Върховният административен съд (ВАС) отмени отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) да накаже обвинител, хванат с незаконно уловена риба.

Според тричленния състав на ВАС с председател и докладчик Румяна Папазова и членове Николай Гунчев и Добромир Андреев, ПК на ВСС превратно е интерпретирала фактите за действията на Чавдар Чавдаров от районната прокуратура в Кърджали и това е довело до незаконосъобразно решение. Съдът изтъква, че колегията е дала превес на обясненията на човек, който заедно с Чавдаров е заловен да превозва незаконно уловена риба, и не е обсъдила всички събрани доказателства. Затова върховните съдии връщат преписката на ПК на ВСС за ново обсъждане и произнасяне.

Делото пред ВАС беше образувано по жалба на главния прокурор Иван Гешев.

Случаят

На 13 март 2017 г. на тел. 112 са подадени няколко сигнала от Р. Юмер за двама бракониери в близост до язовир „Студен кладенец“. Веднага била разпоредена проверка от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и на полицията в Кърджали.

Полицейски автопатрул спрял за проверка джип „Нисан“ и в багажника му били открити два найлонови чувала, пълни с хрилна рибарска мрежа с оплетена в нея риба. Общото тегло на улова било малко над 40 кг, от които 38 кг морунаж, два килограма речен кефал и 800 грама бяла риба.

Джипът бил управляван от собственика му – Чавдар Чавдаров, по онова време зам.-районен прокурор на Кърджали, а до него пътувал И. Фейзи. Рибата и мрежата били иззети, а на Чавдаров бил съставен акт за административно нарушение (по чл. 50, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА) и му била наложена глоба от 1000 лева.

Полицията уведомила за случая шефката на РП-Кърджали Гергана Колева, която извършила проверка. Тя разговаряла със свидетеля Юмер. Той разказал следното: На 13 март 2017 г. рано сутринта вървял към жп прелез, когато към 6.30 ч., след въжения мост над язовир „Студен кладенец“, на 5 м встрани от пътя, видял оставен голям черен чувал, пълен с мрежа и риба. Малко по-късно Юмер чул двигател на кола, а после видял и зелен джип с картинка на ловна пушка и куче на резервната гума отзад. Джипът спрял, от него слезли двама души, хванали чувала, който се скъсал от едната страна, но мъжете успели да го натоварят в багажника. Колата тръгнала, но закъсала в близост до жп прелеза, към който отивал и Юмер. И именно това била причината човекът да успее да види номера на джипа. Той описал мъжете, но едва по-късно, след като между рибарите се разчуло за случая, Юмер се сетил, че един от хората в колата е прокурор Чавдаров.

Шефката на РП-Кърджали изготвила протокол с подробния разказ на свидетеля, като поискала обяснения и от Чавдар Чавдаров. Всички материали били пратени на ръководството на прокуратурата.

Главният прокурор, по онова време Сотир Цацаров, внесъл предложение във ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Чавдаров за нарушение на етичния кодекс. В предложението си Цацаров посочва, че „неуместното, неподходящо и недостойно поведение съществено накърнява престижа на съдебната власт и се отличава със значителна степен на обществена укоримост“. Към документите били приложени показанията на свидетеля, обясненията на Чавдар Чавдаров и тези на спътника му Фейзи, както и протокол за полицейска проверка на лични вещи на двамата и на самия джип, обяснения от самите полицаи и от главния инспектор в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ – Пловдив, който е присъствал при извършването на полицейската проверка. Представени са били и копия от медийни публикации, в които се разказвало за случая.

За отговорността

В началото на април 2017 г. Прокурорската колегия образува дисциплинарка срещу Чавдар Чавдаров. На едно от първите заседания дисциплинарният състав разпитал спътника на прокурора – Фейзи и шефката на РП-Кърджали Гергана Колева. От решението на ВАС обаче става ясно, че протоколът от тези разпити по неизвестни причини или не е съставен, или не е запазен. Последвал и разпит на свидетеля Юмер, който повторил това, което вече бил казал.

