Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) отхвърли иск срещу България за обезщетение от 607 710 евро на бизнесмен, построил хотел и заведение върху свлачище, съобщиха от Министерството на правосъдието. Решението на съда в Страсбург е от 25 септември.

Делото е заведено от бизнесмена Владимир Владимиров, който купува земя в района на свлачище близо до спирка „Журналист“ във Варна. Свлачището е регистрирано през 1972 г., но въпреки това жалбоподателят решава да построи хотел и ресторант на мястото. През 2005 г. и 2008 г. свлачището се активизира и постройките претърпяват съществени увреждания. Владимиров завежда иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), като настоява за обезщетение, тъй като държавата не е предприела укрепителни действия в района. Искът е отхвърлен с окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС) с констатацията, че претърпените от бизнесмена вреди не са в пряка причинна връзка с твърдението за бездействие на държавата, а с естествените природни процеси.

По-късно Владимиров подава жалба и пред ЕСПЧ, че държавата не е предприела необходимите мерки, за да предотврати вреди върху собствеността му, като претендира 582 710 евро за претърпени загуби и пропуснати ползи и още 25 000 евро за неимуществени вреди.

„След като правителствените агенти от Министерство на правосъдието предоставят на ЕСПЧ становище по казуса, подкрепено с доказателства, съдът обявява жалбата на  Владимиров за явно необоснована“, обясниха от МП.

В решението си съдът в Страсбург отбелязва, че правото на гражданите мирно да се ползват от притежанията си не е абсолютно и не се простира отвъд разумното според обстоятелствата. В случаите на природни бедствия, които са по същността си извън човешкия контрол, задължението на държавата за предприемане на мерки не се разпростира толкова широко, както например в случаите на имуществени вреди, настъпили в резултат на инциденти, свързани с рискови човешки дейности, сочи съдът. И допълва, че жалбоподателят е купил земята за търговска дейност, бил е осведомен за свлачищните процеси и е следвало да прецени сам риска за инвестициите си.

ЕСПЧ се съгласява и с изводите на националните съдилища, че вредите за Владимиров са настъпили в резултат на бедствието и биха могли да настъпят независимо от предприемането на укрепителни мероприятия от държавните власти.

Държавата е спечелила още е едно дело – „Георгиев срещу България“. Жалбоподателят Георги Георгиев се оплаква от полицейско насилие, както и че по случая му не е проведено ефективно разследване.

През 2012 г. при опит да му бъде връчен акт за административно нарушение, той отказва да го получи и се скрива в дома си. За съдействие са извикани двама полицейски служители. Георгиев твърди, че полицаите са употребили насилие спрямо него, като са го удряли и ритали, притиснали са го към земята и са му поставили белезници.

Той подава оплакване до началника на полицията в Бургас. Образувани са дисциплинарни производства и на двамата полицаи са наложени наказания. Георгиев подава жалба и в прокуратурата. След множество извършени следствени действия през 2015 г. тя прекратява досъдебното производство. Постановлението за прекратяване е потвърдено от окръжния съд, който намира, че употребата на сила е била необходима и оправдана от поведението на самия Георгиев.

В решението си по случая съдът в Страсбург посочва, че в случая прокуратурата е образувала наказателно производство, а изводите, до които е стигнала, са били изцяло възприети от съдилищата. От друга страна, твърденията на Георгиев не са подкрепени от никакви доказателства. Затова стига до извода, че употребената от полицаите сила е била пропорционална.

Оплакването за липса на ефективно разследване също е отхвърлено като явно необосновано. Съдът заявява, че са предприети множество действия за установяване на обстоятелствата по случая, Георгиев, подпомаган от адвокат, е имал възможност да участва активно в производството, а и изводите на прокуратурата и съдилищата са били подробно мотивирани. Затова ЕСПЧ приема, че осъщественото разследване е било ефективно.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Полицай
Полицай
22 октомври 2018 17:14
Гост

Георги Георгиев вместо да голословничи и да набеждава колегите, можеше да си извади медицинско свидетелство. Но явно написаното в него нямаше да го устройва.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2018 17:09
Гост

Как е възможно точно върху свлачище да построиш хотел. Ако имаше жертви, кой щеше да отговаря за тях! Срещу природата не може да се бориш.

Ник
Ник
24 юли 2019 23:36
Гост

Алчна мутра!Прецакал се е и е решил да излъже Европейския съд по правата на човека!Нагъл!

Minko
Minko
22 октомври 2018 17:06
Гост

Той много добре е знаел, че има свлачище и въпреки това е построил хотел и ресторант на мястото.

Плюшкин
Плюшкин
22 октомври 2018 17:34
Гост

Сигурно е взел мястото на безценица и решил, че ще направи гуша-пеликан, ама не му излезнаха сметките.

Кънчо
Кънчо
22 октомври 2018 17:03
Гост

Ей, този път отървахме кожата. Че както си свикнахме да плащаме. Това взе да става традиция.