Съдията от Софийския апелативен съд (САС) и бивш председател на Военно-апелативния съд (ВоАпС) Веселин Пенгезов е окончателно оправдан по делото за проекта по ОПАК, научи „Лекс“.

Пенгезов беше подсъдим с още 7 души и обвинен за военно длъжностно престъпление, присвояване на пари и представени неверни сведения за проект по ОПАК на ВоАпС от 2008 г. Делото беше внесено в Софийския градски съд (СГС) през 2015 г., а през 2019 г. СГС осъди Пенгезов условно на една година затвор само по обвинението за военно длъжностно престъпление, защото не е провел обществена поръчка по проекта.

Подсъдим с Пенгезов беше и друг бивш шеф на ВоАПС – Петър Петков. Двамата заедно с бившия зам.-шеф на ВоАпС Владимир Димитров, изпълнителния директор на фирма „Атлас Консултинг“ Атина Мавридис, изпълнителя по проекта Людмил Симеонов и пресаташето на ВоАпС бяха обвинени и за това, че са предоставяли неверни сведения, за да получат пари от проекта. На първа инстанция СГС ги призна за виновни, но давността за наказателна отговорност за това престъпление беше изтекла и затова не бяха наказани. Единственият напълно оправдан още на първа инстанция беше другият изпълнител по проекта Крум Симеонов, а Пенгезов беше единственият наказан от подсъдимите от първата инстанция.

Състав на САС с председател и докладчик Стефан Илиев е отменил присъдата в осъдителната ѝ част и е оправдал всички подсъдими, показа проверка на „Лекс“. В решението му пише, че „доказателствената оценъчна дейност на решаващия съд страда от непоследователност и тенденциозност“, която е довела и до неправилното осъждане на Пенгезов за военно длъжностно престъпление.

Как се стигна до делото

През 2008 г. тогавашното Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР) и Военно-апелативният съд сключват договор, с който съдът започва изпълнение на проект по ОПАК на стойност 733 456,56 лева. Проектът е „Информационна система за прозрачност във военните съдилища”, а парите трябвало да бъдат отпуснати на ВоАпС. В договора било записано, че е предвидено авансово плащане от 20%, междинни плащания за разходи по проекта и окончателно плащане. По сметка на съда е била преведена само сумата, предвидена за авансово плащане, но повече пари съдът не получил, като първо обясненията за това били за допуснати нарушения, а след това и със започналото разследване.

Впоследствие прокуратурата обяви, че с осем експерти били сключени граждански договори за изпълнение на дейности по проекта, без да са проведени каквито и да е процедури за избора им, а Пенгезов внесъл в МДААР документ, с който искал междинно плащане за направените разноски.

Проверка показала, че разноските за възнаграждения на IT-специалистите за изпълнението на две дейности не трябва да се одобряват, защото бюджетът за изпълнението е общо 402 560 лева. Налагало се задължително да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки. Пенгезов изпратил писмо за съдействие до Мария Дивизиева, която тогава е била шеф на дирекция ОПАК във финансовото министерство. Тя също беше обвиняема по делото, но давността по нейното обвинение изтече още в началото на процеса.

Прокуратурата твърдеше, че е била изготвена документация със задна дата, която да доказва, че са били проведени обществени поръчки и че IT-специалистите са наети след проведени процедури. Двете дейности били разбити на поддейности, за да не се налага провеждане на процедура по ЗОП. Това обаче също било трудно, защото една от тях била за 220 000 лева и нямало как да се разбие така, че да е за под 50 000 лв. Затова в изпълнителите бил включен още един експерт, който според прокуратурата нямал никакво отношение към вече изграждащата се информационна система.

След това от ВоАпС започнали подготовката на документи със задна дата, които да докажат провеждането на девет процедури по реда на НВМОП, а междувременно Веселин Пенгезов беше избран за председател на САС и проектът беше продължен от Петър Петков.

Вече след образуването на досъдебното производство и заради установени нередности, Мария Дивизиева разпоредила да се наложи финансова корекция в размер на 100% от заложения бюджет по проекта (733 456.56 лв.).

Както „Лекс“ писа Военно-апелативният съд осъди окончателно правителството да му изплати над 400 000 лева заради това, че проектът е бил прекратен и още СГС прие, че вредите за съда са били възстановени.