В края на септември с.г. ПК на ВСС спряла дисциплинарката, защото срещу Чавдаров било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 215, ал. 1 от Наказателния кодекс за вещно укривателство. Фейзи пък бил обвинен по чл. 238, ал. 1 от НК – за незаконен улов на риба.

Междувременно Чавдаров обжалвал глобата от 1000 лв., наложена му за това, че е извършил превоз на риба с неспециализирано транспортно средство, без копие от декларация за произход на продуктите и без документ за превоз, каквито са нормативните изисквания. Районният съд в Хасково отменил глобата като приел, че Чавдаров е извършил превоз на два чувала с риба и мрежа без декларация за произход, но според съда не е доказан превоз с цел продажба на пазара и реализиране на доход от търговия. Решението влязло в сила на 19 февруари 2018 г.

Междувременно наблюдаващият прокурор по досъдебното производство срещу Чавдаров внесъл предложение в СГС за освобождаването му от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание. Съдът обаче приел, че така се нарушава принципът ne bis in idem и прекратил делото спрямо Чавдаров, а срещу Фейзи го изпратил по компетентност на районния съд в Кърджали. Фейзи бил оправдан по обвинението за незаконен улов, защото докато се е гледало делото му, бил променен чл. 238, ал. 1 от НК и отпаднали съставомерните признаци на деянието. РС-Кърджали обаче му наложил глоба от 1500 лева.

След произнасянето на съда, ПК на ВСС, вече в сегашен състав, възобновила дисциплинарката срещу Чавдаров.

През октомври 2020 г. новият дисциплинарен състав разпитал Фейзи и районната прокурорка на Кърджали.

Тя обяснила кой я е уведомил за случая и какви действия е предприела като заявила, че не е запозната с медийните публикации по темата, нито с реакциите на колегите ѝ прокурори и на обществеността.

Пред кадровиците Фейзи отрекъл прокурорът да е знаел какво има в чувалите. Разказал, че отишъл до язовир „Студен кладенец“, където пуснал хрилната си мрежа, за да лови риба. По-късно се обадил на Чавдаров и го помолил да дойде на другия ден (13 март 2017 г.) с автомобила си, за да му помогне да пренесат багаж. Уговорили се да се срещнат в 6.30 ч. в близост до мост. Фейзи твърдял, че Чавдаров не знаел какво има в чувалите, сам ги натоварил в багажника като отрекъл да се е виждало какво има в него, както и че единият се е скъсал, което пък противоречи на твърденията на служителите на ИАРА, които заедно с полицията ги спрели на проверка и видели скъсан чувал.

Дисциплинарният състав предложил, а на 17 февруари 2021 г. Прокурорската колегия приела, че Чавдаров не е извършил нарушение и не следва да бъде наказан. В мотивите се твърди, че Чавдаров е направил приятелска услуга, без да съзнава, че е извършил някаква противоправна дейност. Освен това се посочва, на база на показанията на свидетеля Юмер, че от джипа е слязъл един човек – а не двама, за да товари чувалите. Колегията приела още, че не е налице виновно поведение на Чавдаров, защото той не е съзнавал и целял нарушението и не е могъл да предвиди обществено опасните последици и да ги предотврати. „Действията на Чавдаров се дължат на недооценка на конкретната ситуация, а не на тенденциозно поведение, целящо пренебрегване на нормите на КЕПБМ. Дори формално да осъществява признаците на дисциплинарно нарушение, поведението не представлява такова по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ“, мотивира се още колегията, като в подкрепа на това становище добавя, че шефката на РП-Кърджали Гергана Колева нямала пряко впечатление от обществения отзвук на случая.

Главният прокурор Иван Гешев не е присъствал на заседанието, на което се е обсъждала дисциплинарката срещу Чавдаров. Но очевидно не е съгласен с решението, защото именно той подава жалба във Върховния административен съд.

Какво казва съдът

ВАС също не е съгласен с аргументите на Прокурорската колегия и заявява, че има превратно интерпретиране на фактите, което е довело и до незаконосъобразно решение.

