Да започне обявяването на решения в съдилищата като изготвените и подписаните актове да могат да се предават за вписване, присъединяване към деловодната система и да се публикуват на интернет страницата на съответния съд без да се изпраща съобщение на страните.

Отпада забраната за образуване на дела. Вместо това образуването и администрирането на дела да се извършва при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в конкретния съд.

Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което позволи частичното възобновяване на работата на съдилищата.

Предложението да се разшири обхватът на работа беше на Боряна Димитрова. Тя обясни, че Съдийската колегия трябва да търси баланс между своите решения и опазването на здравето и живота на съдиите, служителите и гражданите.

Нейните предложения обаче са съпроводени с едно условие, възприето изцяло от Съдийската колегия – всички дейности в съдилищата да се извършват при стриктно спазване на мерките срещу разпространението на коронавируса. Т.е. продължава забраната за достъп до съдебните сгради и за струпване на хора.

Първоначалната идея беше препоръките да не обхващат всички съдилища, защото всяко от тях има своята специфика в работата. Особено трудно е осъществяването на тези препоръки в големите съдилища като Софийския районен съд, стана ясно от думите на Боряна Димитрова.

„Имаме различни по големина съдилища, начинът на работа и организацията са различни, сега също се получава така. Има съдилища, които още първата седмица си свършиха работата, която трябваше да свършат от домовете и сега няма какво да правят, защото толкова е била работата и друга не се разпределя. Основната ни цел с решенията от 15 и 16 март беше да опазим живота и здравето на колегите, служителите и гражданите. В съдилищата се случва трудно, има огромно струпване на хора“, заяви Димитрова.

Все пак Съдийската колегия взе решение да отправи препоръка към всички съдилища, а председателите им ще са тези, които трябва така да организират работата, че тя хем да не спира, хем да бъдат защитени хората.

Наред с това беше решено, че с оглед натрупания немалък брой висящи и новообразувани дела, трябва да се предприемат действия за насрочването им, като отново има условие – това да става при стриктно спазване на мерките за защита на здравето.

И още – произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако не може, то това да става в графика на съдебния състав по дежурство.

Не на последно място, СК препоръча на председателите на съдилища отсрочените висящи дела да бъдат насрочени за по-ранни дати от новообразуваните производства.

„Идеята е да дадем възможност за вътрешно организиране на работата и подпомагане на съдилищата и при условие, че това ще се случва при дежурните съдии и служители. Няма драма, че съдилищата в кратък период на време ще правят различни неща – едни ще могат да обработват и вписват, а други няма да могат, защото големината на съдилищата не позволяват“, каза още Димитрова.

Най-голям спор днес предизвика предложението да се отмени забраната за образуване и администриране на дела.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че след като се разбрало какво обсъжда СК на ВСС, е получил няколко съобщения от магистрати. Те били особено притеснени по отношение на заповедните производства, защото ако тръгнат да ги образуват, имат тридневен срок за произнасяне. Освен това този вид производства особено в СРС са много.

Според Чолаков ако се приеме решение за образуване на дела, това на практика означава да се отворят съдебните сгради. Затова той призова колегите си да отложат със седмица решението, да го обмислят и на следващото заседание отново да го обсъдят.

Атанаска Дишева на свой ред каза, че в чл. 3 от закона за извънредното положение се казва, че спират да текат сроковете по делата с някои изключения. Тя обясни, че тези срокове не важат само за страните, но и за съда. Това означава, продължи тя, че съдът ще образува дела, но веднага след това ще ги спре, защото сроковете не текат. Т.е. няма опасност да бъдат затрупани с производства и да се налага отварянето на съдебните сгради. Дишева призова колегите си да помислят какво ще стане след края на извънредното положение – тогава някои по-натоварени съдилища ще бъдат затрупани с документи и работата ще бъде свръхмного. А ако отсега започне образуването на дела, ще се запази поредността на постъпване на документите.

Боряна Димитрова също застъпи позицията, че трябва да се позволи на съдилищата да образуват производства. „Не виждам кое е страшно в това. Ние създаваме възможност за работа, но не може да се съобразим с всяко съображение на всеки съд, именно заради това създаваме възможност за преценка на всеки съд. Даваме възможност да не се лежи вкъщи, а да се работи“,  каза тя.

Даниела Марчева също призова да се даде възможност на административните ръководители да организират работата, защото извънредното положение е удължено с още месец, а делата се трупат.

