Шофьор, който отказва да бъде проверен за употреба и на алкохол, и на наркотици, извършва едно, а не две нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Тази позиция застъпва Висшият адвокатски съвет (ВАдС) пред Върховния административен съд (ВАС) (пълния текст на становището виж тук).

Тя е по тълкувателното дело, което върховните съдии образуваха по искане на главния прокурор Иван Гешев.

Както „Лекс“ писа, Гешев установи противоречива практика на районните и административните съдилища, в основата на която стои редакцията на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП (повече виж тук).

Разпоредбата предвижда: Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв..

Различното тълкуване е следствие на употребата на съюзите „и/или“. Според едни съдии редакцията на чл. 174, ал. 3 ЗДвП води до извод, че става дума за две отделни нарушения – отказ за проверка за употреба на алкохол и отказ за тест за наркотици. Според други – това са две изпълнителни деяния на едно административно нарушение, като свързването на различните хипотези на разпоредбата със съюзите „и/или“ означава, че всеки отказ сам по себе си осъществява състав на нарушението, но отказ и по двете хипотези не води до наличие на две отделни нарушения, а отново става дума за едно.

Висшият адвокатски съвет споделя второто виждане.

В становището си по тълкувателното дело той акцентира първо на тежката санкция за нарушението – лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от две години и 2000 лв. глоба.

„Мотивите на законодателя да предвиди тази тежка санкция са, че отказът на водачите да се подложат на тест презюмира състояние, в което са се привели и което съответно е несъвместимо с управлението на МПС. Дали водачите са „постигнали“ това чрез алкохол, наркотици или други упойващи вещества, е ирелевантно. Важно е крайното им състояние на неспособност, което създава и презумпция за възможно най-тежкото състояние на непригодност и нейното санкциониране. В случая е ирелевантно, с кой от предвидите в закона способи, това състояние ще бъде установено, но е от съществено значение отказът на провинилия се водач, да удостовери състоянието си с който и да е от тези способи или дори с всеки един от тях“, заявява ВАдС. Като изтъква, че глобата в ЗДвП е по-висока от тази в по чл. 343б НК (1500 лв.).

Адвокатурата се спира и на измененията в чл. 174, ал. 3 от ЗДвП и посочва, че редакцията до 2017 г. настина е включвала само съюза „или“ и тогава в действителност е имало условия за налагане на две отделни наказания, ако шофьорът е отказал проверка и за алкохол, и за наркотици. С промяната, която е в сила от 21 януари 2017 г. законодателят въвежда конструкцията „и/или“.

„В действителност, свързването от законодателя на различните хипотези на разпоредбата със съюзи „и/или“ означава, че всеки отказ сам по себе си осъществява състав на нарушението, но едновременното наличие на отказ по двете хипотези не води до наличие на две самостоятелни нарушения, а отново се касае за едно нарушение, предполагащо съответно налагането на единно наказание (лишаване от право да управлява МПС за срок от две години и глоба 2000 лв.)“, посочва ВАдС.

Той напомня за принципа nе bis in idem и заключава: „Поради действието на този принцип и в българското администативнонаказателно право, не може да се приеме, че след като в разпоредбата на чл. 174, ал. 3 ЗДвП е предвидено достатъчно тежко административно наказание, то да бъде налагано толкова пъти, колкото пъти са изпълнени различните хипотези, съдържащи се в нормата. Заради това, съставът на чл. 174 ал. 3 ЗДвП предвижда две изпълнителни деяния на едно административно нарушение, а именно отказ за тестване за употреба на алкохол и/или наркотични вещества с техническо средство и второто изпълнително деяние се състои в неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол или наркотици в кръвта му – т. е. две изпълнителни деяния на едно административно нарушение, за което следва и една санкция“.

47
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Жоро
Жоро
03 декември 2021 15:29
Гост

Означава ли , че когато превишава 1,2 промила на хиляда и го застрашава затвор, трябва да откаже пробата?Глоба и лишаване вместо затвор?

