Съдия Юлия Тодорова се е отвела от състава на Върховния административен съд (ВАС) по делото за избора на председател на Софийския градски съд (СГС).

Отводът беше поискан от Евгени Георгиев, който обжалва избирането на Алексей Трифонов за шеф на СГС.

Причината да поиска съдия Юлия Тодорова да не е в състава по делото е участието ѝ в конкурса за повишаване във ВАС. Тя е съдия в Административен съд София-град, но е командирована във ВАС. „Решението за повишаването ѝ се взема от Съдийската колегия на ВСС, чието решение е предмет на обжалване. Нещо повече, членове на СК на ВСС участват и в поредица от подготвителни дейности, свързани с вземането на това решение – мотивираното предложение на КАК и становището на КПЕ. След като евентуалното предстоящо кариерно развитие на съдия Юлия Тодорова зависи пряко от решението на СК на ВСС, която е страна по настоящото дело, това е обстоятелство, което поражда основателно съмнение относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова“, сочи Евгени Георгиев.

Наред с това той изтъква, че решението за командироването на съдия Тодорова се взема единствено от председателя на ВАС Георги Чолаков, който пък като член на Съдийската колегия, е участвал при гласуването за председател на СГС като е подкрепил Алексей Трифонов.

Тричленният състав на ВАС – Георги Георгиев (председател и докладчик), Тодор Тодоров и Юлия Тодорова, изтъква, че допускането на последната като участник в конкурса не води автоматично до съмнение в нейната безпристрастност. „Това е така, тъй като командироването е извършено в предвидена от закона хипотеза и при наличие на материалноправните предпоставки. От друга страна, функционирането на ВСС като колективен кадрови орган се изразява и в участието на членовете му в различни помощни органи, комисии, включително и по провеждането на конкурси и от това не следва, че те формират отношение към участниците извън необходимото за целта по обявения конкурс, в който съдията има право да участва“, казва още ВАС.

Освен това добавя, че не може да има принципно съмнение в законосъобразността на действията на съдията, който разглежда дела по спорове за законосъобразност на актове на ВСС, когато от съвета се решава негов въпрос и това да предопределя поведението му.

Но независимо от това, съставът решава, че в конкретния случай съдия Юлия Тодорова следва да бъде отведена от разглеждането на делото.

Това се налага, изтъква ВАС, за да се преустанови съмнението на Евгени Георгиев в безпристрастността на съдия Тодорова при решаване на делото за избор на председател на СГС – „едно от най-големите звена в съдебната система, и поради това свързано с висок обществен интерес“.

Наред с това се отчита и съчетаването на обстоятелствата в качествата на съдия Тодорова на командирован и на участник в конкурс за повишаване и преместване за длъжност „съдия във ВАС“, наслагването на които обективно внушава на страната съмнение в нейната безпристрастност“, заключава ВАС.

Предстои да бъде определен друг съдия, който да влезе в състава по делото.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
24 януари 2019 14:06
Гост

На мястото на Евгени Георгиев и аз щях да се боря за справедливост.

Браво
Браво
24 януари 2019 14:50
Гост

Ама много хитро го е измислил, защо да не ги потормози малко, така или иначе няма какво да губи.

Анонимен
Анонимен
24 януари 2019 14:04
Гост

Ей, Евгени Георгиев не миряса. Не разбра ли, че няма шанс.

Анонимен
Анонимен
24 януари 2019 14:05
Гост

Да, но в случая е абсолютно прав. Има сблъсък на интереси.