България да създаде свой Национален комитет по международно хуманитарно право, предлага вицепремиерът Екатерина Захариева.

Предвидено е тя, като министър на външните работи, да е негов председател, а заместник да ѝ е зам.-министър на отбраната. Предлага се в него да влязат още осем зам.-министри – на правосъдието, на вътрешните работи, на образованието, на здравеопазването, на културата, на околната среда, на регионалното развитие и на икономиката. В съвета ще влязат и шефовете на Държавната агенция за бежанците, на Държавната агенция за закрила на детето и на Българския червен кръст.

Националните комитети по международно хуманитарно право (НК по МХП) са мултидисциплинарни и междуведомствени органи с консултативен характер. Те подпомагат държавите в изпълнението на Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи от 1977 и 2005 г.

Захариева обяснява, че комитетът ще служи като съвет от експерти, които да следят актуалните въпроси от областта на МХП, по които страната ни при необходимост да изразява позиция. Освен това той ще участва в срещите на аналогични органи на регионално и глобално ниво, тъй като много често въпроси от актуалния дневен ред на международното хуманитарно право се обсъждат на срещите на националните комитети, на които в момента България не е представена. Единственият регулярен световен форум, който разглежда подобни въпроси, е Международната конференция на Червения кръст и Червения полумесец, която се провежда веднъж на 4 години.

Национални комитети съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС.

Българският ще е натоварен и с аналитични функции – ще обсъжда и анализира въпроси, свързани със спазването на международното хуманитарно право при въоръжен конфликт като закрила на културните ценности, опазване на околната среда, закрила на хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при извънредни ситуации, включително природни бедствия.

Предвидено е той да заседава най-малко веднъж в годината.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Юрист
Юрист
21 януари 2019 14:12
Гост

Като е Комитет по международно хуманитарно ПРАВО, какво ще чинят там неюристи?! Пак целим да уредим себе си и някои зам.-министри с допълнителни доходи.

Човек
Човек
21 януари 2019 11:41
Гост

Поредният орган, с който да изглеждаме добре отвън и да се отчете дейност, но е кух отвътре.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2019 11:51
Гост

Само името му е гръмко. А Захариева естествено, че ще се предложи за председател.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2019 11:32
Гост

Катето пак извира от идеи. Що не си стои мирно там.