Мобилните оператори да бъдат задължени да осигурят пълно покритие в сградата на Наказателното отделение на Софийския районен съд (СРС), части от която в момента попадат в своеобразна черна дупка и е невъзможно да се обадиш по GSM-a си или да ползваш интернет. За това настоява председателят на столичната адвокатска колегия Стефан Марчев в жалба до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Проблемът с липсата на покритие в зали, коридори и кабинети в една от сградите на най-големия съд в страната, известна като Военното НДК, се поставя от години. И той не е важен само за гражданите и адвокатите, но и за осигуряването на сигурността на съда.

През 2019 г. председателят на СРС Александър Ангелов е писал на трите мобилни оператора, но и до днес няма нито отговор, нито решение на проблема.

Сега с него се заема ръководството на Софийската адвокатската колегия и го поставя пред институцията, която контролира мобилните оператори и единствена може да ги застави да осигурят покритие в сградата, в която всеки ден се разглеждат десетки наказателни дела, а стотици хора идват като подсъдими, частни обвинители, граждански ищци и ответници, техни представители или за различни справки.

В жалбата си до КРС адвокат Марчев настоява комисията не само да изиска информация от телекомите за наличието на покритие в сградата на бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ №23, но и да ги задължи да осигурят там непрекъснат и достатъчно силен сигнал.

Пред регулатора председателят на САК изтъква, че всеки гражданин има право на защита, а тя е невъзможна без нормална комуникация с адвоката, включително дистанционно – чрез телефон или интернет, но в тази сграда на СРС това е невъзможно. „Сградата е публична държавна собственост и е обществена сграда, в която би следвало всички потребители на мобилни услуги от различните оператори да имат достъп до услугите им. Нещо повече – в сградата на Наказателно отделение на Софийски районен съд е от изключителна важност да са налице нормални условия за достъп до услугите на мобилните оператори, доколкото спецификите на осъществяваната в сградата дейност предполагат именно непрекъсната възможност за ползване на тези услуги – както от съдиите и съдебните служители, така и от адвокатите, за които възможността да поддържат непрекъсната връзка със своя клиент (включително по телефон и интернет) е от съществена важност за правото на защита“, се посочва в жалбата.

Освен това ръководството на столичната колегия е установило, че всички мобилни оператори са посочили на сайтовете си, че в района около бул. „Скобелев“ има пълно покритие на мрежите им, а това не отговаря на действителното положение.

„Обстоятелството, че не е налице сигнал и покритие на мобилните оператори в сградата уврежда значително правата ни като потребители на тази услуга. Като адвокати, посещаващи сградата по повод упражняване на професията ни (за съдебни заседания и справки по дела) ние не можем да осъществим и поддържаме връзка с клиентите си (обвиняеми, граждански ищци и др.), не можем да ползваме достъп през мобилни устройства до предоставената ни от Софийската адвокатска колегия уеб-базирани платформи за достъп до нормативни актове; не можем да се свържем с публично достъпни електронни регистри, чието ползване е от значение за разглежданите дела; лишени сме от възможност да се свържем със семействата и децата си в случай, че продължително съдебно заседание налага престоя ни в сградата да продължи след края на работния ден и е необходимо да осигурим начин за прибирането им от учебни или детски заведения; не е възможно дори да изпратим съобщение за продължаване ползването на режим на паркиране в Синя или Зелена зона, пише Марчев до КРС.

Той напомня, че Законът за електронните съобщения задължава операторите да предприемат всички необходими мерки във възможно най-голяма степен да осигурят наличието на услуги за гласови съобщения и услуги за достъп до интернет, предоставяни чрез обществени електронни съобщителни мрежи.

„С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър или насърчаване на увеличаването на покритието, би следвало КРС да е предвидила условия на покритие спрямо тези оператори, чрез налагане на задължения за съвместно ползване на физическа инфраструктура или активни елементи от електронни съобщителни мрежи, или съвместно разгръщане на инфраструктури за предоставяне на мрежи или услуги. При всички случаи считаме, че мобилните оператори нарушават предвидените условия за осигуряване на покритие, тъй като е абсолютно наложително такова да бъде налично в обществени сгради, особено в обществена сграда, в която се помещава Софийски районен съд – най-натовареният първоинстанционен съд в страната“, заявява председателят на САК.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 юни 2021 23:54
Гост

Бил съм радио-техник в армията, военна тайна е – поне с това мога да съм полезен на вече преклонната 50 годишна възраст, военните сгради се правят с двойна употреба – утилитарна и специфична (утилитарна – за приятно прекарване в сградата и специфична – ако има конференция и атентат – да служи за укритие), в случая това е предназначено за Хотел – ресторант, симпозиум – именно в това е специфичната функция, ако се случи нападение. Едва ли ще се разбере – стените на такива сгради са направени на технологията на пречупване на стаите и стените, така че да не се хваща… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 юни 2021 13:34
Гост

Обхватът е последният проблем на този съд! Да вземат да сложат поне прозорци в коридорите, че изпукахме!

