. Рекет даден. Сега ще има и рекет приет от „реформаторите“.

С участието на Иван Гешев, Боян Магдалинчев, Лозан Панов, Георги Чолаков и вся остальная.

Имаме сделка!

Спешен апел!!!
Спешен апел!!!
14 януари 2022 19:48
Гост

Умолявам от името на Спешна помощ всички юристи тук незабавно да спрат да се подиграват на троловете на Борисов и Пеевски, защото сме претоварени с инфаркти, инсулти и самоубийства и линейките не достигат! Моля Ви, имайте малко съпричастност и им казвайте, че победата на Захарова всъщност е победа на Гешев, защото и успокоителните и противобясните инжекции също са ни на привършване!

адвокат от САК
адвокат от САК
14 януари 2022 19:58
Гост

Жалък си, защото изповядваш сталинисткият комунистически принцип “ Който не е с нас, е против нас“ и това го осъзнават всички коментатори. Фактите са си факти- ето ДОСЛОВНО какво казва г-жа съдията- “Галина Захарова заяви, че мястото на прокуратурата е в съдебната система….“ Какво пропагандирахте всички платени кирилпетковски тролове в този сайт- че прокуратурата трябвало да излезе от съдебната система, и това не са ваши лични мнения, а е политическата позиция на пп пп. Какво друго каза г-жа съдията- “…„Големият водораздел между комуникацията и нарушение на принципа на разделение на властите идва, когато представители на една власт започват да влияят… Покажи целия коментар »

Жалък герберски трол
Жалък герберски трол
14 януари 2022 21:03
Гост

Абе я бе! Каква е тая Галина Захарова! Да не би да са я избрали за председател на ВКС! Абсурд! Цацаров нали се махна от компирите, за да стане той шеф на ВКС!

адвокат от САК
адвокат от САК
14 януари 2022 19:41
Гост

Лелеее, кирилпетковските платени ТЪПИ тролове пак са се развилнели, защото не притежават интелекта да осъзнаят, че ник “Димитър“ е абсолютно прав в неговия коментар “Димитър
14 януари 2022 19:21“, а тези, които искате да видите буквално виснали на въжето и гешев, и цацаров, отново останахте излъганите камилчета- хахаахаха;D По същество г-жа съдията не приема подмяната, опс- “промяната“, очертана от политиците на пп пп и това е отлична новина, но тролчетата кирилпетковски дори не осъзнават размерите на собствената им глупост;D

много се кефя
много се кефя
14 януари 2022 19:40
Гост

Наблюдавайки как няколко платени трола се скъсаха да цъкат „-“ на нормалните коментари във форума.

Останалото са панегирици от Козяк.

Трол на ГЕРБ и ДПС
Трол на ГЕРБ и ДПС
14 януари 2022 19:39
Гост

Скъпи тролове, днес може да загубихме битката, но всъщност удържахме голяма победа! И така ще е до окончателната победа, когато любимците ни Борисов, Гешев, Пеевски и Цацаров ще се радват на живота, играейки белот при бай Ставри и ще се присмиват на всички глупави протестъри, които си мислят, че са ни победили!

Йорданова е на седмото небе
Йорданова е на седмото небе
14 януари 2022 19:38
Гост

Сега само Радев може да развали рахатлъка на „реформаторите“ чиято единствена цел е била, е и си остава само и само опазване на статуквото и … прокуратурата. Ако требе и Гешев ще преглъгнат, само и само от хората на Херо Мустафа да не падне и косъм от главите им. Какви велики грешници, но за правосъдие забравете! Не че го е имало. Просто сега положението заспа, въпреки че специализацията сериозно ги притесни, понеже отиграните схеми през СГС бяха елиминирани.

СГС поздравява ВСС за оправданото доверие
СГС поздравява ВСС за оправданото доверие
14 януари 2022 19:31
Гост

Съдебната система и реформа ПАК заспа /без Баце/:

Открито писмо от тролче с каскетче до чичо Геши
Открито писмо от тролче с каскетче до чичо Геши
14 януари 2022 19:26
Гост

Чичо Геши! Цял ден днес те защитавахме в този форум и доволно потривахме ръчички как точно Захарова няма да я изберат. Въпреки че откакто Дамаджаната спря кеша в чувалите, даже и по 20 ст. на коментар спряхте да ни давате, обаче ние гладуваме, но те обичаме и подкрепяме безрезервно! Колегите обаче посърнаха като разбраха, че ти лично си гласувал за Захарова, един дори хвърли кърпата, другите искат да напускат… Кажи, чичо Геши, как при това положение да повдигна сломения дух на другите трочета?