Браво
Браво
30 ноември 2021 18:22
Гост

Много скоро когато държането на канабис бъде декриминализирано в България, най-малкото хората ще спрат да губят книжките си, защото законодателя е некомпетентен в тази тема. Свобода за конопа!!!!

кака Пена
кака Пена
30 ноември 2021 20:20
Гост

Това, че ще е разрешен за притежание и употреба не значи, че ще можеш да караш кола напушен. И алкохола е разрешен , но употребил не може да караш.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2021 10:08
Гост

Не можеш да караш напушен, не можеп да караш пиян. Ако си пил преди един месец, можеш да караш. Ако си пушил преди един месец, не можеш обаче?

Светлозар
Светлозар
02 декември 2021 13:30
Гост

Точно заради канабис (който съм пушил предната вечер) от 3 месеца живея със семейството си в Нидерландия. Понеже не съм реабилитиран по право искаха да ми лепнат от 3 до 6(ефективно)за употреба, отглеждане(едно готово за сушене, и едно само листа) и притежание 100гр.листа за варене. Не съм наведил на никой, а преди да започна да пуша имах сериозен проблем с алкохола. Е сега вече нямам работа в България. Да живее политическата мафия!!!!

НКJKL
НКJKL
30 ноември 2021 13:28
Гост

Заглавието е не на място и издава липса на професионализъм или тенденциозно и евтино стремление към популизъм.
Започнете с истината – например, че това е просто теза на адвокатите, което да поставите в същия шрифт, като останалата част от заглавието.

Тихомир
Тихомир
30 ноември 2021 12:53
Гост

Явно ще трябва да се променя Закона за движение по пътищата.

advokat
advokat
30 ноември 2021 11:22
Гост

Явно с този съвет ще е така. Уж големи наказателни специалисти, а то лобисти на нарушители. Дано съдът да е мъдър.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 12:05
Гост

„Лобисти на нарушители“ е толкова брилиантно словосъчетание, че само гениалният мозък на един под-минимално платен интернет трол може да го измисли. Поздравления. Нарушителите не само, че имат някаква съсловна организация, но явно и имат средства да наемат лобисти. Ако родителите ти бяха мъдри, щяха да те абортират и да спестят на света мъчението да четат платените ти изблици на креативност.

Тито
Тито
30 ноември 2021 13:03
Гост

Пълно е с йористи за съжаление.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 ноември 2021 10:50
Гост

Написано е като едно нарушение, но трябва да го променят. Това „и/или“ се използва на много места в законите и всеки го тълкува като му изнася.

Младия адвокат
Младия адвокат
30 ноември 2021 10:07
Гост

Само дето проверката за наркотици не установява непригодност за управление на МПС по начина, по който се прави. Законът беше променен от „под влияние“ на „след употребата“ умишлено, за да могат да се събират глоби и да се съсипват животи. Случвало ли ви се е катаджия да ви пита дали сте взимали наркотици през последните 30 дни? Аджеба, чичко полицай, каквото и да съм взимал, даже и всичко да съм взимал, няма как да ме държи 30 дни. И какво се разбира под „след употребата“? Час, седмица, година, цял живот?

ганю
ганю
30 ноември 2021 11:25
Гост

Чичовото, не приемай наркотици и няма да имаш ядове и да си биеш главата колко време действат или не действат!

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 12:10
Гост

Някои от „наркотиците“ са легализирани или са в процес на легализация в по-голямата част от цивилизования свят и употребата им не представлява никакво нарушение на закона. Какви са правните аргументи българският катаджия да изземва суверенитета на тези държави и как точно това не нарушава конституцията ни?

