Съдийската колегия изрази подкрепата си към председателя на Софийския градски съд Алексей Трифонов, който подаде сигнал за грубо навлизане в личното му пространство от журналистката Валя Ахчиева.

В сигнал до ВСС шефът на СГС заяви, че тя и оператор са го причакали пред дома му рано сутринта на 4 март и са снимали и 8-годишното му дете, което е водил на училище.

В специална позиция кадровиците заявиха, че въпреки практиката на съда в Страсбург, че публичните фигури се ползват с по-ниска степен на защита, агресивният подход е посегателство върху личните права на магистрата и не може да бъде обоснован с обществения интерес.

СК на ВСС призова медиите да проявяват уважение към личния живот на магистратите и да не посягат на неприкосновеността на личния им живот.

Кой ще защити съдиите от Съдийската колегия

Кой ще защити магистратите от Съдийската колегия като случая с „една българска майка“. Този въпрос постави председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов по време на дебата по механизъм за действие на кадровия орган в случаите на засягане на независимостта и оказване на натиск върху съдиите и съда. Механизмът беше приет днес и е в отговор на сигнали на няколко съдии, които разказаха пред колегията на какъв натиск са били подложени от медии, адвокати и страни по дела, които разглеждат (какво споделиха съдиите пред колегията можете да си припомните тук).

Повод за питането на Панов беше предложението в механизма да се запише, че „във всеки случай, в който се сочат конкретни обстоятелства за нарушения на организацията на работата на съдията и на морално-етичните норми, или се създават съмнения за неговата почтеност и за наличие на корупционни практики, СК може да поиска извършване на проверка от прокуратурата, антикорупционната комисия, Инспектората към ВСС, съответната местна комисия по професионална етика и др. с цел защита на магистрата и запазване на доверието в съдебната система“.

Шефът на ВКС напомни за общественото напрежение покрай условното предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман от затвора, постановено от състав на Софийския апелативен съд. На едно от заседанията на Съдийската колегия стана дума за декларацията на кадровия орган по повод случая, в която беше заявено: „Ние сме съпричастни към болката и страданията на близките на Андрей Монов, като споделяме тяхното усещане за нарушен баланс между правото и справедливостта„. Това изречение беше разчетено не в защита на съдебния състав, постановил условно предсрочно освобождаване на Полфрийман, а като упрек към него. И именно то стана повод за пореден дебат в колегията през октомври 2019 г.

Тогава Вероника Имова определи съдебния акт на САС за скандален, а в залата на ВСС се чуха възгласи „Оооо!“. А Имова продължи: „Не може да си затваряме очите пред факти, които сочат за зависимости вътре в самата съдебна власт. Не може да се каже, че тука има пълен баланс между право и справедливост“. И тя посочи, че кадровиците, подписали декларацията, са застанали „…срещу един убиец, който не само уби едно българско момче и проля българска кръв, но направи опит да убие друго българско момче. Кого защитаваме ние? И при какви данни за морал става това? И как може да не реагира обществеността при една такава подобна „справедливост“ и как може пък ние да си мълчим. Не можем да си позволим зависим и пристрастен състав да гледа едно такова дело, което се отнася към един от най-сериозните елементи – наказанието. Този въпрос е много сериозен и трябва в обществото да има дебати. Как правната общност ще се черви пред паметта на това момче“.

В залата се чу въпрос в какво качество говори Имова, а отговор даде Драгомир Кояджиков: „Тя говори като майка. Едно изказване на българска майка – това чухте в момента“.

Именно тези думи на Имова напомни днес Панов и попита кой ще защити магистратите от самата Съдийска колегия. По думите въобще не е добра идея с механизма да се даде възможност на СК да иска проверка на магистрат, търсещ защита. „Ние се превръщаме в орган, който преценява факти и обстоятелства. За едни магистрати ще искаме проверка, за други – няма“, заяви Панов.

Всъщност Севдалин Мавров беше първият, който обърна внимание на този текст от механизма. „Представете си една недобросъвестна страна, която се обръща към журналист, който приема нещата за истина и ги публикува и в следващия момент, вместо да защитим съдията, го хвърляме в тежки проверки. Кои сме ние, че да приемем за достоверни твърденията, изложеното в тези публикации?“, заяви Мавров. И предложи изрично да се запише, че проверки се правят, след като се вземе съгласието на магистрата.

