Върховният административен съд (ВАС) отмени разпоредбите от правилника на Центъра за асистирана репродукция, според които на жените, навършили 43 години, не се полага безплатно инвитро (пълния текст на решението виж тук).

Върховните съдии Ваня Анчева (председател на състава), Станимир Христов (докладчик) и Полина Богданова постановиха отмяната на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от правилника, издаден от министъра на здравеопазването. Първата предвижда, че независимо от медицинските индикации, които се съобразяват при решението за финансиране на инвитро, не се отпускат пари за процедура на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за нея. Втората разпоредба пък „отрязва“ възможността държавата да поеме втория, третия или четвъртия опит на тези жени (точния текст на разпоредбите виж в карето).

Те са оспорени от лекарка, на която е отказано инвитро, тъй като е навършила 43 години. Пред съда адвокатите ѝ Михаил Екимджиев и Катина Бончева сочат първо, че Законът за здравето не поставя изискване за възраст за асистираната репродукция и с правилника на практика е дописан законът. Освен това те изтъкват, че ограничението за възраст е дискриминационно, защото игнорира индивидуалните репродуктивни способности на жените, а така финансиране се отказва на формален признак. Според жената, на която е отказано инвитро и адвокатите ѝ, разумният, балансиран и недискриминационен подход, потвърждаван и в решения на Европейския съд по правата на човека, е да се отчитат както обективни критерии, какъвто е възрастта, така и индивидуалните здравни показатели, които определят възможността за зачеване. Т.е. трябва да се търси баланс между обществения интерес за рационално разходване на публични средства и индивидуалното право на жените да имат достъп до асистирана репродукция.

Върховната административна прокуратура е подкрепила искането за отмяната на възрастовото ограничение. „Административният орган е иззел функциите на законодателя, като е въвел допълнителен критерий за финансиране от страна на държавата на дейности по асистирана репродукция за жени до 43-годишна възраст, независимо от липсата на медицински противопоказания и експертно доказана възможност за зачеване при жени над тази възраст“, заявява прокурор Георги Камбуров.

Съдът обаче не се съгласява с тези доводи и заявява, че правилникът на центъра е издаден на основание на Закона за администрацията и на правителственото постановление за създаването му. А във въпросното постановление е посочено, че организацията на работа и дейността на фонда, както и медицинските критерии за определяне на лицата, които имат право на финансиране, се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването, който се обнародва в „Държавен вестник”. „Налице е законова делегация за определяне на критериите, на които следва да отговарят лицата за да получат организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България“, заявяват върховните съдии.

Те обаче установяват, че през 2011 г., когато е прието възрастовото ограничение, не е спазена процедурата по Закона за нормативните актове, тъй като то е въведено без мотиви. Освен това е нарушен и чл. 77 от АПК, тъй като проектът не е обсъден заедно с представените становища, предложения и възражения.

ВАС напомня, че именно мотивите са гаранция за спазването на принципите на изработването и на приемането на проект на нормативен акт – обоснованост, откритост, стабилност и съгласуваност. „Принципът на обоснованост се гарантира от изискването за мотивиране на проекта на нормативен акт, от изискванията за съдържанието на мотивите и от изискването обсъждането на проекта да не се извършва без наличието на мотиви. Принципът на откритост се гарантира от изискванията за публикуване на проекта на акта и на неговите мотиви. Принципът на съгласуваност се гарантира от изискването за публикуване на проекта и на мотивите и от осигуряването на заинтересованите лица на възможност да изразят становища и предложения. Принципът на стабилност се гарантира от изискванията към съдържанието на мотивите и възможността на заинтересованите лица да изразят становища и предложения. Визираните принципи от своя страна са установени с цел гарантиране на правата и законните интереси на правните субекти и гарантиране упражняването от компетентния орган на предоставената му от държавата нормативна властническа компетентност по целесъобразен и законосъобразен начин“, пишат върховните съдии.

И специално подчертават, че измененията в оспорените разпоредби след 2011 г. не променят съществено смисъла им и не могат да санират порока, възникнал при приемането им.

От решението става ясно, че представителят на министъра на здравеопазването е посочил каква е причината да се въведе възрастовото ограничение – тъй като се прилага хормонална стимулация, която при жени в напреднала репродуктивна възраст може да доведе до нежелани реакции и противопоказания, а освен това с напредването на възрастта нараства и опасността от раждане на дете с аномалии.

