Съдията от Софийския районен съд (СРС) Емилиан Лаков осъди Висшия съдебен съвет (ВСС) да му плати над 12 300 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на три незаконосъобразни решения на кадровия орган. Това постанови окончателно тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Панайот Генков и членове Иван Раденков и Юлиян Киров (докладчик).

Става дума за три случая на наложени дисциплинарни наказания на Лаков, които впоследствие са били отменени от съда.

Първото е от февруари 2010 г., когато съдията от СРС е наказан със „забележка“. Второто е от юли с.г., като тогава ВСС му налага наказание „намаляване на заплатата с 10% за 6 месеца“. Последното е с дата 23 март 2015 г. и е отново „забележка“.

Емилиан Лаков обжалва и трите наказания като ВАС отменя всичките.

Това дава основание на съдията да потърси обезщетение от ВСС по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ) за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди от трите незаконосъобразни акта на съвета.

Той претендира за 49 671 лв. обезщетение и 12 638.75 лв. лихви за забава. 45 000 лв. са за претърпени от него неимуществени вреди, а 4671 лв. – за имуществени, защото в периода от 1 април 2010 г. до 30 юни 2012 г. е получавал по-ниска заплата от колегите си, които са вземали възнаграждения в максимален размер. Това е станало в резултат на заповед на тогавашния председател на СРС. В продължение на 27 месеца Лаков е получавал със 160 лева по-малко.

Административен съд София-град обаче отхвърля частта за имуществените вреди, а признава неимуществените, но намалява сумата на 12 377 лева (10 000 лв. обезщетение и 2377.19 лв. лихви). Решението му е изцяло потвърдено от ВАС.

Субективното право на обезщетение по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ възниква само ако вредите са пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 ЗОДОВ от незаконосъобразното волеизявление на административен орган – чл. 204, ал. 1 АПК. Безспорно по делото се доказва, че трите дисциплинарни наказания на ищеца са отменени от ВАС с влезли в сила съдебни решения. С оглед отмяната на актовете на ВСС правилно решаващият съд е приел, че е изпълнена първата предпоставка на отговорността по ЗОДОВ – отменен административен акт. 
Обезщетенията за неимуществени вреди се присъждат за конкретно претърпени физически и психически болки, страдания и неудобства, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Поради характера на неимуществените вреди те могат да се търпят само от физическо лице, чиято психика и здраве са засегнати неблагоприятно от административна дейност. В случая е налице доказана причинена неимуществена вреда, която е пряка последица от отменения акт, поради което се споделя изводът на административния съд за частична основателност на претенцията за неимуществени вреди“, казва в решението си ВАС.

И пояснява, че правилно АССГ е приел наличието на неимуществени вреди, които се изразяват в следното: Лаков се е чувствал третиран като дисциплинарно наказван, бил с уязвено самочувствие, имал е труднопреодолими притеснения за кариерното си развитие и професионалното си бъдеще в съдебната система, както и за доброто си име в професионалната гилдия и обществото, имало е и отражение върху професионалното му достойнство, честта и авторитета му сред колегите.

Изводите се базират на показанията на негови колеги, разпитани още в хода на делото пред първата инстанция. Един от тях (по онова време прокурор в СРП и приятел на Лаков) разказал, че е чул разговор на колеги, с които излизал след работа, да казват, че Емилиан Лаков няма да се присъедини към тях и че е по-добре да отиде при психиатър. Освен това магистрати се шегували, че съдията „седи по цял ден и се плюнчи в кабинета“. Репликата била и по повод на материал във всекидневник, в който се твърдяло, че за 10 месеца Лаков е написал две дела. По делото било изяснено, че в този период той бил в продължителен отпуск, тъй като се наложило да заведе майка си за лечение в Германия.

Прокурорът-свидетел посочил още и че „съседът по бюро“ на Лаков се изнесъл от кабинета заради постоянните проверки.

Безспорно е, че в резултат на отменените като незаконосъобразни административни актове ищецът е търпял негативни усещания, които са повлияли на неговото физическо и психическо състояние. Не се отрича фактът, че лицето е било подложено на медиен интерес, който не винаги е бил с положителна насоченост. Несъмнено доказателствата от делото сочат за потиснатост, унилост, тревожност, изолиране, стрес и безпокойство. Обосновано и правилно решаващият съд е приел кумулиране на притесненията и стреса, предвид застъпването на производствата по първото и второто наказание, поради което негативните емоции са се насложили и страхът и притесненията у ищеца относно неговата работа и професионално развитие са се били увеличили“, се казва още в решението на ВАС.

