Всички членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) да последват примера на Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова и да подадат оставки, за да поемат отговорност за провала на реформите и за неразрешените проблеми на съдиите. За това ги призова Съюзът на съдиите в обръщение.

В него от съсловната организация припомнят какво се случи с двата най-големи проекта на този ВСС – Единната информационна система на съдилищата и реформата на съдебната карата по т. нар. „Модел 4“, довела до оставките на Шекерджиев и Димитрова. Като в хронологията на събитията (с нея можете да се запознаете в пълния текст на становището тук) се подчертава, че и ЕИСС, и Модел 4 са създадени без да се чуе думата на съдиите, а техните възражения, дадени постфактум, не са вземани предвид.

„Недопустимо е освен неравномерно натоварен и обременен от лошите управленски решения на ВСС съдията да бъде и изолиран напълно от дебатите за промени в съдебната власт. Нетърпимо е, че освен съдийската общност изолирано остана и адвокатското съсловие, и цялото общество, тъй като липсва откритост и прозрачност при провеждане на реформите“, посочват от ССБ.

И настояват членовете на ВСС да поемат отговорност за „провала на структурните реформи“ и да не губят повече обществено време.

„Изразяваме убеждението си, че настоящият състав на ВСС е загубил легитимност като орган на държавна власт, тъй като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел на управление на съдебната власт. Затрупването на същинските органи на съдебна власт – съдиите, с нерешените проблеми на администриране, които ВСС не е в състояние да разпознае, оцени и разреши адекватно, допълнително затруднява работата на всеки отделен съдия, а от там – влошава състоянието на правосъдието в страната, пише съсловната организация.

Тя настоява членовете на ВСС да анализират резултатите от извършената от тях работа, да ги представят публично пред съдиите и да поемат отговорност за тях. И посочва кои са най-наболелите проблеми в системата:

  • липса на равномерна и справедлива натовареност и условия на труд, които да позволяват решаване на делата в разумен срок, без това да коства качеството на съдебните актове и здравето на съдиите;
  • липса на приложени на практика справедливи правила за оценка на натовареността и атестирането на съдиите, което да се провежда своевременно, както e предписано в закона;
  • неспособност за провеждане на своевременни и честни конкурси за повишаване и преместване на съдиите;
  • липса на система за определяне на справедливо възнаграждение за съдиите, съобразно количеството и качеството на положения труд;
  • провал при изграждането на система за ефективно електронно правосъдие, което да бъде в услуга на гражданите и да рационализира и улеснява работа на съда.

„Решаването на тези проблеми засяга всеки съдия в неговата ежедневна работа, но така също засяга в огромна степен интересите на българските граждани и нуждата от осигуряване на достъпно, навременно и качествено правосъдие. Поради това като съдийска общност ние настояваме тези нерешени задачи да са основната ежедневна цел в работата на колективния административен орган на съдебната власт. Разрешаването им трябва да става чрез диалог със съдиите в страната, който по време на мандата на този ВСС беше прекъснат, и на практика съдиите бяха изолирани от възможността да участват в процеса да обсъждане на решенията, засягащи пряката им работа“, се казва в обръщението.

В него ССБ заявява, че този ВСС не е изпълнил конституционното си задължение да администрира съдебната власт в интерес на гражданите, като защитава съдийската независимост и самоуправление

„Непоследователните Ви действия създаваха серия от публични скандали, които още повече Ви отдалечаваха от смислената работа в полза на съдиите, съдебната система и обществото, поради което заявяваме, че отговорното поведение изисква да подадете своите оставки като членове на ВСС. Затова се обръщаме към Вас с апел да последвате примера на Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев и да подадете оставки като членове на ВСС. Подаването на оставка е единственият начин за поемане на отговорност, поради което се отнасяме с разбиране към личния акт на нашите колеги“, казват от съюза на членовете на кадровия орган.

В становището, освен на проблемите с ЕИСС и Модел 4, се обръща специално внимание на забавените конкурси, на „хроничния проблем“ с атестациите и въобще на цялостната кадрова дейност на ВСС. „Не е пресилена констатацията, че СК на ВСС през изминалите повече от четири години не изпълни основните си функции на кадрови орган на съдиите“, пише ССБ.