Димитър
Димитър
14 януари 2022 19:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Хахахаха
Хахахаха
14 януари 2022 19:32
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Димитър
Димитър
14 януари 2022 19:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ДА!
ДА!
14 януари 2022 19:46
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
???
???
14 януари 2022 21:04
Гост

Абе, колко гласа не й достигнаха днес на Захарова да я изберат за шеф на ВКС???

Димитър
Димитър
14 януари 2022 19:21
Гост

Е как няма да я подкрепи Гешев:
-прокуратурата остава в съдебната власт;
-следствието ще изземе част от разследващите функции на МВР при много тежки икономически престъпления или криминални;
-ВСС -ОСТАВА постоянно-действащ орган-тъй като Захарова е една от най-яростните застъпници на това…
-значи Рашков става безсмислено да продължи да е министър ,защото ще му изземат чегъртането,ако ВСС предложи подобни законодателни промени…..
Ами то на Кирчо рефорmата му свърши преди да е почнала,а Надка -Пиратка се хили неразбиращо ,колко точно прецакана е…..

ХИ ХИ ХИ ХИ ХИ ХИ
ХИ ХИ ХИ ХИ ХИ ХИ
14 януари 2022 19:19
Гост

Каскетите си падат по Захарова. Защо ли няма изненадани?!

Любов от пръв поглед. Под погледа на Херо Мустафа.

НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!

Цв.Цв. винаги ще бъде невинен. До доказване на противното!

Отровен избор
Отровен избор
14 януари 2022 19:29
Гост

Отровното правно трио Ицо Торбалан, Рада Дълбоката и Мая Общата поздравява нашият ВСС вече избрал Гешев за новия им правилен избор на др. Захарова, заслужил артист на прогресивните сили в системата, които ПАК, ПАК и ПАК си (само)избраха техният кандидат от системата оправдала Цв.Цв., св. Прокопий Разградски и всички репресирани олигарси! Сега остава ПАК, ПАК и ПАК съдът на Влади Янева да има първи думата и положението заспива, както винаги през последните 30 години.

Реформата приключи!

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 19:14
Гост

трогателно единство

ДА!
ДА!
14 януари 2022 19:04
Гост

Имаме 20 кръгли нули които „управляват“ т.нар. съдебна система единствено и само в свой собствен интерес по оцеляването си на цената от 1 млрд. годишно плащани от българския народ. За целта са готови да служат на всеки който може да им развали рахатлъка – политици, партии, ЦРУ, Херо Мустафа, Владимир Путин, Си Дзинпин, Надежда Йорданова, Ахмед Доган, Румен Радев, Христо Иванов, Сотир Цацаров, Радан Кънев, Мая Манолова, Йосиф Сталин, Адолф Хитлер, аба когото си изберете. Най-накрая имаме независим български съд! Най-накрая. Нито е независим, нито е български, нито е съда. Като прокуратурата. Прокурорската колегия също единодушно. Всички единодушно. И нула.… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
14 януари 2022 19:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 18:59
Гост

Всичко след бай Лозку, ще е по-добро. Тъкмо ще станем кат турски сериал по бтв, и ще тръгне повече купона, особено за феновете на водката и руската салата. Лошо няма

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 19:00
Гост

След Каскета всичко ще е по-добро, единствено бай Ставри ще е доста претоварен от работа. А най-доброто тепърва предстои :)))

Димитър
Димитър
14 януари 2022 19:25
Гост

Надявай се ,никога не би гласувал за Захарова ,ако не мислеше че ще има полза за него….

Друг герберастки трол
Друг герберастки трол
14 януари 2022 19:55
Гост

Митенце, днес на Захарова колко гласа не й достигнаха да я изберат, че последно тролех един друг форум? Муахахахахаха

Димитър
Димитър
15 януари 2022 22:56
Гост

И след като стана ясно че НЯМА ПРИЧИНА ДА НЕ Я ИЗБЕРАТ(поглеdни коментара дето си го оплюл),защо бе протестърче Гешев да не сключи сделка с нея,погледни отговорите на въпросите й ….Беееееееее, овчице сладка…..

