Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще създаде единен публичен регистър по устройство на територията. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети днес от Министерския съвет.

В регистъра ще се публикуват всички разрешения за изработване на устройствени планове и техните изменения, актове за одобряването им, разрешенията за строеж, за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и заповедите за премахването им.

В него ще влязат и удостоверенията на консултантите, които оценяват съответствието на инвестиционните проекти или упражняват строителен надзор, техническите паспорти на строежите, актовете за въвеждане в експлоатация на строежите и заповедите за премахване на незаконни строежи.

Регистърът ще е публичен и ще е на сайта на МРРБ. Той на практика ще обедини всички съществуващи регистри, които се водят в министерството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации и  общините.

В момента голяма част от регистрите с тази информация не са дигитализирани и се водят на хартиен носител.

Важно облекчение за гражданите и бизнеса, което ще настъпи със заработването на единния регистър, ще е, че те вече няма да се налага да предоставят по делата си, както в рамките на административни производства, информация, която се съдържа в него. В ЗУТ в нов чл. 5б се записва: „Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебна власт установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 5а въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, молителя или жалбоподателя“.

Друга важна промяна, приета от правителството днес, предвижда правилата за организацията на административното обслужване по ЗУТ да се определят в специална наредба. С нея трябва да бъдат утвърдени и образци на документи за всички административни услуги, извършвани по реда на ЗУТ.

„Целта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като се уеднакви броят и видът на изискващите се документи за една и съща услуга, видът и съдържанието на заявленията за предоставяне на административни услуги и осигуряването на различни възможности за подаване на заявления за извършване на услугите и получаване на готовите документи“, обясняват от кабинета.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иванов
Иванов
08 октомври 2020 14:23
Гост

Най вероятно ще стане като сайта на агенция по вписванията, унищожиха работещ сайт и направиха нещо с което е невъзможно да се работи.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:52
Гост

Дано да се постигне намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

на изпроводяк
на изпроводяк
07 октомври 2020 15:47
Гост

Този регистър, я камилата, я камиларят. Това ще стане след 50 години. Сега мандатът ще свърши и всичко ще останат добри намерения. То е така, за глупости има цял мандат, а за смислените неща – хайде да позамажем малко очите на хората на изпроводяк

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:46
Гост

Разумно предложение, но не мисля, че ще се случи скоро.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:45
Гост

Ей, до кога с тези промени в Закона за устройство на територията?

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:42
Гост

Подкрепям. Успех с проекта. Дано хване декиш

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:42
Гост

Стискам палци. Изглежда, като нещо удобно да е

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:42
Гост

В МРРБ какви пари се размятат, не е истина направо. Има си хас да нямат финансите за такова нещо. Но дали ще е читаво е друга тема

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:41
Гост

Надявам се да се случи. Добра идея.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:41
Гост

Като идея е добор. А дали и на пракитка ще е функционално, то това е друга тема

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:47
Гост

Е, всяка система в началото има проблеми.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:47
Гост

Дано само да не е като единната информационна.

Димитрова
Димитрова
07 октомври 2020 15:40
Гост

Ах великата битка на министерствата в България с модерните технологии. Това не го чакам да тръгне скоро

Spiro
Spiro
07 октомври 2020 15:41
Гост

Да, но очаквай скоро да се кихнат милиони за изработката на такова нещо на някакви програмисти

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:40
Гост

Силно подкрепям да има такъв регистър. Само да не забива.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:48
Гост

Да, ще е много полезен.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 16:20
Гост

Той да тръгне първо. А и да няма пробив на информация най вече.

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:39
Гост

Стига да се правят УП. защото сме свидетели на това как се разпродават парчета земя около големите градове и там се строи на ишлеме без каквито и да било планове за улици, булеварди, паркове и прочие

Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 15:39
Гост

Какви устройствени планове бе бате. Манастирски ливади къде му е Устройствения план