Спор се развихри и за това дали трябва да бъде отменено друго решение на колегията, с което се даде възможност на председателите на съдилища да преценят кои спешни и неотложни дела ще се гледат. Въпросът беше поставен от Драгомир Кояджиков, който не видя логика в това от една страна да се каже, че всеки съд сам решава кои дела да образува, а същевременно да остане и указанието на спешните и неотложни дела.

Но в крайна сметка въпросното решение не беше отменено и остава в сила.

Колегията призова адвокатите да се регистрират в единния портал за електронно правосъдие, за да имат достъп до съдебните актове.

68
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ангел Марков
Ангел Марков
05 май 2020 21:12
Гост

Основните решения на ВСС следва да бъде следните две:
1. Прекратява се прилагането със силата на Закон, на апокрихното произведение „Общи условия за продажба на топлинна енергия“, изготвено от търговските дружества „Топлофикация“.
2. Всички съдии по дела за парно, прилагат законните „Общи условия НА ДОГОВОРИТЕ за продажба на топлинна енергия по чл. 150 ЗЕ“, предмет на чл.21, ал.1, т.4 ЗЕ и чл. 126 от Наредба №3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката – Д. в бр. 33/2013 г.
Апокрифното произведение „Общи условия за продажба на топлинна енергия“ от 20 години служи за осъществяване на „топлоснабдяването“, правораздаването и уреждане на обществените отношения.

ENG
ENG
08 април 2020 0:58
Гост

Така, изчетох цялата дискусия – сякаш всички имат своите основания, но да погледнем реалистично: какво предлагат тези, които настояват дори и да не се произнасят в закрито заседание? Не знаем до кога ще продължи реалната заплаха за здравето на хората – тогава какво правим? Мислете като съдии, а не като наплашени хора – очевидно е, че поне трябва да се работи по дела в закрити заседания. Отново да попитам – какво предлагате? Най-лесният отговор е – да не се гледат делата, докато не премине вируса. Може тази заплаха да се проточи с времето. Затова Б. Димитрова комай размисли и след… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
08 април 2020 14:31
Гост

Моето предложение е да се слушат епидемиолозите, защото те имат знанието за това, какво се случва, кога и как да се разхлабят мерките.
Юристи, магазинери, фризьори, икономисти и прочие нямат необходимата експертиза, простичко казано- некомпетентни са. Това, че не знаят, не означава, че и епидемиолозите не знаят. Оставете лекарите, епидемиолозите и хората на науката да си свършат работата.

хайде по-сериозно
хайде по-сериозно
07 април 2020 21:18
Гост

Чета дискусията и всички се хвърлиха да плюят Боряна Димитрова. А, бе, хубостници – нали искате да получавате заплати. Хората работят от вкъщи, ще кажете и съдиите работят и си пишат решенията. Така, до тук добре – ама за кого ги пишете, бе, умници? Не за да ви стоят по компютрите. Забравихте ли, че правораздавате за хората? Мислите се за големи умници, че ще изсипете дестки актове след края на извънредното, а хората – кучета ги яли, да се оправят, великият съдия си е написал, измил си е ръцете. Колко видите ли е опасно да се обявят едни актове?! Изкарахте… Покажи целия коментар »

Запознат
Запознат
07 април 2020 21:35
Гост

Обявяването на решения, по които не текат срокове и не може да се връчват, е безмислено. Изисква и много други служители, не само съдиите. В съдебната палата ще се съберат стотици души (много от които пътуват с градски транспорт) каквато и организация да се направи, не е възможно друго. Рисковете от това скоро ще си приличат за съжаление.

адвокат
адвокат
07 април 2020 21:47
Гост

Не е безсмислено. Страните ще се запознаят с акта, недоволният ще си подготви жалбата. Не мислете само от гледна точка на съда, а и на страните и адвокатите. Ако ми излязат на куп решенията по 30 дела, в момента, в който започнат да текат срокове по всички – по половината да има да се пишат жалби, ще е лудост и има риск да се увредят права, особено при нашия граждански процес. Защото преклузиите са за страните, а не за съда. На съда всеки срок му е инструктивен, а страните тичат и треперят. Та, има много смисъл да се обявяват актове,… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
20 април 2020 10:47
Гост

Г- н адвокат.За себе си ли работиш,или за хората.А те ще заят ли какво е решението и дали искат да го обжалват.В правото на ЕС съд.актове се обжалват в срок 1 месец,а не 14 дни.А правото на ЕС. с е. п р и л а г а. над националното.Следователно: ВСС следва да заяви( Бога ми, толкова са немощни и ограничеби- само за себе си мислят.Единствено Г.Чолаков уважавам), че удължав сроковете за обжалване до 1 месец И още: КЗПЧОС – не се привеждат закрити заседания.Това е: Разумен срок и публично разглеждане на делото ори осигуряване на ефективни средства за защита.А ВСС… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 21:43
Гост

Очевидно нямаш никаква представа как изглеждат кабинетите на съдиите в София, нито по колко деловодители работят в едно помещение, нито как се пренасят делата – от колко души, в колко кабинета влизат и през колко хора минават, за да разнесат делата по етажите.