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 18:58
Гост

Къде са се изпокрили всички тролове на ГЕРБ и ДПС, които цял ден са писали, че нямало начин да изберат Захарова? Просто искам да ги питам дали още смятат, че няма начин Тиквата, Каскета, Цаци и Шиши да играят заедно белот при бай Ставри?

Re:
Re:
14 януари 2022 19:07
Гост

Оди се пери бе ТРОЛ! И пий една водчица от радост. Имаме резултат. Имаме толкова общо с Тиквата, Каскета, Цаци и Шиши, колкото вие имате общо с правото, справедливостта, почтеността и истината!

бай Иван
бай Иван
14 януари 2022 19:11
Гост

Че кои сте вие бре? И как се припознахте в написаното за троловете? Или хем сте тролове на Тиквата, Каскета, Цаци и Шиши, хем нямате нищо общо с тях? А бе важното е, че ни забавлявате, въпреки че някои коментатори много кофти гаргара си правят с вас!

Димитър
Димитър
14 януари 2022 19:24
Гост

Прочети отговора й на въпросите по отношение на прокуратурата,ВСС и следствието спри да се мъчиш да мислиш ,особено че видиш Бойко и Каскета влизат на тоопло,половината от това дето го иска да го свърши ,няма начин да влязат на топло. Нито Цаци ,нито Шиши,а й като си такъв печен юрист-чл.166 АПК обжалването пред съд спира изпълнението на отнемането от ДАНС (в случая де)……Милички пак ви прецакаха.

БКП
БКП
14 януари 2022 18:48
Гост

20:0. Единодушно.

Без опозиция. Даже един от кумова срама да беше отсрамил … истината … и ще опознаете и тя ще ви направи свободни! От онова В ИМЕТО НА НАРОДА.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 18:54
Гост

Опозиция бяха само смешните тролове на Тиквата във форума. Никой юрист не постави под съмнение професионалните качества на Захарова.

БКП
БКП
14 януари 2022 19:10
Гост

Точно така! Другарю Живков. Точно така!

ВСС Е ВЕЧЕ ДОБЪР ... ЗА ЙОРДАНОВА
ВСС Е ВЕЧЕ ДОБЪР ... ЗА ЙОРДАНОВА
14 януари 2022 18:45
Гост

Няма да ги сменяме! Всичко е точно, защото днес избраха Захариева:

Поздравче!
Поздравче!
14 януари 2022 19:03
Гост

С това парче Каскета поздравява всичките си верни тролове в сайта, които цял ден плюха по Захарова, а той накрая я поскрепи публично!

Ало, ало
Ало, ало
14 януари 2022 18:43
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 18:46
Гост

Напротив, мафията губи втора поредна битка след изборите за председател на КС.

Венета Марковска
Венета Марковска
14 януари 2022 19:49
Гост

Разбира се, че печели анонимнико!

ЗСВ
ЗСВ
14 януари 2022 18:50
Гост

Злобей си, не ми пречиш

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
14 януари 2022 18:36
Гост

Съдебната реформа приключи. ВСС е вече добър. И послушен. Правилният кандидат е избран.

АМИН

Ах, как болииии...
Ах, как болииии...
14 януари 2022 18:45
Гост

Ама е много долно и гадно точно Гешев да подкрепи Захарова, след като цял ден си хвърлял кал по нея във форума, нали, драги ми каскетолюбителю?

БКП
БКП
14 януари 2022 19:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ха ха ха ха ха ... ах
Ха ха ха ха ха ... ах
14 януари 2022 19:22
Гост

Всички несвободни адвокати /от Америка за България/ поздравяваме ВСС за нулевия им избор. Тя го заслужава! И те си го заслужават! Гешев.

Грешна нощ … ха ха ха.

Младите като се харесват, ПЪК И ДА СЕ ИЗБИРАТ!

иАнониме123н
иАнониме123н
15 януари 2022 9:01
Гост

Що бре и бай Лозан е правилния шеф на ВКС,кво ново.

Шок! Ужас! Бомба!
Шок! Ужас! Бомба!
14 януари 2022 18:19
Гост

Линейки хвърчат към Доган сарай!!! Троловете на Пеевски получават масирани инфаркти, още преди да са успели да си прережат вените!!!

