Съдията от Омуртаг Анета Петрова беше избрана за председател на районния съд в Търговище. Тя беше подкрепена от 11 от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Вторият кандидат – Боряна Петрова от РС-Търговище, получи два гласа, а третият – Христина Сярова, нито един.

Анета Петрова е била два мандата председател на районния съд в Омуртаг, а от известно време е редови съдия там.

Два от въпросите към кандидатките се откроиха. Първият е свързан с Единната информационна система за съдилищата (ЕИСС), а вторият – с предлаганите модели за реформа на съдебната карта.

Районният съд в Търговище е един от пилотните, в които беше въведена ЕИСС. От отговорите на кандидатките стана ясно, че е имало затруднения след въвеждането ѝ – най-вече заради бавността и тромавостта на системата. В момента също има проблеми, които бяха по-подробно разказани от Боряна Петрова. Един от тях е технически и става въпрос за издаване на съдебни удостоверения. Например при съобщенията за прекратяване на бракове, които се изпращат на общината, системата генерира не само името на служителя, който го е изготвил, но и неговият ЕГН и той не може да бъде отстранен. Служителите го правят ръчно с коректор.

ЕИСС не позволява да се издава второ съпроводително писмо при издаден грешен бюлетин на осъден. Практиката в РС-Търговище била при отсъствие на съдия текущият доклад по делата му да се обработва от дежурния магистрат. „В момента при изготвяне на акта самата система генерира състава на докладчика, а отдолу се изписва името на съдията, обработил делото и постановил акта, а така възниква известен проблем за законността на състава“, каза още Боряна Петрова. Тя посочи и други проблеми с ЕИСС – актовете по наказателни дела не „излизали“ на сайта на съда, съществуването на „паразитни стъпки“, които съдиите трябва да извършат, за да се стигне до крайния акт и др.

По отношение на втория въпрос акцент в изказването на кандидатките беше достъпът до правосъдие. Районните съдилища в Омуртаг и Търговище са пилотни и за моделите за реформа на съдебната карта като за тях се предвижда преобразуването на съда в Омуртаг в териториално отделение към РС-Търговище.

Анета Петрова заяви, че няма подробна законова регламентация за дейността на ТО, но намира този модел за неудачен, защото не е ясно как ще се разпределят делата, кой ще упражнява контрол и т.н. Тя заяви, че районният съд в малък град е много важен, защото е символ на държавността, а хората се обръщат към него, за да разрешат проблемите си. Анета Петрова заяви, че заради това достъпът до правосъдие е от изключително значение.

Боряна Петрова изрази сходна позиция. Тя добави, че това може да доведе до влошаване на качеството на правосъдие. „Хората намират решение на своите проблеми в съда – за случаите за домашно насилие, за пряко посегателство върху личността им и др. Който и модел да изберете, той не трябва да доведе до ограничаване на достъпа до правосъдие“, каза Петрова и добави, че транспортните връзка в района не са добри и това допълнително усложнява нещата.

След изслушването на кандидатките, председателят на ВКС Лозан Панов заяви, че ще подкрепи Боряна Петрова. А шефът на Върховния административен съд Георги Чолаков, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова казаха, че ще гласуват за Анета Петрова и тя беше избрана.

Малко по-късно Съдийската колегия трябваше да обсъди именно моделите за реформа на съдебната карта. Те са разработени в рамките на проекта за Единната информационна система за съдилищата.

Първият модел предвижда слабо натоварен районен съд с недостатъчна кадрова обезпеченост да се преобразува в териториално отделение към районния съд в областния център.

Вторият модел предлага сливането/обединяването на две слабо натоварени районни съдилища в рамките на един окръжен район.

Третият е да се приложи комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен съд на базата на определени стандарти за численост.

Предложен е и четвърти модел, според който районният съд, след частична промяна на родова подсъдност, остава съд за заповедни и охранителни производства, за други дела, разглеждани в закрито заседание, вкл. всички, разглеждани по дежурство, както и за сравнително по-леки от правна страна спорове. Създава се единен (основен) първоинстанционен съд – Окръжен съд (обединяващ част от досегашна подсъдност на районни и подсъдността на окръжни съдилища в България) и единен второинстанционен съд (апелативните съдилища в България).

Дебатът кой модел е подходящ, дали ще се избере само един, или няколко, според спецификата на района, или няма да бъде избран нито един, ще се проведе на извънредно заседание на Съдийската колегия на 15 октомври.

 

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
07 октомври 2020 9:08
Гост

Браво! Успех . Анета !
Безспорно Анета е най- достойна за този пост сред кандидатите и една от най – достойните сред съдиите в ТРС.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 12:30
Гост

Дано да бъде качествен ръководител.

Кики
Кики
06 октомври 2020 12:30
Гост

Никак не е лесно да работиш като председател. Трябват умения и качества. Успех!

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 12:04
Гост

Дано се справи и да има един професионалист там

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 12:04
Гост

Късмет

Мавродиева
Мавродиева
06 октомври 2020 12:04
Гост

Успех

Ралица Р
Ралица Р
06 октомври 2020 12:02
Гост

поздравления и безаварийно

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 12:02
Гост

късмет му желая

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 12:27
Гост

На кого? Не е ли на нея?

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 11:59
Гост

Ами какво? Пожелаваме му успех и това е

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 11:59
Гост

Не знам дали ще има много работас, но успех

Лазар
Лазар
06 октомври 2020 12:28
Гост

Ако е професионалист в попрището си, няма значение колко работа имаш.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 11:59
Гост

Успех на човека

Мирела
Мирела
06 октомври 2020 11:57
Гост

Анета Петрова е отличен професионалист. Много приятна личност. Ще работи успешно. Поздравления за избора!

Кирил
Кирил
06 октомври 2020 12:29
Гост

Не напразно толкова хора са я подкрепили.

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 11:55
Гост

Определено добър избор