И специално отчита, че с помощта на съдиите СК на ВСС защити успешно пред Народното събрание проект за изменение в процесуалните закони, който доведе до намаляване на натовареността на гражданските и търговските съдии от софийските съдилища. ССБ определя като положителна стъпка за справедливото разпределение на натовареността измежду съдиите в районните съдилища инициативата за централизирано разпределение на заповедните производства.

Съсловната организация обяснява, че съзнателно фокусира позицията върху „констатациите за некомпетентно администриране на съдебната власт по съдоустройствените технократски проблеми“, защото за други въпроси, като избора на главен прокурор, твърдения за противоконституционни влияния върху кадровите решения за назначаване на председатели на съдилища и тн. според тях вече е безсмислено да чакат отговор от този персонален състав на ВСС.

Вие не дадохте какъвто и да било знак, че имате воля и компетентност за водене на открит и честен разговор за действителните измерители на независимостта на съдебната власт. Обръщаме вниманието Ви към технологичното управление на съдебната система, защото самите Вие настоявате, че цялото Ви внимание и време е заето с него. Лошото изпълнение на правомощията Ви в тази насока само по себе си е достатъчно за оставка“, казва ССБ на членовете на ВСС.

57
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 2:01
Гост
Коста
Коста
24 юни 2021 9:23
Гост

Аз да попитам също: Калине, като беше председател на комисията за натовареност 5 години какво точно направи за тази натовареност? Освен не струващиата за нищо система за измерване, която сега претендираш, че не се ползва, а тя дава невярна информация и е пълна с проблеми, които няма решаване?
Много нагли хора сте от ССБ, много, затова и не съм член на тази лобистка организацийка- не понясам истерични, политически обвързани нагли кариеристи като вас.

Първан
Първан
24 юни 2021 8:50
Гост

Аз съм член на ССБ и питам тук, защото никога не ми се отговаря от управителния съвет, защо всички декларации и становища на съюза не се съгласуват с членовете? Ние само заради легитимността и членския внос ли служим?

ПиХ
ПиХ
24 юни 2021 13:42
Гост

Е нали част от декларациите се приемат от общото събрание, какво съгласуване повече?

Първан
Първан
24 юни 2021 15:02
Гост

Това е лъжа, колега, защото общото събрание се събира не повече 1 път в годината. И не се приемат тези декларации, включително конкретната, от общо събрание. Една мимкрия на демокрация е целият фарс.

ляляля
ляляля
23 юни 2021 23:26
Гост

ССБ все са най-натоварените, все най-малко пари вземат, все не са повишени. Спрете се бе, мрънкачи! ВСС очевидно е съставен от кукли на конци и трябва незабавно да бъде разпуснат. ЕИСС трябва да бъде спряна, а тези, които я одобриха и въведоха в експлоатация, съответно – нагушиха пачките, трябва да бъдат преследвани наказателно. Проблемите в системата могат да бъдат решени много лесно, но е ясно, че няма политическа воля за това. Олигарсите имат нужда от зависим и корумпиран съд.

jjjjj
jjjjj
24 юни 2021 1:00
Гост

„Лельо“, когато човек не може да каже нещо разумно, е редно да замълчи. Освен да бълвате негативизъм, нещо смислено ще чуем ли.

ляляля
ляляля
24 юни 2021 2:22
Гост

Как си с диоптрите и с четенето, „лелчиното“? А съветите си ги запази за себе си. Ако ги прилагаше на практика, сега „мненийцето“ ти нямаше да е обективирано във форумното пространство. И това „ще чуем ли“ накрая бие леко на шизофрения или поне на биполярно разстройство. Преглед от специалист няма да ти е излишен…

Коста
Коста
23 юни 2021 23:00
Гост

Толкова много пропаганда и толкова малко съдии в този форум.
А истинският дебат за съдебната реформа все не може да се състои заради тези кречетала, които с кресливостта си налагат своят частен дневен ред. Силно компрометирани сте, еСеСовци. Съдиите не ви вярваме.

