Съдията от Софийския градски съд (СГС) Мирослава Тодорова осъди държавата в Страсбург. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че е нарушено правото ѝ на свободно изразяване на мнение. Освен това реши, че спрямо нея е нарушен и чл. 18 от конвенцията, който забранява използването на законни процедури за постигането на паралегални цели (пълния текст на решението виж тук).

В решението си съдът в Страсбург заявява, че дисциплинарните наказания на Тодорова са използвани за отмъщение заради критиката ѝ към Висшия съдебен съвет и изпълнителната власт. Преобладаващата цел е била тя да бъде наказана и сплашена заради позициите си, а не да се гарантира спазването на сроковете на делата. А уволнението ѝ е обезкуражило съдиите.

ЕСПЧ не присъжда обезщетение на Тодорова, тъй като тя самата не е искала такова.

Делото „Мирослава Тодорова“ връща към събития отпреди 9-10 години. В онзи момент Тодорова е председател на Съюза на съдиите или член на ръководството. Организацията пише серия от критични становища срещу тогавашните премиер Бойко Борисов и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Самият Цветанов определя Тодорова като „най-големия ни критик“. Тя заведе срещу него дело за клевета, след като той обяви, че тя покровителства организираната престъпност. Делото отиде в районния съд в Пловдив, който оневини Цветанов, като прие, че думите му са оценка и изразено мнение на гражданин. Процесът така и не започна на втора инстанция, тъй като Цветанов стана депутат и придоби имунитет. Тогава Тодорова заяви, че ще заведе дело пред съда в Страсбург, но няма да претендира обезщетение.

Малко преди тези събития Георги Колев е избран за председател на Върховния административен съд (ВАС) и постът на шеф на Софийския градски съд се овакантява. Висшият съдебен съвет избра за председател на СГС Владимира Янева. В медиите излизат публикации, че Янева е близка на Цветан Цветанов, ССБ пише становища срещу избора, а двама членове на ВСС – Галина Захарова и Капка Костова, подадоха оставки в знак на несъгласие. През 2015 г. срещу Янева започна наказателно дело за незаконни разрешения на специални разузнавателни средства и тя е отстранена от поста си, а вече не е и съдия, след като окончателно беше призната за виновна. Преди това за председател на Софийския апелативен съд е избран Веселин Пенгезов, а ССБ критикува и този избор.

На фона на подадените протестни оставки във ВСС Инспекторатът на ВСС прави проверка в Наказателното отделение на Софийския градски съд, където правораздава Тодорова. И установява, че тя е забавила написването на мотивите по 57 дела, някои от които с по три години и десет месеца и три години и пет месеца. През 2010 г. Тодорова е разгледала 261 дела и е приключила 212. Тя е получила за разглеждане 309 дела, а следващият по натовареност съдия е получил с 34 дела по-малко. Имало е съдии в отделението, които са получили между 40-100 дела. Проверката установява, че още трима наказателни съдии от СГС са със забавени дела. През 2011 г. ВСС образува дисциплинарно производство и в състава не влиза нито един съдия (Цони Цонев и Пенка Маринова са прокурори, а Стефан Петров – следовател). ВСС наказва Тодорова с намаляване на заплатата с 15% за две години, без да я изслуша. Наказанието е отменено от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), но петчленен състав го потвърждава. Последната инстанция приема, че правото на защита на Тодорова не е нарушено от това, че не е била изслушана от ВСС. Отхвърля и възражението, че дисциплинарният състав срещу съдия не може да е съставен само от прокурори и следователи. Впоследствие законът беше променен и изслушването от ВСС на подведения под дисциплинарна отговорност магистрат стана задължително, освен това съветът беше разделен на две колегии и вече прокурорите и следователите не решават за наказанията на съдиите и обратното.

През 2012 г. следва ново дисциплинарно производство срещу Тодорова. То е за забавянето на мотивите по две дела. На 12 юли 2012 г. ВСС взема решение за уволнението ѝ. Следват протести на съдии и граждани.

