Върховният административен съд (ВАС) отмени избора на Димитър Танев за член на съвета на нотариусите и за председател на камарата. Решението е на петчленен състав и е окончателно.

Става дума за решението на Общото събрание, с което преди три години – на 27 февруари 2016 г. за членове на ръководството на гилдията бяха избрани Танев и Камен Каменов. Т.е. окончателното произнасяне на ВАС идва дни преди края на мандата на Танев и избора на ново ръководство на камарата.

Делото пред ВАС е образувано по жалба на бившия председател на Съвета на нотариусите Красимир Катранджиев.

Петчленният състав смята, че нотариусите Димитър Танев и Камен Каменов са били членове на Съвета на нотариусите два пълни и един непълен последователни мандата, поради което изборът им за членове на Съвета на нотариусите за четвърти последователен път е в нарушение на ограничението, което е предвидено в чл.62, ал.3, т.2 от ЗННД“, обясниха от ВАС.

В мотивите си петчленният състав на съда – Татяна Хинова (председател и докладчик), Нина Докторова, Галина Матейска, Румяна Монова и Тодор Петков, изтъква, че Димитър Танев и Камен Каменов са били избрани за членове на Съвета на нотариусите през 2007 г. и през 2010 г., т.е. два последователни мандата, на трети последователен нямат право по закон.

Въпреки това, през 2013 г. двамата отново са избрани за членове на Съвета на нотариусите, но решението на Общото събрание е атакувано в съда, който допуска предварителното му изпълнение. През септември 2014 г. изборът на двамата е отменен от петчленен състав на ВАС.

След проведен избор през 2013 г. изпълнението на функциите им на членове на Съвета на нотариусите е започнало, тъй като съдът е допуснал предварително изпълнение на оспореното решение. Фактическото изпълнение на функциите им не може да бъде заличено с отмяната на решението, тъй като това би означавало заличаване на правното действие на всички решения, взети в периода на осъществяване на функциите им. Заличаването на срока, в който са изпълнявали възложените им функции е недопустимо и поради наличие на правно основание за встъпването им във възложената длъжност – допуснато от съда предварително изпълнение на оспореното решение за избор. Доколкото срокът, в който се осъществяват функциите на членовете на Съвета на нотариусите е релевантен за преценката дали е нарушено ограничението, предвидено в чл.62, ал.3, т.2 от ЗННД, настоящият състав намира, че изборът на нотариусите Танев и Каменов нарушава предвиденото в закона ограничение. Става реч за четвърти пореден избор при който нотариусите Танев и Каменов са избрани за членове на Съвета на нотариусите в четвърти последователен мандат на този орган“, изтъква в днешното си решение ВАС.

Той не се съгласява с изводите на първата инстанция, че след отмяна на предходния избор е заличено участието на Танев и Каменов в третия мандат и затова не е налице непосредствена последователност на мандатите. „Този извод би бил правилен, ако в случая не бе започнало изпълнение на мандата на основание допуснатото от съда предварително изпълнение. Срокът в който фактически са осъществявани функциите на членове на Съвета на нотариусите не може да бъде заличен, поради което според настоящият състав този срок следва да бъде квалифициран като непълен мандат. В съответствие с разпоредбата на чл.25 от Устава на Нотариалната камара /УНК/ при зачитане на последователните мандати се брои и непълният мандат. Необоснован е изводът на решаващия състав, че определянето на непълния мандат следва да се обвърже с разпоредбата на чл.27 от УНК, която урежда изчерпателно хипотезите на предсрочно прекратяване на мандат на избран член на Съвета на нотариусите. Цитираният текст урежда единствено хипотезите на предсрочно прекратяване на мандата, но това не означава, че само в тези хипотези е налице непълен мандат, който се брои при зачитането на последователните мандати. В случая е налице хипотеза на непълен мандат по отношение на нотариусите Танев и Каменов, поради отмяна по съдебен ред на избора им за членове на Съвета на нотариусите и то считано от датата на фактическото прекратяване на мандата след постановяване на окончателното съдебно решение, тъй като до този момент, поради допуснато от съда предварително изпълнение, те са изпълнявали за определен срок възложените им функции“, казва ВАС.

Съдът се позовава и на решение №13 от 15 декември 2010 г. на Конституционния съд (по к.д.12/2010 г.), като в него се сочи, че мандатът може да се определи като възлагане по пълномощие за осъществяването на ръководни функции в интерес и в полза на общността за определен срок. „В съответствие с това тълкуване, разпоредбата на чл.57, т.2 от ЗННД определя като компетентност на общото събрание да избира за срок от три години членовете на съвета на нотариусите. След редовно проведени избори през 2007 г. и 2010 г. те са осъществявали възложените им функции общо шест години“, се казва в решението на върховните съдии.

Те заключават, че след като Димитър Танев незаконосъобразно е избран за член на Съвета на нотариусите, следователно изборът и за председател е незаконосъобразен, защото такъв се излъчва измежду членовете на съвета.

След решението на ВАС възниква въпросът дали Танев може да се кандидатира пак за председател на предстоящите избори в камарата.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бат Здарвко
Бат Здарвко
18 февруари 2019 23:19
Гост

часовника на снимката е епичен!

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 22:28
Гост

При този справедлив резултат от срора за законност на Танев, какъв ще се окаже Съвета на нотариусите, като изборът на един от състава му е отменен….
Айййй ами последния Конкурс и избора на двама Нотариуси от СЪВЕТА за участие в Конкурсната комисия….брей, че каша, брей, че чудоооо….

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 15:55
Гост

А може би трябва да се промени ЗННД.

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 16:38
Гост

Да бе заради Танев, да променят и Конституцията. То бива наглост, ама.

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 15:39
Гост

Правилно. Не е редно да кара четвърти мандат. Още повече, че това е в разрез с Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 15:40
Гост

Не съм съгласен. Той си вършеше перфектно работата като председател на камарата.

Анонимен
Анонимен
18 февруари 2019 16:39
Гост

Работата му като председател, няма нищо общо с законността на избора му за такъв.