Advokat VG
Advokat VG
23 юни 2021 22:38
Гост

Най-лошото не е това,че ВСС разочарова не само съдийската общност и правната като цяло, а че делегитимира съдебната власт чрез неудачни квази реформи и недомислици. Как не разбраха,че изцяло компрометираха идеята за електронно правосъдие, заради безумното осъществяване на проекта? Правосъдието, като всяка власт е направено да служи на хората, а да служи може само почтеността и знанието. Затова от ССБ са прави-този ВСС не се справи и причините за исканата оставка са вярно и точно посочени.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2021 6:57
Гост

Въпросът тук е, че тези които направиха основните погроми са тясно свързани със ССБ и лобито, от което ССБ са част. Не се заблуждавайте – зад перфидните декларации на ССБ се крие груб лобизъм с цел дестабилизиране на държавата. Хората, докарали съдийската професия до тази девалвация са техни кадри.

Лили
Лили
23 юни 2021 22:35
Гост

Време беше

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 21:52
Гост

На ССБ това му е 4 531 вото призоваване в периода на съществуването му. Случвало се е и да призоват обратното на това, което са призовали предната година или да призоват за същото, за което са призовавали преди време, но после преценили, че вече не е за призоваване, защото е призовано, но пък се оказало, че не им уйдисва на призоваваща та натура!

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 18:37
Гост

Направете анализ, кои лобисти от ССБ, включително и Калпака са работили по проблемните въпроси, изложени в т.нар. Декларация и ще стане съвсем ясно (не задкулисно), че самите лобисти създават проблеми, за да има ССБ за какво да упражнява натиск и да прокарва гнусните политики, на които в проводник.

Мунчо Рубладжийски
Мунчо Рубладжийски
23 юни 2021 16:11
Гост

Двамца вече подадоха оставки, в опит да „тичат пред вятъра“ и в трепетно очакване на нови службици предвид на предстоящите кадрови кадрили в изпълнителната власт.

Хаха
Хаха
23 юни 2021 15:53
Гост

Ох, милите, загрижили се те за независимостта на съдебната власт. Не плачете деца, дядо ще ви купи ново колело, ама друг път

Един
Един
23 юни 2021 15:17
Гост

1. Въвеждането на ЕИСС за всички съдилища е тотален провал! С тази единна система се получи тотално ЗАБАТАЧВАНЕ на делата. Няма нищо единно в нея, да не говорим за идентичността на хартиеното и електронното дело; затрудненията в работата на съдии и служители са толкова много, че води до невъзможност за работа! 2. Недомислици в приетите разпоредни! От следващия месец ВСИЧКИ ПРИСЪДИ ТРЯБВА ДА СА В ЕИСС И ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ! А какво става с присъдите в предишната програма? Валидни ли ще бъдат, как ще се подписват електронно… 3. ЮРУШ на електронните подписи за съдебните заседатели! А защо не и на прокурорите,… Покажи целия коментар »

А не така
А не така
23 юни 2021 19:05
Гост

За баба ти Имова е небивал успех да намаже филията с дебел пласт парички

Айде, айде
Айде, айде
23 юни 2021 14:20
Гост

Докато не се почистят Авгевите обори, които не са само ВСС, а цялата система, все ще е те така!

Ники
Ники
23 юни 2021 13:26
Гост

Докато се кумят кой модел да изберат и да търсят кусури на вече утвърдения, да бяха направили изначало нов.

ОСТАВКИ
ОСТАВКИ
23 юни 2021 13:27
Гост

Не им изнася особено този вариант, тъй като трябва да признаят грешките си.

Сашо
Сашо
23 юни 2021 13:17
Гост

Браво! За смелата позиция. Крайно време е някой да им натрие носа на тези.

Re:
Re:
23 юни 2021 14:10
Гост

А на онези?

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 21:14
Гост

Декларациите и писмата на ССБ са участие в политическата игра в държавата, в която сесебейците не са се свенели да участват. И да им кажа защо се бавят конкурсите- защото по тяхно предложение конкурсите се централизираха, атестациите затрудниха, уж да могат техните хора да вървят напред, пък то вече никой не върви напред. Няма по- гнусно, лицемерно и подло сдружение в съдебната система!