Даниела Марчева призова да не се променя тази част на правилата, защото това ги и обезсмисля.

Вероника Имова на свой ред се защити с думите, че по казуса с Полфрийман, тя е отправила критика, основана на безспорни факти по отношение на акт, който е влязъл в сила и че няма пречка да изразява публично становище по тях. „Не съм си позволила да хуля и обиждам. Казала съм нещо, което изхожда от конкретни факти, които не са опровергани. Става дума за определени зависимости и моята критика беше насочена към фактически данни, които бяха и публично оповестени. Не влагайте мъст към свободно изразено мнение. Имаше и една нагласена медийна кампания към мен, но не съм търсила защита“, каза Имова, имайки предвид публикации, базирани на факта, че мъжът, с когото живее е бил адвокат за кратък период от време на близките на жертвата на Полфрийман – Андрей Монов.

Драгомир Кояджиков определи репликата на Панов за „дребничка провокация, която колегите интелигентно подминаха“.

Лозан Панов обясни, че всеки магистрат може да сезира и прокуратурата, и ИВСС, и антикорупционната комисия. Това може да направи и медия, и страна по дело и т.н. Но призова Съдийската колегия да не иска проверки на магистрати, търсещи защита от нея. И добави, че неслучайно е дал примера с „българската майка“, защото в случая с Джок Полфрийман именно СК препрати сигнал на младежкото ВМРО към ИВСС срещу състава, постановил предсрочното освобождаване.

Даниела Марчева определи поведението на Панов като „грозно“ и напусна залата.

В крайна сметка колегията с 6 на 5 гласа прие да може да иска проверки с цел защита на магистрата без да се иска съгласието му, но само в изключителни случаи.

Новите правила

Същевременно в механизма е разписана процедурата за подаване на сигнали от магистрати в случаи на натиск.

Всеки магистрат, общо събрание, председател или съсловна организация може да сезира СК на ВСС при намеса върху независимостта на съдията, както и при оказване на натиск върху него чрез обиди, клевети, заплахи, внушения, изнасяне на данни от личния му живот и този на негови близки, независимо от използваните форми и средства за това.

Сигналите може да се изпращат писмено до ВСС или чрез специално създаден за това електронен адрес. Сигналът ще се регистрира веднага като най-късно на следващия ден членовете на СК на ВСС трябва да бъдат уведомени за него.

Всеки сигнал трябва да съдържа данни за всички фактически обстоятелства, с които се засяга независимостта на съдията или представляват опит за оказване на натиск върху него, както и за всички предприети мерки за защита, в това число и резултати от извършени проверки на различни компетентни органи.

Сигналът се внася за разглеждане в първото редовно заседание на СК. Ако се налага, може да бъде свикано и извънредно такова, на което засегнатият магистрат ще бъде поканен на изслушване.

Ако посочените в сигнала факти не са достатъчни за изясняване на случая, Съдийската колегия изисква допълнителна информация и документи от съответните публични и частноправни субекти.

Когато данните и обстоятелствата по случая обуславят извод, че независимостта на съдията е засегната или застрашена или има опит за натиск върху него, Съдийската колегия приема решение за оказване на институционална подкрепа, се казва още в механизма.

В него е разписано подробно и каква може да бъде институционалната подкрепа:

  • чрез приемане и оповестяване на официална позиция по конкретния случай;
  • чрез изявление или брифинг и/или пресконференция на говорителя на СК или определен член на колегията при получаване на сигнала и след извършване на проверката;
  • организиране на интервю или участие в телевизионно или радио предаване на засегнатия съдия, говорителя на Съдийската колегия, член на Съдийската колегия, представители на академичната общност и професионалните сдружения;
  • писмено уведомяване за институционална подкрепа към съдия на държавни органи, местни власти или организации, професионални сдружения, съсловни организации, непарламентарно представени партии и други, както и сезирането им за предприемане на съответните мерки и действия, включени в техните правомощия, в случаите на засягане на независимостта или на оказан натиск върху съдия от представители на законодателната и изпълнителната власт, длъжностни лица и публични личности;
  • писмено уведомяване на ВСС и съответната адвокатска колегия за институционална подкрепа към съдията и сезирането им за предприемане на действия по компетентност, в случаите на засягане на независимостта или на оказан натиск върху съдия от адвокати;
  • писмено уведомяване на съответната медия, осъществила натиск върху съдията за институционална подкрепа към съдията и сезиране на СЕМ, Комисията по култура и медиите към парламента, Националния съвет за журналистическа етика, Съюза на българските журналисти, Асоциацията на европейските журналисти – България и др. за предприемане на съответните действия по конкретния казус;
  • сезиране на министъра на правосъдието с оглед предприемане на законодателни промени за преодоляване на констатирани дефицити както в областта на законодателството, така и по отношение на общественото доверие.

В случай, в който се сочат конкретни обстоятелства за нарушения на организацията на работата на съдията и на морално-етичните норми, или се създават съмнения за неговата почтеност и за наличие на корупционни практики, СК по изключение може да поиска извършване на проверка от прокуратурата, антикорупционната комисия, Инспектората към ВСС, съответната местна комисия по професионална етика и др. с цел защита на магистрата и запазване на доверието в съдебната система.

Механизмът предвижда още, че Съдийската колегия може да изисква информация за движението и резултатите от проверки и образувани досъдебни производства срещу съдии не само при сигнали за нарушения и в почтеността на магистрата, но и във всички останали случаи.

 

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Питагор
Питагор
11 март 2020 8:37
Гост

— Бият Паниковски! — викна Балаганов, застанал като картина на вратата.
— Вече? — попита деловито Бендер. — Нещо много бързо.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 17:04
Гост

Положението е доста по-прозаично – просто хората са побегнали от СССР през 88-а година, щото тогава животът в България беше 5 пъти по-лесен и приятен, по-скоро в СССР беше леш. После с рушвети и калпави документи човекът си е извадил български паспорт и на него пише чии гражданин е. Нямам против да го метнем на руснаците и да си живее при тях на хубавото, но може би пресолваме манджата. Ако Баце и глутницата приятели около него го лансират, значи си е нечестивец по принцип, а не защото е с потенциално руско гражданство.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 17:12
Гост

Дори нещата да са станали така, което и аз си мисля, това няма никакво значение. Законът е ясен. Трифонов просто не може да е български съдия.

Питагор
Питагор
11 март 2020 16:51
Гост

Не са бягали от никакъв СССР. Бащата – офицер от RU служби е получил нова задача. Този път в България.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 16:57
Гост

И двете страни сте прави – Ахчиева не е стока, но и Льохата никога не е имал българско гражданство.
Всичко е изяснено в решение № 12/23.07.1996 г. на КС – четете преди да пишете глупости.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 17:14
Гост

Закон за българското гражданство, чл. 2 – Българското гражданство се урежда от Конституцията на Република България, от закона и от международните договори, които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с гражданството.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 16:42
Гост

Ето я цялата истина

Гледайте и тогава говорете. Трифонов НЯМА българско гражданство. Ясно се вижда и запис от срещата му с Ахчиева, от която се е почувствал заплашен. Меко казано лъже.

Кака
Кака
10 март 2020 16:58
Гост

И за кое точно лъже? Че го чакат пред дома му или че детето му е там. Дали е или не е български гражданин ще стане ясно, но това няма отношение към това дали тази жена проявява нахалство. Как ще установи българското му гражданство? Като го причаква сутрин пред дома му? Има си документи и ред, по който това да се установи. Не с подобни жалки репортажи. Повръща ми се. Освен това, поне в моите очи, Евгени Георгиев пада на същото ниво, защото на заден план отиват съществените аргументи от жалбата му, а се ровим в това дали Трифонов е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 17:04
Гост

Лъже за най-същественото: че има българско гражданство, каквото няма. Точка по въпроса. Всичко останало е без значение.