Любител
Любител
30 ноември 2021 14:25
Гост

В България все още няма легализиран наркотик, държането на такова вещество е престъпление. И легализацията в „цивилизования свят“ е само за марихуаната, но и там е забранено шофирането след употреба. Спора навсякъде е дали да е „след употреба“ , което изисква доказването само на наличие на наркотично вещество в организма, или да е „под въздействието“ , което изисква определена концентрация на наркотичното вещество. Спора е за концентрацията. Но не се надявай да можеш да шмъркаш и караш.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 16:41
Гост

Колегата се е изразил достатъчно ясно, моят въпрос за правните аргументи стои неотговорен. Ако искаш да си измисляш някакви насрещни аргументи, че някой иска да „шмърка и кара“, недей да правиш това в дискусия по правни проблеми. Употребата на наркотици не е незаконна, както сам си написал – държането е. Ако си употребявал и държал наркотици законно в друга държава, няма правно основание месеци по-късно да бъдеш лишаван от права тук. Лишаването от права е с много ясни принципи и цели, посочени в закона. Наказателната отговорност има още по-тесни принципи и цели. Към момента, ЗДвП нарушава тези принципи и цели.

Младия адвокат
Младия адвокат
30 ноември 2021 13:10
Гост

А ти не пий алкохол. Представи си дрегера да отчиташе „употреба“ десет дни, след като си консумирал. Това би означавало, че 99,999999% от българите са за затвора. Разбираш ли къде е проблема или не?

Некомерсиален
Некомерсиален
30 ноември 2021 9:58
Гост

Първо помислих, че е излязло ТР и се изненадах – това са си две отделни нарушения, по различен начин се тестват и установяват двете неща, различни могат да са и последиците.
А то било идейка на Адвокатския съвет. Логично – според тях може изобщо и да не е нарушение това, щом е в полза на клиента, нищо, че това са едни от най-опасните нарушения или престъпления по пътищата, водещи но най-сериозни последици – управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Алекс
Алекс
30 ноември 2021 13:06
Гост

Много разочароващо решение.

Някой
Някой
30 ноември 2021 13:11
Гост

Не е така. Последиците са едни и същи – лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от две години и 2000 лв. глоба.

НКJKL
НКJKL
30 ноември 2021 13:30
Гост

Не са едни и същи никак – едно е 2000 лв., друго – 2 х 2000 лв.

Някой
Някой
30 ноември 2021 13:44
Гост

А лишаването от правоуправление защо се пропуска? И то ли е по две… хахаха

Калоян Кръстевич
Калоян Кръстевич
30 ноември 2021 23:17
Гост

Разбира се, че и то е по две – а двете наказания се търпят поотделно. Общо 4 години без право да управлява МПС.

НКJKL
НКJKL
01 декември 2021 15:25
Гост

Има си правила за налагане на санкции за отделни нарушения, независимо от санкциите. Юристите следва да го знаят.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 9:39
Гост

Няма да се оправим скоро по пътищата. Скоро.

Темелкова
Темелкова
30 ноември 2021 9:39
Гост

Трябва да са две нарушения!

Рони
Рони
30 ноември 2021 13:07
Гост

Естествено. Напълно логично е.

Пюп
Пюп
30 ноември 2021 9:38
Гост

И това ми бил добър закон

Asparuhov
Asparuhov
30 ноември 2021 9:38
Гост

А убиеца на Милен Цветков ще влезе ли в затвора. Защо още няма присъда и кое налага това протакане.

Raponev
Raponev
30 ноември 2021 9:38
Гост

То ще е хубаво да знаят хората от деца, че ако ще карат не трябва да пият, а за дроги да не говорим.

Borislavova
Borislavova
30 ноември 2021 9:37
Гост

Чакайте сега…продължаваме промяната!

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 9:37
Гост

Да

анонимен
анонимен
30 ноември 2021 9:25
Гост

Че е едно едно е, тъй както е написано, ама редно ли е?

rtyuiop
rtyuiop
30 ноември 2021 9:59
Гост

То самото изписване нанормата е толкова неграмотно сътворено, че все едно гербаджия-връзкар я е творил.
Пък мой си е баш така, де.

Страхил
Страхил
30 ноември 2021 13:11
Гост

Толкова кадърни им бяха нормотворците.

killer law
killer law
30 ноември 2021 9:21
Гост

Клета майка България с такъв закон! Не знам за мантинели и маркировки, но у нас качеството на законотворчеството е убийствено!

