Ще се съобрази ли Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с призива на магистрати от Софийския районен съд да не се прекратява заповедта за командироване на техен колега? Отговор ще бъде даден на първото заседание на кадровия орган за новия сезон.

Въпросът беше поставен още преди съдебната ваканция, но тогава колегията не успя да вземе решение, защото кворумът беше на ръба. Затова във вторник той отново е включен в дневния ѝ ред.

Става дума за съдия Лилия Терзиева. Тя е назначена в Районен съд-Пещера. Преди няколко месеца, наред с други магистрати, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов я командирова в СРС. Съдия Терзиева стана обект на атаки заради свое решение по дело, с което отхвърли жалба на бивш служител на ВКС срещу уволнението му.

През юни във ВСС обаче е постъпило писмо от шефовете на РС-Пещера и ОС-Пазарджик, с искане да бъде прекратено командироването на съдия Терзиева. То е било разгледано от комисията по натовареността, която го е приела за основателно. Мотивите, които е изложила, са базирани на анализа на натовареността на съдилищата за 2017 г. Според тях районният съд в Пещера е с висока натовареност – 77.6 броя дела на месец на човек при средна за страната от 53.05 дела, а там в момента работят само трима магистрати.

В СРС натовареността е още по-голяма – 79.39 дела на съдия на месец. Тези данни пък са послужили за основание на комисията да откаже на искането на шефа на районния съд в Свищов да се прекрати командировката в СРС на Мария Димитрова. Защото в Свищов средно на месец на човек се падат по 55.17 дела, което е малко над средното за страната.

По видове дела, според данните в анализа на ВСС, картината изглежда по следния начин – през 2017 г. в Свищов наказателните дела са били повече отколкото в Пещера – 532 срещу 454, от които 112 срещу 92 от общ характер. В Пещера обаче гражданските дела като общ брой са били повече от тези в Свищов – 1631 срещу 1454. Не малък брой от тях са заповедни производства – 708 в Пещера срещу 893 в Свищов, а за исковите данните са – 227 срещу 339. Частните граждански дела в Пещера са били 559, а в Свищов – 135.

По повод тези решения на комисията по натовареността през лятото съдии от СРС внесоха писмо във Висшия съдебен съвет. В него се отправя призив да не се прекратяват заповедите за командироване на магистрати, защото те са изключително важни за съда.

„11-те командировани от страната съдии са жизнено необходими за оцеляването на Софийския районен съд. Колегите са жертвали личния си комфорт, за да работят повече на непостоянно работно място и да помогнат за осъществяване на правосъдието там, където има нужда. Намираме за особено тежки и неприемливи не само свръхнатовареността в СРС, но и необходимостта тя да бъде непрекъснато припомняна на фона на пасивността на държавните институции, което ни подтиква към предприемане на по-решителни действия“, се казва в писмото.

Същевременно във вторник колегията ще обсъди идеята на комисията за откриване на процедура за преназначаване (по чл. 194 от ЗСВ) на 16 съдии от страната в Гражданското отделение на СРС. Комисията проведе предварително проучване и се оказа, че 22 съдии искат да се преместят в столицата. Но след преглед на документите комисията е решила да бъдат уважени 16 от тях. Така, при евентуално решение на колегията, в столицата може да бъдат прехвърлени три щата на районния съд в Пловдив, по два от Бургас, Враца и Сливен и по един от Свищов, Ямбол, Плевен, Своге, Благоевград, Червен бряг и Свиленград.

„Доколкото районният съд е първоинстанционен съд и попълването на съдийския състав е единствено чрез конкурси за младши съдии и конкурси за първоначално назначаване (последните са със силно ограничен ефект предвид разпоредбата на чл.178 ал.1 ЗСВ, предвиждаща, че до 10% от броя на незаетите длъжности могат да се обявят за „външен“ конкурс), то кариерното израстване на колегите, вкл. и при използване на института на „командироване“ е фактор, който поставя с голяма острота проблема за своевременното попълване на незаетите длъжности“, изтъкват от комисията.

Другото предложение, което ще обсъжда Съдийската колегия във вторник, е дали да поиска от Пленума да бъдат закрити 11 щата в девет окръжни съдилища и разкриването на осем такива в Софийския градски съд (СГС) и три в Специализирания наказателен съд (СНС).

Идеята е бройки да бъдат взети от Монтана, Перник, Хасково, Пазарджик, Ямбол, Добрич и Плевен (по една), както и по две от Силистра и Велико Търново.

И това предложение се обосновава с натовареността в СГС и СНС.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
17 септември 2018 18:36
Регистриран

Дрън дрън, та пляс…В СРС има непонятна за другите Юристи схема на непрекъснато мъркане за какво ли не.Този съд, освен това, воюва с Адвокатите така, както не правят с прокурорите, познайте защо.Ами до кога във ВСС ще има обвинители, а защитници -не.Пък това било „съдийски съвет“.Вероятно вече се сещате защо над „обективните“/смях в залата/съдии, стоят прокурори,тоест, назначили ги във ВСС управляващи, но твърдящи упорито, че съдебната власт била „независима“.Друго е важно-ако няма съдии достатъчно, нека вземат други Юристи-съдия не се става за една нощ и САМО с конкурс по диплома-иска се житейски опит и „възпитание“, дадено не от политическите партии?!?!?!Само… Покажи целия коментар »

Магистрат
Магистрат
14 септември 2018 16:45
Гост

Разумен изход от положението е да се съкратят щатове в провинцията и да се разкрият нови такива в София.

Магистрат
Магистрат
14 септември 2018 15:42
Гост

В СРС има нужда от разкриване на нови щатове. Тук натоварвността е много висока.

Анчо
Анчо
14 септември 2018 15:40
Гост

Не виждам от какъв комфорт са се лишили магистратите идвайки в столицата.

Адвокат
Адвокат
15 септември 2018 7:54
Гост

Едва ли им се предлагат жилища,всеки трябва да си наеме квартира или хотелска стая.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2018 15:37
Гост

Естествено, че съдийката ще отхвърли жалбата. Нали трябва да се реваншира на Панов.