Очевидно противоречащо на показанията на свидетеля Юмер е фактическото заключение на дисциплинарно наказващия орган, че според свидетеля на 13 март 2017 г. е дошъл един джип с двама души, „единият от които слязъл и натоварил чувала в джипа“. В своите обяснения и показания очевидецът Юмер нееднократно е заявил, че съдържанието на чувала се е виждало от няколко метра разстояние, че слезлите от автомобила двама мъже са разговаряли помежду си и че заедно са натоварили чувала в багажника на автомобила, след като при първия опит не са успели. При извършената полицейска проверка в багажника са били намерени не един, а два черни чувала (единият скъсан) и хрилна мрежа с омотана риба, което е удостоверено в съставения протокол и по което обстоятелство не е имало спор. Не могат да бъдат кредитирани като достоверни и не са убедителни твърденията на свидетеля И. Фейзи, който е с лична заинтересованост за изхода на спора. В писмените си обяснения Файзи твърди, че се е обадил на приятел за помощ сутринта на 13 март 2017 г. и сам е натоварил чувала в багажника на автомобила на Чавдаров, който не е излязъл от автомобила и не е знаел какво превозва“, казва ВАС.

И изтъква, че твърденията на Фейзи противоречат не само на думите на свидетеля, но и на обясненията на самия Чавдар Чавдаров, който казал, че Фейзи се е обърнал към него за помощ на 12 март 2017 г. вечерта и след като са спрели на мястото, е излязъл от колата и „отишъл наблизо по малка нужда“. „Преценката на фактите, установени чрез показанията на Юмер и съставения при проверката полицейски протокол, изключва вероятността дисциплинарно привлеченото лице да не е знаело, че приема да превозва в автомобила си риба в количество, многократно надхвърлящо разрешеното за любителски риболов„, казва още ВАС.

Върховните съдии не са съгласни и с извода на Прокурорската колегия, че липсва умисъл в действията на Чавдаров и, макар да е има нарушение на етичния кодекс, не е налице виновно поведение.

ВАС изтъква, че колегията се е ограничила само до умисъла в действията на Чавдаров, като е пренебрегнала накърняването на престижа на съдебната власт като елемент от фактическия състав на нарушението. ПК на ВСС се е абстрахирала от качеството на дисциплинарно привлеченото лице на прокурор и е пропуснала да анализира действията му от гледна точка на престижа на съдебната власт под предлог, че прокурор Колева няма наблюдения за отзвука на случая и той не е бил коментиран сред колегите в РП-Кърджали. Не е извършила преценка на медийните известия, разпространени от местните и национални медии и на въздействието им върху общественото мнение относно личната почтеност на магистратите като основна съставка на интегритета на съдебната власт като цяло. Необходимо е да се има предвид, че действията, извършени на 13 март 2017 г. от привлечения към дисциплинарна отговорност прокурор, нямат връзка със служебните му функции, поради което разглежданите от ПК на ВСС обстоятелства във връзка с натовареността му и атестационната му оценка са ирелевантни“, посочва ВАС.

С тези аргументи върховните съдии отменят решението и го връщат на Прокурорската колегия за ново обсъждане и произнасяне. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
подаваш сигнал срещу прокурор-обявяват ти името!
подаваш сигнал срещу прокурор-обявяват ти името!
21 януари 2022 7:26
Гост

Чудесна е практиката,че името на свидетеля е оповестено в статията, а и в съдебното решение, без заличаване на личните данни. Регламентът за закрила на личните данни на ЕС се прилага в ЕС. Когато ни приемат в ЕС -тогава ще важи и за нас. А дотогава-който подава сигнал, да си знае,че анонимност и пазене в тайна на личните му данни-видно и от статията-добре изтипосано е името на свидетеля, с предупредително-възпитателен ефект към другите граждани, смятащи да свидетелстват срещу инсталирани в съдебната система-името ви ще бъде публично обявено! За сравнение-вече има практика в публикуваните присъди дори името на прокурора по делото да… Покажи целия коментар »