Някоя
Някоя
11 март 2020 17:36
Гост

Колега, ако въобще сте такъв, направете си селфи с низходящите ви и го качете тук…Нито има журналистическа етика, нито морал в действията на журналиста и неговия оператор. И не разводнявайте темата!

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 17:09
Гост

Не му отива на Трифонов да се прави на жертва. Намира се на обществено място, светло е, разговорът е не повече от 30 секунди, детето му идва от средата нататък. А щом казва, че няма да говори, Ахчиева си тръгва.

Просто се опитва да използва тази случка с Ахчиева, за да замаже истината, че не е български гражданин, а гражданин на СССР.

Ваня
Ваня
11 март 2020 12:40
Гост

Поведението на Яхниева е недопустимо за журналист с претенции. Но тя явно не се счита за такъв. Детето е там, а това е минава границите и на нормалната човешка етика, не само журналистическа.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 15:18
Гост

Не очаквах такава реакция от страна на Панов. Излага се!

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 15:03
Гост

Веднъж стомна за вода, втори път… До къде я докара сега?

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 15:00
Гост

Постъпката на Ахчиева беше меко казано некоректна. Да дебнеш човека и да стресираш детето му е нелепо.

Piperkovski
Piperkovski
10 март 2020 14:41
Гост

Ахчиева отдавна гази лука. Сега го нагази много лошо. И въпреки това очаквам всички в БНТ и другите медии да я подкрепят.

Симеон
Симеон
10 март 2020 15:00
Гост

Това с нищо няма да й помогне. Този път просто прекали.

Адвокат
Адвокат
12 март 2020 11:02
Гост

С какво го е нагазила ? Че изкарва истината ли ? Мижитурки…

Esmeralda
Esmeralda
10 март 2020 14:40
Гост

И сега какво постигна Валя Ахчиева. Разследването и довежда до там, че тя става черната овца. Ами когато журналистите прикрити с думите, че правят това, което правят в полза на народа за да покажат истината и обективността, започнат да надвишават правомощията си – така става.

КисеЛо
КисеЛо
10 март 2020 14:38
Гост

Магистраите могат да подават сигнали. Това е добре. Ако някой им прилага натиск. Супер. А ако те сами търсят натиска и контакта?

Спиридон К
Спиридон К
10 март 2020 14:37
Гост

Вижте има някакви норми. Няма значение дали в Страсбург смятат, че публичните личности се ползват с по-ниско ниво на защита. Все пак имат и деца и трябва да се мисли за тях. Не може да се създават циркове пред очите на децата. Тия въпроси госпожа Ахчиева може да зададе и пред кабинета на съдията. Очевидно не е тръгнал да бяга никъде.

Dimitrina
Dimitrina
10 март 2020 14:36
Гост

Браво на съдийската колегия. Нека малко и се обясни на тази журналистка, че не мое да дебне пред жилищата хората за да ги пита разни неща. Дори да са най-големите престъпници, те ако имат деца, на децата не може да се влиае по този начин.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 15:02
Гост

Още повече тази невинна душа с нищо не е виновна за постъпките на родителите си.

Милчевска
Милчевска
10 март 2020 14:35
Гост

Ахчиева и Бенатова от години са трън. Истината е, че са изключително нагли според мен. От това, което виждам в работата на двете „разследващи“ журналистки, които знаем, че разследват където им е посочено, то може да се заключи, че наистина не спазват личното пространство. Най-цинично е като идат на погребение и завират микрофона в лицето на опечелените родители.

Димитриева
Димитриева
10 март 2020 14:34
Гост

Тук се заформя чутовна разпра. Защо? Защото от едната страна иамаме съдии и те си знаят правата, а от друга страна имаме журналисти, които както знаем са много сплотени и редовно се пазят едни други и в декларации често осъждат поведението на един или друг човек, като последния е накърнил медия, техен колега от друга телевизия и прочие.

Филип
Филип
10 март 2020 14:32
Гост

Ама вижте какво. Занчи…ма не може да му се меша човек в личното пространство. Независимо каква обществена фигура е. Има някакви норми.

Анонимен
Анонимен
10 март 2020 17:14
Гост

Намират се на улицата. Там няма лично пространство.