Съюзът на юристите излезе със силно критично за законодателя становище до Конституционния съд (КС), с което го насърчи да сложи край на масовите през последните години изменения на закони чрез преходните и заключителните разпоредби на други и на конюнктурното, както го определя, заобикаляне на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА).

Повод за становището, подписано от председателя на СЮБ и бивш конституционен съдия Владислав Славов, е делото в КС по искането на президента Румен Радев за тълкуване на няколко разпоредби от основния закон. Държавният глава постави въпроса дали е допустимо да се допълва, изменя или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато е върнат от него чрез вето за ново обсъждане.

Радев се обърна към КС след хаоса, който предизвика предишното Народно събрание с промените в Закона за потребителския кредит, които бяха направени през Закона за ДДС. При тях се стигна до там, че от 1 януари 2021 г. влязоха в сила две взаимно изключващи се разпоредби. Най-общо причината за това беше, че веднага след приемането на двойна и неподлежаща на съдебен контрол неустойка по бързи кредити се разрази скандал. Президентът наложи вето, но преди указът му да постъпи в Народното събрание, Менда Стоянова от ГЕРБ внесе промени, с които се отменя неустойката. Парламентът прие предложението на Стоянова, а после отхвърли ветото, макар и двете да целяха едно и също (подробна хронология как се стигна до този резултат виж тук).

Сега най-голямата организация на юристите, която обединява представители на всички правни професии, в становище по делото (пълния текст на становището виж тукопределя тази законодателна техника като недопустима и поставя пред КС и други проблеми (становището на Висшия адвокатски съвет в същия смисъл виж тук).

Основният е свързан „със станалата за съжаление масова законодателна практика изменения в един закон да бъдат прокарвани през преходните и заключителните разпоредби на друг проект на закон, като между двата няма нищо общо“. „По този начин се заобикалят всички изисквания на регулаторната реформа у нас, въведена в края на 2016 г. с промените в ЗНА, с които бяха предвидени надеждни механизми, гарантиращи по-висока обективност, качество и прозрачност на нормативните актове, каквито са задължителната оценка на въздействието и обществените консултации в структуриран вид. Без тяхното прилагане нормотворческата аномалия е налице“, заявява СЮБ. И изтъква, че след като никой не следи и не спазва изискването да е налице някаква връзка между основния законопроект и този, изменян чрез неговите ПЗР, „то тогава няма пречка ЗИД на Закона за потребителския кредит да бъде внасян и през данъчен закон, и през бюджетен закон, и през някой бъдещ закон за космическото пространство, например“.

Съюзът на юристите определя възможността за промени на всякакви закони чрез ПЗР на други като „една от най-сериозните пробойни на съвременния законодателен процес у нас“ и заявява, че тя трябва да бъде радикално отстранена чрез изрична законова забрана. „Това е така, защото чрез тази процедура по много бърз и крайно “ефективен“ за вносителите начин, при пряко нарушаване на всички законово уредени принципи в нормотворчеството ни и при пълно заобикаляне на всички правила на демократичния законодателен процес, могат да се приемат законови промени и то изцяло на тъмно. За съжаление тенденцията от последните години е тази възможност да се ползва постоянно, а както се вижда от конкретния цитиран пример тя се използва и като форма за процедурни надлъгвания и хватки, за налагане на мнение и воля и за доказване на властова мощ на една институция спрямо друга“, пише в становището.

Анализирайки примерите, които президентът дава в искането си за различен подход на парламента при наложено от него вето (повече за тях виж тук), СЮБ стига до извода, че „националният ни законодателен процес позволява при идентични случаи един и същи състав на НС да процедира по различен начин или по-точно да действа както сметне за добре, воден от субективни, конюнктурни и подобни на тях подбуди, това означава, че неговата правна уредба се нуждае от прецизиране и усъвършенстване“.

И заявява, че това може да се прекрати не само с промени в закона, но и чрез задължителното тълкуване на Конституционния съд. „(Задължителното тълкуване на КС – бел. ред.) …предвид огромната значимост на урежданата материя следва по окончателен и непротиворечив начин да отстрани дефицитите, респективно да запълни празнотите в нея, така че да се гарантира нейното последователно и еднообразно прилагане, както и пълно зачитане на принципите на обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, стабилност и т.н. в нормотворчеството ни, уредени в ЗНА“, подчертава Съюзът на юристите.

Затова той застъпва категоричната позиция пред КС, че е недопустимо през ПЗР на един закон да бъде изменян друг, който няма нищо общо с първия, тъй като това противоречи на принципа на правовата държава и на тези в нормотворчеството.

Недопустимо е и да се изменя, допълва или отменя закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато е върнат за ново обсъждане, заявява още СЮБ.

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Милко Петков
Милко Петков
15 април 2021 15:54
Гост

Правилен ход, но защо това Становище не се появи докато Борисов беше на власт?

Милко Петков
Милко Петков
15 април 2021 15:50
Гост

А защо това Становище не се появи докато Борисов беше на власт?

