Чрез гласуване „въздържал се“ депутатите засега отхвърлиха промяната в Закона за адвокатурата (ЗА), според която наказването на адвокат с временно лишаване от права ще налага новия му прием в гилдията, ако желае отново да практикува. Те направиха това с обещанието текстът да бъде прецизиран и обсъден с Висшия адвокатски съвет и Министерството на правосъдието и след това отново да бъде внесен, но вече така формулиран, че да не буди притеснения у адвокатите.

Както „Лекс“ писа, миналата седмица правната комисия прие изменение в чл. 22 от Закона за адвокатурата на второ четене, докато обсъждаше проект за промени в Закона за правната помощ. Според гласуваното от комисията т. 3 от първата алинея на разпоредбата вече предвижда, че адвокатът се отписва от колегията „при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, поради загубване на качеството на адвокат, до нов прием по реда на Глава втора“.

При обсъждането на този текст днес в пленарната зала обаче председателят на правната комисия Данаил Кирилов взе думата и предложи на колегите си засега да не подкрепят създаването на подобна разпоредба.

„Генезисът на това предложение е от адвокатските среди. Поради зачестилите случаи на злоупотреба на адвокати с права и на неизпълнение на задълженията им по Закона за адвокатурата, както и на извършване на други правонарушения. В адвокатурата се е осъществил дебат в посока след налагането на тези две наказания по чл. 133, ал. 1, т. 4 и т.5 от ЗА (лишаване от право да се упражнява професията за от 3 до 18 месеца и до 5 години – бел. ред.) да няма автоматично възстановяване на адвокатските права. Съветите да имат възможност за повторна преценка по това дали след изтърпяване на наказанието адвокатът действително се е поправил“, започна изказването си Кирилов.

Той обясни, че има становище на Висшия адвокатски съвет, в което обаче възможността за повторна преценка на професионалните и нравствени качества на наказания с лишаване от права адвокат е развита по-детайлно, отколкото в предложението на депутатите от БСП. Както „Лекс“ писа, създаването на тази възможност беше идея на адвокатурата, която тя отправи до Министерството на правосъдието още през лятото.

Кирилов съобщи на колегите си, че има реакции срещу това, че предложението е направено между първо и второ четене и то в друг закон и така не е могло да бъде обсъдено. Такава дойде вчера от т. нар. Фейсбук общност на българските адвокати, които изпратиха писмо до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева и шефовете на парламентарни групи.

„Това е предложение, което по принцип заслужава подкрепа, но лично аз ще се въздържа, за да имаме възможност да направим допълнително обсъждане и да се коригират противопоставянията, които са постъпили“, заяви председателят на правната комисия. И подчерта, че този подход е по-разумен.

Вносителят на предложението за изменение в ЗА Иван Иванов все пак настоя депутатите да подкрепят поправката, като „първа стъпка“. „Целта на адвокатската професия е да защитава интересите на клиентите, а тук говорим за случаи, когато драстично се нарушават техните интереси – с продажби на имущество, прехвърляне на фирми“, каза той. И заяви, че 90% от адвокатите подкрепят подобна промяна.

Данаил Кирилов му отговори: „Имам желание да подкрепя текст. Но не съм категоричен, че в тази му редакция. Поемам ангажимента до края на годината да внесем такова изменение в Закона за адвокатурата, дори предлагам да бъдем съвносители“. Той подчерта, че 99% от адвокатите са добросъвестни и имат нужда от защита на професията и на професионалните стандарти. „Нека обаче не го правим бързо на момента, защото ще получим необосновани атаки“, каза той.

Така с 31 гласа „за“, 6 „против“ и 58 „въздържал се“ поправката в ЗА не беше приета.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
25 октомври 2018 9:14
Регистриран

Значи все пак ВАдвС детайлно е защитил тези промени.А всъщност е призван да отстоява интересите ни,но иска преди всичко рестрикция.На молбите ни да реагира за наша подкрепа в съда и дисц.дела да спре си мълчи.Тази т.н.шапка е вредна.Нямаме самоуправление,а началник.ВАдвС е остатък от соца.Пледирам за разграждане на този модел.Да има сдужения на адвокатите по морал и интереси.

Валкюрата
Валкюрата
24 октомври 2018 21:44
Гост

Скоро се жалих птед САК и ВАдв.С от няколко служб., заради отводи по просто дело -КТ !/ Да, ама срещу държ. институция!!! Предатели! Мошеници! САК ми поискаха по 30 лв на име ! за проверката. Аз ако имах тези пари, нямаше да искам служб.адв.! Къде искат пари за рекламация или за вътрешен контрол?!

advocat
advocat
25 октомври 2018 8:11
Гост

Ако предложението бъде гласувано, нормата ще е прецедент, защото такива крайности няма поне в Германия, Франция и Испания. Типично за популисткото управление на Тиквата. Добре е, че започна началото на края.

Гражданин
Гражданин
24 октомври 2018 16:44
Гост

Не е редно промените, свързани с морала и съвестното изпълнение на работата, да се фокусират само върху адвокатите. А останалите юридически професии по презумция са по-морални ли?

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2018 15:48
Гост

Не стига, че у много адвокати съвестта им спи, ами и хърка!

Анчо
Анчо
24 октомври 2018 14:55
Гост

Когато един шофьор сгафи го пращат на проверочен. Не виждам защо за адвокатите трябва да е по-различно. А и Законът за адвокатурата според мен има нужда от съществени промени.

Mateeva
Mateeva
24 октомври 2018 14:47
Гост

Напълно подкрепям предложението на Иван Иванов. Адвокатът трябва най-вече да има морал. При липса на такъв е редно да си понесе отговорностите.

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2018 15:29
Гост

От кого?

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2018 15:48
Гост

Първо, ако му е останала и капчица морал пред собствената си съвест.

Минко
Минко
24 октомври 2018 14:29
Гост

Мъдро решение!

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2018 14:36
Гост

Така ще се предотврати възможността за злоупотреба на адвокати с права.