Съдът: В договора не са предвидени обществени поръчки

Апелативният съд посочва в решението си, че още в договора по проекта е записано, че в бюджета му са предвидени пари за възнаграждения на физически лица, които ще са изпълнители, а не за определени дейности.

„В него не са предвидени процедури за изпълнение на дейностите 6 и 7, т.е. няма договорено изискване за прилагане процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на физическите лица-изпълнители, за които са предвидени конкретни средства по договора“, се казва в решението.

Според апелативните съдии градският съд неправилно е приел, че Пенгезов е бил длъжен да проведе процедури по ЗОП. Длъжностното престъпление по чл. 387, ал. 1 от НК може да бъде осъществено и с неизпълнение на задължения по служба и в конкретния случай прокуратурата твърдеше, че се изразяват в неприлагането на ЗОП.

Апелативният съд се позовава на изменението (в чл. 13, ал, 1, т.2) в закона от 2016 г., според което той не се прилага за поръчки по проекти, които са възложени и изцяло финансирани от международна организация. Според САС още в началото на проекта е имало поставено условие от МДААР на Военно-апелативния съд, произтичащо от международното финансиране и то е било да се платят възнагражденията на физически лица, а не за определени дейности, които прокуратурата е инкриминирала.

Съдът признава, че тази промяна в ЗОП е била въведена след инкриминирания период (2008 г. – 2009 г.), но е в сила и към момента на постановяване на присъдата, поради което е налице по-благоприятен за дееца закон, който следва да се приложи (чл. 2, ал. 2 от НК).

„Поради изключване на приложното поле на ЗОП, не би могло да се извърши нарушение чрез неприлагането му, поради което в случая няма осъществяване на вменената форма на изпълнително деяние. Това води до липса на състав на престъпление, което обуславя оневиняване и оправдаване“, пише в заключение съдът.

За да приеме, че не са настъпили тежки вредни последици за ВоАпС, апелативният съд напомня, че на ВоАпС са възстановени изцяло всички пари с лихвите.

„Отделно от изложеното, няма доказателства по делото установяващи наличието на умисъл у подсъдимия Пенгезов за извършване на това деяние. Недоказуемо е, че към инкриминирания период на неприлагане на ЗОП, той е съзнавал настъпването на тежки вредни последици за управлявания от него съд, които освен това, да е искал или с които да се е съгласявал. Субективното отношение към тези последици е различно от субективното отношение към извършваното изпълнително деяние, а решаващият съд по недопустим начин ги е смесил. Няма никакви данни Пенгезов да е целял да увреди управлявания от него съд или да е осъзнавал такова увреждане и да се е съгласявал с него“, пише САС.

Мистерията с IT експертите

Пенгезов беше оправдан още от СГС за това, че е помогнал на Петков да присвои 42 000 лева от Военно-апелативния съд. Според градския съд не са били събрани доказателства, че Петков е знаел за включването на допълнителен IT експерт в проекта, поради което е заключил, че той не се е разпоредил умишлено с парите, за да е налице длъжностно присвояване.

Според САС обаче изначално обвинението е за несъставомерно деяние.

„Както е известно от правната теория и съдебната практика, длъжностното присвояване по чл.201 и следващите от НК е налице, когато длъжностно лице се разпореди с повереното му имущество като със свое, в своя или на другиго полза. Когато обаче сумата е изплатена за извършена необходима за организацията работа, не е налице присвояване“, заявява съдът.

От доказателствата по делото е станало ясно, че допълнителният експерт е свършил работата си. По делото е наличен и финален отчет от него, а освен това информационната система е била изградена и функционира от 2009 г.

„Тези доказателства са достатъчни да се приеме, че св. Т. е извършил работата, която му е била възложена по проекта и за което е получил съответното възнаграждение. На какъв етап е бил ангажиран в проекта Г. Т. и по какъв начин, е без значение, важното е, че възложената му работа, за която е получил възнаграждение, е извършена“, категоричен е САС. Според съда е безспорно, че информационната система на ВоАпС е изградена напълно, внедрена е в съда и функционира, а платените пари са само за извършена работа. Затова според САС няма и причинена щета на ВоАпС.

