Да се създаде Държавна агенция по вписванията (ДАВ), която да отговаря за едни от най-важните регистри – имотния и търговския, кадастъра, БУЛСТАТ, тези на особените залози и на имуществените отношения на съпрузите, както и за гражданската регистрация, предлагат шестима депутати от управляващата коалиция, начело с шефа на правната комисия Милен Матеев.

Те са внесли проект на Закон за Държавна агенция по вписванията, с който се променят и 70 свързани закона (пълния текст на законопроекта виж тук).

Новата мегаагенция ще събере в едно Агенцията по вписванията (сега към Министерството на правосъдието), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (сега към Министерството на регионалното развитие и благоустройството), Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (сега към МРРБ) и Централния регистър на особените залози (сега към МП).

Идеята не е нова – през февруари създаването на ДАВ беше предвидено в преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за 2022 г. Този законодателен подход обаче срещна сериозна критика, включително и вътре в самата коалиция, и  управляващите оттеглиха промените.

Сега законопроектът, с който се създава тази нова мегаструктура в изпълнителната власт, е внесен от народни представители от ПП, БСП, ИТН и ДБ. От „Продължаваме промяната“ вносители, освен Милен Матеев, са и Стою Стоев, и Петър Куленски. От ИТН го е подписал Андрей Михайлов, от БСП – Филип Попов, а от ДБ – Атанас Славов.

Друга основна разлика спрямо внесеното преди месеци със закона за бюджета е, че не се предлагат промени в статута на съдиите по вписванията. Както е известно, първоначалното предложение беше фигурата на съдията по вписванията да престане да съществува, а функциите му да се поемат от длъжностни лица по вписванията. Както съдиите по вписванията, така и представители на правната наука реагираха остро срещу подобна промяна.

Законопроектът предвижда, че ДАВ ще е на подчинение на Министерския съвет, който ще избира нейния председател. Той трябва да е юрист с най-малко 5 години стаж. Мандатът му ще е 5 години и ще има право на най-много два.

Агенцията ще има и трима зам.-шефове. Единият също трябва да е юрист с поне 5 години стаж, другият – магистър по геодезия с 5 години стаж, а третият с магистърска степен по информационни технологии и поне 5 години опит.

По-подробно структурата на новата агенция трябва да бъде уредена в устройствения ѝ правилник, който трябва да бъде факт до 3 месеца от приемането на Закона за ДАВ. За самия законопроект е предвидено, че влиза в сила 3 дни след обнародването му, с изключение на измененията, свързани с регистъра на особените залози, които ще влязат в сила от 2023 г.

Законопроектът е придружен от 30 страници мотиви и оценка на очакваното му въздействие. Вносителите сочат, че той е „естествено отражение на нуждите на обществото от бърза и прозрачна администрация, която да предоставя услуги, адекватни на съвременните технологични постижения“.

„Мотивите за тази реформа могат да бъдат обобщени и подчинени на необходимостта от изграждане и поддържане на ефективно държавно управление, оптимална институционална рамка, развитие на електронното управление и дигиталната трансформация на обществото и справедлива финансова тежест за гражданите и бизнеса при функциониране на административните структури“, посочват авторите на законопроекта.

Те обосновават обединяването на различните структури и регистри под шапката на една мегаагенция с провала на създаването на имотен регистър, за което в момента отговарят две агенции на подчинение на двама различни министри.

„Ключови за дигиталната трансформация на обществото регистри се управляват по различен начин, с различни стандарти, с различна динамика на развитие, и дори с различно разбиране за ролята и мястото на тези регистри. Причината за тези обстоятелства е, че те се намират в различни структури, които съвсем естествено установяват различна визия, вътрешна динамика, организационна култура, дигитални компетентности на служителите и т.н. Такива различия пряко рефлектират върху бързината на развитие на електронно управление и дигиталната трансформация на обществото“, се посочва в мотивите.

Сред основните аргументи за реформата е ограничаването на административната и финансова тежест за гражданите и бизнеса. В мотивите към законопроекта се прави критичен анализ за начина на определяне на таксите – най-вече на Агенцията по вписванията и се прави заявка за нов подход след създаването на ДАВ.

Ето какви примери за проблеми с вида и размера на таксите за различните регистри дават вносителите:

  • Изискват се такси при задължения за информиране или обявяване – това са задълженията, наложени с нормативен акт на гражданите и юридическите лица да предоставят информация (обикновено регулярно) на администрацията. Тази информация е необходима на администрацията и подаването й не ползва подаващият я по никакъв начин. С други думи това не е административна услуга;
  • Таксите не са разходоориентирани, какъвто е принципът на Закона за държавните такси. Данните показват, че за 2021 г. приходите на Агенцията по вписвания са в размер на 63 533 964 лв., а разходите – 30 404 400 лв. Тази разлика се ползва от първостепенния разпоредител и е основание в обществото агенцията по вписванията да е наричана „приходна“.
  • Такси, базирани на материалния интерес — Размерите на редица такси, свързани с имотните вписвания, представляват процент от материалния интерес по сделката, което от една страна е друг пример за отклонение от принципа за разходоориентираност на таксите, от друга е нетипична практика за таксите, събирани от изпълнителната власт.