В него се подчертава, че вредите, претърпени от Лаков, са преки. „Тяхната непосредственост е установена поради настъпването им по време и място, следващо противоправните резултати от дисциплинарните производства. Тези негативни преживявания, причинени от отменените дисциплинарни наказания на ищеца подлежат на репариране и поради това правилно административният съд е приел, че лицето следва да бъде възмездено с парично обезщетение“, изтъква още ВАС.

Нататък върховните съдии отбелязват, че АССГ правилно е определил размера на обезщетението. По делото е установено, че Емилиан Лаков е претърпял стрес и притеснения, уронен е бил авторитетът му и бил унижен пред магистратите, които го познават. Но не е установено засягане на престижа му пред цялата професионална общност, омърсяване на името и професионалното му достойнство, нито лишаване от възможност за кариерно израстване. И след като отчита само доказаните претърпени вреди, АССГ определя размера на обезщетението на общо 12 377.19 лева с лихвата за забава.

Претенциите на Лаков за претърпени имуществени вреди от неполучаване на максималния размер на заплатата са отхвърлени, защото административният ръководител има оперативна самостоятелност да определя размера в рамките, посочени от ВСС в Таблица №1 за възнагражденията на магистратите. „Следователно така реализираната вреда за ищеца не е в пряка причинна връзка с отмяната на наложените наказания, а със заповедта, по силата на която е намалено трудовото възнаграждение. Последната обаче не е отменена, поради което претендираните имуществени вреди не могат да бъдат обезщетени в настоящото производство“, казва АССГ в решението си, което изцяло се споделя и от ВАС.

Решението на върховните съдии е окончателно.

11
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Несъгласен
Несъгласен
09 август 2019 10:50
Гост

Е, ама намаляването на заплатата явно е било вследствие на решението на ВСС, поне до отмяна на акта. Оттам нататък може да си е решение по целесъобразност на ръководителя на съда, но до отмяната на акта на ВСС – не. Обратното би означавало, че въпросният ръководител не се е съобразил с това решение.

Анонимен
Анонимен
08 август 2019 13:57
Гост

Вместо да си вземе забележка и да се размърда, тръгнал да претендира обезщетение! А обезщетенията, които се плащат заради забавените му дела? Този е абсолютен пример за гьонсурат – нахален, дебелокож, без чувство на неудобство, притеснение или вина. Все някой друг му е виновен. Влахов, Лалов, Милев, и последния – никой не може да го помръдне! И ВСС не може! Браво Лаков, дано си доволен. Само съжалявам, че не чака решението на 5-6 години, да видиш какво!

Joe
Joe
09 август 2019 9:25
Гост

Не е луд който изяжда зелника , а който му го дава ….Крайно време „победители“ в съдебната система да станат хората , които работят , а не тези които мързелуват …Това е поредния случай на тарикат , който се измъква от наказание , та даже и обезщетение получава . Нечувана наглост !!!!

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
10 август 2019 16:31
Регистриран

Я по-полека драги.Водил е майка си на лече ние в Германия.Ти как би се чувствал , а…

Безочие
Безочие
08 август 2019 10:55
Гост

И случайно прокурорът свидетел е първа дружка на съдията, та знае кой съдия защо се е изнесъл от кабинета при онази пренаселеност на СРС. Апропо, жената на прокурора, дали не е юрисконсулт във ВСС?

Анонимен
Анонимен
08 август 2019 15:11
Гост

Незабравке, не е.

Анонимен
Анонимен
08 август 2019 15:16
Гост

прокурорът е ерченче

16-ти април
16-ти април
08 август 2019 10:45
Гост

Абсолютен факт е забавеното правосъдие, което той продуцира. Не стига, че вече е оневинен, така да се каже, а и изкарва пари от това… който работи, той не греши и мисля, че е крайно време тия делца като средство да изкарваш пари да спрат. Ако наистина му беше засегнато достойнството, щеше да предяви нар ИСК на ЧЕСТТА с ЦЕНА от 1 ЛЕВ! И така ад докаже, че честта няма цена, но … уви

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
10 август 2019 16:33
Регистриран

Тъпо

Мишо
Мишо
08 август 2019 10:38
Гост

Този пък много се стряска. Даже и от забележки.

Анонимен
Анонимен
08 август 2019 10:41
Гост

Не е въпросът какво ти е наказанието. А самото отношение. Да не ви се случва да ви нарочат. Може да ви съсипят живота.