анонимен
анонимен
07 април 2020 21:51
Гост

Напротив – не мислете като коне с капаци. Създайте различна организация, а не казвайте – няма как да стане. Нищо не е като в нормалните времена, но трябва да продължим да работим. Всички се адаптират – ще има двама дежурни деловидители, по един съдия в кабинет, един обезличаващ личните данни

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 21:56
Гост

Няма защо да се прави това, щом няма да се изпращат съобщения. Светът не се върти около адвокатите, особено пък във времена на епидемия. Хайде със здраве.

анонимен
анонимен
07 април 2020 22:01
Гост

Светът не се върти и около съдиите, колега. Както се написа вече спомнете си, че не правораздавате самоцелно, а да за хората. Делото е пред вас, защото има спор и сте призвани да го разрешите. Не просто да отмятате приключени дела за статистиката. Мотивирана и обоснована жалба е в полза на гражданина, а не на адвоката, той хонорара си го взема така или иначе

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 22:55
Гост

Изобщо не сте разбрал в каква ситуация сме, защо има извънредно положение и защо хората трябва в следващия месец да се самоизолират. Гръмки фрази и клишетаета – юристите не са героите на сегашното време и е по-добре да не пречат.

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 19:45
Гост

Слушах днес дискусията. Не знам защо си го причиних. Хора, които нямат елементарни правни познания /какво значи „обявяване на решение“ и прочие/, нито пък грам идея как функционира един съд, но усвояват милиони по проекти, от които ползата е никаква. Надежда няма никаква за нашата система. Съжалявам, нямам какво да кажа повече.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
20 април 2020 10:53
Гост

Ама защо се хабите- тези съдии Гешев ще им види сметката .Все себе си виждат в огледалото.А своя Нарид не.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 май 2020 22:32
Гост

Е,и.Какво предлагате? Аз предлагам да бъдат уволнени всички съдии,които заради заплатите си огромни, мачкат своя Народ.Това е недопустимо повече.КЗПЧОС е ратифицирана от НС през 1992 г.и е задължителна за РБ,а съдиите не я прилагат.САМО тива ги прави закононарушители.Да не добавям и че не спазват и Конституцията.Бога ми, кой ще ги магне от тази висока сцена най- после!?

Доктор Менгеле
Доктор Менгеле
07 април 2020 19:33
Гост

Да , на ВСС не му се мисли , поради което безплатно му предлагам най-новата си разработка . Да се осигури необходимия посадъчен материал и поетапно да се заразят всички магистрати и съдебни служители с корона . След съответната загуба на личен състав , останалите ще могат да се влеят в редовете на съдебната система и да работят бързо и ефективно /макар и с умерено увредено здраве/ . Зиг Хайл !

Съгласен
Съгласен
07 април 2020 19:24
Гост

ВСС, как не ви е срам? При доказани случаи в СРС и ВАС, да вземете да клекнете на няколко селски съдилища? Боряна е ясна, ама останалите??? Нямали работа в някои съдилища, моля ви се, лежали си? Ма сега ли го разбрахте това, бе ? В СРС има стаи с 15 – 20 служители. Много ми е интересно каква организация ще се направи. И като започнат да се образуват дела страшна файда ще е, като нито се изпращат съобщения, нито текат срокове! Вие що не си направите организация и не ходите лично на работа? И Керелска и тя – да се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 19:32
Гост

Абсолютно сте прав! Незабавна оставка на целия ВСС, първа оная морската, дето за да се мазни на разни председеталчета, които я вкараха в съвета, постави под риск живота на всички, които работим в големи градове с множество доказани болни /и още много неустоановени болни/.
ОСТАВКА!

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 18:45
Гост

Изключително смело решение да напълниш съдилища по 500 и 1000 души с доказано наличие на болен/болни при тях работещи, взето от 14 истински герои, заседавaщи безстрашно от домовете си.

