Върховният административен съд (ВАС) отмени съществуващото от 20 години абсурдно положение, при което нормативната уредба в България дава различни отговори на въпроса коя е най-високата скорост, с която е допустимо да се движи автомобил по магистрала (пълният текст на решението виж тук).

Законът за движението по пътищата (ЗДвП) определя граница от 140 км/ч. Правилникът за прилагането му – 120 км/ч.

Днес ВАС отмени текста от правилника, като заяви, че с оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, изричната отмяна на разпоредбата, която въвежда максимална скорост от 120 км/ч в противоречие със записаното в закона, е гаранция за правна сигурност в обществото.

Разминаването между правилника и закона е факт от 2002 г., когато максималната скорост за движение по магистрала в ЗДвП беше завишена от 120 км/ч на 130 км/ч. През 2012 г. се вдигна на 140 км/ч.

Така вече 20 години в правилника пише едно, а в закона друго. При контрола по пътищата се прилага скоростта, определена в закона.

Правилникът е приет през 1996 г. – три години преди действащия Закон за движението по пътищата, но не е отменен и до днес. В продължение на 10 години в него не са правени никакви промени, но от 2006 г. до 2015 г. e изменян 9 пъти. Това показва, че серия от правителства (той е приет и съответно трябва да бъде отменен с постановление на Министерския съвет) продължават да го припознават като нормативен акт, регулиращ движението по пътищата.

Нещо повече – самият ЗДвП има специална разпоредба (§10), която предвижда, че „подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон“.

До миналата година никой не беше сезирал съда за нетърпимото правно положение с допустимата скорост по магистрала. Тогава към него се обърна 56-годишен мъж от Димитровград, който настоява съдът да отмени разпоредбата от правилника (чл. 73, ал. 1), която определя пределната скорост за движение по магистрала на 120 км/ч., защото погазва принципа на правовата държава (повече за жалбата му виж тук).

Върховните съдии Георги Георгиев (председател на състава), Сибила Симеонова и Юлия Тодорова (докладчик) обясняват в решението си, че актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълната или частична отмяна на закона. Но, както е станало в случая със ЗДвП, новият закон може да разпореди да останат временно в сила всички или някои разпоредби на акта по прилагане на отменения, ако са съвместими с разпоредбите на новия закон.

„Принципното положение е, че приетата норма от същия ранг по-късно отменя предшестващата, ако ѝ противоречи. В случая е налице противоречие между по-висок по степен акт с по-нисък по степен акт. Задължението на правораздавателните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, поради изискването за правна сигурност, т. е. да е ясно дали един подзаконов нормативен акт е отменен или не, доколкото адресати на същия са не само правораздавателните органи“, заявява ВАС.

Той подчертава, че подзаконовият акт действа до момента на съдебното му обявяване за унищожаем по реда на АПК (чл. 195, ал. 1 АПК). Докато това стане, съдът следва да прилага по-високия по степен нормативен акт.

„В настоящата хипотеза предмет на оспорване е текст от ППЗДвП, който противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно ЗДвП, в сила от 1 септември 1999 г. Несъответствието на подзаконовия текст от Правилника с нормативен акт от по-висока степен – ЗДвП в посочената редакция, е основание за отмяната на чл. 73, ал.1 ЗДвП. С оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в чл. 12 и 13 АПК, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 ППЗДвП, е гаранция за правна сигурност в обществото“, подчертават върховните съдии.

Всъщност това е второто произнасяне на тричленен състав на ВАС по жалбата на мъжа от Димитровград за съществуващото противоречие на правилника със закона. Както „Лекс“ писа, през ноември 2021 г. върховните съдии Тодор Тодоров, Росен Василев и Юлия Тодорова обявиха жалбата му за недопустима. Те приеха, че целеният от мъжа резултат – отмяна на чл. 73, ал. 1 от правилника, на практика е постигнат, защото разпоредбата от правилника е загубила сила от момента, в който ЗДвП през 2002 г. увеличи скоростта на магистрала на 130 км/ч. И заявиха: „В случая сезираният съд не би могъл да постанови диспозитив за отмяна на отменени и недействащи нормативни текстове“ (повече за определението виж тук).