„Тези порочни практики по формирането на размерите, управлението на приходите и натоварването на гражданите и бизнеса, особено от съществуващата Агенция по вписванията явно представляват „квази данък“, който не е свързан с покриване на разходите на администрацията“, пишат вносителите.

И правят следната заявка: „Държавната агенция по вписванията ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет, което ще позволи да бъде изградена система, при която ще бъдат съобразени принципите за издръжка на държавните органи от данъчни плащания и реализиране на приходи, само по отношение на предоставените реални административни услуги като размерите им бъдат съобразени единствено с разходите по предоставянето им, което ще се реализира с единна Тарифа на Държавната агенция по вписванията“.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Елица
Елица
23 май 2022 9:30
Гост

В проекта на закон пише „първостепенен разпоредител с бюджет“, в мотивите пише – „второстепенен“. Сигурно аз нещо не разбирам?

Иван
Иван
22 май 2022 10:09
Гост

Нотариусът на Дряново ще решава проблемите на София, Пловдив, Варна и Бургас.

Мега глупости
Мега глупости
20 май 2022 13:15
Гост

Мега глупости, които винаги ще са във вреда на гражданите. Но ще бъде в интерес на нотариусите какъвто е председателя на комисия по правни въпроси в НС ?????

районен
районен
19 май 2022 10:15
Гост

Осъзнаха си грешката за изваждането им. Нямах намерение да правя разпити на свидетели за констативни нотариални актове или да минавам сделки при липса на нотариус. Имам си достатъчно работа, за да върша и това. А хаоса, който щеше да стане със заместването на СВ и ДСИ и обратно щеше да е ужасен. Да не говорим, че ако бяха станали ДЛВ ще трябваше да се увеличи щата им, защото трябва да има хора при евентуално заместване, а да не говорим, когато трябва да започне изготвянето на същинските имотни партиди. Тогава един СВ няма да е достатъчен за обема от работа. По… Покажи целия коментар »

Продължаваме подмяната
Продължаваме подмяната
19 май 2022 9:54
Гост

Демек … нищо. От пусто в празно.

Анонимен
Анонимен
19 май 2022 9:00
Гост

И какво излиза сега – клати.урците вписвачи ще продължат да си живуркат и да лапат големи заплати.
Бедна ми Българийо, Кой те в таз робска люлка люлее!

Анонимен
Анонимен
19 май 2022 5:35
Гост

Явно лобито на тез на 90 % спуснати с парашут и уредени „съдии“ е голямо! Но в същност те не са съдии, а регистратори на данни… така, че трябва да отпадне този порочен институт, заедно с всичките им „съдийски“ привилегии….

Анонимен
Анонимен
19 май 2022 15:55
Гост

Някой няма да може да спи спокоен сън още дълги години от тази добра новина.

Анонимен
Анонимен
18 май 2022 18:30
Гост

мегаглупости

Анонимен
Анонимен
18 май 2022 18:18
Гост

Разумни идеи, особено това с единната тарифа.

въведете държавен нотариат! Паралелно с частния
въведете държавен нотариат! Паралелно с частния
18 май 2022 17:27
Гост

ПРЕДЛАГАМ: съдиите по вписванията да са едновременно и държавни нотариуси. Гражданинът да избере , дали да се обърне към частника, или към държавния нотариус, и гражданина да избере на кого да даде парите си-на частника, и неговия бездънен джоб, или на държавата, в приход на бюджета. Ако имам избор с удоволствие бих плащал таксите към държавата, с ясното съзнание,че тези пари са за бюджета. Въпрос на едно изречение в закона-съдиите по вписванията стават и държавни нотариуси, или алтернативно се назначават отделно държавни нотариуси. И двата варианта са възможни, и разходите ще се изплатят -за месечната заплата, примерно от 2-3000 лв… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
19 май 2022 11:44
Регистриран

VIVA.Много умно.Да бъде…

Бай Методи
Бай Методи
18 май 2022 17:24
Гост

Идеята е добра, но пак наполовина!Що ще дирят „съдиите по вписванията в съдилищата, в ЗСВ ?! Юридически нонсенс!Дано има здравомислещи глави в това народно събрание!!!!

Добре
Добре
18 май 2022 17:04
Гост

Много добро предложение, което ще улесни и нас юристите, и гражданите. Явно се вслушват в гласа на експертите, защото са оставили съдиите по вписванията. В силен контраст с ГЕРБ и ДПС, чийто водещ мотив за промени винаги беше ако може да се усвои някоя друга европрограма, като за целта назначаваха на ръководни постове абсолютни калинки, по-тъпи от Барни и Каскета взети заедно.