За обвиненията за представени неверни сведения, че са проведени обществени поръчки за избор на четирима IT експерти, за което давността изтече, градският съд беше приел, че подсъдимите са виновни, защото документацията за тези поръчки би трябвало да е налична във ВоАпС, ако такива са били проведени.

Според САС обаче и тези изводи на градския съд са били непоследователни, избирателни и противоречиви. Апелативните съдии заявяват, че в нито едно от писмата, които ВоАпС е изпращал до ОПАК, не е представяна документация за избор на такива експерти, макар че такава информация все пак е попаднала в окончателния технически доклад пред ОПАК. Според съда обаче не може да се направи категоричен извод кога, от кого и по какъв начин е била изпратена.

Присъдата на САС не е протестирана от прокуратурата, влязла е в сила и така делото приключи за 5 години.

В началото на разследването Пенгезов се оплака, че е бил обречен на гражданска смърт, защото две години беше отстранен от длъжност и оставен без доходи. Едва в края на 2016 г. Върховният административен съд го възстанови на работа в САС.

57
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
viki
viki
15 януари 2021 17:31
Гост

Съдия Пенгезов го мачкаха от завист и поради непокорство. Последните 10 г. много други бяха поръчани за “ граждански“ тормоз и мачкане, но Пенгезов се оказа корав и със здрави нерви и солидна правна подготовка. Да е здрав и да си реализира всички права.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:52
Гост

Ето истината по случая – https://www.24chasa.bg/novini/article/4058890

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:05
Гост

Има едно основно нещо – обществената поръчк, за която е бил “подбудител” е направена за по-малко пари от предвидените и е изпълнена. Затова ли трябва да бъде съден някой, вместо да бъде похвален? Е, хейтъри в България много, но това са фактите.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:29
Гост

И как точно я направи тази общ. поръчка – като сключи със задна дата договори с изпълнителите ФЛ и като състави със задна дата документи, че уж е обявил поръчката, без това да е отразено в регистъра към Агенцията по общ поръчки. А спестяването на пари по подобни проекти е принцип – винаги се предвиждат повече с цел да е сигурно, че ще стигнат. Така е по 99 % от проектите , тъй че тук нищо изключително не е направено

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 19:14
Гост

Направено е, на възложителя е излязло по-евтино и не е спечелила герберастка фирма, там е проблема.

за проекта
за проекта
15 януари 2021 12:21
Гост

Аз бих поразсъждавал за това: Министерският съвет е осъден даплати на Военно-апелативния съд 383 817 лева по проект по ОПАК, който беше прекратен преди години, а заради него в момента са подсъдими бившият шеф на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов и експредседателят на ВоАпС Петър Петков. Затова, че проектът е бил прекратен, а голяма част от парите не са му били изплатени, преди две години Военно-апелативният съд е завел гражданско дело в Софийския градски съд (СГС) срещу Министерския съвет. В края на миналата година СГС е уважил изцяло исковете на ВоАпС, а отделно от това правителството е осъдено да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:05
Гост

И за награда два месеца след решението в САС по бързата писта беше командирован съдията, който го постанови – Асенчо Воденичаров, която вече правораздава в оглавания от зам. председателя Иво Дачев състав. Дончева знае как да се отблагодарява за добрините, направени на нейните приятели.
Впрочем, решението не обелва и дума за антидатираните документи за уж проведена процедура по ЗОП, което всъщност в решението на САС се признава, но пък с „уникални“ мотиви се отрича приложимостта на ЗОП въобще, за да се стигне до феноменалното тълкуване на чл. 2, ал. 2 НК, на което и най-големия факир би завидял.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 12:19
Гост

Когато му спретнаха номера, Пенгезов каза, че за всяко прасе идва Коледа. Все още се надявам да е познал

Z.Z
Z.Z
15 януари 2021 12:15
Гост

Абе, щом и прокуратурата я е досрамяло да протестира, ясна е работата.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:22
Гост

Прокуратурата не протестира, тъй като шефът на САП и Пенгеза са биз бизе. Плаче си за вътрешна проверка как беше отсвирен прокурорът, който от самото начало се занимаваше със случая.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 12:14
Гост

Цацаров искаше да спре Пенгезича за втори мандат и му спретна това измислено дело. Целта беше да се овладее САС и го постигнаха

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:09
Гост

Егати овладяването – като сложи Дончева, която за всичко се съветва с Пенгеза, та на практика той пак си е на власт.