Ето как отговаря ВАС на това: „Безспорно е, че възрастта е решаващ фактор за годността на репродуктивната способност на жената. С оглед на това, би могло и да е медицински обосновано приемането на точно посочената от органа възраст като предел, до който е обосновано извършването на дейности по асистирана репродукция, дори при липсата на индивидуални противопоказания за това и експертно доказана възможност за зачеване, както сочи жалбоподателката. Но липсата на каквито и да било мотиви не дава възможност нито на заинтересованите лица да разберат защо органът е приел точно тази възрастова граница, нито на съда да извърши контрол за законосъобразност. Освен това, недопустимо е мотивирането на административния акт, било той индивидуален, общ или нормативен, да се извършва едва при провеждането на съдебния контрол за неговата законосъобразност.

58
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Георгиева
Георгиева
18 юли 2022 11:08
Гост

За мен това решение е надежда. Имам дете от първия си брак, и няколко неуспешни опита да имаме дете с втория ми съпруг. Оказа се, че имам тромбофилия, която вериятно е предизвиквала абортите. Единия беше в седмия месец, щяхме да имаме момиченце. Докато обаче някой се сети да ме прати на изследване за тромбофилия, минах 43 години и съответно фонда не беше вариант. Правихме със собствени средства инвитро опит, за съжаление неуспешен. Надявам се решението да влезе в сила, и да имаме възможност поне за един последен опит да си имаме дете. На всички, които критикуваха жените над 43, които… Покажи целия коментар »

Сульо
Сульо
06 юли 2022 13:56
Гост

Малките проститутки маскирани като „ученички“ ходят с голи пъпове и гол кръст да се направят на интересни. После „моля ви се платете за асистирана репродукция“ дебилките не трябва да се размножават затуй да им се откаже безплатна помощ. Да си платят дето на младини са се правили на интересни.

Любов
Любов
14 юли 2022 16:46
Гост

Много сте прост, господин Сульо! А по всяка вероятност и дълбоко нещастен! Ако имахте деца, нямаше да се изказвате по този долнопробен начин!

:)))))
:)))))
05 юли 2022 21:25
Гост

Гинекологичната наука отдавна е доказала, че най-добрата и сполучлива възраст за раждане, е в периода 20 – 29 годишнината.

Анон
Анон
06 юли 2022 7:30
Гост

Това какво значение има?
Фертилната възраст е доста повече.

П.Николова
П.Николова
07 юли 2022 11:00
Гост

Какво значение има тук фертилната възраст?! Бива ли да станеш майка на 50, независимо ,,добрите здравни показатели“ – не е ли редно да се гледа от позиция на детето: как тази жена ще тича и играе с него на 55, и ще има студент, когато е на 68? У нас ние се грижим за децата си цял живот, а колко дълъг ще е нейният живот като майка?…

Анонимен
Анонимен
05 юли 2022 17:39
Гост

Чудесна новина. Дано се помисли за контрола, защото Фонда е като здравната каса, около 50% от процедурите по Фонда са с цел неговото източване, което е срамно за лекарската гилдия!!!! Не е лошо да има повече разследвания в тази насока, а не семействата да сменят по 2, 3 болници или да ходят в чужбина!!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 юли 2022 18:54
Гост

Какво значи източване, ако не наливането на хиляди левове в терапии със съмнителен до нулев ефект ? И как, ако според Вас решението е „чудесно“, даването на сума ти пари на поразия за Ин витро процедури на застаряващи жени е рационално и целесъобразно разходване на публични средства? Хем подкрепяте това, хем не искате да се „източва“ касата. Изяснете си позицията.

