За пореден път Съдийската колегия не назначи четирима юристи, участвали във външен конкурс за наказателните отделения на апелативните съдилища преди три години.

През 2016 г. шестима души се явиха в конкурс за първоначално назначаване, но всички те получиха оценка под 4.50 на устния изпит, което не отговаряше на изискването на тогавашните правила на ВСС. Заради това кадровият орган прекрати конкурса. Кандидатите обжалваха.

ВАС отмени решението на съвета с мотив, че Законът за съдебната власт не въвежда минимални оценки на устния изпит, а казва, че окончателната се формира от общия сбор на оценките от писмения и устния изпити. Освен това, ВАС изтъкна, че друг състав на съда е отменил разпоредбата от правилата за конкурсите, която въвежда тази минимална оценка от 4.50 на устния изпит. „След приключване на дейността на помощните комисии съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение по назначението, в рамките на което тя може да обсъди и анализира всички обстоятелства по проведената процедура, съобразявайки наличните данни за кандидатите и постигнатите от тях резултати. ВСС може да откаже назначаването с конкретни мотиви за всеки кандидат, но не и да прекрати конкурса, предвид липсата на изрична норма с подобно основание в специалния закон. Не са налице и основания за прекратяване на конкурса по реда на чл. 56 АПК“, посочи ВАС в решението си.

Така казусът отново в кадровия орган. Междувременно двама от тези кандидати – Свилена Давчева и Надя Митева, вече бяха постъпили на работа в съдебната система. Първата като в Районния съд в Сливен, а втората – в Районната прокуратура в Свиленград. Затова и колегията отказа да ги назначи в апелативни съдилища.

Но останаха другите четирима кандидати – Благой Потеров, който поиска да работи в АС-Бургас, Стоян Германов и Стефка Котрулева – желаещи да станат съдии в АС-Пловдив и Ивайло Николов – кандидат за апелативния съд във Варна. През лятото на миналата година колегията отново не ги назначи, като констатира, че те нямат необходимите професионални качества. Всички кандидатури бяха отхвърлени с мнозинство от осем гласа и повече, с изключение на Потеров, за когото гласовете бяха 4 „за“ и 7 „против“.

И четиримата обжалваха, а Върховният административен съд отмени решенията на колегията като незаконосъобразни. Само по отношение на Потеров заяви, че няма формирана воля на кадровия орган, защото дори и при отказ даден кандидат да бъде назначен, са необходими осем гласа.

Днес решенията на ВАС бяха поставени на вниманието на колегията. Този път нито един от четиримата не събра необходимата подкрепа, за да бъде назначен за работа в съдебната система. Председателят на Апелативния съд във Варна Ванухи Аракелян беше изпратила и становище, че съдът, който ръководи, няма нужда от още хора, а и освен това, не смята, че Ивайло Николов притежава необходимите качества.

Председателят на ВАС Георги Чолаков на свой ред заяви, че каквото и решението да вземе СК на ВСС, то трябва да има осем гласа.

Но това не се получи. За Потеров гласуваха петима кадровици, а шестима бяха против. За Германов гласовете бяха 4 „за“ и 7 „против“, за Ивайло Николов – 5 на 6, а за Стефка Янкова – 6 на 5.

Така за пореден път колегията отказа да ги назначи.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ГОСТ
ГОСТ
29 януари 2019 18:00
Гост

Какви кадровици са, та не знаят как в Бургаския апелативен съд „трудно се формират състави поради липса на съдии и за това има много командировани от Окръжен съд“, както е споделила председателката на БАС пред журналисти от Флагман/местен сайт/

Анонимен
Анонимен
29 януари 2019 13:15
Гост

Правилно! Друго си е, ако са „вътрешни“, особено с протекции.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2019 12:36
Гост

Ей, тези кандидати са много упорити. Щом вече са решили и имат мотиви, явно няма да ги назначат.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2019 12:38
Гост

Да. И освен това решението им е съобразено с това на ВАС.

Наблюдател
Наблюдател
29 януари 2019 17:35
Гост

Гледах дискусията онлайн и просто не вярвах на ушите си! Такова ниско ниво от съдебните кадровици не съм очаквал, не е за вярване и това как Марчева и Дишева имаха наглостта да се изказват неподготвени и в противоречие с влезли в сила решения на ВАС. А ние всички очакваме висшите съдебни кадровици да спазват закона. Но уви-някои от тях се чувстват над закона! Интересно е как ще формират решение за напред, след като няма законно основание за отказ за назначаването на четиримата класирани кандидати?!Дори се стигна до абсурдната ситуация за Потеров, който е най висок успех и дори отговаря на… Покажи целия коментар »

Ханко Брат
Ханко Брат
29 януари 2019 19:26
Гост

Кой закон четете, драги/а? Защото КРБ и ЗСВ казват, че ВСС е този, който прави преценка за проф.качества и назначава. ВАС не може да укаже на ВСС да назначи някого, защото това е недопустимо.
ВСС не е обвързан с оценката на конкурсната комисия, защото тогава конкурсните комисии направо щяха да назначават. Преценката е комплексна и резултатите от изпитите са за да ориентират кадровиците. В случая оценките са под 4.50, което е срамно. ВСС приема, че кандидатите нямат проф.качества. Кое не е ясно?!!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2019 12:34
Гост

Дали ВСС ще откаже назначаването с конкретни мотиви за всеки кандидат, или ще прекрати конкурса е без значение.