Общият съд на Европейския съюз отхвърли искането на българската фирма „Резон“ ООД да регистрира фигуративния знак „Imot.bg” като марка на съюза. С решението си той потвърди отказа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Като това е втори опит на дружеството да запази марката.

Съдът в Люксембург отхвърля иска „Резон“, защото марката има описателен характер. Като изтъкна, че съгласно Регламент 2017/10011 се отказва регистрацията на марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други характерни техни особености.

И той, и службата на ЕС за интелектуална собственост установяват, че знакът на imot.bg съдържа от една страна, словния елемент „imot“, който ще бъде разбран незабавно от българския потребител като „имот“ или „имущество“, включително „недвижим имот“, и от друга страна, словния елемент „.bg“, който обозначава домейн от първо ниво, свързан с България. „Така заявеният знак възпроизвежда характерната структура на наименованието на домейн и се възприема като такъв от съответните потребители, по-специално като български уебсайт с информация за недвижими имоти; точката между тези два словни елемента се свежда до функцията да се направи разграничение между тях; пряката им транслитерация на латиница не засяга това възприятие, тъй като говорещите български език потребителите са свикнали с наименованията на домейни, изписани на латиница“, изтъква съдът.

Той отхвърля тезата на „Резон“, че не трябва да се разглеждат съставните части на марката и че фигуративният ѝ характер я прави различна от обозначаването на уебсайт.

Общият съд посочва, че за целите на проверката за наличие на абсолютно основание за отказ следва да се преценяват и различните съставни части на знака и по-специално словните елементи.

„Като възприемат словен знак, съответните потребители ще го разделят на словни елементи, които за тях имат конкретен смисъл или наподобяват познати за тях думи, дори в случай на словен знак, при който са запознати само с една от съставните му части. В случая това отделно разглеждане на двата словни елемента на заявения знак е още по-необходимо, тъй като точката между думите „imot“ и „bg“ може да бъде разбрана от съответните потребители като имаща разграничителна функция за посочените елементи“, обяснява съдът в Люксембург.

Той обяснява, че услугите, предлагани от „Резон“ имат общи характеристики, тъй като са свързани не само с недвижими имоти в тесен смисъл, но и със сделки или операции с недвижими имоти, което включва дейности по събиране и осигуряване на информация, придобиване, разпореждане, управление, оценка, продаване, рекламиране, извършване на консултации, както и други дейности във връзка с имоти, които могат да бъдат предоставяни при наемане, покупка или продажба на недвижим имот. „Така, с оглед на ясното значение на заявения знак по отношение на тези услуги, всички те като цяло притежават една основна обща характеристика, тъй като са свързани с предлагането и предоставянето онлайн на услуги, дори чрез уебсайта „www.imot.bg“, в сектора на недвижимите имоти или във връзка с недвижими имоти“, заявява съдът и отказва регистрацията.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ananieva
Ananieva
16 юни 2021 14:16
Гост

Тия теми с интелектуалната собственост са истинска мъка

Сен Жак
Сен Жак
16 юни 2021 14:16
Гост

Яко натискат точно Имот.бг да е.

Demireva
Demireva
16 юни 2021 14:16
Гост

Еми друг знак ще е

Каменов
Каменов
16 юни 2021 14:15
Гост

Ужас

Лозан
Лозан
16 юни 2021 14:07
Гост

Явно ще трябва да си променят съставните части на знака.

Димчо
Димчо
16 юни 2021 14:08
Гост

По всяка вероятност. Иначе ще им отказват до откат.

Titi
Titi
16 юни 2021 14:07
Гост

Е, какво като съдържа словния елемент „imot“?

Anonimen
Anonimen
16 юни 2021 14:04
Гост

Втори неуспешен опит на дружеството да запази марката!

Симо
Симо
16 юни 2021 14:04
Гост

На мен това ми прилича на субективно отношение.

Любомир
Любомир
16 юни 2021 14:02
Гост

Въбще не ми се виждат основателни доводите за отказа да регистрират фигуративния знак.

Павлин
Павлин
16 юни 2021 13:41
Гост

Не виждам никакъв знак в смисъл на емблема. Без точката и с различен размер на отделните думи евентуално можеше да се възприеме като знак, но в този му вид е просто един уеб адрес и нищо повече. Изписването на домейна само по себе си не е знак. Ако имаше и къщичка например и/или беше по-стилизирано изписано, вероятно нямаше да е проблем. Просто липсва креативност в така представената „марка”.