Върховният административен съд (ВАС) отмени отказ на Министерството на здравеопазването (МЗ) да възстанови парите за лечение на българин, който претърпял масивен инфаркт в Мароко (пълния текст на решението виж тук).

Мъжът платил 11 000 евро извън медицинската си застраховка и поискал МЗ да му възстанови парите. Министерството обаче отказало.

Още първата инстанция по делото на българина – Административен съд – София град, обяви отказа за нищожен, тъй като е издаден от зам.-министъра на здравеопазването при липса на материална компетентност.

АССГ, а след това и ВАС, прие, че след като случаят е спешен, то по него е приложим чл. 99, ал. 1 от Закона за здравето. Според разпоредбата държавата организира и финансира система за оказване на медицинска помощ при спешни състояния, а компетентен орган е министърът на здравеопазването.

Като съдът е установил, че министърът не е делегирал правомощия в тази връзка на свой заместник.

„Министърът на здравеопазването в ролята си на компетентен орган е следвало да уважи или да откаже възстановяването на търсената сума за проведено спешно лечение с нормативно предвидените задължителни мотиви и след проверка за точния размер на остатъка и непрекъснатостта на здравноосигурителните права на българският гражданин“, заяви ВАС.

Върховните съдии Румяна Папазова (председател на състава), Николай Гунчев (докладчик) и Десислава Стоева отхвърлят доводите на МЗ, че финансирането на спешна помощ става по реда и методиката, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата в бюджета на ведомството  за съответната година, съгласно чл. 19, ал. 4 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Като подчертават, че териториалният обхват на ЗЛЗ е само за устройството и дейността на лечебните заведения в България. А в случая става дума за спешна помощ извън страната и даже в държава извън Европейския съюз, т.е. не приложимо и европейското законодателство.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Сакън
Сакън
06 август 2019 10:29
Гост

Да не дава господ да се разболее човек. Поне за осигуровките към НОИ е ясно къде отиват – за пенсиите на червения електорат. Обаче за какво изобщо плащаме здравни осигуровки не е ясно.

Анонимен
Анонимен
05 август 2019 17:20
Гост

Добре, че човекът е имал пари да плати веднага, иначе, ако чакаше на МЗ досега да е умрял. Но колко души могат да извадят 11 000 евро веднага?

Недялко
Недялко
05 август 2019 16:05
Гост

До тук добре. Обаче сега човекът като се обърне към министъра на здравеопазването, може отново да не уважат молбата му.

Нема такава държава
Нема такава държава
05 август 2019 15:59
Гост

Като трябва да лапат всеки месец от здравните ни осигировки, няма проблем. Обаче, ако се наложи да дават се дърпат като магаре на мост.

Анонимен
Анонимен
05 август 2019 16:44
Гост

И на всичкото от горе зам. министърът си е превишил правата.