Закон и ред
Закон и ред
07 април 2020 19:03
Гост

Да , във ВСС са „смелчаци“ , когато стане въпрос за…..чуждото здраве . И са много умни и работливи . Те през годините направиха много за това , например , СГС , САС , Военен съд-София , СОС , ВКС , ВАП , ВАпС , СГП , ВКП и прочие да имат подходяща и функционална…..ОБЩА СГРАДА . Сега да кихне някой адвокат или прокурор и цялата съдебна палата е „контактна“ и минава в карантина . Прокурори и съдии са по 3-4 човека в кабинет , СЪДЕБНИТЕ зали са 20-на , а деловодителите – 10-20 в деловодство и са гъз до… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 19:36
Гост

Добре де, вихрят се много дискусии и тук, гледам и по групи на съдии, които са тотално възмутени. Ама анонимното писане не помага никому, нито писането в затворени групи. Да направим една подписка с искането за незабавна оставка на Боряна Димитрова? Ако съберем 1000 подписа, което ми се струва доста вероятно след днес, няма да има избор освен да се махне и да си отиде завинаги там, откъдето е дошла.

Доктор Менгеле
Доктор Менгеле
07 април 2020 20:13
Гост

Подписката има смисъл ако срещу теб е човек с достойнство и морал . Който се е продал за жълти стотинки няма да се трогне особено . Аз се сещам сама за една оставка от ВСС при което е ясно какъв е „материала“ …..

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
20 април 2020 10:57
Гост

Пуснете тук подписката.Но за целия ВСС.Подписвам веднага.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
06 май 2020 22:37
Гост

И реално никаква полза от толкова много служители,прокурори,съдии.Народът се е произнесъл с “ оставка“.Ако не ги избираме ние на избори,ТЕ са държ служители и само вредят НЕ СА никаква ВЛАСТ, а мишки страхливи?!

Иван
Иван
07 април 2020 18:15
Гост

Не можах да схвана за заповедните производства.Тоест, ще бъдат образувани, но няма да се изпращат призовки ли?

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
20 април 2020 10:59
Гост

И аз не разбрах.Пишете ми на лични в f

Закон и ред
Закон и ред
07 април 2020 18:14
Гост

Класическо измиване на ръцете от страна на ВСС ! Мисля , че вече за всеки е ясно , че рано или късно ще трябва да се започне работа ПРИ НАЛИЧИЕ НА КОРОНАВИРУСА. Т.е. въпросът е не дали , а кога . За мен е правилно , че се отменя забраната за образуване и обявяване на дела . въпросът е КАКВО СЛЕДВА. Готов ли е ВСС с предпазни средства за съдиите и съдебните служители ? Каква ще е организацията в претъпканите съдилища като тези в София , Пловдив и Варна ? Ето , в супермаркетите са оборудвали служителите си с маски… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 19:33
Гост

това пък от къде го измисли, че при коронавирус трябва да напълнят съдебните сгради. Като си некомпетентен, не се изказвай. Трябва да слушат епидимиолозите. Връщането на работа става при определени условия и по конкретни правила, а не урболешката и то в пика на епидемията.
Вземи се запиши доброволец, така ще има някаква полза от теб.
Лекарство скоро ще бъде намерено и не виждам никакъв смисъл да загивмат хора, защото на някой му е скучно.

Закон и ред
Закон и ред
07 април 2020 20:24
Гост

Виждам , че си се хванал на кьорфишеците на хирурга д-р Мутафчийски , който разбира от корона-вирус , колкото военен съдия от несъстоятелност . Вече и кокошките разбраха , че сегашната „карантина“ е само отлагане на нещата , без гаранция , че короната ще си тръгне . Още по-ясно е , че в обозримо бъдеще /т.е.поне 1 -2 години/ нито ще има ваксина , нито истинско лекарство . Така че връщане на работа ПРИ НАЛИЧИЕ НА КОРОНА е неизбежно . Не съм казал да е днес или утре , а и никой не ме пита , но е неизбежно .… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 20:53
Гост

Запише се доброволец в болница, колега!
Там ще си истински полезен.

Закон и ред
Закон и ред
08 април 2020 10:10
Гост

А ти си подай оставката . Ако чакаш короната да изчезне и дотогава да ти плащат заплата , няма да стане . Очаква се короната да затихне до месец-два , но да се прехвърли в южното полукълбо където настъпва есента /Австралия , Бразилия , Аржентина и пр./ . Януари 2021 г идва или КОВИД-19 или „подобрената“ му версия. ВСС трябва да вземе мерки как ще се работи , защото очевидно няма да можем да почиваме по 3 месеца всяка зима и ранна пролет !

