Правната комисия прие на второ четене промяна в Закона за адвокатурата (ЗА), с която дава в ръцете на гилдията възможност да не допуска в професията да се връщат хора, които са загубили професионалните и нравствените качества, които се изискват за упражняването ѝ.

С 15 гласа „за“ комисията одобри предложение на трима депутати от левицата (Иван Иванов, Явор Божанков и Пенчо Милков), с което чрез Закона за правната помощ се изменя чл. 22 от Закона за адвокатурата. Той урежда кога адвокатът се отписва от колегията и в момента една от хипотезите (в т. 3) предвижда, че това става при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, т.е. за срок от 3 до 18 месеца или до 5 години.

След изменението, направено днес от правната комисия, т. 3 на първата алинея на чл. 22  вече предвижда, че адвокатът се отписва от колегията „при лишаване от право да упражнява адвокатската професия по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, поради загубване на качеството на адвокат, до нов прием по реда на Глава втора.

Положителните ефекти от промяната

Тази проста добавка има два много съществени ефекта.

Първият е, че слага край на споровете дали това адвокат да е временно лишен от правото да упражнява професията означава само „замразяване“ за определен период на възможността той да практикува, или води до загубването на качеството на адвокат. Сега вече ЗА предвижда, че наказанието с временно лишаване от права е загубване на качеството на адвокат.

Вторият ефект от изменението идва от това, че законът вече предвижда, че след като се е стигнало до временно лишаване от права, ако наказаният желае отново да се впише в колегията, ще трябва да премине през цялата процедура и проверка по прием, която се провежда за нов адвокат.

Законът за адвокатурата поставя серия от условия, на които трябва да отговаря всеки, който иска да стане адвокат. Той трябва да е правоспособен юрист, да има най-малко две години юридически стаж, да е издържал изпит за адвокат. Има и още едно важно условие – законът изисква той „да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия“.

Тази проверка сега ще може да извърши съответната колегия, когато неин наказан с временно лишаване от права член, поиска отново да практикува. И ако установи, че той е вече не притежава морала или професионализма на адвокат, ще откаже да го приеме обратно в редиците си.

Дори и при действащите разпоредби има колегии, които при доказани множество драстични нарушения – най-вече злоупотреба с доверието на клиенти или практикуване, докато е бил лишен от права, са постановявали откази такива хора да се впишат отново. А те са били потвърждавани последователно от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и Върховния касационен съд. Но не всички адвокатски съвети са на мнение, че имат право да се произнасят за наличието на професионални и нравствени качества у техен лишен от права колега и застъпват позицията, че възстановяването в професията става автоматично след изтичането на срока на наказанието.

Негативните последици

Изменението на чл. 22 от ЗА обаче крие в себе си и рискове. Нещо повече – то поставя адвокатите в положение, което е без прецедент за останалите свободни правни професии. Такива последици след налагане на наказание „временно лишаване от права“ не предвиждат нито Законът за нотариусите и нотариалната дейност, нито Законът за частните съдебни изпълнители.

Така формулираната нова т. 3 на чл. 22, ал. 1 ЗА не разграничава последиците от временно лишаване от права на адвоката за 3-4 или 5 месеца, което се налага за леко провинение, от тежките случаи, при които той е санкциониран със забрана да практикува за 4 или 5 години, защото повторно е погазил закона.

Освен това прием наново в професията след наказание ще означава, че адвокатът не само пак ще доказва, че отговаря на изисквания като завършено юридическо образование, правоспособност и най-малко две години юридически стаж, но и ще трябва да плати нова вноска за вписване в съответната колегия и встъпителна такава към Висшия адвокатски съвет.

Само встъпителната вноска към ВАдС е 1500 лв. (600 лв. за хора с до 3 години юридически стаж). Отделно се плаща за вписване и в дадената колегия, като в София например (според юридическия стаж) сумата варира от 1100 лв. до 2500 лв. Има градове, в които достига 3000 лв.

Това кара адвокати да се опасяват от неоснователно налагане на наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ за определен срок, само за да могат колегиите да събират приходи от последвалото ново вписване.

Както „Лекс“ писа, първоначалното предложение да се приемат изменения в Закона за адвокатурата, с които да се даде възможност в гилдията да не се връщат хора, загубили морала си, дойде през юли от Висшия адвокатски съвет. В него обаче бяха предвидени различни механизми от приетите днес.