Жжжжжжжж
Жжжжжжжж
05 юли 2022 20:33
Гост

На такава процедура се подлага само здрава жена след направени изследвания, във фертилна възраст.
Жените на времето са раждали докато могат, над 40 много от тях. И сега е така. Застаряващи са друг път.
По-добре да се дадат пари жена да зачене и роди българче, отколкото нескончаемо да се рине за помощи на хора, които никога с нищо няма да допринесат за обществото.
Точенето на пари е по други направления – хотели за бежанци, ТЕЛК на здрави хора, помощи на здрави и перманентно безработни и подобни.
Решението си е супер.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 юли 2022 21:38
Гост

Само за сведени касата се „източва“ точно по този начин- инвестиране на колосални суми в лечения със слаб ефект, след като парите могат да бъдат пренасочени за увеличаването на стойността на пътеките за нормално раждане. Очевидно не сте много наясно с логиката, ковто трябва да се следва, а именно стимулирането на създаване на млади семейства, а не подхранване на илюзии с процентно ниска резултатност. Обществото ни не произвежда достатъчно , за да си позволява такива екстри и капризи на късно забременяване. След като абортите по желание са законни, да се води досие и ако жената е правила такива в двтеродна… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 юли 2022 16:57
Гост

Тъпо решение,има си биологични закони, които са над човешките. Съдиите пак го играят либерални пешки на ССБ. После ще има деца с увреждания. Ако една жена не се е сетила да си роди дете до 43 години, надали след това ще й дойде акълът в главата. Относно кариерното й развитие важи същото – около тази възраст се предполага, че в достигнала степен на материално състояние, което й дава възможност да си плати за рискованта услуга. За съжаление накрая ще го отнесат „лошите лекари“, които са „убили“ или „повредили“ детенцето на някоя 45-46 -годишна, която се опитва да хване последния влак.… Покажи целия коментар »

Анон
Анон
05 юли 2022 20:35
Гост

Верно си много болен.
Лекувай се, човече.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 юли 2022 21:42
Гост

Казаното от мене в факт, това, че не Ви харесва е отделен приблем и моля да спрете на обиждате когото Ви скимне. Скритите аборти на жени, които не желаят деца и се крият от мъжете си са много повече, отколкото предполагате. Лекарската тайна не позволява на медицинското лице да се намеси и да предупреди за подобно манипулативно поведение, което за пред партньора се представя като „спонтанен аборт“

Анон
Анон
06 юли 2022 7:37
Гост

Наричаш „факт“ общи непрофесионални субективни разсъждения.
Че се опитваш и да ги налагаш.

България е в изключително тежко положение от години.
С най-бързо изчезнащо население, ниска раждаемост и висока смъртност. До няколко години тук няма да има работещи българи, освен в администрацията. В свободния частен сектор е страшно. Но ако ти плаща държавата, може и да си сляп за фактите. Нали си бухал.

Една жена може да ражда нормално до около 45-50.
И следва да се предостави шанс на всяка, която го иска и има реален шанс за това. Много важно е, от всякакви други реални източвания на бюджета.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 юли 2022 8:10
Гост

До около 50 -60?! Може би, но рисковете са големи, шансът за испех много малък пък и тук не говорим за забрана въобще, а само , че няма да получава безплатна възможност да го прави. Вече споменах, че общите пари са ограничени,ако някой иска да си п оправя яйчниците след 43 да си се осигури на частно,както и с пенсиите- и аз искам възрастните хора да живеят достойни старини,но няма как да получиш всичко,трябва да приоритизираш. После що събираме капачки за кувьзи,и една детска болница не можем да построим. Комунизмът свърши,а с него и безхаберието и очакването, че здравеопазването е… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
06 юли 2022 9:21
Гост

Глупости говориш и за смъртността, и изобщо. Детската смъртност у нас е близка до тази в останалия европейски свят. Общата смъртност е висока, защото сме застаряло население. Как ще „инвестираш в това“ – столетници ли ще станат баба ти и дядо ти от тая инвестиция? И то пак ще е до време, после пак ще умрат и ще вдигнат смъртността тогава. Ниска смъртност не значи висока продължителност на живота, значи младо население, значи – повече родени деца. Като стара жена (демек, 43+) с две деца, неправила никога аборт, не мисля и да ти обяснявам защо е пълна простотия това за… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 юли 2022 12:24
Гост

Почнахте с обидите, въздържайте се от подобно поведение. Моите коментари са не за забрана или ограничаване на жените да правят, каквото сметнат за добре със себе си, а за рационално изразходване на финансовия ресурс, с който разполага държавата, който няма как да е безкрайно голям. Хубаво, лошо това е. „Вътрешната информация“ е достатъчно надеждна, и в никакъв случай не се отнася до всички, но се получава като при ония двете лесбийки с гражданството на детето – защита на личните данни, здравния статус и личността. Хем искат признаване на родителство, хем не искат да кажат кой е биологичния родител. Много голяма… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
06 юли 2022 12:35
Гост