Тодорова обжалва и следва дълга съдебна сага. Първоначално уволнението ѝ беше потвърдено от ВАС, но петчленен състав на съда отмени наказанието като несъразмерно тежко. Той върна въпроса във ВСС. Впоследствие самият ВАС в тълкувателно решение 7/2015 г. определи практиката за връщане на дисциплинарката за ново произнасяне на наказващия орган след отмяна на наказанието за неправилна. Към онзи момент обаче тълкувателно решение няма и ВСС отново обсъжда казуса на Тодорова. Тогава съветът реши тя да бъде понижена в длъжност за две години. Тя отново обжалва, но съдът потвърди това наказание.

ЕСПЧ отхвърля оплакванията на Тодорова за нарушено право на справедлив процес, заради това, че не е изслушана от ВСС и в първия дисциплинарен състав срещу нея не е имало съдия.

„Това са обстоятелства, които по принцип могат да поставят под въпрос съответствието на тази процедура с чл. 6“, заявява съдът в Страсбург. Но не приема, че е имало нарушение на правото на справедлив процес, тъй като решението на ВСС подлежи на последващ съдебен контрол.

„…едва ли не като обявена война“

„Въпреки че проверките, извършени от ИВСС, не са били насочени само към жалбоподателката, а към всички съдии от Наказателното отделение на Софийския градски съд и са за спазването на процесуалните срокове, Съдът отбелязва няколко елемента, които оставят впечатление, че дисциплинарните процедури и санкциите, които са ѝ наложени, не са без връзка с нейната позиция на председател на ССБ“, заявява съдът в Страсбург.

И първо изтъква изявлението на главния съдебен инспектор към онзи момент Ана Караиванова, че магистратите следва да развиват обществена активност само в извънработно време, защото данъкоплатецът не им плаща за проявите на „будна съвест“.

Съдът в Страсбург посочва, че критичните възгледи, изразени от ССБ, изглежда са предизвикали реакция от ВСС и правителството. За реакцията на ВСС той цитира констатациите в решение на ВАС (пълния му текст виж тук), в което се посочва: „Съюзът на съдиите в България и други неправителствени организации (Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет и др.) чрез множество критични материали започват да упражняват натиск върху Висшия съдебен съвет като форма на граждански контрол върху неговата работа. За съжаление Висшият съдебен съвет възприема този граждански натиск едва ли не като обявена война, особено след отправен апел неговите членове да подадат оставки“.

Освен това ЕСПЧ напомня и думите на Цветан Цветанов за Тодорова – дали тя служи на организираната престъпност.

„Съдът също така отбелязва, че ВСС е демонстрирал особена строгост към жалбоподателката, като ѝ е наложил най-тежката санкция – уволнение от съдебната система, която впоследствие е счетена за непропорционална от административния съд и отменена“, пише в решението.

А ЕСЧП заявява: „В светлината на тези наблюдения и като взе предвид събитията като цяло и в тяхната взаимовръзка, Съдът счита, че има някои prima facie доказателства за съществуването на причинно -следствена връзка между упражняването от страна на жалбоподателя на нейната свобода на изразяване и дисциплинарните наказания, наложени от ВСС“.

Обезкуражаване на съдиите да критикуват ВСС

Съдът коментира специално качеството на Тодорова на председател и активист на Съюза на съдиите и позициите на организацията. „Съдът счита, че позициите на жалбоподателката очевидно са били част от дебат по въпроси от общ интерес, в който тя участва в качеството си на председател на основното професионално сдружение на съдиите в страната. От това следва, че нейната свобода на изразяване трябва да се ползва с високо ниво на защита и че всяка намеса в упражняването на тази свобода трябва да бъде обект на строг контрол, който върви ръка за ръка с ограничена преценка от властите на ответната държава. Освен това в настоящия случай по делото няма нищо, което да индикира, че твърденията на жалбоподателката са били напълно лишени от фактическа основа или са излезли извън обхвата на приемливата строго професионална критика“, пише в решението.