със здраве
със здраве
15 януари 2021 12:13
Гост

До големите коментатори да ви питам какво точно е военното длъжностно престъпление, дето са го извършили. Щото имаше и административни дела и там всичко е доказано. Само знаем да си чешем езиците по форумите, май

OMG
OMG
15 януари 2021 12:13
Гост

Може да остане в историята като делото за присвояване на пари за целите на военните съдилища и информационните им системи 🙂

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 12:15
Гост

да, присвоени пари в полза на съд, нали се сещаш…

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:12
Гост

Там е работа, че не са в полза на съд, а в полза на частните лица, с които са сключени договорите, в чиито джобове са влезли кинтите от бюджета на съда. Те ако бяха в полза на съда, то съдът нямаше да е граждански ищец по същото дело.

1234
1234
15 януари 2021 12:11
Гост

Истината е, че системата си беше направена и работи и е ясно, че това беше едно от поръчковите дела от ония години.

най-сетне
най-сетне
15 януари 2021 12:11
Гост

По проекта са спестени маса пари, делото беше поръчково и всички го знаят, а не само Пенгезов, а и всички замесени най-сетне си изчистиха имената след толкова години мотане по съдилищата. Не знам какво ядете човека. Не е случайно и че прокуратурата не е протестирала!

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 13:15
Гост

А за какъв чеп въобще беше нужен тоз проект /инф. система на военните съдилища/, след като сега с ЕИСС всичко отива в историята – на системата се слага кръст.
Пак грешни пари в дълбоки джобове потънаха за нищо. Пенгеза да не се прави на невинна девица, знаем как уреждаше приятелите си авджии

След гражданската смърт идва институционалната!
След гражданската смърт идва институционалната!
14 януари 2021 23:57
Гост

90% от българите не вярват в съда. И с основание! В този емблематичен казус прокуратурата седи доста по-добре от „независимия български съд“. И ми се издигнаха в очите с необжалването! Защо да го жалят, като така или инак резултатът ще е онзи … Цв.Цв. Сега разбирате ли защо е належаща нова конституция?! Всички съдии и прокурори – изборни, мандатни, отчетни и отзоваеми! И не доживот! И не несменяеми. По шуробаджанашка и не само линия.

възобновявка
възобновявка
14 януари 2021 17:08
Гост

Ако се направи искане за възобновяване, ВКС ще е в състав Топузова, Иванчев, Петров.

друг състудент
друг състудент
14 януари 2021 19:30
Гост

А Мина Топузова е състудент на Пенгезов. Завършили семестриално през 1986 г.

Хип Хип Ура
Хип Хип Ура
14 януари 2021 15:22
Гост

Генерало е обещал след като гушне обезщетението по ЗОДОВ, което отново САС ще му присъди в другото отделение – гражданското, да събере наказателния и гражданския състави по неговите дела на една обща софра. Основен деликатес ще бъде лично отстреляна от него млада сърничка, а за предястие ще има охлюви по френски и супа от пъдпъдъци.
Колективът вече премижа в несвяс.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 15:53
Гост

И ще сервират Пеевски и Цацаров, нали

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 14:20
Гост

Истината е, че оправдателната присъда не е постановена от независим и безпристрастен съд, а от съдии, които са в тесни приятелски отношения с подсъдимия. Да те оправдае съседа по кабинет си е жива шуробаджанащина

Не ми било бланкет, най- ми било банкет
Не ми било бланкет, най- ми било банкет
14 януари 2021 13:57
Гост

Хаха, чл. 2, ал. 2 НК се прилага с оглед на изменение не в НК, а в закон, към който бланкетната норма препраща. Ще се скъсам от смях. Едно време за такава глупост късаха в трети курс на семестриалния по НП. Иначе жив и здрав да е Пенгеза, то е ясно, че го сготвиха. Ама решението на САС е позорно

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 23:32
Гост

РЕШЕНИЕ № 758 ОТ 27.12.1990 Г. ПО Н. Д. № 713/1990 Г. НА ВС и много, много други.