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
15 април 2021 11:52
Гост

а може и е наложително след трета промяна на закон в съзвучие на Конституцията да действа по време, а не от ново време да се поставят вратички в правото в карупция ……

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
15 април 2021 2:19
Регистриран

Никой тук не пише истинското си име-страх ли ви е,а,юнаци

Анонимен
Анонимен
16 април 2021 21:41
Гост

То пък твоето защото е истинско, форумен бунтовнико.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
15 април 2021 2:17
Регистриран

Този т.н. Съюз на юристите няма никакъв правен изказ.Не се изразяват умно и смислено, а също като политиците дрънкат ли дрънкат.Все тая.По смисъл са прави, но тяхното становище е нищожен правен анализ.А Владислав Славов беше прокурор по времето на соца.И „колеше и бесеше“, та и днес продължава да се дуе=И точно затова lex не помества правното становище на ВАдвС, а неговото..Съжалявам ви,юристи на РБ.Не се произнасяхте от страх докато ГЕРБ беше на върха.Чакахте да се срине и чак сега говорите.

advokatTROL
advokatTROL
14 април 2021 23:19
Гост

Навремето основните закони са направени от Вълко Червенков – той е Министър-председател – при тогавашната след-военна машина на законодателство – каквото кажат правят закона и така, примерно.

ГПК беше напълно безумно да го сменят например – както и да е, това е мнение, безумието вече преминава и на други нива – някой не му харесва годината на издаването на закона – 1951 и се почва – СДС и ЦСКА.

„Кокошките престанаха да снасят“ не е казано от актьор от Перник, но – „Бомбардират, бомбардират, та спрат“, е фраза от Станислав Стратиев, като автор-сценарист на „Оркестър без име“, та в този смисъл.

само минавам
само минавам
14 април 2021 21:34
Гост

Законодателнопроцесуален кодекс трябва.

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
15 април 2021 11:59
Гост

процедурете както и комисиите вкючват политиканти без отговорност, множат мненията и се разпореждан с правата в злоупотреба …….

Myc
Myc
14 април 2021 11:38
Гост

Според мен, бърз начин нещата да си дойдат на мястото е като чрез промяна в Конституцията се даде възможност на гражданите и организациите да сезират КС с иск за установяване на противозаконност на закон, приложен по дело, по което са страна.
Тогава доста порочни законотворчески практики ще бъдат прекратени.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 19:26
Гост

Надежди.. т. нар. конституционна жалба на гражданин. Никога няма да я допуснат, особено герберастите и всичките им клонинги.

НИКОЛАЙ СТАТКОВ
НИКОЛАЙ СТАТКОВ
15 април 2021 12:02
Гост

също и за съдебни решения в следствие

Simeon
Simeon
14 април 2021 11:35
Гост

Естествено че трябва да се спазват принципа на правовата държава и тези в нормотворчеството.

Космонавт
Космонавт
14 април 2021 11:24
Гост

Тоест, всички промени могат да се правят през някой бъдещ закон за космическото пространство.

Людмил
Людмил
14 април 2021 10:44
Гост

Радев е прав

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 11:29
Гост

Напълно. Абсурдно е да се коригира закон преди да е обнародван.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 10:44
Гост

Добре, че са се застъпили.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 10:44
Гост

Категорично подкрепям решението им.

Косьо
Косьо
14 април 2021 11:30
Гост

Напълно аргументирано и разумно становище.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 10:43
Гост

Пълна излагация е всичко с държавата. Управлява се и се карат, все едно са на селската маса пред кръчмата. А кмета си прави днес едно, а утре друго.

RisteV
RisteV
14 април 2021 10:43
Гост

Радев си е проучил нещата. Щом е пратил запитване до КС, то е наясно, че е прав и го прави и с цел натриване на носовете на управляващите.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 10:45
Гост

Прав е, защото основните принципи на правото са едни и същи от векове насам. А престъпниците, облечени във власт, власт като ГЕРБ и Гешев от векове насам винаги са се опитвали да ги заобиколят за облага собствена или на господарите си.

Емил
Емил
14 април 2021 10:42
Гост

Аз мисля, че ако има вето върху закон, не може парламента да прави промени по него.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 10:42
Гост

Какво пита Радев. То е ясно, че не е може, като не ео бнародван закон, в парламента да си го подмятат и променят.

Анонимен
Анонимен
14 април 2021 10:41
Гост

Може би ако се махне ГЕРБ ще имаме шанс да живеем в по-нормална и правова държава.

Симо
Симо
14 април 2021 11:32
Гост

Е, късмет! И този път успяха да си купят гласове.

Flarken
Flarken
14 април 2021 10:41
Гост

Те уви са подвластни на управляващата клика и по тази причина си правят какви ли не глупости

Занев
Занев
14 април 2021 10:41
Гост

Прави са

Spiro
Spiro
14 април 2021 11:34
Гост

Напълно. Поздравления за становището.