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
14 януари 2022 18:06
Гост

Първата жена председател на върховен съд…Той пък досегашният голям мъж…

Поклон през Л. Панов
Поклон през Л. Панов
14 януари 2022 18:34
Гост

Лозан Панов преди да се кандидатира за президент се ползваше с уважението на цялата правна общност у нас. Той беше един от малкото висши магистрати, които си позволяваха публично да критикуват задкулисието и мафиотското статукво и затова беше постоянно репресиран от силните на властта. Но не се примири и поддържаше огъня на протеста до последна, заради което заслужава един огромен ПОКЛОН. А за времето след кандидатирането му за президент по добре да не си спомняме, дано историята го запомни с проявите му преди това.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 януари 2022 18:46
Гост

И ко направи Панов? Заглавни дела и забавена ЕИСС. Спрете с подмазването и славословията.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 януари 2022 18:47
Гост

* затлачени дела

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 18:48
Гост

За ЕИСС вината е изцяло на ВСС

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 януари 2022 20:29
Гост

Колективна безотговорност. Най сладкото. Горкият Панов няма глас, няма авторитет… щото. Нали много умен и деен човек беше. Изми си ръцете с пленума на ВКС. Направо пишете, че програмистите са виновни, че системата калпава.

Невена Радулова
Невена Радулова
14 януари 2022 18:05
Гост

За активно разследващите наказателни производства на прокуратурата, работещи в МВР нито дума, а те изнасят най – черния труд на гърбовете си, без никакво признание от никъде за труда им.!!!

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 18:05
Гост

ама голямо подмазване и наколенки.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 17:54
Гост

Браво! Дано да запази своята обективност и да не допуска политиците да се месят – не само в наказателните, но и в търговските и гражданските дела. Баща й ми е преподавал в ЮФ на СУ и беше изключително симпатичен човек.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 17:51
Гост

Добър човек! А по-важно от това няма. Браво, Гале!

Разумът надделя над омразата
Разумът надделя над омразата
14 януари 2022 17:51
Гост

До последно не вярвах, но явно дойде моментът на смирение. Не познавам Захарова, но ако бяха решили да плюят на предложение на целия ВКС, щеше да е безобразна наглост. Разумът надделя над омразата

Някой
Някой
14 януари 2022 18:49
Гост

Не, не е разума, а инстинкта за самосъхранение на екземплярите в този ВСС готови на всичко да добутат до октомври и ако може да се спазарят през това време с политиците да им оставят кариерните бонуси! Сега ще лъсне иска ли някой реално реформа или не! Ако оставят този състав на ВСС да си изкара мандата значи всичко е пушилка и прах в очите на магистратите и обществото! ОСТАВКА НА ВСС!

Ddd
Ddd
14 януари 2022 17:50
Гост

Браво! Честито!!! 🙂

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 17:50
Гост

Дано да се усмихваме и в края на мандата й.

поздравления
поздравления
14 януари 2022 17:47
Гост

Поздравления! Това не е вятърът на промяната, днес ни помете цунамито на промяната. Защото Захарова няма нищо общо с Панов. Това е принципен професионалист, а празнодумец с политически пристрастия

поздравления
поздравления
14 януари 2022 17:49
Гост

а Не празнодумец, поправка

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 17:40
Гост

Браво! Поздравления! Най-после човек може да се усмихне след заседание на ВСС.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 януари 2022 17:40
Гост

Един кандидат, единодушно избран. Бай Тошо репички да яде. Даже Гешев може да й завиди.

OMG
OMG
14 януари 2022 17:42
Гост

Срамота е, че изобщо е в позиция, в която да се сравнява по нещо с нея. Но, надявам се, още малко ще е така.

Трол на Пеевски
Трол на Пеевски
14 януари 2022 18:30
Гост

Пу дееба колега за кво тролихме цял ден то Цацаров се опитвахме да внушим , че ще стане шеф на ВКС то 1 глас обяснявахме как няма да й стигне на Захарова да я изберат и ВСС нарочно ще си направят гавра с нея

faustin
faustin
14 януари 2022 18:44
Гост

Мда, 5000 партии и 100 кандидата за президент е къде-къде по-добре.

ADVOKAT VG
ADVOKAT VG
14 януари 2022 17:37
Гост

Най-накрая, така да се каже доброто победи! Има надежда в тази страна. Явно само безспорни авторитети, срещу които нищо не може да се каже трябва да се предлагат и правната общност трябва да е единна.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2022 17:39
Гост

За съжаление безспорният авторитет няма значение във ВСС. Тактика, притеснение да не се настъпва още мотиката и т.н., но не и признание на авторитет.