13
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
адв. Владислав Янев
адв. Владислав Янев
20 октомври 2018 18:48
Гост

Цитат от ФОБА: „ВАдС предложи въвеждането на ИНЦИДЕНТНА проверка за наличието на нравствени и професионални качества (извършвана неясно по какъв ред) и приемането на пореден противоконституционен текст, изключващ съдебното обжалване. И то на фона на цялото говорене, че е крайно време да бъдат премахнати сега съществуващите противоконституционни текстове, изключващи достъпа до съд, и именно ВАдС е органът, който е редно да поведе битката за това. И същият този орган не само, че не прави нищо за премахването на съществуващите противоконституционни текстове (отделно от това неподлежащи на прилагане и по силата на примата на ПЕС!), ами и най-възмутително предлага приемането на… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
19 октомври 2018 3:32
Гост

Неслучайно Моцарт, върви със Салиери. Впрочем историята не е такава, но става символ на завистта на некадърният спрямо геният. Завистници има, това е човешко. Който не е усещал онова приятно чувство да си майстор, той не е живял. Некадърниците са превзели високите етажи на адвокатският съвет, те са навсякъде, аз просто ми е даже приятно да живея в този крив свят – все едно Алеко Константинов го пресъздава, Зошченко намигва, а Илф и Петров, направо разбъркват чоповете в захарницата. Да не забравяме и Марк Твен, въобще комедия. Присъствах на едно събиране на адвокатите – отчетно-изборно, в зала „Кирков“ (бившето ЦК),… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2018 10:05
Гост

Поздравления за широката литературна култура – това са и мои любими автори . Иначе не съм съгласен с дилемата „откровена измама“ или „фашизъм“. Трябва да се намери „златната среда“ и да се изчиства гилдията т.е. умерен „фашизъм“ е повече от нужен . В цял свят адвокатите треперят да не си загубят правата – така трябва да е и у нас . Освен измами , поведението на много адвокати и в съда , и извън него е под всякаква критика . Има доста адвокати и с психически отклонения . Трябва да има и някакъв момент на периодично атестиране , последици при… Покажи целия коментар »

офтопик
офтопик
19 октомври 2018 11:38
Гост

Само една вметка-Салиери е гении, и никога не е завиждал на Моцарт. Нито е бил посредствен, нито слаб музикат. Автор е на над 40 опери, част от които са гениални, признат е (вече) за един от най-важните музиканти на всички времена. Поинтересувай се откъде идва митът ,лъжата,че е бил завистливец, какъвто не е бил. Няма причина-Салиери е гении.
Не можах да се въздаржа да напиша коментара, защото е грозно музикален гении като Салиери да бъде така обиждан.

Sssss
Sssss
18 октомври 2018 10:59
Гост

Някак твърде субективно звучи тази промяна … в нашата родна среда … при този дефицит на доверие …

Анонимен
Анонимен
18 октомври 2018 9:53
Гост

Поздравления на адвокатурата за опитите за изчистване на колегията от „мършата“. Тук не става въпрос само за адвокати без морал – тези случаи са ясни и ще се отсеят . Апелирам да се създаде практика и за лица без необходимите познания , които ощетяват клиентите си и самото им качество като „адвокат“ е срамно за професията . Не може в зала страната да се ориентира в процеса по-добре от адвоката си , а такива случаи не са единични . Косвено трябва да се „стимулират“ и изкукали адвокати над 75 годишна възраст да се отказват . Има съм случай с такъв… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
18 октомври 2018 10:31
Гост

Мършата влезе още с избухването на псевдоемокрацията, когато адвокатурата стана разграден двор. В гилдията влязоха и мръсници от 6-то у-ние на ДС, които нямат хал-хабер от право. Някои от тях само за да практикуват като служебни адвокати и така да донадят пенсийките си, които вече са от 900лв. нагоре.

Пострадал
Пострадал
18 октомври 2018 8:52
Гост

Добре звучи. Да видим обаче дали ще отстранят някои адвокати поради загубване на качествата им.

Минувач
Минувач
18 октомври 2018 8:42
Гост

А сега да видим промяната в ЗА дали ще допринесе за подобряването на професионалните и нравствените качества на някои адвокати.

Мунчо
Мунчо
17 октомври 2018 20:24
Гост

Абе не се кахърете за вноската за повторно влизане в колегия, защото обикновено провинилите се адвокати са се провинили за пари.

Гражданин
Гражданин
17 октомври 2018 20:22
Гост

Сега е ред и на останалите гилдии да приемат такива правила срещу нарушителите, иначе не е честно и справедливо.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2018 20:15
Гост

колеги, какво правим? доколкото разбирам, това е минало директно на второ четене?

xxx
xxx
17 октомври 2018 20:14
Гост

Егати как една добра идея може да се изопачи толкова, че да стане опасна!