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 17:52
Гост

при това София е най-засегнатият от епидемията град в страната.

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 17:50
Гост

Приетите решения поставят в риск живота и здравето на служителите и съдиите от СГС и СРС.

Варинка
Варинка
07 април 2020 14:03
Гост

Как не ги е срам. Миналата седмица имаше подобно предложение от Лозан Панов и го отхвърлиха дружно, само защото изхожда от него, и той е за. Сега вече може и не е опасно, защото предложителя е друг. Това нормално ли е според вас?

Черен лебед
Черен лебед
07 април 2020 14:16
Гост

Защото тогава нямаше удължаване с още един месец на извънредното положение. Един месец е много различно от два месеца. За съда и за гражданите.

Адвокат
Адвокат
07 април 2020 13:39
Гост

Първи случай на коронавируса в софийския районен съд.Искането на Боряна Димитрова едва ли ще бъде прието!

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 12:12
Гост

Всъщност истината, че председатели на съдилища, дето така или иначе няма какво да работят, от седмици звънят нон стоп на тези от ВСС /особено на споменатата госпожа горе, техен тартор / да ги натискат да се връщат в съдилищата, щото ги е страх за заплатите им, а и де на лъсне, че са абсолютно безполезни и с тях или без тях, разлика няма. Цялата идея е да симулират дейност и безцелно да висят в съда за да кажат, че са работили. Безмислено е да се обявяват актове и образуват дела, по които срокове не текат. Всички това обаче показва, че… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 12:52
Гост

По-скоро е безсмислено да не се обявяват написани актове, още повече окончателни. Обявяването става от един служител, а е не от тумба такива, че да се заразят. Тотално безсмислено ограничение. Все едно да се забрани на администрацията да издада ИАА – напр. на здравния министър заповеди по карантината. Няма връзка с главния мозък…

ГРОБСПежът на десетохилядолетието.
ГРОБСПежът на десетохилядолетието.
07 април 2020 17:04
Гост

Няма необжалваеми съдебни актове! Това, че вие не ги обжалвате си е ваш личен проблем. Но принципно всеки акт подлежи на обжалване, причини колкото искате!

без страх
без страх
07 април 2020 18:10
Гост

Хайде да не издребняваме, става ли?
…..
Някои от нас пък си обжалват „до дупка“, следвайки народната мъдрост, че от жена и от съд се иска винаги, а НВ съдът – ако даде, само и само да „се облажат“ с платения от страната хонорар…..
Примери – бол.

Стани
Стани
07 април 2020 19:27
Гост

На ВКС и ВАС май имаше такива ?

Гост
Гост
07 април 2020 19:08
Гост

Съгласен съм с Вашата констатация, но какво да очаквате от Боряна Димитрова. Само недомислия!

Гост
Гост
07 април 2020 18:59
Гост

Боряна Димитрова е най-голямото недоразумение във ВСС. Само, че тя няма чувство за вина-напротив! За това трябва да и бъде поискана оставката-и да се връща в Созопол.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
20 април 2020 11:05
Гост

Що сте анонимни тук? Страх ли ви е драги.Що за Юристе сте тогава.

Адвокат
Адвокат
07 април 2020 11:51
Гост

Някои да се поддали на лобито на адвокатите.Обявяване на решението е безсмислено ако същото няма да бъде връчено на страната или дори тв да го е узнала за нея няма да започне да тече срок на обжалване.

error
error
07 април 2020 12:06
Гост

Не за всички актове се изпращат съобщения, адвокате. Написани и подписани решения да седят с месеци в канцеларията необявени, та всеки да знае резултата преди да е обявен е за предпочитане, а?

не сте прав, колега
не сте прав, колега
07 април 2020 12:34
Гост

Може да не вярвате, но има адвокати с добра организация на времето, които си пишат жалбите/ отговорите и др. преди срокът им да е започнал да тече. Така не им се струпват десет процесуални срока, петнадесет консултации и осем заседания за една седмица, което ще се случи, ако съдебните актове не почнат да се обявяват!

Адвокат
Адвокат
07 април 2020 13:18
Гост

Съгласен съм ,че окончателен съдебен акт няма пречка да бъде обявен.Така или иначе не подлежи нито на връчване,нито на обжалване.Но обявяване на акт,подлежащ на обжалване без същия в кратък срок да бъде връчено на страната наистина е безсмислено.Съдът следва да гарантира равнопоставеност на страните.Отделно от това не очаквайте,че всичко ще ви се струпа на 14 май.На самите съдилища ще са нужни около 14 до 29 дни да нормализират ритъма на си на работа.