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 21:27
Гост

Че какво й е смелото на позицията. Всички като викат „Долу!“, ти да викаш „и ние сме за Долу“ Смело е да застанеш в подкрепа на ВСС, когато знаеш всичките му допуснати грешки, помогнеш да се решат проблемите к предложиш модел на съдебна карта. И не си мислете, другари сесебейци, че вашите хора ще се справят по добре в СК- нито логорейно отегчителната Весислава, нито озлобената към целия свят Куцкова могат да създадат градивна структура!

Кат ядихте кифтетата ни ривахте!
Кат ядихте кифтетата ни ривахте!
23 юни 2021 12:48
Гост

А сега? Пашкулчетата на Пашкунова. Във ВСС комай всички са все кадри на ССБ. Не миришат нали?

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 13:11
Гост

Всички знаят, че ВСС е на пряко подчинение на Доган сарай. А с малки изключения всички съдии са против подобни задкулисни явления и чрез своя орган в лицето на ССБ изразяват негативната си позиция. А на куклите на конци на мафията, които избраха Гешев за главен прокурор, ССБ, Лозан Панов и всички останали радетели за независима съдебна система, са им трън в очите.

само минавам
само минавам
23 юни 2021 14:15
Гост

А бе стига с тоя Доган сарай! На крив космонавт все Космоса му пречи. С малки изключения. Тук е заровено кучето, щото свестните в системата са кът и все са малко и в изключения.

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 11:49
Гост

ССБ изгуби всякаква тежест. Поръчкова, политизирана, корумпирана, всичко друго, но не и професионална организация.

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 11:56
Гост

Единственият поръчков съд е Специализирания, който действа в удивителен синхрон с Гешевтурата и Цацаратурата. А ВСС стои и гледа докато всички граждани и съдии се възмущават.

Айде, айде
Айде, айде
23 юни 2021 12:33
Гост

Всички съдилища като цяло са пърчкови! Без изключение.

Тут-таме има още някой оцелял нормален и компетентен съдия. Обаче такива системата ги убива, нали?

Знаем ги. Да не подигам темата с ПУЦ, АОНСУ, РАБФАК, задочници, вечерници и нощници!

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 11:00
Гост

А аз призовавам ССБ да се саморазпусне доброволно заради лобизъм, грантаджийство от АОБ и пълна ненормалност на по-голямата част от ръководния му състав.

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 11:10
Гост

Викаш да уволним 90% от съдиите и да остане само ВСС + единиците, които робуват на задкулисието в съдебната ни система? Недялко, знаем, че Гешев е радост, но остави за малко мегафона докато си изпиеш хапчетата!

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 21:17
Гост

Знаейки колко са членовете на ССБ мисля че можем да ги качим на едно катерче и да ги пуснем в морето да огласяват с мегафона безкрайната шир с безсмислените си лозунги!

Anonimen
Anonimen
23 юни 2021 13:19
Гост

За лобизмът-о.к. Но в случая са напълно прави.

само минавам
само минавам
23 юни 2021 11:00
Гост

И защо само едни оставки?!?!!!

Всички велики грешници във ВСС, които са съдии или прокурори – да напускат съдебната система!

Провалили не само системата, но и хиляди човешки съдби и животи!

АМИН

Палиативи, палиативи, палиативи
Палиативи, палиативи, палиативи
23 юни 2021 10:52
Гост

И какво бре другари и другари екскомсомолци от ССБ, на сметката на Америка за България?! Какво предлагате? Пак от същото! Е нали искахте всеобщи избори на които ВИЕ СИ ГИ ИЗБРАХТЕ! После ще искате оставките на следващите и така докато има грантовете за вас и високи заплати за тях!

Има само един Изход. Като в Библията. Нова Конституция. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори! Без ВСС, ИВСС, учителски институт, шуранайки и рожби, първа линия на Приморско, 20 брутално след поредната издънка, съдебни ваканции и разбира се 30 сребърника от Лангли.

Оставка на целия ВСС!!!
Оставка на целия ВСС!!!
23 юни 2021 10:48
Гост

Най-позорният ВСС, който помня! Толкова нагло защитава не лобистки, а направо престъпни интереси и то няма да казвам на #КОЙ!