Стоян
Стоян
18 май 2022 16:25
Гост

Преди да заработи „мегаагенцията“ така както е замислена, има толкова много друга работа която трябва да се свърши, че спокойно можем да кажем започваме отзад-напред!

Боби
Боби
18 май 2022 16:27
Гост

Което в случая въобще не е практично.

Филип
Филип
18 май 2022 16:11
Гост

Много добра идея. Това би решило много проблеми с тези агенции.

Спиридон
Спиридон
18 май 2022 16:13
Гост

Тя и единната информационна на съдилищата беше добра, ама на практика…кръгла нула.

Джери
Джери
18 май 2022 16:05
Гост

Сегашните управляващи или са наивни, или са некомпетентни или също искат да крадат. Но като виждам организирани от ГЕРБ протести ми става ясно, че няма как да гласувам отново за ГЕРБ! Те действат подмолно и лъжат!

Попов
Попов
18 май 2022 16:03
Гост

За мен предложението носи рискове.

Бисер
Бисер
18 май 2022 16:14
Гост

Риск печели, риск губи.

Даниел С
Даниел С
18 май 2022 16:02
Гост

Вместо да разкараме догодина на кметските избори де що е останало от ГЕРБ, сега някакви проксита се опитват да ни убеждават, че е добре пак да върнем ГЕРБ. Абе я си гледайте работата

Ганевска
Ганевска
18 май 2022 16:00
Гост

Виждаки платените протести на ГЕРБ пред парламента се убеждавам, че сегашните управляващи са на прав път.

Бешлиев
Бешлиев
18 май 2022 16:00
Гост

Любопитно предложение. Не знам какво ще излезе от него.

Красен
Красен
18 май 2022 16:28
Гост

Времето ще покаже.

Милева
Милева
18 май 2022 15:59
Гост

Да видим какво ще стане. Не бързам да плюя, защото после ако се окаже, че идеята е добра и се реализира добре, ще съм се изложил яко. Поне мен това ме притеснява, за разлика от повечето „разбирачи“ в България.

Лобизъм и посредственост
Лобизъм и посредственост
18 май 2022 15:58
Гост

Да си дойдем на думата – „Законопроектът предвижда, че ДАВ ще е на подчинение на Министерския съвет, който ще избира нейния председател“. Толкова са прозрачни в напъните си да подчинят вписванията на политическите си интереси. И да създадат още администрация и постове за раздаване на калинки и молци.

Берова
Берова
18 май 2022 16:07
Гост

Хахахах, все едно калинките не са дошли от ГЕРБ едно време и не може да се отърве човек сега от тях. Ти ли ще ни разкриеш истината и ще ни отваряш очите бе? Едно време по общините идваха такива „братовчеди“ на Бойко Борисов, който искаха само да им се разпишеш, че си ги назначи на работа и да си тръгват. Айде моля ви за калинки да не си говорим. И това съм го вждал от първо лице, кеото казвам за общините, не е да съм го чул от пети човек. А ти сега за ПП и управляващите си измисляш общи… Покажи целия коментар »

ловец на бисери
ловец на бисери
18 май 2022 16:08
Гост

И за какво им е подчиняват вписванията, които и без това са достатъчно незначителна функция, съществуването на която е напълно паразитно – проверяват имената, ЕГН и адресите и се подписват по няколко пъти. Други права НЯМАТ!!! А пропо, и сега вписванията са пълни с калинки и молци, но явно няма воля да бъдат разчистени. Достраша ги от четворната коалиция от реакцията срещу първия проект в началото на година и затова решиха да ги оставят още ни рак, ни риба. Много грешно решение. Трябва да се действа радикално. С нетърпение очаквам да бъда залят с коментари за особената и изключително огромната,… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
19 май 2022 11:53
Регистриран

Последиците от невярно вписване или вписване на неподпидани от страните нот.актове,са огромни : недв. имот после продаден на трети лица по няколко вида сделки ?! без собствениците дори да знаят, си е игромен риск в оборота,като се има предвид, че в Конституцията сме приели,че собствеността е неприкосновена …Тогава искът по чл.7 от нея е не само основателен.

Лобизъм и посредственост
Лобизъм и посредственост
18 май 2022 15:54
Гост

Отново с този безпардонен лобизъм. Особено е показателно, че посредствени адвокати от ПП са част от вносителите.

Нинева
Нинева
18 май 2022 16:00
Гост

Друго си е Спондж Боб да се занимава с правосъдието в страната, нали?

Сперско
Сперско
18 май 2022 16:01
Гост

Дали не е време да отивате да си лягате?

Каралска
Каралска
18 май 2022 16:01
Гост

Лобизъм съзирам само в празните глави на Герберите, които още плачат за Бойко Борисов

Михаил
Михаил
18 май 2022 16:30
Гост

Той отдавна е бита карта.