Егати примера...
Егати примера...
07 април 2020 17:33
Гост

С призовкарите ли играете, че да си пишете отговорите/жалбите преди срокът да е почнал да тече?

Какво му е на примера
Какво му е на примера
07 април 2020 18:46
Гост

Какви игри с призовкарите, legal acts върши работа/ снимки с телефона също.

Егати примера...
Егати примера...
07 април 2020 20:24
Гост

За да снимаш с телефон акт, който не ти е връчен, пак означава, че някой не си е свършил работата.

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 11:27
Гост

Много добре звучи, „стриктно спазване на мерките срещу разпространението на коронавируса“, ама това са празни приказки. В големите съдилища като СГС с 500 човека, СРС с повече, със сигурност има болни, деловодителите са по 15 в стая, а съдиите по 4 в СГС. Сред толкова много хора със сигурност ще има болни. Общо взето ВСС ще реши нещо да угоди на председатели на съдилища с по с 2-3 съдии, за сметка на това в големите софийски съдилища хората да се изпозаразят. Браво.

Обретенов
Обретенов
07 април 2020 11:07
Гост

Да се уеднакви плана за действие за да може хората да знаят какво се прави и какво не. Стига глупости.

Gerova
Gerova
07 април 2020 11:07
Гост

Ох, ами хайде да почнат да се уточняват някакви неща, защото тя пандемията ще свърши, те не могат да решат как да работят.

Цветков
Цветков
07 април 2020 11:06
Гост

Много се радвам , че в съдъ има трезвомислещи и умни хора.

Попкова
Попкова
07 април 2020 11:05
Гост

Вероятно не сме стигнали до най-високата точка на заразата, но е редно да мислим и за последиците след това.

Щерев
Щерев
07 април 2020 11:05
Гост

Не виждам защо е против съдебнитв актове да се предават и резултатите от тях да се вписват в срочните книги.

Темелкова
Темелкова
07 април 2020 11:05
Гост

„Идеята е да дадем възможност за вътрешно организиране на работата и подпомагане на съдилищата и при условие, че това ще се случва при дежурните съдии и служители. Няма драма, че съдилищата в кратък период на време ще правят различни неща – едни ще могат да обработват и вписват, а други няма да могат, защото големината на съдилищата не позволяват“

Права е жената.

Гост
Гост
07 април 2020 19:02
Гост

Темелкова, как няма да е права за тебе? Нали тя те направи председателка на окръжния съд?
Не си обективна и по-добре да се смириш!

Филипа
Филипа
07 април 2020 11:04
Гост

Нейните предложения обаче са съпроводени с едно условие – всичко това да става при стриктно спазване на мерките срещу разпространението на коронавируса. Аз не схващам изобщо защо е нужно да се споменава това нещо. То е ясно, че трябва да се спазват предписанията. Който не вярва, че има вирус, защото чета коментарите на някакви крачуни боксьорчета и спортистчета, предимно празни глави, че тоя грип не ги плашел и те имали очи и ум…ами да идат да смучат от дефибрилаторите на заразените. Да видим няма ли вирус и само грип ли е. Та не знам защо трябва да се споменава това.… Покажи целия коментар »

Руменов
Руменов
07 април 2020 11:02
Гост

Постепенно е добре да се връщаме към нормалност. Бавно ще е и вероятно е много рано, но е добре.

чочо
чочо
07 април 2020 11:02
Гост

Точно в СРС има много дела и именно за това е необходимо да се произнесат с тешения по тях.

Екатерина Д
Екатерина Д
07 април 2020 11:01
Гост

Сега с модерните технологии е по-лесно от всякога да се случват нещата.

Георги
Георги
07 април 2020 11:00
Гост

Имт си вече видео връзка. Нищо не пречи да се решават делата. А и така няма да има струпване на решения по -късно.

Фердинанд
Фердинанд
07 април 2020 11:00
Гост

Ами време е да дават решения. Време е.

Цветан
Цветан
07 април 2020 11:08
Гост

Дано по-бързо излезем от тази криза. Защото последследствията от нея са изключително негативни.

Анонимен
Анонимен
07 април 2020 10:58
Гост

Напълно подкрепям. Иначе след тази криза ще се получи и такава в правосъдието.

ВАдвС
ВАдвС
07 април 2020 17:10
Гост

Кризата в ОПГ правосъдието се е случила много отдавна, колежке.