Любител
Любител
18 юни 2021 10:44
Гост

Проблема е в конструкцията на сградата, която затруднява сигнала. Такъв проблем има и в сутерена на Съдебната палата. И мобилните оператори са прави – в района около сградата покритието е добро. Решението е допълнителни станции в общите коридори, но те ще увеличат лъчението. И връзка има, но е слаб интернета, на момента се губи.

Анонимен
Анонимен
18 юни 2021 7:26
Гост

КРС няма правомощие да задължава търговско дружество къде да предлага търговска дейност. То и аз искам адвокатите да бъдат задължени за процесуално представителство хонорарът е да е 3 лева-колкото получава професор с два доктората на час лекции. И аз искам адвокатурата да бъде задължена да спазва правилата-например след адвокатския изпит да имаш право да видиш писмената си работа с описание къде са ти грешките. Има произнасяне на Общностния съд-изп итваща организация е длъжна да дава разяснение на явилите се кандидати къде са им грешките в писмените и устните работи! Ама адвокатурата не го спазва. И аз искам адвокатурата да спази… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 юни 2021 18:30
Гост

Тоест ,който се притеснява от 5g, 4g, 3g и тн-да ходи в наказателния съд. Там радиоизлъчване и покритие няма от джи ес ем операторите, значи е добре за здравето.

Dimityr
Dimityr
17 юни 2021 13:03
Гост

Какво толкова! Проблемът не е болка за умирачка.

Лили
Лили
17 юни 2021 13:04
Гост

Така ли? А знаете ли колко проблеми се създават, когато няма осигурена комуникация.

Dimo
Dimo
17 юни 2021 13:02
Гост

Това е нелепо. СРС е един от най-натоварените съдилища. Точно там не бива да има неуредици.

Stoyan
Stoyan
17 юни 2021 13:00
Гост

Нямат късмет нещо с тази сграда. Първо, докато я осигурят. Сега пък проблем с обхвата.

Sotir
Sotir
17 юни 2021 12:56
Гост

Операторите със сигурност имат начим, обаче не им се занимава явно.

Krasen
Krasen
17 юни 2021 12:58
Гост

Разбира се, че е така. В нашият квартал са наслагали антени на някои кооперации. Дори си плащат на живущите за това.

Спиридон
Спиридон
17 юни 2021 12:55
Гост

Много неприятна история.

Тито
Тито
17 юни 2021 12:52
Гост

Какво толкова са се заоплаквали. И във ВКС няма обхват навсякъде. Просто мърдаш на друго място и си говориш колкото искаш.

Йоан
Йоан
17 юни 2021 12:54
Гост

Дори може да застанеш прав като кол по средата на коридира докато не приключиш с разговора 🙂

Чичо Сам
Чичо Сам
17 юни 2021 12:37
Гост

Oставили са адвокатите нарочно без помагало, за да не преписват по време на час.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2021 12:35
Гост

Писал веднъж Ангелов и си мисли, че е свършил работа. И той е един льольо. Толкова е страхлив, че се чудя как е шеф на съд и то не кой да е съд

Simeon
Simeon
17 юни 2021 12:55
Гост

Сега отново друг ще м свърши работата.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2021 12:31
Гост

Майтап, майтап, ама на гол г.. Проблемът е сериозен и трябва спешно да бъде разрешен. Това пречи и на охраната, която също не може да се свързва при ситуация. Дано КРС вземе мерки

Lazar
Lazar
17 юни 2021 12:30
Гост

Ще ги пришпорят и ще осигурят покритие. Къде ще ходят.

Симо
Симо
17 юни 2021 12:30
Гост

Въпросът е да стане своевременно.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2021 12:28
Гост

Явно не са чипирани с 5G-то 😊

Anonimen
Anonimen
17 юни 2021 12:23
Гост

Липсата на покритие създава много трудности. Наложително е този проблем да бъде решен час по- скоро.

Lozan
Lozan
17 юни 2021 12:24
Гост

Обаче нещо операторите не проявяват особен интерес.

Хаха
Хаха
17 юни 2021 22:39
Гост

Баба ви-адвокат винаги мобилен телефон и интернет е ползвала, за да информира клиентите си

Наблюдател
Наблюдател
17 юни 2021 12:15
Гост

Хаххаха, такава е била заложената концепция от шапкарите.

8765
8765
17 юни 2021 12:15
Гост

Да ходят пеш, бе