Мъжът обаче обжалва и петчленен състав на ВАС с председател Захаринка Тодорова и членове Николай Гунчев, Мария Николова (докладчик), Бранимира Митушева и Александър Митрев прие, че той има правен интерес да иска отмяната на чл. 73, ал. 1 от ППЗДвП (определението им виж тук).

В определението си петчленният състав подчерта, че преходната разпоредба в действащия ЗДвП, според която подзаконовите актове по прилагането на отменения ЗДвП запазват действието си, доколкото не противоречат на този новия, има еднократно действие – към момента на приемането на новия закон. „Приемането на противното ще означава преценката за това дали подзаконовата разпоредба е отменена, да зависи от това дали тя в даден момент противоречи или не на разпоредба от по-висок по-степен нормативен акт, което е юридически недопустимо, а и противоречи на чл. 15, ал. 3 ЗНА. Следователно след приемането на новия ЗДвП разпоредбата на чл. 73, ал. 1 ППЗДвП не е отменена и тя е част от действащото право, заявиха петимата върховни съдии върнаха делото за ново произнасяне на тричленен състав на ВАС.

Именно петчленният състав в определението си обърна специално внимание, че задължението на съда да прилага закона, а не правилника, не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт и „поради изискването за правна сигурност, т. е. да е ясно дали един подзаконов нормативен акт е отменен или не, доколкото адресати на същия са не само правораздавателните органи“, ВАС дължи произнасяне. И днес то стана факт.

Решението за отмяната на разпоредбата от правилника, регламентираща максимална скорост от 120 км/ч на магистрала, подлежи на обжалване, но такова е малко вероятно предвид аргументите на петчленния състав.

Първоначалният подход на тричленния състав към този казус беше приложен от други трима върховни съдии и по дело срещу друг текст от ППЗДвП – разпоредбата от него, която позволява да се паркира на всеки тротоар и при отстояние само от 1,5 м. Тя противоречи на уредбата в закона, според която върху тротоарите може да се паркира само на определените места и при отстояние от сградите от най-малко 2 метра. ВАС отказа да я отмени, защото изтъкна, че е загубила сила (повече виж тук). Определението, с което остави тази жалба на гражданин без разглеждане, обаче не е обжалвано и е влязло в сила.

 

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Аспарух
Аспарух
21 април 2022 12:44
Гост

С нефелно народно събрание и нефелни министерства ще си играем на нормативни и поднормативни актове с неясна цел …

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 април 2022 9:05
Гост

Абсурд Ви е мозъка….. Има до правила на тълкуване и толкова. От статията излиза, чецтова е първото противоречие между законови и подзаконови актове. 🙄🙄

анонимен
анонимен
21 април 2022 9:30
Гост

Нито е първото, ното ще епоследното, но правовата държава не търпи подобни полижения. Петчленката добре е разяснила, че това, че съдилищата не прилагат телста от ППЗДвП, не означава мълчалива отмяна и си требе изрична!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 април 2022 10:08
Гост

Аз не казвам, че не трябва изрична, а че абсурд няма. Налице е противоречие, което се решава лесно със съблюдаването на правилата за тълкуване. Медийните изцепки ми идват в повече в юридически сайтове.

Хари
Хари
20 април 2022 18:29
Гост

Добра работа. Крайно време беше.

Харизанов
Харизанов
20 април 2022 16:56
Гост

Време беше да се реши този казус

Павликен
Павликен
20 април 2022 16:55
Гост

Надяваме се, че това ще оправи неразбориите по пътищата и ще последвт 1000 години на спокойно шофиране по магистралите.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 16:55
Гост

Аха…тия правни казуси и абсурди си ви вълнуват само вас в Лекс май. Като излезнах на магистралата днес и поредните дебили караха със 180 или дори към 200. Някой казва ли им какво е по закон и те да се съобразят. Хайде.

Кънчев
Кънчев
20 април 2022 16:54
Гост

То на едното място пише 120, по закон 140, а всички карат с 180.

