Съдийската колегия ще поиска от Върховния административен съд (ВАС) предварително изпълнение на решението за избора на Алексей Трифонов за председател на Софийския градски съд. Това безпрецедентно решение беше взето днес от кадровия орган с 6 на 4 гласа. Против бяха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Красимир Шекерджиев.

В гласуването на решението не взе участие шефът на ВАС Георги Чолаков, който си направи отвод.

Предложението за това беше на Драгомир Кояджиков (мотивите му виж тук).

Атанаска Дишева заяви, че няма да го подкрепи. „За да е допустимо такова искане, следва страната в съответното производство да обоснове непосредствен пряк и личен интерес. Не виждам такава обосновка, не виждам и такъв непосредствен правен интерес. Като административен орган, постановяващ този административен акт, сме имали възможност да допуснем предварително изпълнение с взимането на самото решение. Няма пречка по-късно страната да поиска предварително изпълнение. Но, за да е допустимо, трябва да има обоснован и доказан правен интерес. В предложението такъв не е обоснован, то представлява мотиви на съдебно определение, постановено по съдебен казус пред Върховния административен съд. Определението на ВАС е цитирано в предложението, то не представлява обосноваване на правен интерес и наличие на обстоятелства за предварително изпълнение“, заяви Дишева.

Тя има предвид определението на ВАС по искане на Владимир Чавдаров за предварително изпълнение на решението, с което Прокурорската колегия го избра за шеф на Апелативна прокуратура-Варна. Разликата със сегашния казус е, че тогава искането дойде от избраният, а не от кадровия орган.

Дишева заяви още, че действително СГС е дълго време без председател, но при предходната процедура Съдийската колегия е тази, която не е избрала административен ръководител. Тя добави, че твърдението за влошаване на показателите на работа не е подкрепено с никакви доказателства. Нито пък твърдението за особено важен държавен интерес.

И напомни, че заседанието във ВАС по делото за избора на председател на градският съд е насрочено за 26 февруари, а производството е едноинстанционно. „Обосновано е да очакваме, че в рамките на един месец, а твърде вероятно е и преди това, да има решение на ВАС“, каза още тя.

И продължи, че ако бъде подкрепено предложението, това би означавало, че СК на ВСС предварително знае какво ще съдържа актът на съда.

„Ако имахме проведено заседание на общото събрание, на което поне някаква част от съдиите беше обявила, че съществуват твърдените проблеми – тези лоши показатели, е едно, но ние нямаме никакви официални данни. Все още не разполагаме със статистическите данни за миналата година“, каза още тя.

Даниела Марчева на свой ред заяви, че предложението на колегата ѝ Кояджиков е достатъчно обосновано с оглед интереса на СГС и не ставало дума за качеството на работа, а за организационни проблеми. „Нека тази своеобразна истеричност по отношение на това кой ще бъде председател да не бъде знакова за обществото, защото се приема от него, че едва ли не един председател нарежда на съдиите какви да са решенията им. Всъщност СГС има нужда от ръководство в пълен обем“, посочи Марчева.

Цветинка Пашкунова също не се съгласи с предложението. И поясни, че не са налице предпоставките СК на ВСС да поиска предварително изпълнение на решението. Добави, че кадровият орган не е изправен пред нито една от предпоставките в чл. 60 от АПК. „След месец е насрочено заседанието на ВАС, който ще се произнесе по законосъобразността на нашия акт. Да не създаваме впечатление за пререшаване на въпроса. Актът на ВАС е окончателен, не виждам за месец или два сериозно опасност да се препятства работата на СГС, той има изпълняващ функциите и нямам впечатление, че настоящото ръководство не се справя с въпросите и проблемите. Да не създаваме прецеденти като предявяваме искане за предварително изпълнение“, изтъкна Цветинка Пашкунова.

Председателят на ВКС Лозан Панов определи предложението като необосновано, с общи твърдения, които са копирани от единствения акт на ВАС по подобен казус.

По въпроса за „създаването на лоши прецеденти“, той заяви, че СК на ВСС вече е създала такъв като игнорирала кандидатурата, издигната от Общото събрание на СГС, а до онзи момент кадровият орган винаги уважаваше волята на съдиите.

„Чудно е защо точно тези прецеденти се случват със СГС. Някой желае колкото се може по-бързо да се смени ръководството, а защо го иска… Допуснем ли го, направим ли такова искане, ще е прецедент, който няма да е приятен. Не е нито необходимо, нито наложително в този момент“, заключи Панов.

Вероника Имова отвърна, че упражняването на процесуални права не може да се характеризира като лош прецедент и не е съгласна искането да бъде определяно по този начин. Но членове на ВСС ѝ напомниха, че няма друг такъв случай и това действително е прецедент.

Атанаска Дишева отново взе думата като попита дали някой е провел предварителен разговор с Алексей Трифонов по въпроса, на което ѝ беше отговорено, че той не е „депозирал отказ“, но не стана ясно дали някой е разговарял с него.

Боян Магдалинчев възрази срещу това, че колегията не се е съобразила с волята на общото събрание. Той заяви, че ВСС има оперативна самостоятелност при решаването на тези въпроси и не е „гумен печат“. След което заяви, че в случая с градския съд има особено важен обществен интерес, проблемите са натрупани с години и е необходим председател, който да започне да ги решава един по един.

Реплика на Лозан Панов отново предизвика реакция от Имова. Той каза, че решението може би вече е взето, на което тя отговори, че е обидена. И каза, че има глава на раменете и сама решава.

„Искам да обърна фокуса. С отказа на предложението на колегата Кояджиков се цели запазване на хаоса, защо? За да се дискредитира тази Съдийска колегия ли?“, попита на свой ред Марчева.

Тук реагира Атанаска Дишева, която възрази срещу това обяснението ѝ за отрицателния ѝ вот да бъде определяно като дискредитиране на решението на колегията. Тя поиска да знае какви са доказателствата за хаоса, за който говори Марчева. И заяви, че доказателствената тежест е на СК на ВСС, а тя няма данни за проблем в организацията и за хаос, не е чувала и от временната шефка на СГС Десислава Попколева, че ѝ е трудно да управлява съда.

„Това са твърдения или получени от други източници, или неверни. Нямаме молби от съдии, нямаме становище на общо събрание, което да ни даде данни и информация, че има хаос в съда или че има организационни проблеми. Всъщност единствените материали, които имаме към тази точка, е обръщението на една част от съдиите, които възразяват срещу предложението“, каза Дишева.

В крайна сметка с 6 на 4 гласа колегията реши да се обърне към ВАС. В залата се чу въпрос дали тези решения не се вземат с квалифицирано мнозинство, но повечето от присъстващите казаха, че изискването е за обикновено.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 16:30
Гост

Някой явно цели запазването на хаоса, защото има интерес от това. За един съд е от съществено значение ръководството му.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 16:24
Гост

Поздравления за Атанаска Дишева и аргументираното й изказване.

Любопитен
Любопитен
23 януари 2019 10:20
Гост

Дишева дали се изнесе от апартамента в Изток.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 15:56
Гост

Решението е безпрецедентно. Трябваше да изчакат с него според мен.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2019 15:23
Гост

Правилно решение. Да се спира най-накрая с тази сага.