съдебната система-част от престъпността!
съдебната система-част от престъпността!
21 януари 2022 6:42
Гост

Влязлото в сила решение по АНД-все едно какво е следва да бъде отменено чрез извънредните способи(така няма вече да има две наказания за едно и също)-записани в ЗАНН-нищо сложно, и да продължи наказателния процес срещу лицето. така се прави-ако на „обикновен“ човек без власт му се случи и акт по ЗАНН, и обвинителен акт.Санкцията по ЗАНН се отменя,чрез извънредните способи-което е безпроблемно, и се прави по инициатива на окръжния прокурор, и се продължава с наказателния процес. Защо сега на лицето му спестявате този филм? Ако аз отида да бракониерствам-ще си има присъда по НК, ама прокурори могат да го правят**… Покажи целия коментар »

въпрос
въпрос
20 януари 2022 17:06
Гост

А наказателния процес срещу прокурорчето?
Когато в такава ситуация е човек от плебса АНД се или прекратява, или възобновява и прекратява-според зависи, а после се отива на наказателното дело. Що същия филм не се прилага и за прокурорчето?

Любител
Любител
20 януари 2022 12:53
Гост

„И ловец съм, и рибар съм, на закона мамата е…ал съм“ – Прокурорски фолклор. Добре са го разиграли с АНД

Ad nauseum
Ad nauseum
20 януари 2022 12:10
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Фройд
Фройд
20 януари 2022 20:37
Гост

И по-лесен и бърз достъп до Психиатрията на нуждаещите се!

Re:
Re:
22 януари 2022 13:11
Гост

Фройд, ти си за Карлуково. И после за Белене. И да не забравиш да върнеш сребърниците на Америка за България. Преди истинският нетролски труд да те направи свободен.

Да не се чудите какво работи ПК на ВСС
Да не се чудите какво работи ПК на ВСС
20 януари 2022 12:07
Гост

Ето това.

Майко мила
Майко мила
20 януари 2022 11:58
Гост

За това ли харчат парите на българските данъкоплатци?

Ето затова трябва да има нова Конституция и избор на съдии и прокурори.

Чавдар
Чавдар
20 януари 2022 16:07
Гост

Идва му краят на този нелеп ВСС.

Лайнар
Лайнар
22 януари 2022 13:15
Гост

Идва краят на цялата тази Луканова Конституция!

Стига! Като се смени ВСС, пак тия.

Днес на церемонията за вторият мандат го обявиха, че Радев напролет внася в парламента проекта за нова Конституция.

Съдия
Съдия
20 януари 2022 11:48
Гост

Мисля, че в София прокурори и съдии ще се избият ако се вярва на медиите какви пунически войни се водят между тях, подклаждани от олигархични лобита и политически войни. Ние в провинцията нямаме проблем, еднакво са ни противни и Пеевски, и Прокопиев, не вярваме на казаното нито от Киро, нито от Борисов, както и знаем че са клиентелистки звена както ССБ, така и прокурорската асоциация / междувпрочем ССБ вече са около 100 човека членска маса/

Чочо
Чочо
20 януари 2022 16:09
Гост

Зависи от кои медии черпите информация.

Свинщини без край
Свинщини без край
20 януари 2022 11:18
Гост

Щом Цацаров е внесъл предложението за дисциплинарката, а Гешев е обжалвал, значи прокурора Чавдаров е читав човек, който не се нрави на тези двамата. За ДПС мешерето именуващо се ВАС няма какво да се коментира имайки предвид, че постановката е от Кърджали!

Adnan
Adnan
20 януари 2022 9:41
Гост

Не е за вярване какви ъпсурди си измислят хората

Кирилова
Кирилова
20 януари 2022 9:40
Гост

Определено дебилна работа

Olq
Olq
20 януари 2022 9:40
Гост

Да, то така си вървиш и си намираш мрежа с риба и нвкакяи хора идват и я вземат. И то тая мрежа с риба ти я виждаш, като отиваш към най-безумното място, за което може да се сети човек, като ЖП Прелез. Отиваш задължително пеша и не е ясно защо отиваш на там и защо крачиш пеша през ливадите. Айде стига глупости де.