Чочо
Чочо
20 април 2022 18:30
Гост

Пълен абсурд.

Гошо от Почивка
Гошо от Почивка
23 април 2022 19:11
Гост

Много малко хора карат със 180, редовно пътувам по 300-350 км по магистрала Тракия. Не превишавам 140 и рядко ме изпреварва някой, рядкост е да видя някой който да кара с над 160. Масово се кара с 80-90-100 в лявата лента. Това, че всички карат с 180 е долна лъжа. Така вероятно е по-добре на съвеста на тези които се влачат в лявата лента с 80 и създават километрични опашки.

Ненова
Ненова
20 април 2022 16:53
Гост

Дълги обяснения и доводи са дали от ВАС за решението си. А не виждам да е нужно.

Jonkata
Jonkata
20 април 2022 16:53
Гост

Днес ВАС отмени текста от правилника, като заяви, че с оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, изричната отмяна на разпоредбата, която въвежда максимална скорост от 120 км/ч в противоречие със записаното в закона, е гаранция за правна сигурност в обществото.

БАХАХАХАХАХААХХААХХАХАХАХХХААХХАХА. Просто си кажете, че не може да има две скорости и те да са различни. Било „правна сигурност в обществото….“ МОЛЯ? И как това решение ще ми гарантира правна сигурност?

Къртис
Къртис
20 април 2022 16:52
Гост

Е, вече законно можем да правим така на магистралата!

clark.jpg
Симо
Симо
20 април 2022 18:31
Гост

Не е желателно.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 16:51
Гост

Не е проблема ограничението, а нарушението на закона, масово се кара със 150-160 км/ч по опасните ни магистрали.

Трошка
Трошка
20 април 2022 16:52
Гост

Добре, че масово колите са стари и повечето не могат да вдигнат толкова.

Гошо от Почивка
Гошо от Почивка
23 април 2022 19:14
Гост

И жигули вдига 140, хората си карат бавно за да могат да се хвалят по форумите и на по чашка колко малко им харчат колите. Съответно и обратното, каране с 180+ и да се хвалим за колко малко време сме стигнали до морето също не го одобрявам.

Чул, недочул
Чул, недочул
21 април 2022 10:40
Гост

Освен ако колата ти не е доста нова и от най-висок клас, над скорост от 70 – 80 км/ч можеш спокойно да се пишеш „бегал“ при какъвто и да е удар, заедно с околните. За кола среден клас, била тя нова или по-стара (максимум на 10-12 години, по-старите са далеч по-зле), разликата между 120 и 150 км/ч е практикечски незначителна. По аргумент на по-силното основание, понастояещм воденият обществен спор дали скоростта на магистрала следва да се намали от 140 на 130 км/ч е абсолютно безпредметен и предимно генериран от хора, които никога не са шофирали.

123
123
20 април 2022 16:51
Гост

Не беше чак такава драма, след като никой не се позовава на правилника, но да, не е професионално.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 16:50
Гост

Ако бяха се помотали още малко, щяха да допишат закона и пак да стане максималната скорост 120.

Реване - леко кремче бе
Реване - леко кремче бе
20 април 2022 16:50
Гост

Остана и да не оправи този юридически ад. 😀 😀 😀

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 16:50
Гост

Хубаво, ама КАТ искат скоростта по магистрала да падне на 130. Дано го направят чрез правилника, хахаха.

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 16:50
Гост

Е не то е нелепо

Жокера
Жокера
20 април 2022 16:29
Гост

То няма нищо абсурдно, първият път ВАС правилно си го е заявил с определението, коментирано в предходна статия https://news.lex.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-120-%D0%BA%D0%BC-%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82/ Никой досега не е бил глобяван за това, че по магистрала е карал с над 120 км/ч, което по правилника би било нарушение, защото законът е категоричен коя е пределната скорост…

Анонимен
Анонимен
20 април 2022 16:56
Гост

Айде и тоя се нареди да каже, че нещо си не е така. Ей, големи сте разбирачи бе.