паулиньо
паулиньо
15 януари 2021 1:31
Гост

И кои по-точно са тези много други? Ако говорим за значими решения на ВС, то цялата съдебна практика по въпроса е формирана въз основа на реш. 1190/1974 по н. д. 1100/1974, където съвсем ясно е установено цитираното от колегата (и, доколкото ми е известно, универсално прието и в теорията) положение. И в обратното няма никаква логика.

Анонимен
Анонимен
15 януари 2021 11:04
Гост

Спорът е излишен, тъй като липсва основната предпоставка – никаква „по-благоприятна“ промяна на ЗОП не е извършена. И по стария ЗОП-2004 и по новия ЗОП-2016 никой никога не е освобождавал от задължението за провеждане на общ поръчки за усвояване на средства по еврофондовете на ЕС. Напротив – самите условия за усвояване на подобни средства от държавни учреждения И СЕГА изискват задължително провеждане на ЗОП и това го знаят и малките деца. ОЛАФ се е хванал за главата от това решение.

паулиньо
паулиньо
15 януари 2021 16:47
Гост

Напълно сте прав, колега. И все пак, очевидната безпредметност на спора не променя абсурдността на мотивите в тази им част (даже може да се каже, че допринася за нея)

........
........
14 януари 2021 12:58
Гост

Прав е колегата ЧСИ Дачев, писал по-долу относно това кой спретна делото срещу Пенгезов и защо. Това беше санкция за него, че не изпълнява командите на шиши и на тогавашния главен, който сега си добрува в КПКОНПИ. Затова, решението на САС си е правилно като краен резултат, както и да са тълкували НК и ЗОП.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 13:50
Гост

Това дали е изпълнявал или не нечии команди е едно, това дали е нарушил ЗОП, а от там и НК, е съвсем друго. Умишленото непровеждане на процедури по ЗОП и нагласяването на документи със задна дата си е ачик ачик погазване на закона. А когато досъдебното е било образувано и то за случки от 2008 – 2009 г. главен прокурор е бил Велчев, не Цаци.
На Пенгеза все някой му е виновен. Така беше и с имота в Приморско.
Кой ми ….. в гащите

Римейк на филма "Вчера" в САС
Римейк на филма "Вчера" в САС
14 януари 2021 12:53
Гост

Кълна се, никога да не
забравям теб,
с когото пет години всичко съм делил. Кълна се, попадне ли
в беда един от нас
да му подам ръка и в лош за мене час. Кълна се, попадна ли
в беда да не предавам,
приятелските грешки да прощавам. Кълна се във Дявола и в Бога
да сторя аз за теб каквото мога!
Заклех се!

Александър Дачев частен съдебен изпълнител
Александър Дачев частен съдебен изпълнител
14 януари 2021 12:25
Регистриран

Делото и цялата репресия срещу Пенгезов бе инициирана от Пеевски, ако има някой, на който не му е ясно – да му стане. Още преди да стане председател на САС генералът си беше милионер и ди пиеше кафе с деуги такива, дали би си сложил главата в торбата за пари, които взема по уредено дело без никой да разбере?! Идеята, породена от противоборство на БСП, в т.ч. и Гоце, беше да се свали Пенгезов, което Цацаров и направи, и да се замени с Гроздев, което обаче Бойко не позволи. Хайде събудете се малко. Сега ЗОДОВ-ката да я плащат лично прокурорите,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 12:02
Гост

Това се казва пенгезлъци в действие

Вътрешно инфо от САП
Вътрешно инфо от САП
14 януари 2021 11:01
Гост

Пенгезов е родом от русенско, а сегашният шеф на САП Радослав Димов е от Горна Оряховица. Майката на последния е бивш шеф на търновската Апелативна прокуратура и по-случайност – състудентка на Пенгезов. Сега познайте защо САП не протестира оправдателната присъда и защо делото бе възложено на прокурор, който не поддържа протеста пред САС.

прокурор
прокурор
14 януари 2021 11:51
Гост

Оляхте се! Майка му е пенсионерка от години – как ще е състудевтка на Пенгеза?

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 10:46
Гост

Ново 20 – по европроекти не било задължително провеждането на ЗОП. Тук всички разбиращи от материята се хващат за корема от смях, след като това е основно изискване по всички еврорегламенти. Още по-смехотворно е тълкуването на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП и приравняването на ЕС на международна организация. Няма кой да чете десетките статии на Семов на този сайт, в която обяснява точно обратното. О, свещена простота!