Олгова
Олгова
23 юни 2021 10:45
Гост

Да искат оставката на Дишева и Керелска – най-големият позор в този съвет. Те са хората, които гласуват против всяко положително нещо за системата. С логорейните и деструктивни прояви са отдавна за отстраняване.

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 10:58
Гост

Те гласуваха против Гешев, а той е може би най-негативното нещо за системата.

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 10:14
Гост

Наистина ли смятате, че ще има ефект?! Според мен с тези проекти се облажиха почти всички, щом и Пашкунова започна със свинщините.БСП, сериозно ли продължавате да твърдите, че сте за някаква промяна, щом Коеджиков и Марчева са от вашата квота във ВСС? Не само няма да подадат, ами сега ще гледаме кандърми как връщат мошеника с юридическата рода и бургаската метреса

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 9:25
Гост

Че то ВСС и други органи – комисии и прочее, не са създадени – да вършат работа и изобщо – нужна е – малко историческа памет – когато живяхме при комунизма – какво не ни харесваше – че има администрация и доста апарати (апаратчици). Какво се случи при махането на комунизма – разтуриха се доста комисии, почнахме да дишаме, съдиите си поеха работата и – в един момент – пак оковани, те само хронометър не са поставили на входа на съда – едва ли не. Сега – това е желанието на всеки – заплата и вътрешна гузност – че може… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 8:57
Гост

Прочетох цялото писмо и подкрепям с две ръце. Но от него става ясно, че само един член на ВСС реално е свършил и върши някаква работа. Останалите се ослушват 4 години и повече вредят, отколкото да помагат на системата

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 8:57
Гост

Доган сарай и Дружеството за развитие на каскетно-селския туризъм не харесват това.

Ananieva
Ananieva
23 юни 2021 8:44
Гост

Абе поизложиха си се. Не е като да не са. Ама чак такива мерки сега…

Филипов
Филипов
23 юни 2021 13:22
Гост

Kakво чак? Всяко нещо си има граници. Чашата вече преля с техните безобразия.

Попова
Попова
23 юни 2021 8:43
Гост

Точно така. Да подават. Време е за рестарт на държавата.

Todorina
Todorina
23 юни 2021 8:43
Гост

Пълна пародия ни е и съдебната система. Казвам го с огорчение.

Михаил
Михаил
23 юни 2021 13:23
Гост

Аз не зная дали въобще остана система в нашата жалка държавица, която да работи.

Swich
Swich
23 юни 2021 8:42
Гост

Хайде хайде. И на тия им е дошло сега да исат масови оставки та да си наместят техните хора. Айде няма нужда.

Кирчева
Кирчева
23 юни 2021 8:42
Гост

Принципно казваш, като човек „аз сгреших“ и си тръгваш. Така е. Ама да видим.

Симо
Симо
23 юни 2021 13:24
Гост

Е, а дано това се случи и с Гешев. Обаче той е нагъл и дебелокож…

Ruen
Ruen
23 юни 2021 8:41
Гост

Ами във всяка нормална държава ще се случи точно това. Но тук може и да не се случи.

Цветков
Цветков
23 юни 2021 8:41
Гост

Още ми е смешно как се опавдаваха, че видиш ли нямало проблем, че като закрият съдилища и човек искаш свидетелство за съдимост ще пътува 50 км. за да си изкара такова. Ще плаща за билети и/или гориво. Нямало такова нещо, защото „съдът щял да иде при хората“. Нямало демек да пътува човека, а съда. Е да го видя няма да го повярвам. Извинете. Глупости са това.

Spiro
Spiro
23 юни 2021 8:40
Гост

Аз нямам съмнения, че трябва да го направят. Защото определено с „Модел 4“ се изложиха на максимум!

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 8:39
Гост

Модел 4 беше пълен провал

Анонимен
Анонимен
23 юни 2021 9:25
Гост

А ЕИСС какво е? Грандиозен успех? Докараха ни дотам да си спомняме с умиление времената, в които пишехме актовете си на пишещи машини.