Нещо повече – ЕСПЧ изрично заявява, че уволнението на Мирослава Тодорова е имало възпиращ ефект върху съдиите и ги е обезкуражило да критикуват ВСС и да изразяват мнение по въпроси свързани с независимостта на съда. В решението си той подчертава, че макар то да е било отменено от ВАС, в продължение на една година Тодорова е била уволнена.

„Независимо от възможността тя да получи обезщетение, Съдът счита, че уволнението, разпоредено от ВСС и предварителното му изпълнение, безспорно са имали възпиращ ефект както върху жалбоподателя, така и върху другите съдии, и ги е обезкуражило да изразяват критични мнения за действията на ВСС или по -общо по въпроси, свързани с независимостта на съдебната власт“, пише в решението.

Съдът в Страсбург анализира и решенията на ВАС по дисциплинарните наказания на Тодорова. Той напомня, че след като тричленен състав на ВАС (виж решението тук) намали наказанието – като прецени, че тя трябва да бъде понижена в длъжност не за две, а за една година, петчленен състав на съда е потвърдил по-тежката санкция (виж това решение тук). ЕСПЧ критикува петчленката на ВАС, че не е анализирала поставения от първата инстанция въпрос за връзка между активната дейност на Мирослава Тодорова като председател на ССБ и наложеното наказание.

„В светлината на тези забележки Съдът счита, че националните органи не са посочили в решенията си релевантни и достатъчни причини, които да обосноват, че дисциплинарното производство и санкциите, наложени на жалбоподателката, са били необходими и пропорционални на законните цели, преследвани от него“, заключва съдът в  Страсбург.

Той изрично заявява, че дисциплинарките срещу съдия Тодорова и наложените по тях наказания не представляват необходима намеса в правото ѝ на изразяване в едно демократично общество. В решението се обръща специално внимание, че това не значи, че съдия, който изразява критично мнение, не може да бъде санкциониран за нарушения на професионалните му задължения, а че такова действие трябва е освободено от всички подозрения, че се използва като репресия за упражняването на това основно право.

Дисциплинарка като отмъщение за критиката

ЕСПЧ констатира, че на дебат във ВСС дни след уволнението на Тодорова (изказванията са цитирани в прикаченото по-горе решение на тричленен състав на ВАС) са изразени очевидно враждебни мнения към ССБ и други организации и това демонстрира „доминиращия характер на тази мотивация сред поне някои от членовете на ВСС“.

Преобладаващата цел на дисциплинарните производства срещу жалбоподателката и наложените ѝ от ВСС наказания не е да гарантират спазването на сроковете за приключване на делата, а да я накажат и сплашат заради критичните ѝ позиции по отношение на ВСС и изпълнителната власт“, заявява в прав текст съдът в Страсбург.

Той коментира, че за част от забавените от Тодорова дела, давността за налагане на наказание била изтекла, но това не е констатирано дори и от ВАС.

В решението няколко пъти се говори за изключителната строгост, която е проявил ВСС спрямо Мирослава Тодорова.

ЕСПЧ специално отбелязва, че дейностите ѝ в рамките на Съюза на съдиите са израз на свободата на сдружаване и на изразяване и в тях няма нищо, което да подсказва, че нарушават закона или съдийската етика. „Нещо повече – критичните позиции, изразени от организацията, председателствана от жалбоподателката, са имали за цел да гарантират по-голяма прозрачност и да ограничат намесата на изпълнителната власт при повишаването на магистратите, с цел укрепване на независимостта на съдебната власт. С оглед на това желанието да се използва дисциплинарната процедура като отмъщение за позицията на жалбоподателя изглежда особено тревожно“, пише ЕСПЧ.

32
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ЕКПЧ
ЕКПЧ
24 октомври 2021 14:52
Гост

„тя е забавила написването на мотивите по 57 дела, някои от които с по три години и десет месеца и три години и пет месеца.“
Ашколсун, Тодорова…
Ако не беше шеф на профсъз Синдиката на Съдиите в България щеше ли да бъде още съдия?

