Петчленен съдебен състав от съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу избора на конкурента му Петко Петков за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) (пълния текст на решението виж тук).

Съставът с председател и докладчик Маргарита Соколова отхвърли всички доводи на Атанасов за това, че изборът на Петков е бил нищожен и незаконосъобразен, защото е гласувано и електронно. Според Атанасов приетите от ВСС правила за гласуване противоречат на чл. 29л от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който членовете на съвета се избират пряко с тайно гласуване, което се провежда само с хартиена бюлетина.

Той твърди, че Пленумът на ВСС „си е присвоил функции на Народното събрание“, като е приел правила за избор, които въвеждат и електронно гласуване. Следователят оспори избора и заради това, че електронната система не е била съгласувана с министъра на правосъдието и с министъра на електронното управление.

Върховните съдии напомнят в решението си, че макар действително чл.29л от ЗСВ да предвижда гласуване само с хартиена бюлетина, в преходните и заключителни разпоредби (§78) се казва, че изборът може да се проведе и „чрез електронно дистанционно гласуване, в случай че преди избора Висшият съдебен съвет внедри система, която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление“.

От изложеното следва, че Правилата, предвиждащи и електронно дистанционно гласуване през интернет, са издадени въз основа и в изпълнение на закона. В този смисъл Правилата дават насока за изясняване на законовите норми, конкретизират ги и ги доразвиват, а не създават първична правна уредба на обществените отношения, която се съдържа в самия закон“, пишат върховните съдии.

В хода на изборите за членове на ВСС от професионалната квота, министърът на електронното управление Божидар Божанов изпрати писмо до съвета, в което настояваше системата за електронно гласуване да бъде съгласувана с неговото министерство, както е предвидено в ЗСВ (виж още тук). След като ВСС отказа да разгледа писмото му, Божанов каза, че това поставя изборите под въпрос (виж повече тук).

Това беше и другият основен аргумент, с който Бойко Атанасов оспори избора на Петков за член на ВСС. Според ВКС обаче това не е нарушение, тъй като за тази система, в ЗСВ не е предвидено съгласуване с Министерството на електронното управление.

„Изискването на чл. 360б, ал. 1 ЗСВ касае само информационните системи, използвани от органите на съдебната власт при осъществяване на пряката им работа. Разпоредбата се намира в Глава осемнадесета „а“ ЗСВ, уреждаща удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, извършвани от органите на съдебната власт“, обясняват върховните съдии.

В решението си те посочват, че от значение за законосъобразността на избора е дали системата е одобрена и внедрена от компетентния орган – ВСС и дали е тествана с експериментално гласуване, което е било направено.

Петчленният състав отхвърля и довода на Атанасов за това, че кадровиците не са спазили 6-месечния срок за приемането на правилата за избор на членове на съвета, тъй като срокът е инструктивен и неспазването му не опорочава приетите по-късно правила.

„Проведеният на 11 юни 2022 г. въз основа на Правилата избор на член на ВСС от квотата на следователите чрез гласуване с хартиена бюлетина и електронно дистанционно гласуване през интернет не е опорочен и решението на Избирателната комисия от 11 юни 2022 г., с което за избран за член на ВСС от квотата на следователите е обявен Петко Петков, не е нищожно. Издадено е от компетентен орган, при спазване на установената писмена форма, не се установява при постановяването му да са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила, нито противоречие с материалноправни разпоредби, решението съответства с целта на закона, поради което е законосъобразно“, се казва в решението.

Следователят от Националната следствена служба (НСлС) и председател на Камарата на следователите в България Петко Петков стана първият избран член на новия Висш съдебен съвет (ВСС), след като за него гласуваха 265 от имащите право на глас 435 следователи. При избора на 11 юни Бойко Атанасов получи само 24 гласа, а за третия кандидат Наталия Стаменова гласуваха 54-ма.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
никаква логика
никаква логика
21 юли 2022 13:31
Гост

Съгласуването с министъра на електронното управление не било за електронната система за вота за най-висшия кадрови орган, от чиито решения зависи всичко останало, даже и работата на съдилищата, а това било само за системата за работа на съдилищата, пълен нон сенс!Че къде в ЗСВ пише подобно нещо, като системите и е-програмите са в Общите правила на закона?!И каква е логиката едната да се съгласува за информационна сигурност, а другата, по-важната да не се съгласува?!?!?!

Симо
Симо
21 юли 2022 13:10
Гост

Доволен съм от това решение.

Тихомир
Тихомир
21 юли 2022 13:08
Гост

Този ВСС за нищо не става. Да излизат в отпуск и да идва новият вече.

wanderer
wanderer
21 юли 2022 13:06
Гост

„В този смисъл Правилата дават насока за изясняване на законовите норми, конкретизират ги и ги доразвиват, а не създават първична правна уредба на обществените отношения, която се съдържа в самия закон“, пишат върховните съдии.“

Това в превод на банкянски език не звучи ли, че „Правилата дават насока за подмяна на законовите норми, заобикалянето им и нарушаването им, без да създават първична правна уредба на обществените отношения, която се съдържа в самия закон“!?

Тити
Тити
21 юли 2022 13:03
Гост

Трябваше да съгласуват електронната система с министъра на правосъдието и с министъра на електронното управление.

Това е опит за намеса
Това е опит за намеса
23 юли 2022 0:07
Гост

Откъде , на къде !? Той е изпълнителна власт и е политическо лице с изявен партиен уклон . Той не някакъв специалист а си е назначен чиновник

Рори
Рори
21 юли 2022 13:01
Гост

Браво!

Fluffy
Fluffy
21 юли 2022 12:30
Гост

Оставка!

Цвети
Цвети
21 юли 2022 12:30
Гост

ЦЦцццц

Тошко
Тошко
21 юли 2022 12:29
Гост

ВСС са си присвоили не само функциите на НСС, ами и напоследък кадровиците се държат по-скоро като депутати преди избори

Провинциалистки
Провинциалистки
23 юли 2022 0:09
Гост

Така св сърцата само – Дишева , Керелска и Марчева , но е разбираемо – комплса на провинцията

Константин
Константин
21 юли 2022 12:28
Гост

Ще се учудя, ако Атанасов е имал друго очакване за развоя на събитията

Щерев
Щерев
21 юли 2022 13:09
Гост

E, длъжен е да пробва.

Георги Петков
Георги Петков
21 юли 2022 12:28
Гост

10х по Петко Петков

Светльо
Светльо
21 юли 2022 12:27
Гост

Е, имало е експеритментално гласуване

Танчето от третия етаж
Танчето от третия етаж
21 юли 2022 12:26
Гост

Бойко, Бойко, Атанасов, Атанасов…

Валентин Игнатов
Валентин Игнатов
21 юли 2022 12:26
Гост

Не само системата не е съгласувана с министъра на правосъдието и с министъра на електронното управление, но няма и да бъда, както стана ясно

Калкулатор
Калкулатор
21 юли 2022 12:24
Гост

265 на 54!!!! Сметката е ясна

Хризантема
Хризантема
21 юли 2022 12:23
Гост

Мъка!