Софийският градски съд (СГС) прекрати едно от делата, които „Артекс“ заведе срещу двама протестиращи срещу изграждането на небостъргача „Златен век“.

Исковете в съда бяха заведени в началото на месеца от две компании – „Артекс – Златен Век“ и „Артекс – инженеринг“. Те са срещу Мариан Башур и Никола Вапцаров от Инициативния комитет „Лозенец“, от които компаниите искат по 100 000 лева за неимуществени вреди, защото са накърнили доброто им име в публичната сфера.

Съдия Георги Иванов обаче е прекратил делото срещу Башур, защото е приел, че двете компании не могат да претендират обезщетение за неимуществени вреди (пълния текст на определението му виж тук). Според магистрата такива вреди са присъщи само за физическите лица. В определението си съдията обяснява, че фирмите са могли да претендират имуществени вреди и в хода на делото да бъде изследвано дали те са настъпили в резултат на накърненото им добро име.

„С други думи: в хипотези като настоящата на обезщетяване подлежи – имуществената вреда (загуба, пропусната полза), следствие от засегнатата „неимуществена сфера” на юридическото лице“, се казва в определението. Според съдия Иванов единственият начин за остойностяване на заявените неимуществени вреди е да бъдат съотнесени към евентуално претърпени от дружествата загуби и пропуснати печалби.

Възприемането на противната (обратната) логика би довело до невъзможност за определяне на обосновани, защитими по размер обезщетения /или до определяне на обезщетения в изцяло произволен, неподкрепен от никакви доказателства размер/“, мотивира се съдия Иванов.

Той не е възприел и цитираните от двете компании текстове (чл. 631а, ал.1 и 2 от Търговския закон и чл.76а от Закона за марките и географските означения), в които и законодателят е предвидил възможност юридическо лице да търси обезщетение за неимуществени вреди.

Тълкуването на съдия Иванов е, че „само единият от двата вида търговци, визирани в тези законови текстове (а именно търговец-физическо лице) може да претендира обезщетение за неимуществени вреди“.

„Друг е въпросът доколко изобщо е уместно да се признава (законово) право на „търговец“ (независимо дали е физическо или юридическо лице) да претендира такъв вид обезщетение“, допълва съдия Иванов и в заключение казва, че прекратява делото, за да може въпросът за допустимостта на подобни процеси да бъде решен при инстанционен контрол – т.е, от „Артекс“ да обжалват определението му и въпросът да бъде решен от Софийския апелативен съд (САС) и евентуално от Върховния касационен съд.

Съдебната практика с признаването на неимуществени вреди на юридически лица е наистина противоречива, но вече има не малко съдилища, които признават това право. Практика в тази насока има и Софийският апелативен съд . Както „Лекс“ писа, миналата година САС присъди на фирма „Голд лизинг“ обезщетение от 3000 лева за неимуществени вреди, претърпени покрай сагата с делото „Октопод“. Тогава апелативните съдии стъпиха и на практиката на Европейския съд за правата на човека, и на Съда на Европейския съюз, които признават тази възможност. В решението си те също посочиха чл.631а от Търговския закон, за да обосноват защо фирма може да претърпи неимуществени вреди, като поясниха, че по същество тези вреди се изразяват именно в накърнена репутация и създаване на негативна представа в обществото за дейността на компанията.

В случая с „Артекс“ от компанията бяха съобщили при завеждането на делата, че исковете им срещу Вапцаров и Башур са за разпространяване на „неверни, клеветнически и обидни твърдения за компанията, използвайки всички възможни средства като социални мрежи, телевизионни, печатни и онлайн медии“. Башур и Вапцаров са сред инициаторите на протестите, които доведоха до спирането на строителството на „Златен век“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ВКС
ВКС
24 юни 2019 14:17
Гост

Вятърът вее към Тълкувателно решение на ВКС. Добре е да се шуми около такива казуси, за да се мотивират съдиите да излизат с такива решения по-бързичко и компетентно.

Футболист
Футболист
21 юни 2019 11:04
Гост

Простото изчистване на топката в другото поле не говори добре за професионалните качества на магистрата… Не можеш да очакваш друг да ти свърши работата или пък да се криеш зад гърба му и да не вършиш това, за което получаваш заплата.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 18:17
Гост

грешка е това опр. -ако се приемат за имуществени вредите,трябва да се доказва или увеличаване на пасива,или че е пропусната полза – умряла работа и в двата случая. А това че се присъждат пари за неимуществени вреди, не означава че вредите са станали имуществени – неправилно е това опр, и ще го отмянят – и адвокатите мйа това са и целели, да „хванат“ съда на противоречива практика

Виктор
Виктор
20 юни 2019 16:47
Гост

ЕСПЧ признава и на юридическите лица право на обезщетение за неимуществени вреди.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 15:58
Гост

Не стига, че “ Артекс“ са в нарушение от всякъде, ами и имат наглостта да съдят.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 16:01
Гост

Бас ловя и че ще обжалват.