Адвокат
Адвокат
21 октомври 2021 8:09
Гост

Моля съдия Тодорова за някакво по- своевременно произнасяне по делата. Вероятно е права за становището си и след като европейският съд е казал така, но не може с години да я чакаме да напише мотивите си. Трябва да потърси някакъв баланс за справяне

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2021 14:04
Гост

ЕСПЧ е антидържавен орган, чийто решения не са критерии за професионализма на един съдия, а за това дали изказванията му обслужват антибългарски и антихристиянски лобистки внушения. Как може да поражда анмирация това, че някой е злепоставил националната си идентичност и има достатъчно голямо его да занимава всички със себе си и собственото си мнение?

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2021 14:05
Гост

Прощавайте – адмирация

Анонимен
Анонимен
20 октомври 2021 13:54
Гост

Нека съдиите от ССБ и всички неолиберални протежета съдии да се научат от това решение как се предполага причинно- следствена връзка и се преценява субективно отношение на множество държавни институции и колективни органи към определен човек. Тези именно критерии да прилагат и те, когато четата оправдателни присъди, а не критериите на Калпака, Мира и други от ССБ школата, с които оправдаха и пуснаха на свобода доста убийци.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
20 октомври 2021 7:37
Гост

Това е достоен съдия, както и Румяна Ченалова, жени с характер, които могат да те изслушат и да преценят какво е положението, не някакви глуповати схващания и концептуални изказвания.

Харесва ми като миросъздателен човек, който има приятен външен изглед, няма злоба, аз конкретно сигурно съм имал много дела при нея, от най-добрите адвокати съм, все съм имал нещо.

Щом на мен ми харесва е редно да е точна, има и приятен външен вид, културни обноски, но ето – новата фашистка система, ВСС, те ще решават кой да e съдия, че то е народна длъжност.

Бухта като сестра е на Теменужка от ГЕРБ
Бухта като сестра е на Теменужка от ГЕРБ
20 октомври 2021 1:50
Гост

Докога ще толерирате тази провинциалност . Ни шалчетата, нито яркото червило или високите по ушите ще прикрият този кич. Страшна, страхотна ми за какво бре , защо повтаряте като папагали ? Просто си е една амбициозна профинцилсистка и то бухта

Адвокат със сак
Адвокат със сак
20 октомври 2021 7:06
Гост

Момченце, ти да не би да почваш деня си с златна лъжичка, в имението си в Ботунец, ма какъв аристократ си ти, на какво отгоре се правиш, не си никакъв, псевдо-интернет-бабаит. Така ли се говори спрямо съдия – каквато и да е тя, ще обяснява за шалчето, какво искаш да си го вържеш ти ли – ми продават се шалчета – отиди и си купи и си го вържи, може да ти хареса. С какво право ще обиждаш на проинциалисти и софиянци, сигурно си някакъв реституционен плъх, дето има кирливо апартаментче, с това се изчерпва и цялата ти стойност, легай… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 23:17
Гост

Дай Боже скоро да бъде осъдена България и за това, че допуснала и все още допуска и нищо не е направила въпреки алармите от г-жа Светла Нестерова за криминалните схеми на адвокатите гробари и за ПТП мафията.

Стамат
Стамат
19 октомври 2021 14:19
Гост

В онези мракобесни години, когато мъжете, включително и аз, се нас*раха от страх пред Баце, Цецо и бухалките им и се бяха „покрили в миши дупки“, тази изключително умна, стилна и класна дама ни отсрами и редовно им „бъркаше в здравето“. Респект за смелостта! Радвам се за решението на ЕСПЧ. Браво! Поклон!