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 10:40
Гост

Ще влезе в историята на правото подобно тълкуване на САС за по-благоприятния закон по чл. 2, ал. 2 НК – промяна не на наказателния закон, а на другия закон, чието нарушение е въздигнато в престъпление в бланкетната норма на НК. Тук Стефчо леко се е объркал. Да не говорим, че той се позовава не на изменение на ЗОП-2004, а на изцяло новия ЗОП от 2016 г., който въобще не е съществувал през инкриминирания период 2008 – 2009. Но силата на Стефчо никога не е била в правото. Виж по организациите на банкетите е № 1.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 10:10
Гост

Добре звучи новината – съдия от САС оправдан от колегите си от САС, с които всеки ден си пият кафето. Явно в САС прилагат собствен НПК, доколкото в действащия има забрана делото да се гледа от същия съд, в който работи подсъдимия като съдия – чл. 43, т. 2 НПК. Делото въобще не е следвало да бъде образувано в САС, а да се изпрати на ВКС за изпращане на друг апелативен съд. Но така е когато между подсъдимия и председателката Дончева отдавна цари мир и любов – тя дори му беше заместничка по негово време, та е уредила нещата. И… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 10:18
Гост

Напълно си прав. Самият докладчик Стефан Илиев и Пенгезов са и бивши колеги още от военния съд. Свързва ги десетилетна крепка бойна дружба. По служебни банкети неведнъж заедно са пирували и вдигали наздравица. Стефчо е и един от официално осветените от Косията по досиетата магистрати, които са били бивши агенти на ДС, а се говори че досието на Пенгезов просто е било покрито. Та това е БГ правосъдието – не е важно да познаваш закона, а да познаваш съдията.

може
може
14 януари 2021 15:42
Гост

ама чл. 43 НПК ти казва ВКС МОЖЕ да изпрати делото в друг съд, а може и да не го изпрати и… така се ражда правдата 😉

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 16:30
Гост

Въпросът е обаче, че за да се изкаже ВКС трябва някой да го сезира по чл. 43 НПК, а в случая – умишлено от САС не са го сезирали и са стискали делото с цел да услужат на другарчето. А иначе ако беше сезиран ВКС бъдете сигурни, че делото нямаше да се гледа в САС. ВКС има желязна практика в аналогични случаи. Друг е въпросът защо конкретния съдебен състав, състоящ се от бойни другари на подсъдимия, не се е отвел, а се се спотайвали като мишки в трици с надеждата, че никой няма да разбере заверата.

LSSAH
LSSAH
14 януари 2021 9:53
Гост

Сега ще му платим и обезщетение. Въпрос на време е. Браво на замесените.

Цицеров
Цицеров
14 януари 2021 9:12
Гост

Да. Изненадан съм

Обретенов
Обретенов
14 януари 2021 9:11
Гост

И сега дело срещу прокурастурата да се заведе малко мисля аС!

Манов
Манов
14 януари 2021 9:11
Гост

Бе бегай бе. Може книга да напише направо пича за това, което му се е случило

синоним
синоним
14 януари 2021 9:10
Гост

Пак протакане, пак мъки. Дело почнало 2015 се точи до 2019 за едно решение

Фараон
Фараон
14 януари 2021 9:10
Гост

Нищо изненадващо.

Демирев
Демирев
14 януари 2021 9:09
Гост

Не ме изненадва. Той си е опекъл нещата овреме.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 9:09
Гост

Човек с връзки

приятел
приятел
14 януари 2021 9:05
Гост

На генерала – честито! Лошото е, че бая време мина и бая лоши приказки се изговориха и изписаха. Но Господ вижда всичко.

богоугоден
богоугоден
14 януари 2021 10:01
Гост

Точно защото вижда, не прощава на греховните, особено на корумпираните копелета.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2021 8:59
Гост

И сега какво, ще има ли дела срещу прокуратурата

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
14 януари 2021 9:07
Гост

Не само, ами бих се обзаложил, че уважените искове на оправданите съдиите ще са за повече пари, отколкото е бил този бюджет по проекта на ОПАК.

mERAKLIEV
mERAKLIEV
14 януари 2021 9:12
Гост

Проекта на ОПАК е за доста пари

Фараон
Фараон
14 януари 2021 9:10
Гост

Ти пък