558555
558555
30 ноември 2021 9:10
Гост

Много е добър Висшият адвокатски съвет, много е милозлив, а на нас ни изтрепаха децата по пътищата. Друг е въпросът, че с това и/или законодателят е избил рибата и се е доказал както винаги като олигофрен

no mercy
no mercy
30 ноември 2021 9:04
Гост

Да, санкцията е висока, но ако са две нарушения става още по-висока и още по-възпираща за джигитите, които управляват след употреба и на алкохол, и на наркотични вещества. Така че – колкото по-строго, толкова по-добре. NO mercy

хммммм
хммммм
30 ноември 2021 9:00
Гост

Добре де, по тази логика, ако откажа да ме тестват само за алкохол, щото съм пил две ракии, но си знам, че в живота си не съм употребявал дрога какво става – едно нарушение. Но ако съм се направил и с алкохол, и с марихуана примерно и откажа и двете проверки – пак едно.

Некомерсиален
Некомерсиален
30 ноември 2021 10:01
Гост

Именно.
Чистата човешка логика налага те да се таксуват като две отделни нарушения.
Надрусваш се, налокваш, след туй отказваш всякакви проверки и караш с отнасяш сал глобица.
Отделен е въпросът, че в НС влизат от години пълни олигофрени – неграмотни, без грам мисъл в празните тик ви и творят закони, че ум да ти зайде!

Съдия
Съдия
30 ноември 2021 8:39
Гост

Щото така й изнася на адвокатурата. В закона обаче (174, ал. 3) има два състава на нарушение и се налага наказание за всеки от тях.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 9:02
Гост

Всъщност не си прав – идеята дали отказваш проверка за установяване на пригодността ти да управляваш МПС в дадения момент. Все тая е какво си правил, ти си знаеш и отказваш и това си е едно нарушение.

Съдия
Съдия
30 ноември 2021 10:58
Гост

Всъщност логиката ти е неправилна. А неправилността се дължи на извратеното ти тълкуване на закона. Нарушенията по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП нямат за предмет пригодността ти да управляваш МПС, а дали си употребил два конкретни вида вещества – алкохол или наркотици. Употребата им не те прави непригоден да управляваш МПС, просто законът въвежда забрана да го правиш, защото си опасен. Дали си пригоден да управляваш, се решава от органите, които ти издават свидетелството за правоуправление на МПС, заради уменията, които си демонстрирал по време на изпитите за това. Но това е съвсем различен въпрос. В закона е използван… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 12:03
Гост

Желязна логика. Не бяхме чували, че е забранена употребата на алкохол и наркотични вещества за лични нужди. Но шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества – е това вече е друга работа. Ваша чест след употребата на горните вещества способностите ви „демонстрирани умения „на водач на МПС са доста спорни и именно ,за това е забранено управление на МПС след употребата на алкохол в определени граници(а не изобщо),а при наркотични вещества изцяло, защото в действителност си „непригоден“ да управляваш МПС.

Божидар
Божидар
02 декември 2021 18:49
Гост

Принципно ако трябва да се задълбочаваме дали човек е пригоден или не, Катаджията на пътя с тея средства за установяване дали си под или употребил дадените субстанции или алкохол немогат да установят дали си Годен, в състояние и прочие, те просто установяват наличие на тези опиати…. По смисъла на това,няма как да ти отнеме каквото и да било за какъвто и срок да е защото не е легитимно лице да установи Годен ли си…… Има толкова грешки в закона за движение по пътищата че не е истина, смисъл има неща които в известен смисъл си противоречат а от там пък… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 9:08
Гост

Е като се има предвид кои са наказателните адвокати или най-вече кой е наказателния адвокат в този съвет, хич не се и съмнявам, че си прав

Мич
Мич
30 ноември 2021 13:37
Гост

До „съдия“, я сподели тук на всеослушание кой те назначи в съдебната система, за да му посипем главата с пепел?