Христова
Христова
20 януари 2022 9:38
Гост

По – тъпо нещо от казаното от Юмер не бях чувал. Честно.

Зази
Зази
20 януари 2022 9:38
Гост

Много плоско оправдание – и на прокурора, и на приятеля му. А Прокурорската колегия се е опитала да го покрие, но няма да ѝ се получи.

Мики
Мики
20 януари 2022 16:11
Гост

И децата ще разберат че лъжат.

Игнат
Игнат
20 януари 2022 9:36
Гост

Определено е време да се вземат по-строги мерки

Фики
Фики
20 януари 2022 16:12
Гост

Особено към такъв тип хора.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2022 9:35
Гост

А какво стана със случая със съдията, заловен през нощта с пушка, маска да ходи в гората ? Съдът каза,че този съдия не е ходил на бракониерски лов, и няма забрана през нощта, в гората да ходиш маскиран и със законната си пушка. А и се започна по устав търсене на отговорност от полицаите, които задържаха съдията. А да-и тогава съдът по 24 часовото задържане се произнесе скоропостижно-на 15-тата минута от жалбата. За сравнение-плебсът чака с месеци произнасяне по оспорване на задържане. Изобщо в тази с ъдебна система много рибари, много ловци. Чудя се дали не е по зидарска линия,… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
20 януари 2022 12:01
Гост

Мешерето /ВАС/ каза, че всичко е точно.

Лепеновски
Лепеновски
20 януари 2022 9:35
Гост

Е да, то нали, да си човек на закона и да го нрушаваш. Е класика си е. Класика.

Nina
Nina
20 януари 2022 9:35
Гост

Категорично трябва да се има предвид, че това е крайно злодеяние, а не нещо периферно и малко.

Ad nauseam
Ad nauseam
20 януари 2022 12:03
Гост

Точно за много, ама много дисциплинарки трябва да се харчат нашите пари!

Повишава се БВП.

Шивача
Шивача
20 януари 2022 9:34
Гост

Ма не може да си правите каквото си искате, защото сте на позиция.

Кроячът на Конституцията
Кроячът на Конституцията
20 януари 2022 12:04
Гост

Може, може. Вече 30 години.

Срам
Срам
20 януари 2022 16:15
Гост

Пълна спекулация.

подаваш сигнал, издават ти името в медиите
подаваш сигнал, издават ти името в медиите
20 януари 2022 9:30
Гост

А така-написано е името на подалия сигнал. Да си знаят другите обществено активни граждани -да не подават сигнали. Тук защита на лични данни, закрила на сигналоподателят, вклч като се пази в тайна името му-явно не важи,дори и сигналът да е верен. Даже особено в този случай.

бракониери
бракониери
20 януари 2022 9:26
Гост

Как беше – за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Упс, за риба няма прошка, за наште прокурори няма закони. извън шегата, пълна излагация да помагаш на бракониер, дори ако приемем, въпреки съмненията, че самият прокурор не е бракониерствал

ловец съм, и рибар съм
ловец съм, и рибар съм
20 януари 2022 9:28
Гост

Има по-подходяща чалга, колега. Да се върнем към класиката: И ловец съм, и рибар съм, на закона мамата е… съм.

Червенодрешко
Червенодрешко
20 януари 2022 16:17
Гост

Особено ако си прокурор.

ух, че нагласено
ух, че нагласено
20 януари 2022 9:23
Гост

Ух, че нагласена история. Ма, другарю съдия, той не знаеше, че аз съм бракониерствал, не го наказвайте другаря прокурор! Чак ВАС се е ядосал!

Анонимен
Анонимен
20 януари 2022 9:24
Гост

Чак Гешев се е ядосал – виж, че той е обжалвал 😉

Zaza
Zaza
20 януари 2022 16:18
Гост

Невероятно, но факт!