Поклон
Поклон
19 октомври 2021 12:47
Гост

Един изключителен професионалист и човек, пълна противоположност на пионките на Пеевски във ВСС и прокуратурата. Затова нямаше редови юрист, който да не я подкрепяше по време на дългогодишното й мачкане от бухалките на мафията в борбата й за истинска справедливост и правосъдие. Докато по същото време лайнометните медии и троловете им ежедневно я заливаха с помия и й лепяха грозни епитети, нямащи нищо общо с действителността – от съдия на мафията до грантаджийка на ССБ.

Дежурен Пеевски трол
Дежурен Пеевски трол
19 октомври 2021 12:27
Гост

Колеги, нека всички дружно да се опитаме да изместим фокуса от бруталната разправа на задкулисието, завладяло съдебната ни система, чрез неговите кукли на конци във ВСС и прокуратурата, с всички негови критици и да насочим гнева върху Цветанов, който вече не е на щат при нас. Едва ли ще мине, защото това е форум за интелигентни юристи, но Шиши каза, че сме длъжни да пробваме.

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 12:21
Гост

Доган сарай, Тиквата и Каскета му не харесват това.

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 12:10
Гост

Точно Цветанов ли ще говори за покровителстване на организираната престъпност?

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 11:58
Гост

С-я Тодорова с всичко друго се занимава, но не и с изписване на делата си в някакви разумни срокове. Не е заяждане, а факт.

Асен
Асен
19 октомври 2021 12:11
Гост

Така е. Обаче в случая е напълно права.

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 18:36
Гост

Така е- права е в случая, но ако си и вършеше работата, като съдия щеше да е още по-права

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 11:20
Гост

Достойно. За разлика от паралии и бизнесмени тя не иска обезщетение. Не като Баневи дето 20 000 евро ще им платят. Те няма и да се почешат за тия пари

Людмил
Людмил
19 октомври 2021 11:20
Гост

Определено се радвам, че под някаква форма Цв Цв е накзан. Дори и без да е пряко наказан

Кики
Кики
19 октомври 2021 12:12
Гост

Малко късно се случва това. А и той няма да се трогне особено.

Руменов
Руменов
19 октомври 2021 11:19
Гост

Добро решение на сърда в Страсбург за назидание на Цветанов

judge
judge
19 октомври 2021 11:42
Гост

Той надали ще осъзнае наличието на назидание по отношение на него. Но остава ни тая награда, че колегата достойно е защитила честта на тогата. Приветствам я.

Хлебарката си пъпли
Хлебарката си пъпли
19 октомври 2021 11:17
Гост

Да се надяваме, че Цветанов никога повече няма да помирише изпълнителна власт.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 октомври 2021 12:13
Гост

Само изпълнителна ли? Внимавайте какво си пожелавате.

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 11:17
Гост

Браво на жената. Такива, като Борисов и Цветанов е редно да се навират в кучето в ***** при всеки удобен повод

Филип
Филип
19 октомври 2021 12:13
Гост

Никой не смееше да се обърне срещу Боко докато беше на власт.

Манолева
Манолева
19 октомври 2021 11:16
Гост

Много достойна постъпка. Не е искала пари.

Анонимен
Анонимен
19 октомври 2021 11:16
Гост

Цветанов често прибягваше до репресивния апарат на държавата и го прилагаше срещу неудобни хора, които не играят по неговата гайда или тази на богатите приятели на ГЕРБ, който искат да станат още по-богати, а някой чиновник или просто кмет им пречи на плановете.

Гъливер
Гъливер
19 октомври 2021 11:15
Гост

По-голям вредител от Цветан Цветанов не е имало в тази страна. По-вреден и от комунистите.

Цецо
Цецо
19 октомври 2021 12:14
Гост

А с Борисов бяха чуден тандем.

Николина
Николина
19 октомври 2021 11:15
Гост

Цветанов вече доказано е един празноговорец! То и преди се знаеше, но след това решение е ясно, че е точно такъв

Унчев
Унчев
19 октомври 2021 11:13
Гост

Новина ли е още, че някой е осъдил държавата в Страсбург?