Доводите ти са тъпи и обидни, тези в по-горните мнения. Те са тези, които ме засягат не лично, а като жена. Нямам и не съм имала репродуктивни проблеми, нито аборти. Изобщо не споря и никога не съм оспорвала, че има разум в това, да не се финансират от бюджета инвитра с малък шанс за успех (каквито са тези със собствена яйцеклетка над 43), за да има пари за друго. Твоите доводи нямат отношение, тези, за които говорех.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 юли 2022 21:47
Гост

Харесва ми, когато нямате смислени аргументи и аракувате личността на ответната страна.

Кукуригу
Кукуригу
06 юли 2022 7:52
Гост

Ами като си проз, как да не ти го каже човек…
За лекарите – пазят тайната, обаче на теб всичките ти разправят за масовите аборти и всичките знаят какво казват пациентките на горките си наивни мъже, не че си измисляш дивотии.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 юли 2022 16:25
Гост

Не важи за всички, но това с абортите го има и се крие яко. Прекъсване се прави до 12 седмица и ако мъжът е глупавичък и неориентиран така и не разбира независимо дали иска или не деца. Реалността е такава, ако не Ви харесва, не е моя вината. Не коментарам дали е добро или лошо, всеки си има глава на раменете, са се оправя. Тъпотията и наивността не прощават в съвременния свободен свят. Но да се пипа в общата паница, щото някоя не се е стигнала и да се пробва с публични пари става майка, не съм съгласен.

Кукуригу
Кукуригу
06 юли 2022 7:43
Гост

Че колкото по-висока възраст, толкова по-ниска ефективност е напълно вярно (особено 40+), обаче това за децата с увреждания е тъпо, та вдлъбнато, и показващо такова незнание по въпроса защо има деца с увреждания, че няма накъде (и да, знам за синдрома на Даун).

Кукуригу
Кукуригу
06 юли 2022 7:45
Гост

И за абортите е също толкова вдлъбнато, забравих да напиша. Абе, цялото мнение.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 юли 2022 16:20
Гост

Вижте колко струва да се стабилизира едно недоносче и какви схеми се правят със сарфактантите. Те сега се ползват за щяло и не щяло на поразия, смятайте какво ни чака, ако стане стандарт, щото ей така за всеки случай. Моля Ви се, анатомията и физиологията си имат определени възрастови възможности. Това, че е възможно да се износи, не означава, че трябва финансово рискът да се поема от държавата, т.е. от всички. Както като подаваш молба имаш преклузивни срокове и тука така. То на теория и 70-годишна може да роди. Гериатричната бременност е опасна и за майката и за детето, защото… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
06 юли 2022 16:42
Гост

Гериатрична бременност какво е – бременност на 43-годишна, или…? 😉

Кадиев
Кадиев
05 юли 2022 16:08
Гост

Пълна пародия! И ние се водим правова държава.

Шушумигов
Шушумигов
05 юли 2022 16:09
Гост

Всеки си има права. Особено това да мълчим и да си затваряме очите.

Веселин
Веселин
05 юли 2022 16:11
Гост

Заради такива като вас ще сме в такова положение- разкрачено.

Христина
Христина
05 юли 2022 15:32
Гост

Ми браво на съда!
Ако жената може да износи и роди здраво дете, кой и от къде-накъде реши да поставя такава граница?
Много жени раждат след 40-годишната си възраст! И това не е от скоро. И отглеждат здрави и прави деца. Не знам на кого му хрумна да поставя подобни безумни граници.

Law
Law
05 юли 2022 15:14
Гост

Моята баба на 44г. е родила последното си 6-то дете. . Но това е било преди 65 години. Тогава нещата са били съвсем други както от биологична, така и от чисто антропологична и правна гледна точка

Иван Паскалев
Иван Паскалев
05 юли 2022 15:11
Гост

Какво е заключението на вещите лица – гинеколозите и генетиците?🤔

Сийка
Сийка
05 юли 2022 14:35
Гост

Стига, бе! На 43 ще става майка. Аз на тези години вече бях баба.

Касандра
Касандра
05 юли 2022 14:37
Гост

Похвално! Не всички обаче сме късметлийки с такива репродуктивни способности.

