Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), председателстван лично от шефа на съда Георги Чолаков, отмени окончателно част от Методиката за определяне на процентите за трайно намалената работоспособност (пълния текст на решението виж тук).

Става въпрос за т.ІІІ от нормативния акт, която гласи: „Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.”

Върховните съдии Георги Чолаков, Панайот Генков, Румяна Монова, Тодор Петков и Емилия Иванова (докладчик) заявяват, че при приемането на тази разпоредба от методиката са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

В решението си ВАС посочва, че не са изпълнени изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА всеки проект да съдържа определени мотиви – за причините, които налагат приемането му, целите които се поставят, финансовите и други средства, за прилагането на новата уредба, очакваните резултати, включително и финансовите и анализ на съответствие с правото на ЕС.

„Търсената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не дава своя отговор в предлагания от органа подход, който е едностранен и без аргументи по отношение на некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване на степента на увреждането. Не е представена и надлежна финансова обосновка на проекта за изменение“, изтъкват върховните съдии.

В решението се коментира и станалото стандартно за администрацията изявление, придружаващо проектите на нормативни актове – че „предлаганият проект на акта няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет“. „Това изявление не може да бъде възприето като изпълнение на законовото изискване за посочване на финансовите средства, които ще са необходими за прилагане на акта“, заявява ВАС.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Детелина Христова
Детелина Христова
08 юли 2020 16:41
Гост

Присъединявам се

Детелина Христова
Детелина Христова
08 юли 2020 16:40
Гост

С генетично заболяване съм .Уйлсън

Живко
Живко
08 юли 2020 12:17
Гост

БЕ добре е, че са оправили малко батака с оценяването

Диди
Диди
08 юли 2020 12:24
Гост

Обаче е съвсем малко. Има още доста работа.

Живко
Живко
08 юли 2020 12:17
Гост

По проста система не зам да има. Да видим на Запад как е

Киро
Киро
08 юли 2020 12:25
Гост

Много по-цивилизовано.

Kosta
Kosta
08 юли 2020 12:16
Гост

Откровенно казано не мисля, че досегашната система бе правилна

Боби Босов
Боби Босов
08 юли 2020 12:16
Гост

Това ли са ония точкувания и се ходеше по лекарски кумисии и се правеха мушнигии там ?

Срам
Срам
08 юли 2020 12:26
Гост

Голяма мафия са. Плащаш си и ти пишат каквото им кажеш.

Димитриев
Димитриев
08 юли 2020 12:15
Гост

Важно е да се вземе основното заболяване пречещо на човека да работи, а не да се смятат надолу други какви имал и каквио нямал и накрая да не му стигат точките

Gerova
Gerova
08 юли 2020 12:15
Гост

Едно време са ми казвали за глупостите покрай това процентуване и точкуване, където баба ми с получен някога удар май беше и и даваха никакви точки…

Велислава
Велислава
08 юли 2020 12:14
Гост

Винаги ми е бил смешен метода на „точкуване“ на заболяванията…

Вили
Вили
08 юли 2020 12:26
Гост

Да видят как го правят хората по белите страни.

Englishman
Englishman
08 юли 2020 12:14
Гост

Еми в това има бая логика. Нека се вземе най-воската отправна точка и това да е основния процент

Манов
Манов
08 юли 2020 12:13
Гост

ах нямало да навреди на бюджета. Това е най-важното нали

Димо
Димо
08 юли 2020 12:27
Гост

Важното е да не се навреди на хората в крайна сметка.