Стамат
Стамат
05 юли 2022 15:33
Гост

Сийке, то твоето не е за хвалба!

Нищо лично
Нищо лично
05 юли 2022 15:54
Гост

Разбира ти свиня от кладенчова вода.

Една жена на 33
Една жена на 33
05 юли 2022 14:23
Гост

Всяка жена има право да бъде майка. Независимо от възрастта си.

Ласло
Ласло
05 юли 2022 13:45
Гост

Загрижили се за отклоненията на плода на тези майки. А ромките, които на 15 години вече имат по няколко деца и по време на бремеността си пушат като строшени комини? Те какво поколение създават?

Стоилов
Стоилов
05 юли 2022 13:47
Гост

Крадци и просяци. Ама нали трябва да ги интегрираме. Първа топка са за помощи. Отделен е въпросът, че повечето от тях трябва да се разписват с палец на документите.

Димо
Димо
05 юли 2022 13:41
Гост

Недопустимо е административният орган да иззема функциите на законодателя.

Чавдар
Чавдар
05 юли 2022 13:36
Гост

Поредният правилник, с който е дописан законът.

Фатик
Фатик
05 юли 2022 13:33
Гост

Балансиран и недискриминационен подход му е майката. Те са им го казали хората

Grammy
Grammy
05 юли 2022 13:31
Гост

Откъде накъде ще слагат рамки на възрастта, до която може да се финансират инвитро процедурите. Е, това, ако не е дискриминация, здраве му кажи

Тени
Тени
05 юли 2022 13:30
Гост

Факт е, че хормоналната стимулация при жени в напреднала репродуктивна възраст може да доведе до нежелани реакции, но не във всеки случай.

FGrey
FGrey
05 юли 2022 13:29
Гост

Браво на ВАС! Сега остава и решението да влезе в сила, та да им дойде акълът на тия тиквеници от МЗ

Тишев
Тишев
05 юли 2022 13:28
Гост

Поредният недообмислен правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

Сийка
Сийка
05 юли 2022 13:30
Гост

И той гледа милия да прави икономии. Да го пита човек на кого и за какво.

Анонимен
Анонимен
05 юли 2022 14:21
Гост

Министърът през 2011 година.

Герберов
Герберов
05 юли 2022 14:57
Гост

Стефан Константинов. Водеше се безоартиен, ама не беше съвсем така.

пациентка
пациентка
05 юли 2022 13:27
Гост

По отношение на втората част с отнемане възможността за финансиране на втори, трети и четвърти опит за инвитро при жени над 43, бих искала да отбележа, че рядко първият опит е успешен

Михайлова
Михайлова
05 юли 2022 13:26
Гост

Пак стигаме до извода, че е „недопустимо мотивирането на административен акт, било той индивидуален, общ или нормативен, да се извършва едва при провеждането на съдебния контрол за неговата законосъобразност“…

Тити
Тити
05 юли 2022 13:26
Гост

E, по тази логика ние над 45 като второ качество хора ли да се чувстваме.

Климент Петров
Климент Петров
05 юли 2022 13:25
Гост

Добре е да се следи рационалното разходване на публични средства, но е редно и да се спазва процедурата по Закона за нормативните актове

Анонимен
Анонимен
05 юли 2022 14:22
Гост

Само че всичко върви към безхаберно източване на гонда от клиники за жени без значение могат или не …

Борис
Борис
05 юли 2022 13:24
Гост

Браво за решението!

657
657
05 юли 2022 13:22
Гост

пак са дописвали закона…

Клара Маркова
Клара Маркова
05 юли 2022 13:20
Гост

Тотално безумие е да прилагаш възрастово ограничение на 43. Спор няма, че възрастта е един от основните фактори за функционалността на репродуктивната способност на жената, но освен възрастта съществуват още множество такива

Вивиан
Вивиан
05 юли 2022 13:13
Гост

Не стига нещастието на жените да опрат до асистирана репродукция, ами и финансирането ке отказват на навършили 43

Психо Лог
Психо Лог
05 юли 2022 14:51
Гост

Познавам такива жени. Те са в крайно неизгодна ситуация. Самият факт, че на родителските срещи се чудят майка ли е, баба ли е. Поздравления за смелостта им. Да създадат живот, въпреки възрастта си и хорските одумки.